Allah varsa, var olan görülür!

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
SORU:
“Allah varsa, var olan görülür” “Şeytan ateşten yaratılmıştır Ateş ateşi yakmaz?” “Cüzi irade var diyorsun Her şeyin yaratıcısı Allah ise insan ne yapabilir?” şeklindeki sorulara cevap veren Ebu Hanife midir, yoksa Şems-i Tebrizi midir?

CEVAP:
Bu soruların Şems-i Tebrizi’ye sorulduğu söylenmektedir, şöyleki:

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye felsefecilerden bir grup geldi Suâl sormak istediklerini bildirdiler Mevlânâ hazretleri bunları Şems-i Tebrîzî’ye havâle etti Bunun üzerine onun yanına gittiler Şems-i Tebrîzî hazretleri mescidde, talebelere bir kerpiçle teyemmüm nasıl yapılacağını gösteriyordu Gelen felsefeciler üç suâl sormak istediklerini belirttiler, Şems-i Tebrîzî;“Sorun!” buyurdu İçlerinden birini başkan seçtiler Hepsinin adına o soracaktı

Sormaya başladı: “Allah var dersiniz, ama görünmez, göster de inanalım”

Şems-i Tebrîzî hazretleri; “Öbür sorunu da sor!” buyurdu

O; “Şeytanın ateşten yaratıldığını söylersiniz, sonra da ateşle ona azâb edilecek dersiniz hiç ateş ateşe azâb eder mi?” dedi

Şems-i Tebrîzî; “Peki öbürünü de sor!” buyurdu

O; “Âhirette herkes hakkını alacak, yaptıklarının cezâsını çekecek diyorsunuz Bırakın insanları canları ne istiyorsa yapsınlar, karışmayın!” dedi

Bunun üzerine Şems-i Tebrîzî, elindeki kuru kerpici adamın başına vurdu Soru sormaya gelen felsefeci, derhâl zamânın kâdısına gidip, dâvâcı oldu

Ve; “Ben, soru sordum, o başıma kerpiç vurdu” dedi

Şems-i Tebrîzî; “Ben de sâdece cevap verdim” buyurdu

Kâdı bu işin açıklamasını istedi Şems-i Tebrîzî şöyle anlattı:

“Efendim, bana Allahü teâlâyı göster de inanayım, dedi
Şimdi bu felsefeci, başının ağrısını göstersin de görelim”


O kimse şaşırarak; “Ağrıyor ama gösteremem” dedi

Şems-i Tebrîzî; “İşte Allahü teâlâ da vardır, fakat görünmez

Yine bana, şeytana ateşle nasıl azâb edileceğini sordu
Ben buna toprakla vurdum Toprak onun başını acıttı Hâlbuki kendi bedeni de topraktan yaratıldı


Yine bana; “Bırakın herkesin canı ne isterse onu yapsın Bundan dolayı bir hak olmaz” dedi Benim canım onun başına kerpici vurmak istedi ve vurdum

Niçin hakkını arıyor? Aramasa ya! Bu dünyâda küçük bir mesele için hak aranırsa, o sonsuz olan âhiret hayâtında niçin hak aranmasın?”
buyurdu
(Bilgi ve kaynaklar için bk Evliyalar ansiklopedisi, 11/199 vd)

İmam-ı Âzam-a atfedilen üç mesele ise farklıdır Şöyle ki;

İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri hac için yola çıkıp Medine'ye ulaştığında karşılaştığı Seyyid Muhammed Bâkır Hazretleriyle arasında şöyle bir konuşma geçer

Seyyid Muhammed Bâkır:
- Sen kendi aklınca kıyas yaparak, Peygamber dedemin dinini ve hadislerini değiştiriyorsun, der

- Böyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım efendim Lütfen oturunuz Rasulullah'a olduğu gibi benim size de hürmetim var, der İmam-ı Azam Seyyid Muhammed Bâkır'a yer gösterir Her ikisi de yerini aldıktan sonra Ebu Hanife Hazretleri söze başlar:

- Üç mesele soracağım Birincisi şu: Erkek mi daha güçsüz kadın mı?

- Kadın erkekten güçsüzdür

- Mirasta adamın payı kaç, kadının kaçtır?

- Erkeğin mirastaki payı iki, kadının birdir

- Eğer onun dinini değiştirmiş olsam, benim akıl ve kıyas yoluyla, kadın daha zayıf olduğu için ona iki pay, erkeğe bir pay düşer derdim

Ebu Hanife Hazretleri tekrar sorar:

- Namaz mı daha üstün, oruç mu?

- Namaz oruçtan üstündür

- Eğer ceddinin dinini akıl ve kıyasla değiştirmiş olsaydım, âdet halindeki kadının kılamadığı namazları kaza etmesini, orucu kaza etmemesini emrederdim

Ebu Hanife Hazretleri üçüncü soruyu sorar:

- Sidik mi daha pis, meni mi?

- Sidik meniden pistir

- Eğer deden Peygamber sav'in dinini kıyasla değiştirmiş olsaydım, sidikten dolayı gusletmek gerektiğini ve meniden dolayı da sadece abdest almak gerektiğini söylerdim Fakat akıl ve kıyasla bu dini değiştirmekten Allah'a sığınırım

Seyyid Muhammed Bâkır Hazretleri yerinden kalkar ve Ebu Hanife'yi kucaklar Tebrik edip ona ikramda bulunur (bk Muhammed Ebû Zehra, İslâm'da Fıkhı Mezhepler Târihi, II, 66-67)

İmam Azama nisbet edilen bir başka konu da şöyledir:

Allahü teâlâyı inkâr eden zeki bir dehri [ateist] vardı Hıristiyan din adamları bu dehriye cevap veremeyince, sana ancak İslam âlimleri cevap verebilir diyerek onu Basra’ya gönderirler Basra’ya gelip, dünyada bana cevap verebilecek bir âlim bulamadım der Herkese meydan okur

Hammad hazretleri (hele önce bizim çocuklarla tartış, gerekirse âlimlerle görüşürsün) der, onun karşısına genç yaştaki Numan bin Sabit’i [İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerini] çıkarır Dehri, çocuk denilecek yaştaki bir gençle tartışmayı gururuna yediremez Kürsüye yumruk vurur, “Hani nerede, o meşhur âlimleriniz” der

Genç Numan bin Sabit onu, onun silahı ile vurur “Ne o der, demek benden korkmaya başladın?” Dehri bu söze tahammül edemeyerek ilk sorusunu sorar:

- Var olan şeyin başlangıcı ve sonu olmaması mümkün mü?

- Mümkündür

- Nasıl olur?

- Sayıları bilirsin birden önce hangi sayı vardır?

- Bir şey yoktur

- Mecazi bir olanın önünde bir şey olmayınca, hakiki bir olanın önünde ne olabilir?

- Peki hakiki olanın yönü ne tarafadır?

- Mumun ışığı ne taraftadır?

- Bir tarafta denemez

- Mecazi ışık için böyle denirse ebedi nur olan için ne denebilir?

- Her var olanın bir yeri olması gerekmez mi?

- Mahluklar için öyledir

- İlah kâinatta ise, bir yerde görünmesi gerekmez mi?

- Yaratan ile yaratılan mukayese edilmez ama sütte yağı görebiliyor musun?

- Görülmez

- Sütte yağ olduğu bir gerçek iken, göremiyoruz diye nasıl inkâr edilir? Ben de sana bir soru sorayım: Senin aklın var mı?

- Elbette var

- Var olan şey görünür dedin Aklın varsa gösterebilir misin?

- Peki O, şu anda ne yapmaktadır?

- Sen bütün soruları kürsüden sordun Biraz da ben kürsüden cevap vereyim

- Peki geç kürsüye

İmam-ı Azam olacak bu genç, kürsüye çıkıp, “Allahü teâlâ şu anda, senin gibi imansız bir dehriyi kürsüden indiriyor ve benim gibi bir muvahhidi kürsüye çıkarıyor” der ve ardından Rahman suresinin “Öyle iken Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?” mealindeki 28 âyetini okur Kalabalık hep bir ağızdan istiğfara başlar
Bu arada dehri çoktan uzaklaşıp gitmiştir

SİE

(Alıntı.Kaynak:Mumsema)
 

hacı anne

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
984
Tepkime puanı
16
Allah Razı Olsun Krd
 
Üst Alt