Eve girildiğinde iki rekat namaz kılmak sünnet midir?

elifgibi

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
28 Mart 2011
Mesajlar
2,125
Tepkime puanı
25
Eve girildiğinde iki rekat namaz kılmak sünnet midir? Hz Muhammed Efendimiz (asv) eve geldiğinde iki rekat namaz kılmadan oturmazmış, acaba sünnet mi yoksa farz mı? Hadislerde Hz. Peygamber (asm) seferden / savaştan, uzak bir yolculuk dönüşü camide iki rekat namaz kılıp öyle evine gittiğine dair bilgiler vardır.

Ayrıca şöyle bir hadisi de vardır:

“Evinden çıkacağında iki rekat namaz kılarak çık ki bu namaz, seni bir kötülüğe uğramaktan korusun. Evine geldiğinde de, iki rekat namaz kıl ki bu seni kötülüğe düşmekten korusun.” (1)

Bu rivayeti İmam Gazali de eserine almış (2), fakat İhyanın hadislerini tahriç eden Irakî, hadisin sahih olmadığın belirtmiş; İbn Adi bunun münker olduğunu söylerken, Buharî hadisin aslının olmadığını ifade etmiştir.(3) Rivayet zayıf bile olsa, böyle bir hadis ile amel etmenin dinen bir sakıncası olmaz.

Ancak bu rivayeti her eve giriş çıkış için değil herhangi bir nedenle evinden uzağa gitmek niyetiyle dışarı çıkacaklar ve uzun müddet evinden ayrı kalıp evine dönenler için yorumlamak daha uygun olabilir.

Nitekim Peygamber Efendimiz (asm)'in:

"Hiç bir kimse ailesine sefere çıkacağı zaman onların yanında kıldığı iki rek'at namazdan daha faziletli birşey bırakmaz."

buyurduğu bilinmektedir. Bu hadisi Taberani rivayet etmiştir. Konuyla ilgili diğer rivayetleri de değelendiren alimlerimiz, yolculuğa çıkarken ve yolculuktan dönüşte iki rek'at namaz kılmanın sünnet olduğunu belirtmişlerdir.(4)

Peygamber Efendimiz (asm);

“Evlerinizi mezarlığa çevirmeyin, orda da namaz kılın.” (5)

buyurmuştur. Bunlar, evvabin, kuşluk namazı, teheccüd namazı, abdest namazı gibi sünnetlerdir. Hatta bazen farz namazlara bağlı sünnetleri evde kılıp, farzlar camide kılınabilir. Yani evde kılınacak çok sünnetler vardır. Bununla beraber mekruh vakitler dışında her zaman namaz kılınabilir; dinen bir sakıncası yoktur.

Farz, vacip ve nafile namazları zamanında kılanlar, hadislerde belirtilen müjdeleri inşAllah elde ederler.

Dipnotlar:
1. Beyhaki, Şuabu’l-İman, No: 3078; Heysemi, Mecmau’z-Zevaid; 283
2. İhya, I/212
3. bk. Tahricu ahadisi’l-İhya, a.g.y
4. İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983 3/48-49.
5. Buari, Salat, 52; Ebu Davud, Salat. 12; Tirmizi, Cuma, 64; İbn Mace, Mesacid, 9. Eve girildiğinde iki rekat namaz kılmak sünnet midir? Hz Muhammed Efendimiz (asv) eve geldiğinde iki rekat namaz kılmadan oturmazmış, acaba sünnet mi yoksa farz mı? Hadislerde Hz. Peygamber (asm) seferden / savaştan, uzak bir yolculuk dönüşü camide iki rekat namaz kılıp öyle evine gittiğine dair bilgiler vardır.
 
Üst Alt