Prostat Tümörleri

NiDa

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
281
Erkek tireme organlarından biri olan prostatın yapı ve işlevlerini etkileyen bozukluklar prostat hastalığı adı altında toplanır. Bunlar arasında en önemli yeri tutan prostat tümörleri erkeklerde çok sık görülen hastalıklar arasında yer alır.Elli yaşın üzerindeki erkeklerin yakolaşık yüzde 60′ında, 70 yaşın üzerindeokilerin ise yüzde 95′inde prostat adeno-mu (iyi huylu prostat büyümesi) vardır. Sık görülmesine karşın hastalarda klionik yakınmaya neden olan prostat büoyümesinin oranı çok daha azdır. İyi huylu prostat büyümesi olan erkeklerin yüzde 5-10 kadarında siyek (üretra) darlığının giderilmesi için cerrahi girioşim gerekmektedir.Bilinmeyen nedenlerden dolayı prostat büyümesi Siyah ırkta daha eroken yaşta ortaya çıkmaktadır. Kuzey Avrupa ve Amerika’da, Akdeniz, Latin Amerika ve Ortadoğu ülkelerine göre daha sık görülür. Prostat kanseri de (prostat adenokarsinomu) erkeklerde çok sık görülen kötü huylu bir tümörodür. Erkek üreme organları ve boşaltım sisteminde en sık karşılaşılan tümörleorin başında yer alır. Aynı zamanda 50 ile 70 yaşları arasındaki erkeklerde orotaya çıkan tümörler arasında görülme sıklığı bakımından ikinci sırayı alır. Prostat kanserinin erken tanısı için düozenli hekim kontrolü önem taşır. Bu neodenle 45 yaşın üzerindeki her erkek yıloda bir kez düzbağırsak (rektum) yoluyola parmakla prostat muayenesi yaptıromalıdır.
İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ YA DA PROSTAT ADENOMU
Siyek çevresindeki prostat bezinin iyi nucu büyümesi, idrar kesesi çıkışında değişik derecelerde tıkanmaya neden toplanması sonucu şişomeye, idrar kesesinde taş oluşumuna ve böborek işlevlerinde azalomaya neden olabilir.
Nedenleri

İyi huylu prostat büyümesinin neodenleri tam olarak bilinmemekte, ama yaşın ilerlemesiyle birlikte hormon denogesinde ortaya çıkan değişimlere bağlı olduğu düşünülmektedir. Sıklığı bu kaodar yüksek olduğu için prostat büyümeosinin bir hastalık değil, yaşlanmaya bağlı normal bir süreç olduğu da ileri sürülmüştür. Androjen ve östrojen horomonlarının prostat büyümesinde rol oynadığı sanılmaktadır. Bazı araştırmaocılara göre, testosteronun biyolojik açıodan etkin bir metabolizma ürünü olan 5 alfadihidrotestosteron, prostatın siyek çevresinde bulunan bölümündeki nodüllerde birikmekte ve yol açtığı uyarıyla buradaki bez hücrelerini aşın çoğalmaoya itmektedir.Prostatla birlikte bağ ve destek dookusu da büyür. Bu dokuların büyümeosinde erbezi ve böbreküstü bezlerinden salgılanan östrojenler etkili olabilir. Östrojen ve androjen hormonlarının karşılıklı etkileşimi aşağıda sıralanan sonuçları doğurabilir: 1) Bez ve destek dokularının çoğalmasını doğrudan uya-rabilirler.

2) Östrojenler, androjenlerin etkisini güçlendirebilir ya da yapımını artırabilir.

3) Östrojenler hipofız bezionin prolaktin salgısını uyararak bu horomonun prostatı etkilemesine yol açabiolir.
 
Üst Alt