28-Giresun ilindeki camiler

ömr-ü diyar

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,355
Fatih Camii (Şebinkarahisar-Giresun)Fatih Camii (Şebinkarahisar-Giresun)

Şebinkarahisar Fatih Camii, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalmadır. Fatih Sultan Mehmet Otlukbeli Savaşını kazandıktan sonra Şebinkarahisar’a geldiğinde, bu gelişinin anısı olarak bir cami yapılmasını emretmesi üzerine Fatih Camii yapılmaya başlanılmış ve yapımı 5 yıl sürmüştür.
Ahşap olarak yapılan cami tarihinde iki defa büyük yangın görmüş, birinci yangından sonra onarılmış fakat 1886 tarihindeki ikinci yangında tamamen yanarak yok olma noktasına gelmiştir. Mutasarrıf Resih Paşa ve Defterdar Mahmut Nedim’in öncülüğünde 1888 tarihinde Şebinkarahisar halkından da yardım alınarak şimdiki Fatih Camii yeniden yapılmıştır.
Dikdörtgen planlı ibadet mekânının üzeri altı kubbe ile örtülmüş ve böylece Osmanlı mimarisindeki ulu cami plan tipi burada uygulanarak inşa edilmiştir. Kitabeleri olmadığından yandıktan sonra yeniden yapılışı ve banisi ile ilgili bilgiler karanlıkta kalmıştır… 1939 yılında yaşanan büyük Erzincan depremi Şebinkarahisar’da da oldukça etkili olmuş, caminin kubbeleri çökerek camide büyük hasar yaratmıştır. Dönemin Kaymakamı Mukadder Öztekin’in çabaları ile 1950 yılında onarılmış ve kurulan Fatih Camii koruma ve Güzelleştirme Derneği vasıtasıyla onarım ve ihtiyaçları karşılanmaya başlamıştır.
Şebinkarahisar’da yaşanan 1915 yılındaki Ermeni isyanında ve Rum isyanlarında tahrip edilen ve saldırılara maruz kalan caminin duvarlarındaki mermi izlerini günümüzde de görmek mümkündür.
Tamamen kesme taştan yapılan Fatih Caminin ana mekânı içerden dört adet büyük taş sütunlarla taşınmaktadır. Binanın çatısı içerden düz görünmesine rağmen dışardan kubbeli olarak yapılmıştır. Caminin giriş kısmı olan kuzey cephesinde iki tane son cemaat yeri mevcuttur. Birinci son cemaat yerinin üzeri iki, ikinci son cemaat yerinin üzeri üç küçük kubbeyle örtülüdür. Giriş kısmı üç büyük kemere ayrılıp yapılmıştır. Giriş kısmının sağında kare planlı kaide üzerinde önce konik sonra çok köşeli bir gövdeye sahip tek şerefeli minareye ve geniş bir avluya sahiptir. Avlunun üstü kurşunla kaplanmıştır. 2006 Yılında da Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce restore edilerek üstü bakırla kaplanmış ve temel güçlendirme çalışması yapılmıştır.
Şebinkarahisar İlçe merkezinde bulunan Fatih Camii, ilçenin en büyük camisidir.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,883
GİRESUN/merkez HACI HÜSEYİN CAMİİ


Hacıhüseyin camii yenileniyor eski duvarlarıyla tarihi doku ortaya çıkıyor

Giresun merkez Hacı Hüseyin Mahallesindeki, Hacı Hüseyin Camisi’ni Trabzon Vakıflar Müdürlüğü’ndeki kayıtlara göre Çobanoğlu Hacı Hüseyin 1594 yılında yaptırmıştır. Sonraki yıllarda yıkılan camiyi Dizdaroğlu Murat Bey’in kızı Ayşe Emetullah Hanım 1861 yılında yeniden yaptırmıştır. Bunu belirten bir kitabesi Arapça sülüs yazı ile giriş kapısı üzerine yerleştirilmiştir. Cami avlusundaki mermer şadırvan da kitabesinden öğrenildiğine göre Hattatzade Hacı Ömer Ağa tarafından 1901 yılında yaptırılmıştır.

Cami kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Kesme taştan yapılmış olup, giriş kapısı yuvarlak kemerlidir ve iki yanına sütunlar yerleştirilmiştir. Dışarıdan yapılmış bir merdivenle üst kattaki kadınlar mahfeline çıkılmaktadır.

Camii 2008 yılında Vakıflar Müdürlüğü tarafından eski haline getirilebilmesi için restore edilmiştir.Hacı Hüseyin Camiinin tarihi şadırvanı
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,883
Kale Camisi (Giresun, Mrk.)

Kale Camisi


Kale Camisi

Giresun Hükümet Konağı yakınındaki meydanda bulunan Kale Camisi’nin üzerindeki kitabelerden öğrenildiğine göre Dizdarzade Emetullah Hanım l830 yılında yaptırmıştır. Emetullah Hanım aynı zamanda Giresun Hacı Hüseyin Camisini de l861 yılında yaptırdığı vakıf kayıtlarında yazılıdır. Ancak her ikisinin aynı kişi olup olmadığı aradaki zaman farkından ötürü biraz şüphelidir. Zamanla harap olan cami üzerindeki ikinci bir kitabeden 1911-1912 yıllarında Sarı Mahmutzade El-Hac Mustafa Efendi tarafından yeniden yaptırıldığı öğrenilmektedir.

Kesme taştan yapılan cami Neo-klasik dönem özelliklerini taşımaktadır. Kare kaide üzerine merkezi bir kubbe ile örtülüdür. Beden duvarlarında hafifi sivri kemerli ikişer pencere, ikinci sırada da üçlü grup halinde alçı pencereler ile ibadet mekanı aydınlatılmıştır. Giriş kapısı mermer yuvarlak kemerli olup, üzerinde dışa çıkıntılı kitabe yeri bulunmaktadır. Kapının her iki yanında yuvarlak kemerli, demir şebekeli birer penceresi vardır.

Caminin yanındaki minaresi, kare kaide üzerine silmeli, yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir. Yanındaki çeşme de 1927 yılında buraya eklenmiştir.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,883
Soğuksu Camisi - Giresun

Soğuksu Camisi


Giresun Soğuksu Camisi, giriş kapısı üzerindeki kitabesinden öğrenildiğine göre Müslim isimli bir kişi tarafından yaptırılmıştır. Ancak kitabede tarih bulunmadığından, vakıf kayıtlarında da cami ile ilgili bir belgeye rastlanmadığından yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır.

Giresun Kaymakamı Mahmut Rüştü Bey 1896 yılında camiyi genişleterek yeniden yaptırmıştır
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,883
Şeyh Keramettin Camisi (Giresun)

Şeyh Keramettin CamisiGiresun’da bulunan Şeyh Keramettin Camisi’ni Şeyh Keramettin isimli bir kişi tarafından yaptırıldığı bazı kaynaklardan öğrenilmiştir. Bu konuda yeterli bilgi ve kitabesi de bulunmadığından ne zaman yapıldığı konusunda yeterli bir bilgi edinilememiştir.

Zamanla harap olan bu camiyi Sarı Alemdarzade İzzet 1900 yılında yeniden yaptırmıştır


 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,883
Fahreddin Behramşah Camisi (Ş.karahisar)

Fahreddin Behramşah CamisiFahreddin Behramşah Camisi

Giresun, Şebinkarahisar ilçesinde Avutmuş Mahallesi’nde bulunan bu camiyi XII.yüzyılını sonunda veya XIII. Yüzyılın başında Mengücekoğlu Sehramşah adına oğlu Muzafferüddin Mehmet yaptırmıştır.

Caminin kitabesi günümüze gelememiştir. Kareye yakın kubbeli bir yapıdır. Çeşitli dönemlerde yapılan onarımlarla özelliğini bütünüyle yitirmiştir. Cami ile birlikte yapılan dergah da yıkılmış, günümüze hiç bir izi gelememiştir.
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,883
Kurşunlu Camisi (Şebinkarahisar-Giresun)

Kurşunlu Camisi (Şebinkarahisar-Giresun)Giresun ilimize bağlı, Şebinkarahisar ilçesinde Taş Mahalle’de bulunan Kurşunlu Camii, Şebinkarahisar'ın ileri gelenlerinden Allah Kulu adıyla anılan bir hayırsever tarafından Taş Mahalle Kurşunlu Semtinde yaptırılan camiye 1574 yılında başlanılmış ,1582 tarihinde bitirilmiştir.
Osmanlı Devletinin mimari özelliklerini yansıtan cami ,üç kubbeli bir son cemaat yeri ve tek kubbe ile örtülen haremden meydana gelmiştir.
Küçük boyutlu son cemaat yerinde minare sol tarafa yerleştirilmiş ve üç kubbe ile örtülmüştür.
Mihrap ve mimberi ilk yapıldığı şekilde zamanımıza intikal etmiştir.
1968 tarihinde restore edilen Kurşunlu camii halen kullanılmaktadır.

Günümüze kadar gelen kitabesi şöyledir ;
Hak yolunda edip mal
Bu camii yaptırdı
Hayriyle olup itmam
Denildi ona tarih
Allah Kulu pek mebzul
Düşüldü veli makul
Oldukça aliyyül mamul
Hayratı ola makul
 

kbrsnn

Yeni Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1
hacı miktat cami

selamün aleyküm hacı miktat camiyle ilgili bilgiyi hangi kitaptan buludunuz kaynağınızı söylermisiniz çok acilll
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,618
selamün aleyküm hacı miktat camiyle ilgili bilgiyi hangi kitaptan buludunuz kaynağınızı söylermisiniz çok acilll
Aleykümselam, maalesef konuyu ekleyen arkadaşımız foruma katımıyor artık. O nedenle kaynağı söyleyemiyoruz.
 
Üst Alt