Yasin bitince okunacak dua

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,697
Yasin nasıl teslim edilir, Yasin Bitince kısaca bu dua yapılabilir, Yasin bitince okunacak dua, Yasinden sonra okunacak dua, 41 Yasin okunduktan sonra yapılacak dua, Bağışlama Duası, yasin'in duası, Yasinden önce ve sonra okunacak dualar, Yasin Suresinden sonra okunacak dua
YASİN BİTİNCE OKUNACAK DUAMIZ

Cemi Günahlarımıza
ESTAĞFURULLAH
ESTAĞFURULLAH
ESTAĞFURULLAH
El Azim, El Kerim, Ellezi La İlahu El Hayyul Kayyum Ve Etubu ileyh.....

EÛZU BİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACÎM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHIM

Elhamdülilehi Rabbil Âlemîn Essaletü vesselemü âle Rasülüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeın

Ya Allah,
Ya Rahman
Ya Rahim,
Ya Ferd,
Ya Hayy,
Ya Kayyum,
Ya Hakem,
Ya Adl,
Ya Kuddüs,
Ya Şafi,
Ya Kafi,
Ya Muafi,
............
Yarabbi

1001 ismin hürmetine, İsmi azam hürmetine, Kur an ı azimi şan hürmetine Alemlere rahmet, İki cihan selveri Gözümüzün nuru Ciğer paremiz Hz Muhammed Mustafa (s.a.v) efendimiz hürmetine

YARABBİ
Bağışla Muhammed inin Ümmetini (s.a.v)
Bağışla bizleri
Affet bizleri
Mağfiret et bizlere

Kapına geldik
Boş çevirme bizleri
Senin kapıların çok
Ama bizim senden başka gidecek kapımız yok

YARABBİ
Okuduğumuz Kuran-ı Kerimi, yasin-i Şerif-i, Evradiyeyi Tebareke ve Amme süresini; Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz hazretlerinin mübarek latif ruhuna hediye eyledik. Ahirette şefaatini Cennette komuşuluğunu cümlemize nasip eyle. Bütün peygamberlerin ruhuna hediye ettik. hepsini haberdar eyle Yarabbi. Okuduklarımızı Gönlümüzün Baharı Gözmüzün nuru ve Afımıza vesile kıl.

YARABBi
Nuh (a.s )ın duası ile sana yalvarıyoruz
"Rabbim beni, anne ve babamı, iman etmiş olarak evimize girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla.. Zalimlerinde ancak helakini artır." (Nuh/28)

Ya Rab Gemiye bindirip Tufandan felaha ulaştırdığın H.z Nuh (a.s) Kavmi gibi, Bizleride üzerimizdeki musibetlerden musibetten selaha ulaştır..

H.z İbrahim a.s
Ateşten

H z Yusuf a.s
Kuyudan

H.z Yunus a.s
Balığın karnından

Selamete çıkardığın gibi

Ümmeti Muhammed'i de Selamete çıkar
YA RABBİ..

YA Rabbi
Ya ilâhel âlemin göklerin ve yerin orduları senin emrindedir.

Mahiyetini bilemediğimiz nice orduların vardır.

Biz tüm insanlık olarak aciz kaldık, mağlup düştük.

Tüm dünyayı sarsan bu virüs ordun karşısında çaresizliğimizi idrak ettik, Sana muhtaç olduğumuzu anladık.

Elbette onlar başı boş değil senin emrindedirler. Onları hayırlısıyla durdur

YA RABBİ!
Bu salgın hastalığı hayırlısıyla sonlandır

YA RABBİ!
Bu salgın hastalıkla vermek istediğin dersleri iyi anlamamızı nasip eyle

YA RABBİ!
Hastalığa yakalanan kullarına da şifalar ihsan eyle

YA RABBİ!
Yakalanmayanları da muhafaza eyle

YA RABBİ!
Ya ilâhel âlemin bu vesileyle kalplerimizi yumuşat, Kalplerimizi uyandır, Kalplerimizi dirilt.
Hidayetine erecek şekilde kalplerimizi yeniden şekillendir

YA RABBİ!
Senden çok uzaklaştığımız zamanda gelen bu salgınla uyanmamızı, sana dönmemizi nasip eyle

YA RABBİ!
Hayatı yeniden sorgulamayı, nefsimizi hesaba çekmeyi, Hakikati düşünmeyi, en güzel şekilde nasip eyle

YA RABBİ!
Şu günlerde evde yalnız kalmamızı; Kabirdeki yalnızlığı düşünerek azık hazırlamaya vesile eyle

YA RABBİ!
Şu günlerde birbirimize mesafeli duruşumuzu; kişinin o gün annesinden,babasın dan , kardeşinden, evladından kaçacağı o günü tefekkür etmeyi nasip eyle

YA RABBİ!
O zorlu gün için de daha ciddi hazırlıklara yönelmemizi nasip eyle

YA RABBİ!
Tüm bu olan olaylara iman gözüyle bakıp zikrimizi,fikrimizi ve şükrümüzü artır.

YA RABBİ!
Bu salgından dolayı dünya hayatının aldatıcı, ve fani olduğunu anlayanlardan eyle

YA RABBİ!
Kuran’a yönelip hakikatleri anlamayı nasip eyle

YA RABBİ!
Hak şerleri hayreyler
Zannetmeki gayreyler
Arif onu seyreyler
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Deme
Şu niçin
şöyle, böyle
Yerinde dir O öyle
Var sonunu seyreyle
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler
diyoruz

Kahrın içinde gizli lütuflar olduğuna inanıyoruz bizlerden lütfunu esirgeme

YA RABBİ!
Şu fani dünyaya aldanmaktan, Boş şeylerle oyalanmaktan,
Yalnızlıktan sıkılıp vaktimizi zayi etmekten, zikrinden, fikrinden uzak kalmaktan bizi muhafaza eyle

YA RABBİ!
Ruhumuza ve bedenimize afiyet,
Rızkımıza bereket,
Evlerimize huzur ve saadet,
Bizlere doğru istikamet ver

YA RABBİ!
Şu an Bu
Dualarımıza icabet eden ve
Amin diyen
Tüm kardeşlerimizi
Anne babalarını
Kardeşlerini
Eşlerini
Çocuklarını
Torunlarını
Tüm sevdiklerini
Nar-ı Cehenneminde
Yakma Ya Rabbi

Virüs belasından, ve her türlü afet ve belalardan muhafaza eyle

YA Rabbi
Görünür, Görünmez
Kazalardan, Musibetlerden
ve
Belalardan
Koru
Ya Rabbi

Bedenlerine Sağlık
Sıhhat Afiyet
Ver Yarabbi

Hanelerine huzur mutluluk, saadetler
Nasip et
YARABBİ

İki cihanda AZİZ eyle Yarabbi
Layıkı ile
Sana kul olabilmeyi

Efendimize (a.s)
Ümmet olabilmeyi
Bizlere lütf eyle
YARABBİ

YA Rabbim
SEN Muhammed inin (s.a.v)
Üzülmesine, Dayanamazsın
YARABBİ

O nun Nurunun Hürmetine
O nun Ümmetini
Şu musibetten
Sahili selamete
Çıkar
YARABBİ

Bize bizden öncekilere yüklediğin ağır yükleri yükleme
Takatimiz olmayan şeyleride yükleme
Allah'ım

Bizlere
Peygamber Efendimiz
S.a.v in
Dünyada izinde
Ahirette dizi dibinde
Olmayı
Cümlemize
Nasip eyle
YARABBİ

Duamiza Amin diyen
Kardeşlerimize
Bizler İman Selameti ver
YARABBİ

Ben bu kulumdan razıyım dediğin kullarından et bizi

Bizi bize bırakma
Bir an olsun bizi nefsimizle başbaşa bırakma Allah'ım
... .... .....
Dünyada son sözümüz
Kabir de ilk sözümüz

Eşhedü ella ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Rasuluh
Diyerek huzuruna varmayı Cümlemize Nasip eyle....Allah ım

Son nefeste
Hüsnü hatime nasip eyle
YARABBİ

Bu kardeşlerimiz ile
Birlikte
Cümlemizi Burada dualarda buluşturduğun gibi

Ahirettede
Peygamber efendimizin sancağı altında
Havz-ı
Kevserinin başında da buluştur
YARABBİ...

Amîn 🌹 Amin🌹 Amin🌹
Seyyidil mürselîn velhamdülillahi RABBİL ÂLEMİN......
EL FATIHAamin
Mea salavat.....
 
Üst Alt