Efendimiz Hz Muhammed(s.a.v)'in dualarından;

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,112

duaa..Allah'ım kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden,
dilimin şerrinden ve şehvetimin şerrinden san sığınıyorum.


(Camiü's Sağır -1509)Allah 'ım her zorluğu kolaylaştırmakta bana lütufda bulun.

(Camiü's Sağır-1527)Allah 'ım bana öğrettiğinden beni faydalandır.

Fayda vereyecek bilgiyi bana öğret ve ilmimi artır.

Fayda vermeyen ilimden,
korku duymayan kalpten,
kabul edilmeyen duadan,
doymayan nefisden,
insani maddi ve ruhsal huzursuzluğa düşüren açlıktan,
hıyanetten,tembellikten,
korkaklıktan,
düşkün ihtiyarlıktan ,
sıkıntılı yaşlılıktan....
sana sığınırım....


(Camiüs Sağır-1506)

AMİNNN.
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,112

duaa..Ey Rabbim!


Gayb ilminle ve halk üzerine kudretinle, hayatı benim için hayırlı gördükçe beni yaşat, ölü,mü benim için hayırlı gördüğün zaman da beni vefât ettir.

Ey Rabbim! Gizlide ve açıkda senden haşyetini istiyorum.

Rızâ hâlinde de, gadab hâlinde de ihlâs sözünden ayırmamanı istiyorum, fakirlikte de zenginlikte de i'tidâlden ayırmamanı istiyorum.

Senden tükenmez bir ni'met, kesilmez bir göz ferahlığı (yüzde açıkça görülen neş'e ve huzûr) istiyorum.

Senden beni kazâna râzı kılmanı, ölümden sonra yaşamanın serinliğini istiyorum.

Senden yüzüne bakmanın lezzetini; sana kavuşmanın şevkini istiyorum.
Bütün bunları zarar vericinin zararından, sapdırıcı bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum.

Ey Rabbim! Bizi îmân zîynetiyle süsle, bizi doğru yolda olan hidâyet rehberleri kıl.(el-Camiu's Sağir.)
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,112Ey Allahım,
kalbimi nifaktan, amelimi riyadan ve gözümü hiyanetten arıt.
Şüphesiz ki , Sen gözlerin hiyanetini ve kalplerin gizlediğini bilirsin.
Allah a hamd ile Onu noksan sıfatlarından tenzih ederim.
Ey Allah ım
günahlarımı bağışla, rızkımı bollaştır, huyumu güzelleştir, kazancımı temiz
kıl, bana verdiğin rızktan dolayı beni kanaatkar kıl, bana vermediğin şeye
nefsimi sürükleme, Sen benden razı oluncaya kadar beni dünyadan çıkarma.
Ey merhametlilerin en merhametlisi, bana rahmetinle muamele et.
Ey Allahım ömrümün en hayırlı kısmı sonu olsun. Amellerimin en hayırlısı
sonuncuları olsun, ve en hayırlı günümü Sana ulaştığım gün kıl.
Ey vahşete kapılanların cana yakın dostu, ey yalnızların arkadaşı, ey ümidi
kesilenlerin( kimsesizlerin) yardımcısı, ey yoksulların varı, ey zayıfların
kuvveti, ey fakirlerin hazinesi, ey gariplerin şikayet makamı, ey
büyüklüğünde tek olan, ey bağışları ile tanınan , ey fazlı, keremiyle bol
veren Allah, Muhammed (sav) ve ali hürmetine , sıkıntılı zamanımda yardımıma yetiş.

AMİN!...duaa..

 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,112Hiçbir şey değilken beni yaratan Allah’a hamd olsun.
Allah’ım! Dünyanın zorluklarına, zamanın felaketlerine ve gecelerle gündüzlerin musibetlerine karşı bana yardım et.
Allah’ım! Bu yolculuğumda benimle beraber ol.
Arkada kalan ailemi kolla.
Rızkımı bereketli kıl, beni kendine itaatkar et.
İyi ahlak üzerinde beni güçlü kıl.
Beni kendine sevdir, beni insanların eline bırakma.
Sen güçsüzlerin Rabbisin.
Benim Rabbimsin.
Göklerle yeri nurlandırıp, karanlıkları aydınlatan, öncekilerle sonrakilerin, herkesin işini düzene sokan şerefli varlığına sığınıyorum ki öfke ve kızgınlığın üzerime inmesin.
Nimetlerinin yok olmasından gazabının ansızın gelmesinden, verdiğin afiyetin kaybolasından sana sığınıyorum.
Şikayetim Sanadır. Yapabileceklerimin en hayırlısı bendedir.
Beni kötülüklerden alıkoyacak güç ve iyilikleri yapması sağlayacak kuvvet, ancak sendedir.
 
Üst Alt