1001 Fatiha Suresi - 1001 Fatiha-i Şerife Hatimi

ömr-ü diyar

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
23 Nisan 2011
Mesajlar
3,345
Tepkime puanı
25
Hastaların şifası için, Çaresiz,muhtaç kalmışlar için, Borçlu olanların borçlarını ödemeleri için, Maddi manevi sıkıntıda olanlar için.
Hidayete ermelerini istediklerimiz için. Dua Edelim bol bol, Fatiha-ı Şerife okuyalım. Kendimiz için istediğimizi başkaları için de isteyelim.
Hangimizin duası kabul olur Rabbim bilir, biz kabul olacakmış gibi dua edelim..........

Ruhaniyetlere hediye edelim,bağışlayalım........... Hergün okuyalım ve hediye edelim.... Okuyanlardan ALLAH razı olsun..Fatihanın bereketi üzerinize olsun.....

Ebû Hüreyre'ye (radıyallâhu anh):

Ben Resûlullah (Aleyhissalâtu Vesselâm)'ın şöyle buyurduğunu işittim: " allah Teâlâ hazretleri (bir hadis-i kudsîde) buyurdu ki: "Ben kıraati kulumla kendi aramda iki kısma böldüm, yarısı bana ait, yarısı da ona. Kuluma istediği verilmiştir: Kul: "Elhamdülillâhi Rabbi'l-âlemîn. (Hamd alemlerin Rabbine aittir)" deyince, Azîz ve Celîl olan : "Kulum bana hamdetti!" der. Kul, "Er-Rahmânirrahîm" deyince, : "Kulum bana senada bulundu" der. Kul, "Malik-i yevmiddîn (âhiretin sahibi)" deyince, : "Kulum beni büyük bildi" der. Kul, "İyyâkena'budü ve iyyâkenesta'în" (Yalnız Sana ibâdet eder, yalnız Senden yardım isteriz) deyince, : "Bu benimle kulum arasında bir taahhüddür. Kuluma istediğini verdim" der. Kul, "İhdina'ssırâta'lmüstakîm sırâtallezîne en'amte aleyhim gayr'ilmağdûbi aleyhim ve la'ddâllîn" (Bizi doğru yola sevket, o yol ki kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoludur, gadaba uğrayanların ve dalâlete düşenlerin değil) dediği zaman, : "Bu da kulumundur, kuluma istediği verilmiştir" buyurur."

(Kur'an-ı kerimde hayrı en çok olan sure Fatihadır.) [İ. Ahmed]

(Kur'an-ı kerimin en faziletli suresi Fatihadır.) [Hakim]

(Fatiha suresi ü teâlânın gadabını önler.) [Şir’a]

(Fatiha suresi zehire şifadır.) [Ebuşşeyh]

Bir sahabi, Fatiha suresini okuduğunu söyleyince Peygamber efendimiz buyurdu ki:
(Yemin ederim ki,allah ü teâlâ, ne Tevrat’ta, ne İncil’de, ne Zebur’da, ne de Furkan’da, o surenin benzerini indirmemiştir. O, namazlarda tekrar edilen yedi âyet olup, bana verilen Kur'an-ı azimdendir.) [Tirmizi]

Fatiha-ı Şerife

اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿﴾ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿﴾ اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿﴾ اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّينَ ﴿﴾ آمِينَ

Euzü billâhi mineşşeytanirracim Bismillâhi'rrahmâni'rrahim

Elhamdü lillâhi rabbil alemin
Errahmânir rahim
Mâliki yevmiddin
Iyyâke na'büdü ve iyyâke nestein
Ihdine's-siratal müstakim
Siratallezine en'amte aleyhim
Gayril mağdubi aleyhim veleddallin
..Amin..“

Meali:
Rahmân ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla...
Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm ve dîn gününün sâhibi olan Allâh'a mahsustur.
Yalnız sana ibâdet eder, yalnız senden yardım dileriz.
Bizi doğru yola, kendilerine nîmet verdiklerinin yoluna ilet, gadaba ugrayanlarinkine, sapıklarinkine değil.
Amin....

Hacet duası: meşru bir dilek için okursa Allah onun dileğini yerine getirir.

1001 fatiha okunup her 100 başında;

Allahümme inni eselüke fethan mübinen ve nasran azizen ve safhan cemilen bi hurmeti fatihatin futuhatin meftuhatin min ilmi ummil kitabi li diniyettin ittilaaiyyettin ala usuuliha fil ğaybi Allahu latifun bi ibadihi yerzuku men yeşa’ u ve hüvel kaviyyul aziz, duası okunur.

Binbir fatiha tamamlandıktan sonra; aşağıdaki dua okunur.

Allahümme ya cami’ a’ l asvati ya mucibe’d da’avati ya alimessırri vel hafiyyati bi hakkı suretil fatiha vel bakarati vel enami ve bi hakkı kef ha ya ayn sad ve bi hakkı suretil fatihati ikdi hacati fi hazihis saati birahmetike ya erhamer rahimiyn…
?
Tüm hacetler için 1001 Fatiha Hatmi Namaz ve niyet nasıl yapılır.
ALTTAKİ MESAJDA
 

elifgibi

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
28 Mart 2011
Mesajlar
2,125
Tepkime puanı
26
Emeğine Sağlık kardeşim Allah Razı Olsun.

Tüm hacetler için 1001 Fatiha Suresi

2 rekat namaz kılınır, namazın her rekatında 7 Fatiha ile 3 ihlas okunur. Selamdan sonra istiğfar, salavat ve hamd edilir sonra (Her ne niyetiniz varsa) niyet edilir.

Niyetten sonra aşağıdaki şu okunur.
Allahumme inni es’elüke fethan mubinen ve nasran azizen ve safhan cemilen bi hurmeti fatihatin, futuhatin, meftuhatin, min ilmi ummul kitabi, li diniyyetin, ıttılaiyyetin, ala usuliha fi’l ğaybi Allahu latifun bi ibadihi yerzuku men yeşau ve huvel kaviyyul aziz.

Duadan sonra euzü besmele ile 100 fatiha okunur. Yüz fatihadan sonra yukarıdaki dua tekrar okunur.
Her 100 fatihadan sonra yukarıdaki dua okunur, böylece 1000’e ulaşılır ve 1000 fatihadan sonra aşağıdaki dua okunur.

Allahumme ya sami’al-asvati ya mucibe’d-davati ya alimes-sirri vel hafiyyati bi hakki suratil fatihati vel bakarati vel en’ami ve bi hakki kaf ha ya ayn sad ve bi hakki suratil fatihati ikdı haceti fi hazihi’s-saati bi rahmetike ya erhamer rahimin.

Anlamı :
Allahumme ya sami’al-asvati (ey sesleri işiten “yâ semiy’el asvati) ya mucibe’d-davati (ey dâvetlere icâbet eden) ya alimes-sirri vel hafiyyati (ey sırları ve gizli olanları bilen) bi hakki suratil fatihati vel bakarati vel en’ami (Fatiha, Bakara, ve En’âm suresinin hakkı için ) ve bi hakki Kaf Ha Ya Ayn Sad (ve kef he ya ayn sad hakkı için) ve bi hakki suratil fatihati (ve fatiha suresi hakki için) ikdı haceti (hacetimi ver) fi hazihi’s-saati (şu saatte) bi rahmetike ya erhamer rahimin. (rahmetinle ey rahman ve rahiym olan)

Bundan sonra 1001. fatiha okunur tekrar 2 rekat namaz kılarak niyete ulaşmak için dua edilir.
 

hacı anne

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
984
Tepkime puanı
16
Allah razı olsun

Fatiha suresinin birçok havassı ve sırları vardır.

Peygamber efendimiz s.a.v. Fatiha suresi hakkında şöyle buyurmuşlardır: Ümmül Kurâni şifâün min külli dâin (Ümmül Kuran (Fatiha ) her derde şifadır. Kurani kerimde Fe (e) siz Sure Fatiha suresi olup, her türlü afetten korur.

Fatiha suresi hakkında peygamberimiz Hazreti Muhammed s.a.v. şöyle buyurmuşlardır: Men karaehâ ınden nevmi ve karae meahâl ihlâs vel muavve-zeteyni fekad emine külli şeyin illel mevt. (Yatarken Fatiha suresi ile beraber ihlas ve muavvezeteyn sure- lerini okuyan kimse ölümden başka her şeyden emin olup korunur)
 

simin_

Katılımcı Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
4 Nisan 2011
Mesajlar
14
Tepkime puanı
0
Allah razı olsun

Fatiha suresi 124 harf olup, cümeli ebced adedi 9361 dir.

İbni Abbas r.a şöyle rivayet etmiştir; Birgün Hasan bin Ali rahatsızlandı. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed s.a.v. buyurdularki;Vahyi ilahi nazil olduğu içinde Fe harfi olmayan Fatiha-i şerifi 40 defa bir kase suya okusun. O su ile Hasan ellerini ayaklarını, yüzünü, başını ve de vücudunun her tarafını yıkasın.Allah Teala hazretleri onu her türlü dertten ve hastalıktan şifaya kavuşturur.
 

İLiM DiLeNcİsİ

Rüyalar aleminden
Süper Mod
Katılım
10 Haziran 2011
Mesajlar
709
Tepkime puanı
42
Hazreti Ali k.r.v. şöyle buyurmuştur: Fatiha suresini aşağıdaki tertip üzere günde bir (1) defa okuyan kimsenin dünyevi ve uhrevi muradı hasıl olur.Allah Teala insanların kalbini okuyan kimseye musahhar eder ve üzerinden bütün belaları kaldırır.

Şeyh Muhyiddin Arabi r.a. hazretleri şöyle buyurmuştur: Fatiha suresini tertiplendiği şekilde hergün yedi (7) defa okuyan kimse, halktan gizli ve örtülü olan ğayb alemini temaşe eder.Meleküt aleminden olan ruhanilere muttali olup, ceberüt alemiyle irtibat sağlar. Süfli alemden kopup beka alemiyle tam bir bağlantı kurar. Dünyevi ve uhrevi maksatlarınada ulaşıp, zafer yolunu elde eder. Allah c.c. ın feyiz ve lutfuyla bu esrara vakıf olur. Okumanın şekli şöyledir: Kimselerin olmadığı bir yerde beden ve elbisen temiz olarak güzelce bir abdest aldıktan sonra,İki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra 70 defa istiğfar, 70 defada peygamberimiz hazreti Muhammed s.a.v. e salavat getir. Daha sonra aşağıdaki Fatiha nın tertibini 70 defa okuyup, hacetin her ne ise Allah Teala dan iste.Şüphesizki Allah c.c. okuyanın hacetini o gün belkide o saat içerisinde yerine getirir. Okuyan kimseye birçok kalb ve esrar kapıları açılır.Allah Teala hazretleri lütfi keremiyle okuyanı zengin eder.

Şerif Buhari r.a. hazretleri der ki; Fatiha suresini bu tertip üzere hergün 7 defa okuyan kimse dünya ihtiyaçlarından hiç kimseye muhtaç olmaz ve Allah Teala okuyana ğayb kapılarını açar.

Fatiha suresinin her yedi Ayetinden biri haftanın bir gününe karşılık konmuştur. O günlerde tasarruf edecek ulvi ve süfli alem den olan ruhanilerle beraber, günlerin isimleri ile harfleride yerleştirilmiştir.

Fatiha suresi nin tertibi şöyledir:
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elhamdülillâhi rabbil âlemîn.
Yâ Hayyü Yâ Kayyûmu ecib Yâ Rûkyâîl.
Semîan mutîan ente ve huddâmeke Müzhib.
Bi hakki
Elhamdülillâhi rabbil âlemîn.
Ve bi hakkil Hayyil Kayyûmi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Ebced.
Errahmânirrahîm.
Yâ Raûfu Yâ Atûfu ecib Yâ Cebrâîl aleyhisselâm.
Semîan mutîan ente ve huddâmeke Ebyad.
Bi hakkir
Rahmânirrahîmi Ve bi hakkir Raûfil Atûfi
ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Hevzah.
Mâliki yevmiddîn.
Yâ mukallibel kulûbi vel ebsâri ecib Yâ Semsemâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Ahmer.
Bi hakki Mâliki yevmiddîn.
Ve bi hakki mukallibel kulûbi vel ebsâri ve bi hakki seyyidinâ
Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Taykel.
İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn.
Yâ Serîu Yâ Karîbü ecib Yâ Mîkâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Bürkân.
Bi hakki
İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn.
Ve bi hakkis Serîil Karîbi vebi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm
ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Mensa'.
İhdinas sirâtal müstakîm.
Yâ Kadiru Yâ Muktediru Ecib Yâ Sarfeyâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Şemhûreş bi hakki
İhdinas sirâtal müstakîm.
Ve bi hakkil Kadiril Muktediri ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm
ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Faskar.
Sirâtallezîne enamte aleyhim.
Yâ Alîmü Yâ Hakîmü. Ecib Yâ Anyâîl semîan mutîan ente ve huddâmeke Zevbeah.
Bi hakki
Sirâtallezîne enamte aleyhim.
Ve bi hakki Alîmil Hakîmi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm
ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Şetsah.
Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn.
Yâ Kâhiru Yâ Azîzü ecib Yâ Kesfeyâîl. semîan mutîan ente ve huddâmeke Meymûn.
Bi hakki
Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn.
Ve bi hakkil Kâhiril Azîzi ve bi hakki seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm
ve bi hürmetil melâiketil müvekkelîne bi kavâimil arşi Zadzağ. Aksemtü aleyküm Yâ Melâiketir rûhâniyeti minel ulviyyâti ves süfliyyâti
ve Yâ huddâme fâtihatil kitâbi ecîbûnî ve ümiddûnî ve a'yinûnî fî cemîı ümûrî elvâhan elvâhan
elacele elacele essâate essâate bi hakkis sebıl mesânî vel kurânil azîm.
Ve bi hakkil esrâri vel berekâti fîhâ bi hakki mâ ta'tekıdûnehü minel azameti vel bürhâni ve bi hürmeti seyyidinâ Muhammedin aleyhissalâtü vesselâm.
Allâhümme sehhirlî abdikel refrefil Uhaydar inneke alâ külli şeyin kadîr.
Bi rahmetike yâ erhamer râhimîn.
 
Üst Alt