Bu islam düşmanı papaza nasıl cevap vermeliyim

akyuzali3481

Yeni Kardeşimiz
Üyemiz
Youtube da bir türk papaz müslümanların kafasını karıştırmak için 5 dakkalık bir video hazırlamış Aynen şöyle konuşuyor

Eğer incil ve tevrat değiştirilmişse kuran onları uyarmazmıydı bunlar değiştirilmiştir diye onun yerine niye örnek veriyor niye tevrata ve incile atıfta bulunuyor ve ona güvenmeleri konusunda uyarmıyor
Ali imran da 3.pararafta "sana onların ellerindekileri tasdik eden kuranı indirdik" yazar.

Arafta 157.pararafta "Onlar ellerindeki (tevrat ve incil) yazılı buldukları resule o ümmi peygambere uyan kimselerdir diye yazar.

Öncelikle sorum şu bu adama nasıl bir cevap yazayımki fitnesinden dönsün. İkinci olarak Ben youtubeda böyle ateist -din düşmanı videoları bulup daha sonradan bilenlere danışıp cevap yazıyorum. Ama bilgim az olduğu için çoğu zaman zorlanıyorum. Ama dini görev olduğu için yapmak zorunda olduğumu biliyorum.
Burdaki bilgili alim abilerimden Allah rızası için ricam bunu bir cihat olarak görüp mümkünse günde 10 dakkalarını ayırabilirlerse. Bunun gibi birçok fitneci ve islam düşmanının sesi kesilir ben buna şahid oldum önceden (azıcık bilgimle bile) .
Benim tek başıma yetişmem mümkün değil. Vaktiniz yoksada en azında bu soru için ne cevap yazmalıyım söylermisiniz.
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Değerli Kardeşimiz;

Kur’an-ı Kerim’in en mühim vasıflarından biri geçmişte olan hadiselerin doğru ve sadık tarafını onaylamak, tahrife uğramış kısımlarını da düzeltmektir. Kur’an bize geçmişte hak olarak gönderilmiş peygamberleri ve semavi kitap ve suhufları haber veriyor.

Bize düşen de bu habere iman etmektir. Tevrat, Zebur ve İncil, Kur'an-ı Kerim gibi lafzi ve nazım olarak mucize olmamasından, zamanla art niyetli ve dessas adamların eli ile tahrife uğramıştır. Bu yüzden hükümleri, Kur’an’ın gelmesi ile iptal edilmiştir. Bu kitab-ı mukaddeslerin tahrif edildiğini ilan eden, Kur’an-ı Kerim'de yoruma açık olmayan çok ayetler mevcuttur.

Tevrat ve İncil’in tahrif edildiğini, Kur’an-ı Kerim şöyle haber vermektedir:

”Onlardan bir grup, okuduklarını kitaptan sanasınız diye kitabı okurken, dillerini eğip bükerler. Halbuki okudukları kitaptan değildir. Söyledikleri, Allah katından olmadığı halde, Bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah’a iftirâ ediyorlar." (Âl-i imran, 3/78)

"Ey iman edenler! Biliniz ki, hahamlardan ve râhiplerden bir çoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve insanları Allah yolundan engellerler..." (Tevbe, 9/34)

"'Ve Allah çocuk edindi.’ diyenleri uyarmak için. Bu hususta ne onların ne de atalarının bir bilgisi vardır. Ağızlarından ne büyük söz çıkıyor! Onlar yalnız ve yalnız yalan söylerler.” (Kehf, 18/4-5)

“Ey Ehl-i kitap! Niçin hakkı bâtıla karıştırıyor ve bile bile hakkı gizliyorsunuz?” (Âl-i imrân, 3/71)

Yahudiler hakkındaki âyetlerden bazıları şunlardır:

1. Tevrat’ı değiştirdiler. (Bakara, 2/79)
2. Peygamberleri öldürdüler. (Âl-i İmran, 3/183)
3. Hz. İsa’yı öldüremediler. (Nisa, 4/157)
4. Fesat çıkardılar. Allah’a cimri dediler. (Maide, 5/64)
5. Hz. Meryem’e iftira ettiler. (Nisa, 4/156)
6. İman edenlere en şiddetli düşmanlık edenler Yahudi ve müşriklerdir. (Maide, 5/82)
7. Üzeyir Allah’ın oğlu dediler. (Tevbe, 9/30)
8. Kıskançlık ve maddi çıkar yüzünden Kur’ana inanmadılar. (Bakara, 2/146)
9. Çoğu iman etmeyecektir. (Bakara, 2/100; Nisa, 4/155)
10. Allah’ı inkârlarından dolayı lanete uğradılar. (Bakara, 2/88-89)
11. Allah’a ve peygamberlerine inanın. (Allah) üçtür demeyin!” (Nisâ, 4/171)

Kur’an'a Göre Hristiyanlar:

1. Meryem oğlu Mesihe, Allah diyenler, kâfir olmuştur. (Maide, 5/72)
2. Allah üç ilahtan biridir diyenler kâfir olmuştur. (Maide, 5/73)
3. Meryem oğlu Mesih bir peygamber, anası da sadık bir kadındır. (Maide 75)
4. İsa Mesihe Allah’ın oğlu dediler. (Tevbe, 9/30)
5. Yahudilere göre, Hıristiyanlar Müslümanlara daha yakındır. (Maide, 5/82)

Yahudi ve Hristiyanların Ortak Yönleri:

1. Bilginlerini, rahiplerini Rabler edindiler. (Tevbe, 9/31)
2. Yahudi bilginleri ve Hristiyan rahipleri halkın mallarını yediler. (Tevbe, 9/34)
3. Allah’ın oğullarıyız dediler. (Maide, 5/18)
4. Bile bile hakkı gizlediler. (Âl-i İmran, 3/71)
5. Allah çocuk edindi diye iftira ettiler. (Bakara, 2/116)
6. Allah’ın âyetlerini inkâr ettiler. (Âl-i İmran, 3/70)
7. Allah’a iftira ettiler. (Âl-i İmran, 3/78)
8. Yahudi ve Hristiyanlar, birbirinin dostlarıdır. (Maide, 5/51)
9. Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır... (Bakara, 2/120)
10. Dinlerinde aşırı gittiler. (Nisa, 4/171)
11. Kitaplarındaki bilgileri gizlediler. (Maide, 5/15)
12. Ehl-i kitap, “Cennete ancak Yahudi ve Hıristiyanlar girecek” dediler. (Bakara, 2/111)
13. Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkârcılar, cehennem ateşinde ebedi olarak kalırlar. Onlar, halkın en şerlileridir. (Beyyine, 98/6)

Bu âyet-i kerimelerden açıkça anlaşılıyor ki, Yahudiler Tevrat’ı değiştirdiler. Hz. Musa’nın dini değişince Allah Teâlâ, İncil ile Hz. İsa’yı gönderdi. Hz. İsa’nın dini de bozulunca, İncil, yüzlerce İncil halini alınca, Allah Teâlâ, İslamiyet’i ve Kur'an-ı Kerimi tahrifden masun ve muhkem bir şekilde göndermiştir.

Bunlar Kur’an içindeki nakli delillerdir. Aynı zamanda, akli ve mantıki delilleri de İslam alimleri kitaplarında beyan etmişlerdir. Zaten, halihazırdaki Tevrat ve İncil, ispata lüzum kalmadan, kendi kendini çürütecek çelişkilerle doludur.

Dünyada en kolay iş, İncil ve Tevrat’ın tutarsızlıklarını göstermektir. Mesela, teslis inancı, günah çıkarmak, vaftiz, melekler Allah'ın kızlarıdır -haşa- inanışı, rahiplerin ilah yerine konulması, kilisenin kul ile Allah arasında aracı olması, Allah’ın papa ile hulul etmesi inancı, daha buna benzer çok aklın haricindeki safsatalar meseleye ışık tutar kanatindeyiz.

Sorularla risale
 

akyuzali3481

Yeni Kardeşimiz
Üyemiz
Allah razı olsun peki ama herşeyi ile değişmedi değilmi Yani içinde halen allahın ayetleri var mı?Mesela birkaç örnek verirmisiniz hangi ayette direkt tevrat yada incilde ki şu ayete şunu söyledik mi diyor
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Allah cümlemizden razı olsun. Tevrat veya incilin içinde neyin değişip neyin değişmediğini ben bilemem. Aslında bunu bilmeye de gerek yok değiştirimiş olduğunu bilmek bana göre yeterli. Ancak mutlaka öğrenmek istiyorum diyorsan bu konuda uzmanlaşmış kişileri bulmanı tavsiye ederim.
 

Rüya Tabircisi

Moderatör
Moderatör
Rüya Tabirleri
Youtube da bir türk papaz müslümanların kafasını karıştırmak için 5 dakkalık bir video hazırlamış Aynen şöyle konuşuyor

Eğer incil ve tevrat değiştirilmişse kuran onları uyarmazmıydı bunlar değiştirilmiştir diye onun yerine niye örnek veriyor niye tevrata ve incile atıfta bulunuyor ve ona güvenmeleri konusunda uyarmıyor
Ali imran da 3.pararafta "sana onların ellerindekileri tasdik eden kuranı indirdik" yazar.

Arafta 157.pararafta "Onlar ellerindeki (tevrat ve incil) yazılı buldukları resule o ümmi peygambere uyan kimselerdir diye yazar.

Öncelikle sorum şu bu adama nasıl bir cevap yazayımki fitnesinden dönsün. İkinci olarak Ben youtubeda böyle ateist -din düşmanı videoları bulup daha sonradan bilenlere danışıp cevap yazıyorum. Ama bilgim az olduğu için çoğu zaman zorlanıyorum. Ama dini görev olduğu için yapmak zorunda olduğumu biliyorum.
Burdaki bilgili alim abilerimden Allah rızası için ricam bunu bir cihat olarak görüp mümkünse günde 10 dakkalarını ayırabilirlerse. Bunun gibi birçok fitneci ve islam düşmanının sesi kesilir ben buna şahid oldum önceden (azıcık bilgimle bile) .
Benim tek başıma yetişmem mümkün değil. Vaktiniz yoksada en azında bu soru için ne cevap yazmalıyım söylermisiniz.
Selamun Aleyküm kardeşim, Kastettiğiniz şu soytarı, "Bahri Beytel" soytarısı mı? Oysa eğer, kafanıza takmayın. O soytarının dinden zerre anladığı yok.
 
Üst Alt