Cum-a Hutbesi - Öfkeyi Yenebilmek

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
80


Hutbe Konumuz ''Öfkeyi Yenebilmek''


26lf7.gif

Muhterem Kardeşlerim!
İnsan, bir taraftan sevgi ve şefkat, sabır ve af gibi güzel; diğer yandan ise, öfke, kin, haset, intikam gibi olumsuz duyguların arasında gelgitler yaşayan bir varlıktır Kişinin olgun bir insan ve kâmil bir mümin oluşunun önemli yansımalarından birisi de, hiç şüphesiz öfkesine hâkim olabilmesi, kızdığı anda duygu ve düşüncelerini kontrol edebilmesidir
26lf7.gif

Muhterem Müminler!
Öfkeyi yenmek, önemli bir ahlaki erdemdir Nitekim, Kur’an-ı Kerim’de: “Onlar, bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir Allah, iyilik yapanları sever”1 ifadesiyle, takva sahibi müminlerin en dikkat çekici özelliklerinden birinin, “öfkelerini yenmek” olduğu vurgulanmıştır Peygamber Efendimiz(sas) de, kendisinden nasihat isteyen bir sahabiye, tek kelimeyle: “Öfkelenme”2 buyurmuştur”
26lf7.gif

Kıymetli Kardeşlerim!
Öfkelenmek, insanın olayları sağlıklı ve gerçekçi değerlendirmesine, doğru ve adil karar vermesine engel olan ahlaki bir zaaftır Küçük bir kıvılcım büyük yangınlara neden olduğu gibi, bir anlık öfke de telafisi mümkün olmayan üzücü olaylara sebebiyet verebilir
Öfke, insanın gönül âleminde de büyük tahribatlar yapar Öfkeli insan söz ve davranışlarında ölçüyü kaybeder Çoğu zaman ne yaptığını ve ne söylediğini bilmez Öyle ki öfkesi geçtikten sonra, çoğunlukla sarf ettiği sözlerden ve yaptığı davranışlardan pişmanlık duyar Böylece, iki ateşe birden yanmış olur Öfkelendiğinde kızgınlığın ateşi, öfkesi geçince de pişmanlık ateşi onu adeta kavurur
Öfkenin zararları bu kadarla da bitmez Bir defa insan öfkede sınırı aşmaya görsün; bu durumda o, insaftan, merhametten, hoşgörüden yoksunlaşır, kırıcı, yıkıcı hale gelir, hatta ölümle sonuçlanacak kadar aşırı davranışlar sergileyebilir Kısaca, bir anda son derece zararlı, tehlikeli birisi haline geliverir Fırtınalı havada yelken açmış gemi gibi, felâket dalgalarıyla boğuştukça boğuşur Ektiği hiddet tohumları çok kısa bir zamanda nefret meyveleri vermeye başlar
Çevremize şöyle bir baktığımızda, bir anlık öfkenin ne derece büyük yıkımlara sebep olduğunun pek çok örneğini görebiliriz Nice aile yuvalarının yıkılmasına, dostluk, akrabalık ve komşuluk ilişkilerinin bozulmasına öfke sebep olmaktadır Bu yüzden atalarımız; “Öfkeyle kalkan zararla oturur”, “Rüzgar eken fırtına biçer” demişlerdir
26lf7.gif

Değerli Kardeşlerim!
Hayatın başlı başına bir imtihan olduğu bilinciyle sabırlı olmak, Allah’a sığınmak, gerektiğinde öfkeyi tetikleyen ortamlardan uzak durmak; Kur’an ve sünnette öfkeyi yenebilmek için yapılan bazı tavsiyelerdir
Gönülde Allah sevgisi ne kadar çok olursa, insanın kendisine çeki düzen vermesi o kadar kolaylaşır Allah’ın öfkelenmeyi sevmediğini, bilakis öfkeye hakim olmayı emrettiğini bilen ve düşünen insan; her şeyden önce Rabbini memnun etmek, O’nun rızasını kazanmak için öfkesine yenik düşmemeye çalışır
Bugün evde, işyerinde, camide, trafikte kısaca; bireysel ve sosyal yaşamın her alanında, sabır ve hoşgörüyü yaşam prensibi edinen ve öfkesini yenebilme erdemini gösteren olgun insanlar olmaya, her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğuna dikkatlerimizi çekerek, hutbemizi Hz Peygamber’in bir uyarısıyla bitirelim:
“Gerçek pehlivan güreşte rakibinin sırtını yere getiren değil, öfkelendiğinde öfkesini yenip, kendisini kontrol edebilen kimsedir”3
26lf7.gif


Hazırlayan: Dr Ülfet Görgülü
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı
Redaksiyon: DİB Hutbe Komisyonu

1 Al-i İmran, 3/134
2 Buhârî, Edep, 76; Tirmizî, Birr, 73
3 Buhârî, Edep, 76; Müslim, Birr, 107​
 
Üst Alt