Zihin açıklığı için okunacak esma

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,642
Zihin açıklığı için okunacak esma-Zihin açıklığı için okunacak dua
Zihin açıklığı isteyen veya öğrenme güçlüğü çekenlerin okuması gereken ism-i şerifler aşağıda zikredilmiştir. Rabbim kalben inanıp amel edebilmeyi ve faydasını tez zamanda görmeyi nasip etsin.

1- Bu ism-i şerifin özelliği okurken kalp huzuru ile ve bıkıp usanmadan okunmasıdır. Okuduğunu anlamayan ve ezberlemeyen kişi bu ism-i şerifi her gün sabah namazının sünnetiyle farzı arasında (bir rivayet farz namazından sonra) yirmi yedi defa (bir rivayet yüz defa) okumaya azmetmelidir. İşte böyle yapan kişinin kalbini Allah-u Te’ala çeşitli ilimlerle nurlandırır. Bundan sonra o kişi Allah c.c nün izniyle herşeyi kolayca kavrar, öğrendiğini, ezberlediğini unutmaz, insanlara da öğretmeye başlar.

Böylece bunu okuyan kişi İsm-i Azam dualarından nasiplenir. Allah c.c’nün izniyle o kişinin bilemeyeceği ilim ve mağfiret kapıları açılır.

“يا قَيُّوُم فَلا يَفوُتَشْيٌءِمْنِعْلِمِه”

Okunuşu: YÂ GAYYUMU FE LÂ YEFÜTÜ ŞEY’ÜN MİN İL-MİHÎ VELÂ YEUDÜHÜ YÂ KAYYUM

Anlamı: Ey her şeyi ayakta tutan, ilminden hiçbir şey kaybolmayan ve hiçbir şey kendisine zor gelmeyen! Yâ Kayyum!

2-Her kim bu ism-i şerifi her defasında selavat-ı şerife ile üçyüz altmış defa okursa ALLAH C.C ona çok keskin bir zeka nasip eder ki onunla birçok zor işi halledebilir.

Okunuşu: Yâ Rahîme külle sarihin ve mekrubin ve gayesehü ve mea’zehü. Yâ Rahîm!

Anlamı: Ey her (dara düşüp) feryad edene ve her sıkıntılıya acıyan, herkesin mededi ve sığınağı olan! Yâ Rahîm!

3- Her kim kırk bir gün boyunca her gün on bin defa olmak üzere toplam dörtyüz on bin defa bu ism-i şerifi okursa Allah c.c nün izniyle birçok Rabbani sırlara ve ilhamlara kavuşur. Zekası kapalı biriyse, bu ism-i şerifin bereketiyle çok zeki olur.

Okunuşu: YÂ ALLÂMEL GUYUBÜ FELÂ YEFÜTÜ ŞEY’İN MİN HIFZIHİ YÂ ALLÂM

Anlamı: Ey bütün gaybları hakkıyla bilen ve himayesinden hiçbir şey kaçmayan! Yâ ALLÂM
 
Üst Alt