Esmaül Hüsna zikir sayıları ve günleri

Muvatta

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
324
Esmaül Hüsna zikir sayıları ve günleri, Esmaül Hüsna günlük zikir sayıları tablosu, Allah'ın 99 ismini hergün okumak, Allah'ın 99 ismini okumanın faziletleri ve faydaları, Allah'ın isimleri kaç kere okunmalı
Her bir ismin hangi dert için veya hangi sıkıntı için ne kadar defa okunacağı:

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
(Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın Adıyla)
 • ALLAH-lafzını : (44) defa okumak, büyük bir huzura girmenin çaresidir.
 • YA RAHMAN : (321) defa okunursa, dünya sıkıntısını önler.
 • YA RAHİM : (358) defa günde okunursa, sevgiliye kavuşması mümkündür.
 • YA MELİK : (418) defa okunursa, azgın kişilerden kurtulma sağlanır.
 • YA KUDDUS : (170) defa okunursa, manen temizlenme husule gelir.
 • YA SELAM : (121) defa okunursa, çeşitli belâlar önlenir.
 • YA MÜ’MİN : (127) defa okunursa, kişinin hasmı def olur.
 • YA MÜHEYMİN : (245) defa okunursa, düşmana galip gelinir.
 • YA AZİZ: (200) defa okunursa, izzet ve şeref elde edilir.
 • YA CEBBAR : (111) Zalimi def için ve ağlayanın ağlamasını önlemek, için okunacaktır.
 • YA MUTEKEBBÎR : (436) defa okunursa, düşmanı mağlup eder, büyükler huzuruna girmeyi sağlar.
 • YA HALİK : (731) defa okunursa, çirkin ahlak düzlenir, kötü huylar çıkar.
 • YA MUSAVVİR: (336) defa okunursa, kadınların şerrinden emin olunur.
 • YA BARİ: (314) defa okunursa, üstün şerefe ulaşır.
 • YA GAFFAR : (1281) defa okunursa, herşey kendisine itaat eder.
 • YA KAHHAR : (306) defa okunursa, dünya muratlarına kavuşmak için.
 • YA VEHHAB : (14) defa okunursa, hasım ve düşmanı uzaklaştırmak için
 • YA REZZAK: (308) defa okunursa, helâl rızık kazanmak için.
 • YA FETTAH: (444) defa okunursa, kapanan kapıları açtırmak için.
 • YA ALİM: (150) defa okunursa, kaybolan bir şeyi bulmak için.
 • YA KABI D : (203) defa okunursa. Çoluk çocuğun emre girmesi için.
 • YA BASİT : (73) defa okunursa, muhabbet için ve celbi menfaat için.
 • YA HAFIZ : (1481) defa okunursa, düşmanı püskürtmek ve uzaklaştırmak için.
 • YA RAFİĞ : (770) defa okunursa, defi bela için.
 • YA MUĞIZZU : (117) defa okunursa, şeref ve meziyet kazanmak için.
 • YA MUZİLLÜ : (770) defa okunursa, düşmanı mağlûp etmek için .
 • YA SEMİĞ : (180) defa okunursa, çocuğu olmayan için.
 • YA BASİR : (303) defa okunursa, büyükler yanında sözü dinlenmesi için.
 • YA HAKİM : (68) defa okunursa, niyet ettiği işi yapmak için.
 • YA ADLÜ : (104) defa, hergün okunursa nefsi İslah içindir.
 • YA LATIFU : (121) defa, sözünü dinletmek ve düşmanı def etmek için.
 • YA HABİRÜ : (813) defa, iyi rüya görmek için.
 • YA HALİ MU : (88) defa, zulmü önlemek için.
 • YA AZIMU : (1030) defa, bir işe girmek için.
 • YA GAFURU: Herkes tarafından sevilmesi için.
 • YA ALİYYÜ: (110) defa, zengin olmak için.
 • YA KEBİRÜ: (323) defa, herkese sözünü dinletmek için.
 • YA HEFIDU: (228) defa, hastalıktan iyileşmek için.
 • YA MUKTTU: (550) defa, hasmına galip gelmesi için.
 • YA HESİBU: (80) defa, tahsilini iyi yapabilmesi için.
 • YA CELİLÜ: (73) defa, muradına kavuşması için.
 • YA CEMİLÜ: (83) defa, iyi bir hanıma kavuşmak için.
 • YA KERİMU: (83) defa, cömert sahibi olmak için.
 • YA RAKIBU: (313) defa, üzerindeki hakları ödemek ve dost edinmek için.
 • YA MUCİBU: (55) defa, (günde) duaların kabulü için.
 • YA VASİĞU: (137) defa, kötü düşüncelerini def için.
 • YA HEKİMU: (78) defa, (günde) hapishaneden kurtulmak için.
 • YA VEDUDU: (60) defa, (günde) muhabbet ve başkasının sevgisini almak için.
 • YA MECİ D: (77) defa, (günde) muradına ermek için okunacaktır.
 • YA BAİSU: (87) defa, (günde) görünmez belalardan emin olmak için.
 • YA ŞEHİD: (380) defa, (günde) Allah yolunda iyi bir dost bulmak için.
 • YA VEKİL: (66) defa, (günde) yolda tehlikelerden korunmak için.
 • YA HAK: (108) defa, (günde) kaybetmiş haklarına kavuşmak için.
 • YA KAVİYYÜ: (110) defa, (günde) bütün tehlikelerden korunmak için.
 • YA METİNLİ: (117) defa, (günde) yapılan binanın etrafında okunmalı.
 • YA VELİYYÜ: (46) defa, (günde) şerefini maddi ve manevi artırmak için.
 • YA HEMİDU: (43) defa, (günde) nefsi havasından halas olması için.
 • YA MUHSİ: (143) defa, (günde) sıkıntısını def için.
 • YA MÜBTİ: (575) defa, (günde) ağrıları üzerinden kaldırmak için.
 • YA MUĞİSU : (133) defa, (günde) Ledünni ilimlere sahip olmak için.
 • YA MUHYİ : (48) defa, (günde) vücudundaki ağrıları önlemek için.
 • YA MUMİTU: (443) defa, (günde) bir işten ayrılmak için.
 • YA KAYYUMU: (156) defa, (günde) çeşidi tehlikelerden korunmak için.
 • YA VACÎDÜ : (140) defa, (günde) sihri iptal için.
 • YA MACİDÜ : (48) defa, (günde) mesut yaşamayı temin için.
 • YA VAHİDU: (14) defa, (günde) şeytanlardan korunmak için.
 • YA EHADU: (13) defa, (günde) Allah’ın cemaline kavuşmak için.
 • YA FERDÜ : (134) defa, (günde) kalbi temizlemek için.
 • YA KADİRU: (122) defa, (günde) muradına kavuşması için.
 • YA MUKTADİRÜ : (42) defa, (günde) düşmanı def, alışverişi iyi olması için.
 • YA MUKADDİMU : (184) defa, (günde)uzakta olan bir kimseyi getirmek için
 • YA MUEHHİRU : Vesveseyi def için.
 • YA EVVELU : (37) defa, (günde) bir işe başlamak için.
 • YA AHİRU: (860) defa, (günde) düşmana galip gelmek için.
 • YA ZAHİRU : (1014) defa, (günde) korkuyu önlemek için.
 • YA BATINU : (660) defa, (günde) kuvvetlenmek için.
 • YA VALİ: (47) defa, (günde) bir kimseyi kendine sevdirmek için.
 • YA MUTEÂLÎ : (551) defa, (günde) kaybolan terfii almak için.
 • YA BERRU : (33) defa, (günde) Celbi dünya için.
 • YA TEVVABU : (47) defa, (günde) alışverişi düzeltmek için.
 • YA MUNTAKIMU: (630) defa, (günde) düşmanı helak etmek için.
 • YA AFUVVU: (156) defa, (günde) kazancım helal kılmak için.
 • YA RAÜFU: (387) defa, (günde) şefkatli ve merhametli olmak için.
 • YA MALİKELMULKİ: (1307) defa, (günde) ehli saadet ve iyi bir kimse olmak için okunursa, bütün dilekler kabuldür.
 • ZÜLCELALİ VEL İKRAM: (100) defa, (günde) türlü belalardan korunmak için.
 • YA MUKSİTU: (304) defa, (günde) bütün belalardan korunmak için.
 • YA CAMÎĞU: (114) defa, (günde) sözünü başkasına dinletmek için.
 • YA MUĞNİ: (1100) defa, (günde) zenginlik için.
 • YAMANİĞU: (181) defa, (günde) zararı önlemek için.
 • YADARRU: (1001) defa, (günde) türlü baş ağrıları için.
 • YA NURU: (356) defa, (günde) geniş bir kalbe sahip olmak için.
 • YA HADİ: (80) defa, (günde) Allah’ın emirlerine sarılmak için.
 • YA BEDİĞ: (80) defa, (günde) yüksek makamlara ulaşmak için.
 • YA NAFİĞ: (110) defa, (günde) manevi zuharatlara ulaşmak için.
 • YA VARİS: (707) defa, (günde) muhabbet ve sözünü dinletmek için.
 • YA BAKİ : (103) defa, (günde) hastalıktan şifa bulmak için.
 • YA REŞİD: (514) defa, (günde) murada kavuşmak için.
 • YA SEBUR: (494) defa, (günde) hakiki sabra ulaşmak için.
 
Üst Alt