Ye'cûc ve me'cûc:

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,321

YE'CÛC VE ME'CÛC:
Kur'ân-ı kerîmde adı geçen ve kıyâmete yakın, yeryüzüne yayılacak olan zararlı ve bozguncu iki kötü kavim
Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:
Nihâyet Ye'cûc ve Me'cûc'ün seddi açılıp da her tepeden saldırdıkları ve hak olan va'd (kıyâmet) yaklaştığı vakit, işte o zaman kâfir olanların gözleri hemen dikilecek: "Vah bizlere! Biz bundan gaflet ettik, doğrusu kendimize zulmetmiş olduk" diyecekler" (Enbiyâ sûresi: 96, 97)
Cenâb-ı Hak (kıyâmete yakın) Ye'cûc ve Me'cûc'ü gönderir.
Bunlar, yüksek yerlerden akın edecekler, ilk kâfile Taberiyye gölüne uğrayıp oradan geçecektir (Hadîs-i şerîf-Riyâz-üs-Sâlihîn)
Resûlullah efendimiz, Zülkarneyn'in inşâ ettiği sed hakkında buyurdular ki: "Ye'cûc ve Me'cûc, onu her gün oyuyorlar
Tam delecekleri sırada, başlarında bulunan reis; "Bırakın artık delme işini, yarına yaparsınız" der" (Hadîs-i şerîf-Müslim)
Resûlullah efendimiz, kıyâmet alâmetlerinden her ne haber verdi ise hepsi doğrudur Yanlışlık olamaz
O zaman güneş, âdet dışı olarak garbdan (batıdan) doğacaktır.
Hazret-i Mehdî çıkacak, Îsâ aleyhisselâm gökten inecek
Deccâl çıkacak Ye'cûc ve me'c ûc denilen insanlar yeryüzüne yayılacaktır (Ahmed Fârûkî)
Ye'cûc ve Me'cûc denilen kimseler, Nûh aleyhisselâmın oğlu Yâfes'in soyundandır
Yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları çok büyük, boyları kısadır
Herbirinin bin çocuğu olur Arkasında kaldıkları seddi her gün oyarlar; sed, gece eskisi gibi olur
Hepsi kâfirdirler Sed arkasından çıkınca insanlara saldırırlar (Yûsuf Nebhânî)
Zülkarneyn, Avrupa ve Asya kıt'alarına mâlik oldu Asya'nın kuzey doğusundaki mü'min Türkler'in ricâsı üzerine, Ye'cûc ve Me'cûc kavminden korunmak için büyük duvar yaptırdı.
Bu, şimdiki Çin seddi değildir (Nişâncızâde)
(Bkz.https://www.islamiforumlar.net/genel-islami-paylasimlar/1344-kiyametin-buyuk-alametleri.html )
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt