DernekPazarı

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
2 Eylül 2011
Mesajlar
3,872
Tepkime puanı
37
DernekPazarı

Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon İline bağlı bir ilçe olan Dernekpazarı, doğuda Hayrat, güneyde Çaykara, batıda Köprübaşı, kuzeyde de Of ilçeleri ile çevrilidir.

Dernekpazarı (Kondu), 1925 yılında Of ilçesine bağlı bucak merkezi iken 1948'de Çaykara İlçe olunca, Of'tan ayrılıp köy konumuna dönüştürülmüştür.Ancak, 1949 yılında yeniden bucak, yakın tarihlerde de ilçe olmuştur.

Dernekpazarı (Kondu)'nın kesin olarak hangi tarihte kurulduğu bilinmemekle birlikte, Kondu isminin zengin bir Rum'un isminden kaynaklandığı sanılmaktadır. Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon ve yöresini 1461'de ele geçirmesiyle, Osmanlı Topraklarına katılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Maraş'tan gelenlerin buraya yerleştiği söylenirse de bu iddia kesinlik kazanamamıştır. Bir söylentiye göre; Of İlçesi ve çevresindeki bataklık nedeniyle bölgelerde üreyen sivri sineklerin yaydığı sıtma hastalığından korunmak için; orada yaşayanlar, Dernekpazarı'na gelip yerleştirilmiştir. ilçenin 2000 Yılı Genel Nüfus Sayım sonuçlarına göre; toplam nüfusu 8.127'dir.

I.Dünya Savaşı sırasında Trabzon ile birlikte burası da Rus işgaline uğramış, burada yaşayanların bir kısmı batıya göç etmiş, yörenin kurtuluşundan sonra da geri dönmüşlerdir. Bu bakımdan her yıl 27 Şubat günü Mahalli Kurtuluş Günü olarak kutlanmaktadır.

GEZGİN GÖZÜYLE DERNEK PAZARI [değiştir]Köprüler: Yöremizde, özellikle köy kesimlerinde belli bir mimari özelliği ve estetik bütünlüğü artık bozulmaya yüz tutmuştur. M.Ö. 2000 yıllarına değin ulaşan yöre tarihimizde Eski Yunan, Roma Bizans, Pontus, Osmanlı Mimarileri belli bir sırayı izleyerek birbirlerinden etkilenmişlerdir.Bunlara bağlı doğa şartlarıda eklenince yöremize özgü bir mimari tarz ortaya çıkmıştır. Engebeli doğal yapı yerleşme şekli, iklim, bitki örtüsü ve yapı malzemeleri yöre mimari tarzını etkileyen etkenlerdir. Ancak geleneksel mimari örneklerin çoğu artık günümüzde yıkılmaya yüz tutmuştur. Modern mimarinin araç ve gereçleri ile birlikte kendine has görüntüsü de yöresel mimariyi tarihin sayfalarına itmişti. Bu yozlaşmadan nasibini alanlardan biri de Ahşap Köprülerdir.
TARİHÇE

Cenevizliler tarafından şenlendiği rivayet edilmekle beraber hangi tarihte kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Kondu adının zenginliği ile ün salmış "Kondi" adındaki bir Rum tarafından verildiği söylenmektedir.

En son 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u Rum Pontus İmparatorluğu'ndan alınmasıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun eline geçmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde yöremiz halkının İslamlaşması için Maraş ilinden gelen şeyhlerin bu yörede geniş çaplı çalıştıkları rivayet edilmektedir. Başka bir rivayete göre de Of ilçesi ve çevresindeki bataklık bölgelerde üreyen sivri sineklerin yaydığı sıtma hastalığından korunmak için daha sağlıklı olan buralara gelip yerleşilmiştir.

1915 yılında yöremiz Rus'ların işgaline uğradı. Of Baltacı Deresi'nde Rus Ordularının durdurulmasında mahallenin halkının da katkısı olduğu o günleri yaşayanlar tarafından anlatılmaktadır. İşgalde mahalle halkının büyük kısmı daha batıya göç etmişler ve kurtuluştan sonar geri dönmüşlerdir. 28 Şubat 1918 yılında düşman işgalinden kurtulan ilçemizde her yıl 27 Şubat günü Mahalli Kurtuluş Günü olarak kutlanır. Mahallemizde Cumhuriyetten önce de belediye teşkilatı vardı. O dönemde belediye başkanı Sürmene ilçesi Asu Köyü'ne yerleşen Hüseyin Yıldız adli bir hemşerimizdi.

Kondu Mahallesi 1925 yılında Of ilçesi'ne bağlı bucağın merkezi oldu. 01.01.1948 tarih ve 5071 sayılı yasa ile Çaykara ilçe olunca Dernekpazarı (Kondu) bucağı Of'tan ayrılıp köy durumuna dönüştürüldü. Yeniden duyulan ihtiyaç üzerine Dernekpazarı adi ile ikinci kez 27.02.1949 yılında bucak haline getirilmiştir. 05.06.1956 gün ve 47387 sayılı kanunla teşkilatlanan 50 bucak arasında yer alarak teşkilatı kurulmuştur. Hakim yetersizliğinden ve Çaykara'ya yakınlığından 1958 yılında adli teşkilat ve de daha sonra tapu, nüfus gibi hizmet birimleri kaldırılıp teşkilatlı bucak durumuna son verilmiştir. 1953 yılında Güney, Merkez, Kondu ve Yenicemi semtlerini içine alan bir belediye teşkilatı kurulmuştur.

Yaşanan Felaketler
29 Temmuz 1929 yılında yağan şiddetli yağmurlar neticesinde Ulu cami Köyü'nde toprak kayması olmuştur. Bu heyelanla Solaklı Deresi'nin önü tıkanarak suni bir baraj haline gelmiştir. Daha sonra biriken suyun kuvveti önündeki toprak yığınının patlamasına neden olmuş, akan su merkezdeki bir çok dükkan içerisindeki mallarla birlikte tahrip olmuşlardır. O zamanki su yüksekliği 10-12 metreyi bulmuştu. Bu olay akıllarda öyle yer etmiştir ki artik tarih anılmaz olmuştur. Tarih yerine Sellerden şu kadar yıl önce-Sellerden şu kadar yıl sonra denir olmuştur.

19 Mayıs 1959 yılında benzer bir sel olmuş ancak hasar 1929 yılındaki kadar olmamıştır. 1958 yılında Merkezde çıkan bir yangında dört dükkan yanmıştır. 1965 yılında Yenicemi semtinde çıkan bir yangında 7 ev yanmıştır. Yörenin bilinen en büyük yangın afeti bu olmuştur. 1968 yılında çarsının en kalabalık olduğu bir Cumartesi günü çarsı merkezindeki petrol dükkanında çıkan yangın büyük bir panik oluşturmuştur. yangın petrol tanklarının patlama olasılığıyla çok ciddi bir tehlike arz etmekteydi. Ancak kısa zamanda söndürülerek tehlike önlendi.

10 Mayıs 1990 sarihli TBMM toplantısında alınan kararla Dernekpazarı ilçe oldu ve Kondu Mahallesi Dernekpazarı ilçesi'nin Merkez Mahallesidir kararı 20 Mayıs 1990 tarih ve 3644 şayili resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

01.08.1991 tarihinde göreve başlayan ilk kaymaca Efkan ALA ile birlikte diğer daireler de yavaş yavaş oluşmaya başladı. Belediye eski binasını yıktırarak yerine 5 katli büyük bir bina inşa ettirdi. Bu binanın zemin ve birinci katini resmi dairelere Verdi. Adli ve askeri şubeler dışında diğer daireler oraya yerleşti.
 
Üst Alt