çiçeğin üremesini sağlayan kısımlar nelerdir?

LİM10

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
155
Bİtkilerde üreme : Bitkilerin üreme sistemleri diğer canlı hayvanlarınkinden oldukça farklıdır.Farklı olmalarına karşın nesillerini devam ettirebilmek için kullandıkları yöntemler akıllara durgunluk vermektedir.

Bitkilerde tıpkı diğer canlılar gibi iki cinsten oluşur.Erkek çiçeklerin görevi, dişi çiçeği döllemek için polen üretmektir.Polen dişi çiçeğe vardığı vakit erkek çiçekten getirdigi DNA yı dişi çiçeğin eşey organlarındaki DNA ile karıştırır ve böylelikle yavru bir bitkinin macerası başlamış olur.

canlılarda Üreme: Canlıların nesillerini sürdürebilmeleri için aynı türden yeni Canlılar ortaya çıkarmasına üreme denir. Üreme eşeysiz ve eşeyli olmak üzere iki şekilde gerçekleşir.

Eşeysiz Üreme: Bir Canlının tek başına yeni bir birey dünyaya getirmesine eşeysiz üreme denir. Eşeysiz üreme sonucunda oluşan yeni bireyin tüm özellikleri ataları ile aynıdır.

Eşeysiz üreme aşağıdaki şekillerde gerçekleşir

A) Bölünmeyle Üreme:
Bir hücreli organizmalarda gören bir üreme şeklidir. Bu üreme şeklinde Canlıbölünerek iki yeni birey oluşturur. Terliksi hayvan ve öglana gibi belli bir şekli olan Canlılardabölünme enlemesine yada boylamasına gerçekleşirken, Amip gibi belli bir şekli olmayan canlılarda bölünme herhangi bir şekilde gerçekleşebilir.

B) Sporlanmayla Üreme: Genellikle mayoz bölünme ile oluşan sporlar, değişik ortamlara uyum sağlayabilecek özelliklere sahip hücrelerdir. Sporların değişik faktörlerle taşındıkları yerlerde gelişerek yeni bireyler oluşturmalarına sporla üreme denir.

C) Tomurcuklanmayla Üreme: Canlının bir yerinden dışarıya doğru büyüyen bir çıkıntının ana canlıyla ayını kalıtsal özelliklere sahip yeni bir canlı oluşturmasına tomurcuklanmayla üreme denir.

D) Vegetatif Üreme: Canlıdan kopan bir parçanın gelişerek yeni bir birey oluşturmasına vegetatif üreme denir. Yassı solucan ve deniz yıldızı gibi bazı canlılarda görülür. Oluşan yeni bireyin tümözellikleri ana canlı ile aynıdır.

Eşeyli Üreme: Aynı türden eşeyi farklı iki canlının üreme hücrelerinin birleşerek zigot oluşturması şeklinde gerçekleşen üreme çeşidine eşeyli üreme adı verilir. Bu üreme çeşidinde oluşan birey hem anneden hem de babadan kalıtsal özellikler aldığından oluşan yeni bireyin kalıtsal özellikleri çeşitlilik sağlayabilir.Çiçeklerin üremesini ve büyümesini sağlayan kısımlar

çiçek Sapı, çiçek tablası, çanak yaprak, taç yaprak, erkek ve dişi organlar vardır.
Çiçeğin sapı bilindiği üzere çiçeğin kök ile çiçek arasındaki bağını ve aktarımı sağlar. Ayrıca çanak yaprak taç yaprak erkek ve dişi organlar Dıştan içe doğru sırayla dört halka şeklinde çiçek tablası üzerine dizilirler.

Çanak yaprak: Genellikle yeşil renktir. Çiçeğin en dış kısmının tamamını oluşturur. Çiçek daha tomurcuk halindeyken çiçeği koruma görevini üstlenir.

Taç yaprak : çiçeğin renkli ve kokulu olan kısmıdır. Tozlaşma sırasında Böcekleri Çekerek odaklanma noktasını değiştirerek bitkinin çoğalmasına önemli katkı sağlar.

Erkek organ: İpçik denilen bir sap ile başcık denilen iskelet bir kısımdan meydana gelmiştir. Başcığın içinde erkek üreme hücreleri () bulunan çiçek tozu Keseleri ve polenler bulunur. Polenler olgunlaşınca Keseler çatlar ve polenler etrafa saçılırlar.

Dişi organ: Yumurtalık, dişicik borusu ve Tepecik olmak üzere üç kısımdan meydana gelirler. Yumurtalıkta çok sayıda dişi üreme hücreleri (yumurta) bulunur. Dişicik borusu tepeciği yumurtalığa bağlama görevi gören dar kısımdır. Tepecikte çiçek tozlarının yapışmasını ve düşmemesini sağlayan yapışkan bir sıvı bulundurulur.

Erkek ve dişilere ait organlarda bir arada bulunduran bitkilere “bir evcikli” erkek ve dişi organları ayrı bulunduran bitkilere de “iki evcikli” bitki denilmektedir. Meşe, mısır, çam, kestane ve fındık bir evcikli söğüt, Antep Fıstığı, kenevir ve kavak iki evcikli bitkiler olarak sınıflandırılır.

Tozlaşma Ve Döllenme Evresi
Çiçek Tozları gelişimlerini tamamladıktan itibaren çiçek tozlarını bulunduran kesecik patlayarak saçılır. Etrafa saçılan çiçek Tozları rüzgâr, kuşlar, Böcekler, su ve insanların etkisiyle dişi organın tepeciğine aktarılır. Çiçek tozlarının farklı etmenlerle erkek organ başcığından dişi organın tepeciğine (çiçek yelpazesi) taşınmasına tozlaşma denilmektedir. Tozlaşma aynı çiçeğin dişi ve erkek organları arasında gerçekleşebilecek bir olay olacağı gibi farklı çiçeklerin dişi ve erkek organları arasında da gerçekleşebilirler.

Dişi organın tepeciğine ulaşan çiçek tozları (polenler) dişi organın salgıladığı kimyasal bir madde tarafından uyarılırlar. İçerisindeki dölleyici çekirdek (sperm) polen tüpünü oluşturur. Polen tüpü gelişerek yumurtalığa doğru ilerler. Yumurtalık içerisindeki yumurta hücresinin Çekirdeği İle buluşur. Spermin yumurta hücresi ile birleşmesi olayına döllenme denir. Döllenmiş yumurta hücreleri de zigot adını alırlar. Zigot bölünerek çoğalır ve gelişip embriyo'yu oluşturur. Yumurta etrafındaki hücreler de gelişerek Embriyo için gerekli besin maddesini yani (çeneği) oluştururlar.

👉 Çiçeğin yapısı ve kısımları
 
Üst Alt