Annenin oğula bedduası

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
2 Eylül 2011
Mesajlar
3,872
Tepkime puanı
37
ANNENİN OĞULA BEDDUASI

Rezzil ettin meni ele
Oğul boynun altan kale

Başan göğdan pangor yağe
Yurdun beyurt ole oğul

Mende şaştim nice edem
Halk içine giremenem
Haktaaladen umerem
Parçelerin yağe oğul

Raki içmezdin bir zaman
Sağdi o zaman baban
Ayakte durduğun zaman
Etlerin yere töküle oğul

Yok namazın yok orucın

Evde ağler dokuz bacın
Dileğim odur vurucun
Atli gele ogul

Hirslemezdin tavuk mavuk
Hardan öğrendin hirsloh
Isi yatesen soğuk
Bir sabah kahesen oğul

Erimdan bir ev kalmişti
Bi kıto de param vardi
Raki içenlere sarfetti
İçindan çikmiye oğul

Gözü düşti el kızine
Evlendi ezi ezine
Çirpot doldi iki gözüne
Bi mirat kalesen oğul

Oğul Allahtan bulesen
Dilerem sel seht olesen
Isi bucağe gidesen
Adin kale senin oğul

Bir gün gitmiştim gezmağe
Geldim baktim mutbağe
Seli aparmiş satmağe
Kiran düşe içan oğul

Oğul vallah çok mizirdin
Bir gün kurdezeni kırdin
Ettim dögem, yüzümi çirdin
Başan bela gele oğul

Göz yaşlerin kilor kilor
Etin canın ole mosmor
Yiddi herkendaz helesor
Töküledi başan oğul

Acip getirdin başime
Başin dege hek taşine
İki gözin avucime
Töküledi beki oğul

Gözi geceler lderdi
Demdegge durmez gecelerdi
Allahten umerem , gurreder
Tutesen belki oğul

Teyi menem ne alemetti
Bunleri san kim örgetti
O ölenlerin ağbeti
Başan ole oğul

Sü kimi çektin pare
Apardin verdin humare
Keran kimi ozin diddire
Boyun devriledi oğul

Leçek kumadin başımda
Sodret ettin bu yaşimde
O kemberlerin kaşinde
Makine basedi seni oğul

Kara sü inedi gözan
Ağriler atedi dizan
Can ögündeken ağzan
Sü yetişmiyedi oğul

Oğul didim etme bile
Söyletme meni gel yole
Aldirmedi gitti gole
Dönişin olmiye oğul

Oğul men san tey ne diyem
Beddia da kalmedi edem
Roji mehşer gelem
Girrigan yapişem oğul.HAYIRSIZ EVLADIN ANASINA CEVABI

Ane yeter yasvan ettin
Meni ha.ha rezzil ettin
Hem özin kefküfer ettin
Heylimın tobe ettim ane.

O zamanler men üşaktım
Bi kıto de ezazildim
Şimdi qarese oldim
Sire mende, sen höş ane

Işiden Allahçe disin
İkimizede hek versin
Yalanse iki gözim kor olsin
Kirtnaktan meni dögdin ane

Zaten senin hulkin dardi
Birazde huyin mittardi
Bir gün baba ağzın çırdi
Hörsin mendan töktın ane

Diyisen ki seli sattin
Raki içtin,gole kaçtin
Üstima çok buhtan attin
İmanin kareltme ana

Kar aterdin mijrefedan
Negre çektin man behridan
Kilorledin terencedan
Pepigimi kırdin ane

Mükebedan aldim lavaş
Çolde yedim yavaş yavaş
Döge döge ettin hurdehaş
Cendegimi serdin ane

Sabah giderdim nahire
Sü taşirdim are are
Geberdim iş göre göre
Gözan giremedim ane

Dilim kopedi ne bilem
Hardan didim ki evlenem
Nice gittin buldun
O kori keçeli ane

Gesi mesi yikamazdin
Poğandan eve gelmezdin
Namaz mamaz de kilmezdin
Mege sen çok paktin ane

Zatan çatlakti kurdezen
Yere çakmiştin öz özin
Tirnağim takıldi üzan
Men mahsus etmedim ane

Ane uydun el sözine
Parttan tükürdün üzime
Bermağin soktin gözime
Gözimi pirtlettin ane

Ne do istemiştim kalin
Neysime çektin bi nalin
Ane nice tutti elin
Allahtan korhmedin ane

Sahi ettin döge döge
Öge işagindim mege
Men sel seht oladim ege
Elan ne geçerdi ane

Men hirslememiştim tavoği
Sen üstime attin hirsloği
Evlendohte yidoğ bi poği
Yiter kurceledin ane

Meni halke ezdirdin
Tuman kati gezdirdin
Herkandazi kizdirdin
Götimi dağladin ane

Sen diyerdin git nenen gile
Git bak gira nicedole
Çihtapore gide gele
İmanım gevredi ane

Bi gün yağdi ya şiklor
Üstim başim oldi tilor
Buldum bağde deymiş bi şilor
Getirdim san verdim ane

Ağzimdan gilez akardi
Başimde bitler gezerdi
Üstim başim pis kohardi
Yikamazdin meni ane

Bigün gittim pot başine
Oturdum mezarlik taşine
O kemberlerin kaşine
Tey makine çikmadi ane

Ane bir zamanlar tafaldim
Teymik virdin tumdum kaldim
Epim sore nefes aldim
Ya öldiredin meni ane

Dime ki senden korherem
Anemsen sana bi şey dimenem
Hektaaladan umerem
Seninde yüzin kara ole ane.
 
Üst Alt