Domuz Eti...!

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
DOMUZ ETİ
İslâmın Yüce Kitabı Kur'ân-ı Kerîm'de: Hukü-Kıy, ahlâKıy, sosyal ve ekonomik prensipler yanında tıp, astronomi, jeoloji, botanik ve zooloji gibi bilim dallarına dâir bilgiler de var. İnsan sağlığını ilgilendiren tıbbî konular, özellikle bugünkü koruyucu hekimliğe dâir konular da mevcüd..
İşte domuz eti, bu tıbbî konulardan biridir.
Bir çok konularda olduğu gibi; insan sağlığını yakından ilgilendiren alkollü içkiler, bulaşıcı hastalıklar gibi mevzularda yeni bâzı buluşlar, bilgiler edinildikce Kur'ân-ı Kerîm'in asırlar önce ilmî görüşleri ortaya koyduğunu ve müsbet ilimlerin İSLÂM'ı te'yîd etdiğini görmekdeyiz..
Kur'ân-ı Kerîm'de, yasaklanmış bâzı hususların sebebleri de kısaca bildirilmekdedir. Meselâ: EN'AM sûresinin 145. inci âyetinde, domuzun yasaklanış sebebi olarak neciş, murdar, pis., olması zikredilmişdir.
Kumar ve içki için de ayni kelimeler kullanılmış ve insanlık için son derece zararlı ve tehlikeli oldukları beyan buyrulmuşdur.
Gerçekden domuz: Obur, hantal, ağır, gayretsiz ve pis görünüşlü bir hayvandır. (Gerçekden domuz, hayvanlar içinde en hantal olanıdır. Yapılan araştırmalara göre domuz: saatde birbuçuk kilometre yürür; halbuki deve: Yirmikilometre, fil: otuzdokuz kilometre, yarış atı: altmışsekiz kilometre, Aslan: seksenbeş kilometre yol alır.)
• Her türlü pisliği, fare ve hayvan leşlerini bile
yer. Bu sebeble domuz, hayvanlar arasında en pis ve en kötü bir hayvan olarak bilinir.
• Domuz dışında bütün hayvanlar, vücüd bakımı ve temizliği yaparlar:
• Kürklü olanlar; postlarını,
• Kuşlar; tüylerim,
• Kedi, köpek, tilki, kurt gibi hayvanlar; pirelerini., temizler,
• Samur, fok, hattâ fareler bile temizlik yaparlar.
• Filler.çok defa çamura batar, sonra hortumlarıyla duş yaparak yıkanırlar..
• Temizlik yapmayan hayvan, hemen hemen yok gibidir; fakat domuz için böyle bir özellik hiç görülmemişdir.
Biz Türkler arasında domuz, çok defa hakaret mânâsında kullanılır:
• (O, domuzun biridir..)
• (Hınzır herif; pis, katı yürekli adam..)
• Cimri birisi için: (Domuzdan kıl koparır..)
• (Sen, ne domuzsun sen..)
• (Domuz gibi bilir; niyeti: iki alıb bir vermek) gibi..
Tasavvuf ehlince domuz: Şehveti temsil eder; bu, domuzun tabîatındaki hırs, açgözlülük ve doymazlık gibi huyları sebebiyledir.
Domuzun bütün pisliğini, çirkinliğini, kabalığım, hırsını, gaddarlığını bilmesine rağmen TÜM HIRİSTİYAN ÂLEMİ domuzu beslemekde, üretmekde ve etini de domuzcasına yemekde..
Süt küpünden: Süt, şarap küpünden: Şarap sızar misâli, domuz etini yiyenden de domuzluk sızacağı için hiristiyanlık âlemi domuz etini yedikçe domuzlaşmakda ve domuzluğu îcâbı Haçlı Seferleri dâhil tüm insanlığa kan kusturmakda; Ermenisi'yle, Rumu'yla, Vatikan'ıyla, Patrikhâne'siyle hülâsa domuzluğu ile Bosna, Afrika yânî tüm Dünyâda fitneler çıkarmakda, canlara kıymakda, ırzlarınâmusları kirletmekde.. hülâsa domuzluğunu göstermekdedir.
• Domuz etinin yasaklığı, Âdem Aleyhisselâm devrinden başlar.
• EVET; Âdem Aleyhisselâm'a dört şey haram kılınmışdı: Ölü eti, kan, domuz eti ve Allah'dan başkası adına boğazlanan hayvan.
• Domuz eti Tevrat'da da yasaklanmışdır. Yahudiler; Tevrat'ı başdan aşağı değişdirdikleri hâlde, domuz eti yasağına dokunmadılar.. Yahudi, bugün de domuz etini yememekde..
Aslında İncil'de de domuz; pis, murdar, bir hayvan olarak anılmakda.
Markos tarafından yazılan ve asıl İncil'e büyük ölçüde benzerlik gösteren İncil'de: (Pis ruhlar, domuzlara girdiler..) denilmekde.<sup>(1)</sup>
EVET: Yüce Kur'ân'ımız, domuz etini kat'î süretde yasaklıyor ve domuzun murdar-pis bir hayvan olduğunu bildiriyor.
• Bu sebeble biz Müslümanlar, domuzun etinden başka; yağının, derisinin ve kıllarının da haram olduğu inancını taşırız.
• İslâm'da domuzun alım satımı da haramdır.
• Yüce Peygamberimiz (sa.v) bir hadîs-i şeriflerinde meâlen: (Allah -c.c- içkinin, leşin, domuzun, putların alınıb satılmasını haram kılmışdır) buyurdu.'<sup>2'</sup>
İslâm; mü'minlerin, haram olan bir şeyle direkt veya dolaylı olarak temas etmesini, yânî haramlara yakın olmasını da men etmişdir. Meselâ: İslâm'da içki içmek haram olduğu gibi mü'mini, içkiyle temasa getirecek, yahüd içki içmeyi kolaylaştıracak şeyleri, içki içilen sofrada oturmayı, içki satmayı, taşımayı da yasaklamışdır.
İslâm: Domuz etini haram kıldığı gibi, domuz kılından yapılan diş fırçalarını, derisinden yapılan mamulleri kullanmayı da yasak etmişdir.
(1) BAB5/13, Kitâb-ı Mukaddes Şirketi, İstanbul, sayfa:39
(2) Sahî-i Müslim Tercümesi, cild: 5, Sayfa : 100
Prof. Dr. Asaf Ataseven


 
Üst Alt