Vekaletname nasıl verilir

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,674
noterden vekalet nasıl verilir, vekaletname ücreti, vekaletname örneği, vekaletname çeşitleri, noterden vekalet nasıl alınır, vekaletname nasıl alınır, vekaletname nedir, vekaletname için gerekli belgeler, noterden vekalet verirken dikkat edilecek husular
Noterde Vekaletname Düzenletirken Dikkat Edilmesi Gereken hususlar nelerdir?

Noterliklerde düzenlenen vekaletnameler çok çeşitlidir. Bilinmesi gereken en önemli nokta noterliklerde Genel vekaletname adı altında tek bir çeşit vekaletname olmadığıdır.

Genel vekaletname başlığı altında yüzlerce çeşit vekaletname verilebilir. Vekaletnameler içeriklerine göre Genel veya Özel başlığını alırlar.
Özel vekaletnameler belli bir işlem için ve ayrıntılardan bahsedilerek düzenlenen vekaletnamelerdir (Örneğin belli bir gayrimenkulün alımı veya satımı konusunda gayrimenkulün tapu kayıtları yazılmak suretiyle hazırlanan bir vekaletname Özel vekaletnamedir.) Genel vekaletname ise ayrıntıların belli olmadığı hallerde (örneğin alınan veya satılan gayrimenkulün tapu kayıtları bilinemiyorsa) veya birkaç çeşit yetki bir arada yazıldığında düzenlenir (Örneğin gayrimenkul alım-satımı, araç alım-satımı vs) Genel vekaletname başlığı altında birkaç satırlık bir vekaletname düzenlenebileceği gibi, sayfalarca süren bir vekaletnamede düzenlenebilir.

Bazı vekaletnameler genel veya özel olsun mutlaka fotoğraf yapıştırılmasını gerektirir. Gayrimenkul ile ilgili vekaletnamelerin büyük kısmı, araç satış vekaletnameleri, avukata verilen bazı vekaletnameler (boşanma yetkilerini kapsayan vekaletnameler), banka yetkilerini kapsayan vekaletnameler mutlaka fotoğraflı olmalıdır. Bunların haricinde kalan vekaletnamelerde ilgilinin isteği üzerine veya noter gerekli görürse fotoğraf yapıştırılabilir. Vekaletnamenin fotoğraflı olması halinde notere en az 2 fotoğraf gereklidir. Yine bazı vekaletnameler mutlaka nüfus cüzdanı ile hazırlanmalıdır. Bunlar gayrimenkul ile ilgili vekaletnamelerdir. Bu vekaletnamelerde nüfus cüzdanının bulunmadığı hallerde pasaport veya avukat kimlik belgeleri de kullanılabilir. Ancak başka kimlik kesinlikle kullanılmaz. Gayrimenkul ile ilgili vekaletnameler dışındaki vekaletnamelerde ise nüfus cüzdanı esas olmakla birlikte sürücü belgesi, pasaport, avukat kimlik belgesi, evlenme cüzdanı vb. kimlikler kullanılabilir. Araç satış vekaletnameleri satılacak aracın bilgileri yazılarak özel vekaletname şeklinde hazırlanabileceği gibi araç bilgileri tam olarak bilinemiyorsa sahip olunan tüm araçların satışını kapsayan genel vekaletnamede verilebilir. Ayrıca tüm vekaletnameler istenirse süreli olarak hazırlanabilir.

Vekaletname içerisine belli bir süre (örneğin bir yıl süreyle geçerlidir) veya vekaletnamenin sona erme tarihi (örneğin: İşbu vekaletname 31.12.2025 tarihine kadar geçerlidir) yazılabilir. Belirtilen süre veya geçerlilik tarihi sonunda vekaletname otomatikman iptal olur. Süre olmayan vekaletnamelerin iptali ise ancak yine noterlikte düzenlenecek azilname işlemi ile gerçekleşir. Bu vekaletnameler azil edilmediği müddetçe geçerlidir. Vekaletname düzenlenirken vekalet verilen kişinin adı soyadı ve T.C.kimlik numarasının işleme yazılması zorunludur.

Özetle vekaletname düzenlenmesi için noterliğe gidildiğinde yanımızda mutlak surette işlemin gerektirdiği kimlik, vekaletname ile ilgili ayrıntılar, duruma göre birkaç fotoğraf, vekalet verilecek kişilerin ad soyad ve T.C.kimlik numaralarının bulunması, vekaletname süreli olarak düzenlenmek isteniyorsa noter personeline bunun baştan belirtilmesi işlemlerin çabukluğu ve sağlıklı olması açısından gereklidir.
 
Üst Alt