Sosyal yapı:

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,886
SOSYAL YAPI:
Karamanda tarıma dayalı sanayi sektöründe ihracata dönük üretimi hedefleyen yatırımların 90’lı yılların başlarından itibaren hız kazanması ile birlikte, istihdamda da önemli gelişmeler kaydedilmeye başlamıştır. Tarıma dayalı sanayi sektörüyle bağlantılı olan sektörlerdeki istihdam artışı da işsizliğin hafifletilmesi sürecine önemli katkılar sağlamıştır.

Karaman ilinde ziraat, avcılık ve ormancılık en fazla istihdam yüzdesine sahip iktisadi faaliyet kolu olarak ön plana çıkmaktadır.
243.210 kişi olan nüfusumuzun; 120.957’sini erkek, 122.253’ünü kadın oluşturmaktadır. Doğurganlık-düşük yapma oranında ve bebek ölümlerinde hızlı bir düşüş görülmektedir.
ilimizde görme, işitme veya konuşma özürlü; 2.135’i Kız, 3.189’u Erkek olmak üzere toplam 5.324 kişi mevcuttur.
Karaman ilinde 12 yaş ve üzeri yaştaki faal nüfus 184.078 kişi olup, toplam il nüfusunun(243.210) % 75.68’ini meydana getirmektedir. Bu nüfusun %52.65’ini (96.922 kişi) istihdam, %3.63’ünü (6.694 kişi) işsiz, %43.72’sini de işgücünde olmayan (80.462 kişi) nüfus oluşturmaktadır.
Karaman nüfusu içinde bu ilde doğanların oranı son 10 yılda azalma göstermiştir. 1990 yılında Karaman nüfusunun %88.7’si bu ilde doğmuş kişilerden meydana gelirken, söz konusu oran 2000 yılında %85.1’e gerilemiştir. Bu tespit de göçün yorumlanmasında kullanılan göstergelerden biri olup, Karaman ilinin son 10 yılda göç aldığını ortaya koymaktadır.
2000 yılı itibariyle, Karaman ilinde okuma yazma oranı % 98 olup, bu nüfus içinde bir öğrenim kurumundan mezun olan 144.460 kişi olup, bu nüfusun % 67.29’unu ilkokul, % 11.45’ini lise, % 7.98’ini ortaokul ve % 5.25’ini yükseköğretim mezunları meydana getirmektedir.
Karaman ilinde yüksek öğrenimin başlangıcını; 1987 yılında Konya Selçuk Üniversitesine bağlı olarak Karaman Meslek Yüksek Okulunun eğitim ve öğretime başlaması oluşturur.
 
Üst Alt