Amenerrasulü'nün faziletleri

beydeba

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
285
Amenararasulu fazileti, Amenerrasulünün faziletleri, Amenerrasulü Ayetinin Fazileti ve Sırları, Amenerrasulu okumak, Amenerrasulü fazileti havas, Amenerrasulü mucizesi, hergün amenerrasulü oku
Amenerrasulü'nün faziletleri çoktur.
Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:
 • (Gece Bekara suresinin son iki ayetini [Âmenerresülü'yü ] okuyana, bu iki âyet, her şey için kâfidir.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İ.Mâce]
 • (Gece Âmenerresulü'yü okuyana, her şey için yeterlidir. Bu iki âyeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibâdetle geçirmiş sevabı verilir.) [Şir'a]
 • (Bana Arşın altındaki hazineden benden önce hiç bir peygambere verilmeyen Bekara sûresinin son âyetleri [Âmenerresülü] verildi.) [İ. Ahmed]
 • (Bir rahmet, Kur'an ve duâ olan Bekara sûresinin son iki ayetini öğrenin, çoluk çocuğunuza da öğretin.) [Hâkim]
 • (Vefat eden Müslümanı fazla bekletmeyin, kabrine götürmekte acele edin. Kabrinde onun başucunda Fatiha, ayak ucunda ise Bekara suresinin sonunu okuyun.) [Taberani]
Amenerrasülü'nün faziletleri
 • Amenerrasulü okunan eve 3 gün şeytan girmez.
 • Amenarrasülü okuyan ALLAH'ın c.c'nün sevgisini kazanır.
 • Amenarrasülü okuyan ALLAH'ın C.C. himayesine girer.
 • Amenarrasülü okuyana ferahlık verir. Bütün arzuları ayağına gelir.
 • Amenarrasülü'nü Yatsıdan sonra okuyan geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevaba nail olur.
* Bütün olumsuzluklara karşı bir gecede 313 defa okumak büyükler tarafından uygun görülmüştür.
* Safran mürekkebiyle yazılır ve taşınır ise antibiyotik görevi görür. (Ne eksiklik var ise o eksikliği giderir)
* Yazılır ve suya atılır. Bu sudan da içilirse maddi manevi hastalıklar kalkar.
* Nurundan, feyzinden ve bereketinden faydalanmak için yatsı namazından sonra 313 defa okunur.
Bu okumanın 1-3-7 gün yapılmasını tavsiye ederiz. * Okunurken sessiz bir şekilde okunmalıdır.
* Bu ayetleri Allah'ü Teala Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem)'e bizzat okumuştur. Ayrıca bu ayetlerde ayrı bir sır vardır ve sadece ehli olan anlar.


İslam büyükleri de buyuruyor ki:
 1. Akıllı insan, Âmenerresülü'yü okumadan yatmaz. (Ömer bin Hattab)
 2. Bekara suresinin sonundan üç âyeti okumadan yatana akıllı denmez. (Ali bin Ebu Talib)
 3. Âmenerresülü'yü okumak geceyi ihyâ ve kötülüklerden korunmaya kâfidir. (İmâm-ı Nevevî)
 4. Cenazeyi defnettikten sonra, etrafında oturup veya çömelip, sessizce Bekara sûresinin başını ve sonunu okumak ölü için duâ ve istiğfâr etmek müstehabdır . (İbni Âbidîn)
 5. Âmenerresülü'yü okumak, gece ibadet, vird ve zikir yerine geçer. Sevab ve fazilet olarak yeter. O gece, gelebilecek âfetlerden, şeytanın, insanların ve cinlerin şerrinden korur. (Bedreddin Aynî)
Ebu Umame (r.a.)’den rivayet edildi ki, Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Dört şey Arşu’r-Rahman’ın altındaki hazineden (Cennet hazinelerinden) indirilmiştir. Bunlar Fatiha-i Şerif, Ayete’l-Kürsi, Sure-i Bakara’nın sonu (Amenerresulü) ve Kevser Suresidir.” (El-Mütteki, Kenzu’l Ummal, 1/558)

Amenarrasulü Okunuşu:
Amenerrasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadim mir rusülih, ve kalu semi’na ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel masiyr.
(Bakara-285)
La yükellifûllahü nefsen illa vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena la tüahizna in nesina ev ahta’na, rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kâblinâ, rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih, va’fü anna, vağfir lena, verhamna, ente mevlane fensurna alel kavmil kafirin. (Bakara-286)

Resûlullah efendimize Mi'racda verilen üç özel şey:

-Beş vakit namaz.
-Âmenerresülü,
-Şirk üzere ölmeyenlerin günahlarına şefaat etme yetkisi. (Abdullah ibni Mes'ûd)
 
Üst Alt