Abd-Kul 2

makes

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
11 Mart 2011
Mesajlar
108
Tepkime puanı
4
Abd'ın Kur'an'daki Kullanımları:


Abd' kelimesi Kur'an'da dört anlamda kullanılmaktadır.

Birincisi, hukuk açısından 'abd' köle demektir. Yani hürriyeti olmayan, alınıp-satılan, mülk haline gelen kimse. Özellikle savaş sebebiyle gündeme gelen esir olma durumu.
(Sevinerek söyleyebiliriz ki kölelik son asırlarda hukuken ortadan kalkmıştır. Ancak ne yazık ki kölelik mantığı günümüzde farklı isimler altında, değişik pozisyonlarda ve bazı güç odaklarının, zalimlerin şeytaní oyunlarıyla hâlâ devam etmektedir.)
Kısas âyetinde, hür bir kimsenin yine hür bir kimse ile, kölenin de ancak köleye karşı 'kısas' olabileceği söyleniyor.1

Evlenme açısından mü'min bir kölenin, müşrik hür bir kimseden daha hayırlı olduğu belirtiliyor.2

Kendisine mal verilen hür bir kimse ile, hiç bir şeye gücü
yetmeyen ve başkasının mülkünde olan kölenin sorumluluk açısından bir olmayacağı bildiriliyor.3

İkincisi, yaratılması açısından 'abd'; bu da her şeyin Allah'ın bir yaratığı olduğunu ifade eder.

Böyle bir yaratma yalnızca Allah'a aittir. O'nun yarattığı her şey, yani bütün abd'ler (kullar) Allah'a itaat ederler. Bu itaat da ya isteyerek, ya da zorunlu olur. İnsanların dışındaki bütün varlıklar istemeden de olsa Allah'a itaat ederler. Hiç bir yaratık Allah'ın kendileri için çizdiği çizginin dışına çıkamaz.
Kur'an şöyle buyuruyor:

Göklerde ve yerde onların tümü, Rahman (olan Allah'a) yalnızca abd (kul) olarak gelecektir.”4


Bir çok âyette, yerde ve göklerde olan her şeyin Allah'ı tesbih ettiği, O'nu noksan sıfatlardan uzak tuttuğu, O'nu zikrettiği (andığı) söyleniyor.5
Her şey O'na isteyerek veya istemeyerek teslim olmaktadır.6

veya secde etmektedir.7
İnsanlardan Allah'ın peygemberlerle gönderdiği dine inananlar bilerek ve iradelerini kullanarak Rablerine kulluk yaparlar, boyun eğip-itaat ederler.

Üçüncüsü, Allah'a kulluk yapmak açısından 'abd'.

Bu, Kur'an'da bir övgü sıfatıdır. Allah (cc) kendi yarattığı insana 'abd-kul' demektedir. Bunun anlamı; insan Allah'a itaat etmek durumundadır. Kulun bu itaatı bilinçli bir itaat olduğu için onu diğer varlıklardan daha üstün bir yere çıkarır.
Bu anlamda bütün insanlar Allah'ın kuludur (yani hepsi de abdullah'tır). Allah (cc) insanların mevlâ'sıdır.8

İnsanları koruyan, gözeten ve nimet veren sahip O'dur. İnsanlar bu en yüce Mevlâ'ya kalpten bağlanmalı ve yalnızca O'na itaat etmeli ve kulluğu yalnızca O'na yapmalıdır. Allah (cc) en yüce Efendi (Mevlâ), insanlar ise değerli birer 'abd'dirler.


..............................
1- Bakara /178
2-Bakara /221
3-Nahl /75
4-Meryem /93
5-Hadid /1. Haşr /1. Saff/1. Isra /44
6-Âli Imran /83
7-Ra'd /15
8-Âli Imran/150. Bakara/286. Hacc/78
 
Üst Alt