Eskişehir İnönü ilçesi

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,124
İnönü ilçesi doğuda merkez ilçe, güneyde Kütahya, güneybatı, batı ve kuzeyde Bilecik iliyle çevrilidir. Belediye teşkilatının kuruluşu 1884 yılına uzanır. 1987 yılında ilçe olmuştur. Nüfusu 2000 yılı sayınına göre 9.328 olup, nüfusun 4.157’si (%44.5) köylerde, 5.171 kişi (%55.5) ilçe merkezinde yaşamaktadır. İlçe halkının en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İlçenin, yoğurt ve kaymağı meşhurdur. İnönü ovasına hakim tepelerin üzende yer alan in’ler, korunma kolaylıkları dolayısıyla doğal birer kale görevi görmekteydi. Kanuni Sultan Süleyman 1533-1536 Irak Seferi’ne giderken İnönü’de konaklar.Matrakçı Nasuh; altta İnönü, ortada Bozüyük ve Derbend-i Ermeni(Osmanlı döneminde Ermeni Derbendi denen dağ geçidi, günümüzde ilçe merkezi olan Pazaryeri kasabasının bulunduğu yer), üstte Zincirlikuyu olmak üzere minyatür resmeder. Bu minyatür bize İn’lerin o tarihte bile önemini koruduğunu göstermektedir.

Atatürk’ün emirleriyle kurulan Türk Tarih Kurumu, Anadolu’nun karanlıkta kalan geçmişini ortaya çıkarmak için başlattığı çalışmaların bir kısmını da İnönü civarında sürdürmüştü. Bu mağaralarda 1938 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından yapılan kazılar sonucunda Bakır Çağı’nda tarihlenen kap-kacak ve Frig, Bizans ve Osmanlı dönemi keramikleri bulunmuştur. Kurtuluş Savaşı sırasında, I.İnönü(9-10 Ocak 1921) ve II.İnönü(31 Mart – 1 Nisan 1921) zaferlerinden sonra Atatürk tarafından, savaşları idare ettiği yer olan İnönü beldesinin adı, İsmet Paşa’ya soyadı olarak verilmiştir.Tarihi ve Coğrafi Yapısı ve Nufüsu

Tarihi Hititler zamanına kadar uzanan İnönü Kütahya Germiyan oğulları tarafından bir uç beyi olarak Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman beye 1289 yılında hediye olarak verilmiştir. İşte bu giriş İnönü’yü Osmanlı’ya bağlamış ve asırlar boyunca da Osmanlı olarak bırakmıştır. I. Haçlı Seferi İnönü karşılanmış, 2 ordu sarı su denen İnönü ovasında karşılaşmış ve burada hezimete uğratılmıştır. İnönü Zaferleri kendini bir çığ zannedenlerin bir buz parçası gibi eritildiği, sopanın çeliğe galebe çaldığı ve tarih sayfalarına altın harflerle yazıldığı, kısacası Ulu Önder Mustafa Kemal’in Garp Cephesi Komutanı İsmet Paşaya çektiği telgrafta da belirttiği gibi “Türkün Makus Talihinin Yenildiği Yerdir.” İnönü 16 ay Yunan işgalinde kalmış, Yunanlıların İzmir’de denize dökülmesi ile bu işgal sona ermiştir. İnönü Zaferlerinin idare edildiği Tarassut Tepe denilen yerde Şehit Ali İhsan AYDIN İlk öğretim okulu bulunmaktadır. Netice itibariyle İnönü İlçesi Söğüt Sancak Beyliğine bağlı bir Nahiye iken, Cumhuriyetin ilk yıllarında Bilecik İli Bozüyük İlçesine bağlanmış, 1963 yılından itibaren de Eskişehir İline bağlı bir nahiye olarak kalmıştır. 4 Temmuz 1987 tarihinde 3392 sayılı kanunla İlçe Statüsüne kavuşan İnönü Ege, Marmara ve İç Anadolu Bölgelerinin kesiştiği bir nokta da yer almakta olup, yüz ölçümü 358 km2, rakımı ise 840 m’dir. 1985 Nüfus sayımı sonuçlarına göre toplam nüfusu 10.277 olan İnönü dışarıya göç nedeniyle 22 Ekim 2000 Genel Nüfus sayımında 9.270’e düşmüştür. İlçe halkının %80’i geçimini çiftçilik ve buna bağlı olarak hayvancılıkla sağlamaktadır.

İdari Durum
İlçe merkezi Çarşı, Orta, İsmetpaşa ve Yenice mahalleleri olmak üzere 4 mahalleden müteşekkildir. İlçeye bağlı 12 köy vardır. Bunlar Aşağıkuzfındık, Dereyalak, Dutluca, Erenköy, Esnemez, Kümbet, Kümbetakpınar, Kümbetyeniköy, Oklubal, Seyitali Yukarı Kuzfındık ve Yörükyayla köyleridir. İlçeye bağlı mezra ve oba bulunmamaktadır. 1988 Ağustos yılı ayında Kaymakam atanması ile fiilen ilçe statüsüne kavuşan İnönü’de Askerlik Şubesi, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Kültür ve Turizm Müdürlüğü dışındaki Bakanlıkların İlçe teşkilatları kurulmuş, hizmet vermeye devam etmektedir. İlçede hükümet konağı bulunmaması nedeniyle resmi kurumlar dağınık vaziyette bulunmaktadır.

Sosyal Durum
İlçe merkezi ile köylerinde eski konutlar yığma ve ahşap bina şeklindedir. Zamanla çiftçilerin gelir seviyelerinin artması ve gurbetçi işçilerimizin kesin dönüş yapması ile betonarma binaların arttığı, Otosan işçilerinin birleşerek kurdukları kooperatif ile de siteleri oluştuğu görülmektedir. Genellikle geniş avlulu ahşap binalar, ahır, samanlık, tahıl ambarları ile bitişik bulunmaktadır. Son yıllarda inşaat sektöründe bir canlılık görülmesine rağmen, İnönü ve çevresinde sanayi kuruluşları ve fabrikaların çoğalması, İlçe statüsüne kavuşması nedeniyle zaman zaman konut sıkıntısı görülmektedir. İlçedeki aile yapısı geleneksel bir özellik arz etmekle beraber zaman içinde ekonomik ve kültürel şartların değişmesi ile çapı daralmış ve çekirdek aileye doğru bir eğilim göstermiştir. Halkın gelenek ve görenekleri örf ve adetleri büyük ölçüde bağlı olduğu görülmektedir.


Eğitim ve Kültür Durumu

İlçede 5 İlköğretim Okulu mevcut olup, bunlardan 3’ü (Oklubalı Sabri Kahvecioğlu, Aşağıkuzfındık ve Erenköy Çukurova İlköğretim Okulu) köylerde, ikisi ise ilçe merkezindedir. Ayrıca İlçe merkezinde bir klasik lise bir de Endüstri Meslek Lisesi mevcuttur. 2003-2004 eğitim ve öğretim yılı itibariyle öğrenci mevcudu 1175 olup, bu okullarda 98 okul müdürü ve öğretmen mevcuttur. Bağlı 12 köyümüzün Oklubal köyü müstakil olmak üzere Dutluca, Esnemez, Kümbet, Kümbetakpınar, Kümbetyeniköy ve Dereyalak köyü öğrencileri Aşağıkuzfındık köyü ilköğretim okuluna, Seyitali ve Yörükyayla köyü öğrencileri ise Erenköy köyü Çukurova ilköğretim okuluna taşımalı eğitim uygulaması çerçevesinde eğitime devam etmektedir.

Ekonomik Durum
İlçe halkının esas geçim kaynağı tarımdır. Hayvancılığın tarım sektörü içerisinde ayrı bir önemi vardır. Yetişkin nüfusun azımsanmıyacak bir bölümü İlçemiz sınırları içerisindeki Ford-Otosan A.Ş. Comag A.Ş., Magnesit A.Ş., Efes Seramik A.Ş., Yurtbay Seramik A.Ş., Kirman Tekstil A.Ş., Ekol Gıda Sanayi A.Ş., Kudret Akü ve Deniz Porselen gibi fabrika ve kuruluşlarda işçi statüsünde çalışarak geçimini sağlamaktadır. Toplam arazi varlığı 289.000 dekar olan İlçede 134.340 dekar tarım alanı, 86220 dekarı ormanlık ve fundalık, 26.000 dekarı çayır ve mer’a,43240 dekarı ise tarım dışı arazidir. İlçede buğday, arpa ve çeşitli tahıllarla şekerpancarı üretilmektedir. Yıllık üretim olarak 19.550 buğday, 4.000 ton arpa, 50.000 ton şekerpancarı, 87.000 ayçiçeği üretimi yapılmaktadır. İlçemizde 4.150 adet büyükbaş (sığır ve manda), 13.000 adet küçükbaş (koyun keçi) ile 600 arı kovanı bulunmaktadır. Yörenin yoğurt ve kaymağı meşhur olmasına rağmen Pazar imkanı bulunamamaktadır. İlçemiz merkez ve köylerinde 625 adet traktör 5 adette sellektör mevcuttur. İlçenin Bozüyük ve Eskişehir’e yakınlığı nedeniyle ticareti fazla gelişmemiştir.

Ulaşım Durumu
İlçe merkezi Ankara- İstanbul demiryoluna 3 km mesafede olup, halen istasyonu kapalı bulunmaktadır. İlçemiz Eskişehir’e 35 km’lik asfalt bir yolla bağlıdır. Bursa’ya 110, Kütahya’ya 65, Ankara’ya 275, İstanbul’a 270, Bozüyük İlçesine ise 15 km mesafededir. Bozüyük-Kütahya karayolunun 27 km’si İlçemiz sınırları içerisinde bulunmaktadır. Köy yollarının Yörükyayla-Seyitali, Esnemez kavşağı Yörükyayla arası ile Aşağıkuzfındık-Yukarıkuzfındık köyleri arası stabilize olup, diğer köy yollarımızın tamamı asfalttır.Türk Hava Kurumu (T.H.K.) İnönü Planör ve Paraşüt Kampı
Atatürk'ün emri ile 1936 yılında kurulan İnönü Türk Hava Kurumu Planör ve Paraşüt Kampı ülkemizde paraşüt ve planör eğitiminin verildiği önemli merkezlerden biridir.Yaz aylarında paraşüt, planör, yelken kanat yamaç paraşütü, mikrolayt ve balon kursları verilmektedir. Tesis hem havacılık hem de piknik için idealdir.

Sanayi
İlçemiz Merkezi, Kasaba ve Köylerinde büyük sanayi kuruluşu bulunmamaktadır. Sanayi daha çok Küçük Sanayi ve El Sanatları niteliğinde olup, başlıca faaliyet kolları şunlardır. Torna ve Tesviye atölyesi 1, Oto Elektrikçisi 2, Ziraat Aletleri Tamircisi 3, Oto Tamir ve Bakımcısı 4, Soba İmalatçısı 1, Mobilyacı ve Marangoz 2, Taş Ocağı 1, Kum Ocağı 1, Mermer Ocağı 1 adet olmak üzere İlçenin başlıca küçük sanayi kollarını oluşturmaktadır. İlçemizde esnafın bir araya gelmesi ve birlikte olmanın vereceği ekonomik imkanlarından yaralanmak amacıyla bir Esnaf ve Sanatkarlar Derneği ve Kefalet Kooperatifi kurulmuş fakat yeterli sayıya ulaşılamadığından fesh edilmiştir.
 
Üst Alt