• Receb-i Şerif ayında yapılacak zikirler:  ⚪Receb ayının ilk 10 günü: Hergün 100 defa ; Sübhanel Hayyil Kayyûm سُبْحَانَ الْحَيَّ الْقَيُّو مِ (Hayy ve Kayyum (gerçekte tek diri ve her şeyin yegane yöneticisi) olan Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim!)

Rüyaya yalan karıştırmak

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,671


Bazı insanlar görmedikleri halde kasıtlı olarak rüya uydururlar. Bunu, insanlar arasında bir yer ve isim edinebilmek için veya maddi bir çıkarı elinde tutabilmek için ya da aralarında düşmanlık olan birilerini korkutmak veya herhangi bir menfaat sağlamak vb. için yaparlar. Halkın bir çoğunun rüyalarla ilgili inançları ve rüyalara sıkı bağlılığı vardır. Dolayısıyla, yalan rüya ile kandırılabilirler. Bunu yapanlara ağır bir uyarı vardır. Rasûlullah (sav) şöyle buyurur:

“Kişinin, babasından başkasının babası olduğunu iddia etmesi, görmediğini görmüş gibi göstermesi veya Rasûlullah’ın söylemediği bir şeyi O’nun adına söylemesi şüphesiz ki en büyük iftiralardandır.” Buhari Bkz Fethu’l-Bari: 6/540

Ve Rasûlullah (sav) şöyle buyurur: “Kim görmediği bir rüyayı gördüğünü söylerse iki arpa tanesini birbirine düğümlemekle yükümlü tutulacak ve bunu yapamayacaktır...” Buhari Bkz Fethu’l-Bari: 12/427

İki arpa tanesini birbirine düğümlemek imkansız bir iştir ve cezası yaptığı işin türünden olmuştur.

Bir insanın yaptığı bir şey için yapmadım demesi ya da söylediği bir şey için söylemedim demesi nasıl yalan hükmündeyse, görmediği bir rüya için gördüm demesinin de yalan olduğunu Peygamber Efendimiz (asm) Hatta Peygamberimiz (asm) başka bir hadislerinde, “Yalanların en büyüğü kişinin görmediği rüyayı gördüm demesidir.” (Buhari, Tabir, 45; Müsned 2/96, 119) buyurarak, bunu yalanların en büyüğü olarak belirtmiştir. Dolayısıyla insanın görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatmasının haram olduğuna dikkat çekerek, insanları bu günaha karşı uyarmıştır.

Görmediği bir rüyayı gördüğünü söyleyen bir kimse bilerek yalan söylemiş olur ve bu yalanını uydurma sözlerle anlatmaya çalışır. Nasıl iki, arpa tanesinin biriyle diğerinin ucunu düğümlemek mümkün değildir. Bu yalancı şahıs, birbiri ile irtibatı olmayan uyduruk sözler düzenlediği için birbiri ile irtibatı ve düğümlenmesi mümkün olmayan iki arpa tanesini düğümleyip düzenlemesi teklif edilecek, yâni cezası işlediği suçun türünden olacaktır. Teklif edilen bu işi yapamadığından dolayı da azaba uğrayacaktır. Nitekim bâzı rivayetlerde “ve adam iki arpayı biri birine düğümleyemeyecektir” ilâvesi bulunur.

Görmediği bir rüyayı gördüm diye yalan söyleyen bir kimsenin cezasının başka yalanlardan farklı olarak daha şiddetli olmasının nedeni şudur:

Doğru ve çoğunlukla hoşlanılan rüyaların peygamberlikten bir parça olduğunu bildiren hadislerden dolayıdır:

"Risalet ve nübüvvet bitti. Benden sonra ne bir nebî gelecektir, ne de rasul... Lâkin "mübeşşirat" vardır. Sahabe "Mübeşşirat nedir Ya Resulallah" diye sorar. Hz. Peygamber "Müslüman kişinin gördüğü rüya" der. O, nübüvvetin cüzlerinden bir cüzdür." (Tirmizi, Rüya, 2)

"Müminin rüyası, nübüvvetin kırk cüzünden bir cüzdür..” (bk. Ebu Davud, Edeb, 96; Tirmizî, Rüya, 6; İbn Mace, Rüya, 6)

"Ahir zamanda müminin rüyası yalan çıkmaz" (Buhari, Rüya, 26)

Peygamberlik ise bilindiği gibi vahye dayalıdır. Rüya konusunda yalan söyleyen bir kimse Allah'ın kendisine rüya hâlinde göstermediği bir şeyi gösterdiğini ve peygamberliğin bir parçası olan doğru rüyayı Allah kendisine vermediği halde verdiğini ileri sürmekle, Allah'a iftira etmiş olur. Gayet tabiidir ki Allah'a iftirada bulunmak, yaratıklara iftira etmekten daha büyük bir yalandır, cezası da daha elimdir. (bk. İbn Esîr, en-Nihâye, 1/443)

Özellikle içinde bulunduğumuz ahir zamanda diğer bütün günahlarda artış yaşandığı gibi, insanlar arasında görülmeyen rüyaların sanki görülmüş gibi birbirine anlatılması da oldukça yaygınlık kazanmıştır. Bu açıdan rüyalar olduğu gibi anlatılmalı, görülmeyen rüyalar anlatılmamalı ve rüyanın içine yalan karıştırılmamalıdır.

Böyle bir yalandan uzak durmak ve eğer bu hataya düşülmüşse tövbe ederek ahirete bırakmamak gerekir.
 
Üst Alt