Cehennem azabı, Cehennemin şiddeti nasıl olacak?

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,787
Cehennem azabı, Cehennemin şiddeti
1- Cehennem zulüm ülkesi değil, Allah’ın Adl, Âdil, Kahhâr, Gâlib, Celîl, Hâkim, Azîz ve daha pek çok isimlerinin bir gereği olarak, suçların gerçek adâlet içinde cezâlarının verildiği bir azap ülkesidir. Mutlak yokluğa karşı hayır olarak yaratılmıştır. Bekâ âlemine ait pek çok vazifeleri var. Zebânî gibi pek çok hayat sahibi varlıkların celâl içinde meskenleridir.

2- Cehennemden, yani Allah’ın azabından korkanlar için Cenâb-ı Allah’ın Rahman, Rahîm, Ğafûr, Tevvab, Afüv isimlerinin gereği affı, bağışlaması, merhameti ve tövbeleri kabûlü söz konusudur. Bu isim ve sıfatlar, Allah’tan her korkan kulu ateşten himâye eden bir şemsiye hükmünde-–inşâallah—imdadımızda bulunmaktadır.

3- Fakat Allah’ın güzel sıfatlarıyla güzel yarattığı o insan cinsinin, şeytana uyduğunda Cehenneme rahmet okutacak ne çirkin bir inkârın ve şirkin içine girdiği, ne vahşî zulümlere, haksızlıklara, acılara, ölümlere sebep olduğu, dünyayı masumlara dar ettiği, Allah’ın, Allah’ın mahlukâtının ve Allah’ın kullarının hakkını ve hukukunu defalarca çiğnediği, pişman da olmadığı, tövbe de etmediği, bununla berâber dünyada hesabının da sorulmadığı çok vâki değil midir? Üstad Saîd Nursî’nin ifâdesiyle tıpkı bin mâsumun hukukunu çiğneyen bir zâlimi cezâlandırmak ve yüz mazlûm hayvanı parçalayan bir canavarı öldürmek, adâlet içinde mazlumlara bin rahmet olduğu ve o zalimi affetmek ve canavarı serbest bırakmak, bir tek yolsuz merhamete mukabil, yüzer bîçârelere yüzer merhametsizlik olduğu gibi! 1 Mazlûm affetmezse zâlimi Allah affeder mi?

4- Cehennem azabının şiddeti kişilere ve suçlara göre elbette değişiklik arz eder. Bize düşen inkâr etmek değil, Cenâb-ı Allah’ın Cehennem’de hak edene, hak ettiği kadar ve adâlet içinde cezâ vereceğine inanmak, fakat tövbe edenleri ateşten koruyacağını umarak Cehennem azabından hem kendimiz için, hem bütün mü’minler için sürekli olarak Allah’a sığınmaktır.

Dipnotlar:
1- Asâ-yı Mûsâ, s. 43
 

Ashab

Katılımcı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
46
Cehennem ve cennet bir hikmete binaen yaşamış olduğumuz metah olan hayata kişi Allah’ın değer yargılarına teslim olur onu hayata geçirirse kuran ve sünnet ışığında hayatına müdahil olur on göre Yaşarsa’’ yani kuran onun kalbini yumuşatırsa cennetin hikmeti de budur

cehennemin hikmeti’de bu dünyadayken Allah’ın değer yargılarına teslim olmaz’Allahın dedikleri demedi demedikleri dedi ve kuran sünnet onun kalbini yumuşatmamış ise cehennem onu kalbini yumuşatacak
Allah’ın azabından kendimizi ve ehlimizi kurumak için Allah’ın hudutlarını aşmamak kaydıyla ‘ bizler zaman günah işleyebilir ve zafiyete düşebiliriz fakat şunu unutmayacağız Allah’ın Rahim olduğunu ve Settar olup gunahları örtüp affettiğini gözümüzü dikeceğiz

ama şunu da unutmamız gerekir gunahın en büyüğünü şirk’i de unutmamak kaydıyla çünkü Allah ‘c’c bütün günahları affeder ama şirki asla

mülk süresinde özerinde azabın hak olmuş olduğu insanlar
6﴿
Rablerini inkâr edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri!
﴾7﴿
Oraya atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler.
﴾8﴿
Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak! Oraya her bir grup atıldıkça, muhafızları onlara, “Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?” diye sorarlar.
﴾9﴿
Şöyle cevap verirler: “Evet, doğrusu bize bir uyarıcı (peygamber) gelmişti; fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve ‘Allah hiçbir şey göndermemiştir; siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz!’ demiştik.”
﴾10﴿
“Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkûmları arasında olmazdık!” diye de ilâve ederler.
﴾11﴿
Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkûmları artık Allah’ın rahmetinden mahrumdurlar.
 
Üst Alt