Muğla Belediyesi - Belediye Başkanları

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,873
Muğla Belediyesi - Belediye Başkanları
Muğla Belediyesi, 1871 yılında Şeyh Mahallesi'ndeki tarihi binasında hizmete başladı. Bugüne kadar 23 başkan görev aldı. Halen, 18 Nisan 1999 seçimlerinde görev başına gelen Dr. Osman GÜRÜN (l948) 23. Belediye Başkanımızdır. Muğla Merkez içinde toplam 13 mahalle, 5 mücavir alan, 32 cadde, 451 sokak, 23.000 hane bulunmakta.


BELEDİYE BAŞKANLARI


1 Hacıkadızade Hacı Süleyman Efendi

2 Hacı Memiş Ağa

3 Zorbazzade Hacı Şerif Ağa

4 Karahafızoğlu Hacı Mehmet Ali Efendi

5 Pirinççioğlu Hacı Mehmet Efendi

6 Zorbazade Ragıp Bey 1914-1928

7 Dr.Hüseyin Avni Ercan (Topaloğlu) 1928-1931

8 İskender Alper 1931-1950

9 Naci Karaosmanoğlu 1950-1955-1957

10 Esat Kaya Ayman 1957-1960

11 Necati Kınacı 1960

12 Selehattin Kürşat 1960

13 Necdet Taşar 1961

14 Şerif Tüten 1961-1963

15 Latif Sepil 1963-1965

16 Haluk Özsoy 1965-1973

17 Erman Şahin 1973-1980

18 İbrahim Ali Göker 1980-1982

19 Süleyman Gündeşlioğlu 1982-1983

20 Seyfi Kalakoğlu 1983-1984

21 Erman Şahin 1984-1989

22 Orhan Çakır 1989-1999

23 Ş.Yavuz Kayı 1999

24 Osman Gürün 1999-


KÖSEKADIZADE HACI SÜLEYMAN EFENDİ (1810-1890)


Muğlalı Kadılar Ailesi’nden Kadı Ömer Efendi’nin oğludur. Muğla’da tarımla uğraşırken, kurulan Muğla Belediyesinin İlk başkanlığını da yapmıştır.(1871-1880)


Hacı Kadı Süleyman Efendi, şehircilik çalışmalarından çok yeni kurulan Belediyenin yasal kuruluş çalışmalarıyla meşgul olmuştur.


Hacı Kadı Süleyman Efendi, masrafını bizzat çektiği Muğla Saatli Kulesini 1886 da yaptırarak şehre armağan etmiştir.


Ömer Efendi, Hacı Tahir Ağa, Kamile ve Fatma adlarında dört çocuğu olmuştur. Oğullarının soyu bugün Muğla’da Aksoy soyadını taşımaktadır.


Hacı Kadı Süleyman Efendi, Muğla Kütüphanesi’nin kurucusu Hoca Mustafa Efendinin damadıdır. Eşi Pembe Hanım da Muğla’nın hayır işlerine el atmış ve Muğla Devlet Hastanesinin kuruluşuna ön ayak olarak Devlet Hastanesi Pavyonlarının ilkini bizzat masraflarını çekerek kendisi yaptırmıştır.


Süleyman Efendi, kayınbiraderinin öncülüğünde kurulan Muğla Hoca Mustafa Efendi Kütüphanesinin sağlığında “Mütevelliği”ni yapmış kütüphanenin gelişip genişlemesi için ayrıca çaba sarf etmiştir.


Soğuk dere suyunu Muğla’ya getiren Hacı Süleyman Efendi, Sülüklü’ye ve eski Koca Havuz çevresine meyve bahçeleri kurmuş, tarımı teşvik etmiştir.


Yağcılar Hanı, Koca Han ve Kıraathaneyi de Hacı Süleyman Efendi Yaptırmıştır.


HACI MEMİŞ AĞA EFENDİ


ZORBAZZADE HACI ŞEREF AĞA (1830-1910)


Babası Muğlalı Divanoğlu Zorbaz Mehmet Ağa, anası Muğlalı Hacı Osman Ağa kızı Ayşe Kadın “Hanım Bılla”dır. Hanım Bılla aynı zamanda Muğla Fevziye Medresesi banisi Yağcı Feyzi Efendi ile Hacı Memiş Ağa’nın kız kardeşleridir.


Hacı Şerif Ağa, Asar’a ve Kızıldağ’a yaslanan şehrin düze inmesi fikrini gündeme getirmiştir. Bu nedenle kendisi bugün Hoca Mustafa Efendi Bahçesi içinde kalan ve istimlak edilen evini o günlerde şehir dışı sayılabilecek düzlüğe yapmıştır.


Hacı Şerif Ağa, Muğla Belediye Başkanlığında uzun süre bulundu. 1910 yılında, ileri yaşlarda vefat etti.


Muğla’nın ileriki yıllarda Belediye Başkanlığını yapacak Ragıp Bey, Hacı Şerif Ağa kardeşi Hacı Feyzullah Efendi’nin oğludur.


Hacı Şerif Ağa’nın çocuğu olmadığından bugün yaşayan torunu yoktur.


TERZİBAŞIOĞLU HACI MEHMET ALİ VEYA KARAHAFIZZADE HACI MEHMET ALİ EFENDİ (1836-1929)


(1910-1914)


Muğla eşrafından Karahafızzade Ahmet Efendi’nin oğludur. İlk öğreniminden sonra eğitim görmemiş, tüccarlığı seçerek manifatura ticaretine başlamıştır.


Muğla Belediye Başkanlığına seçilişi ileri yaşlarındadır. 1910 yılında Belediye Başkanı olduğu zaman 74 yaşında idi.


Belediye Başkanlığı döneminde hayır ve vakıf işleriyle çok meşgul olmuş, Pazar Camisi etrafının düzenlenmesi, tuvalet yapımı, çarşı çardaklarının yükseltilmesi, içme suyuna ilaveler yapılması gibi çalışmalar yapmıştır. Ayrıca Gökova Papazlık suyuna da el atarak, bu suyun Akyaka’ya gelmesini sağlamıştır. Bayırlı İsmail Efendi kızı Fatmatül Zehra ile evli olup Hakkı, Refika ve Fahriye adlarında üç çocuğu olmuştur. 4 yıl Belediye Başkanlığı yapmıştır.


PİRİNÇCİOĞLU HACI MEHMET EFENDİ


1878 yılında Muğla’da dünyaya geldi. Muğla’da terzilik ve manifaturacılık yaptı. Terzilik yaptığı dönemde Zaman Terzihanesi adıyla işyeri sahipliği yaptı.


1912 yılında Muğla Belediye Başkanlığı yaptı. Yurtdışı seyahatleri oldu. Çağdaş bir yaşam tarzını benimseyip çevresindekilere örnek oldu. Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara hükümeti ve Kuvvayı Milliye hareketine destek sağladı.


1953 yılında 75 yaşında hayatını kaybetti.


ZORBAZZADE RAGIP BEY (1869-1928)


(1914-1928)


Babası Zorbaz Hacı Mehmet Ağa oğlu Feyzullah Efendi’dir. Ailenin diğer bir adı Kethüdalar’dır.


Ragıp Bey, Muğla yönetiminde görevler üstlenmiş varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Üzümcülüğün yanı sıra büyük hızar makineleri alarak kereste işletmeciliğine yöneldi.


1914 Yılında Muğla Belediye Başkanlığına seçildi. Ölüm tarihi olan 1928 yılına kadar Muğla Belediye Başkanlığında bulundu.


Ragıp Bey, Belediye Başkanlığında şehrin imarına olduğu kadar, Kuvayi Milliye örgütünün kuruluşuna da büyük katkılar sağladı. Örgütün çekirdeğini oluşturan “Menteşeliler Müdafai Vatan Cemiyeti”ni kurdu. Mustafa Kemal Paşa’ya karşı olan siyasi ve düşünce akımlarının karşısında kahramanca yer aldı. Bu akım ve fikirlerin Muğla’da yer bulmaması için olanca güç ve çabasıyla çalıştı. Ulusalcı yedek teğmenlerin ve bunlara bağlı zeybek-efelerin cephelere belli bir disiplin içinde akmalarına yol açtı.


Ragıp Bey, Muğla İttihat ve Terakki Fıkrasının da kurucuları arasındadır. İzmirli Jandarma Yüzbaşısının kızı ile evlenene Ragıp Beyin çocuğu olmadı.


1928 Yılında öldü ve Kuvayi Milliyeci kişiliğine uygun bir cenaze töreni düzenlendi. İstanbul Edirnekapı Şehitliğinde toprağa verildi.


DR.HÜSEYİN AVNİ ERCAN (TOPALOĞLU)


(1928-1931)


Muğlalı Topaloğullarından Rüştüye Muallimi Ahmet Efendi’nin oğludur. İptidai’yi Çamlı Mektep’te okudu. Rüştiye öğrenimini babası Ahmet Efendi’den gördü. Lise öğrenimini Muğla ve İzmir’de tamamladı. Selanik halkalı Ziraat Yüksek Mektebine kaydoldu. Sonraları bu okuldan ayrılarak İstanbul Tıp Okuluna nakletti.


10 Ağustos 1913 yılında Muğla Belediye Doktorluğuna tayin edildi. 17 Ağustos 1914’te askere alındı ve Menteşe Sahil Alayı 2. Tabur Doktorluğunu üslendi. 8 Kasım 1914 de tekrar Muğla Belediye Doktorluğuna atandı. Seferberliğin sonuna doğru yeniden Menteşe Sahil Alayı 2. Tabur doktorluğuna verildi. (25 Aralık 1916)


1. Dünya savaşı sonunda 15 şubat 1919 da Muğla Belediye doktorluğuna yeniden atandı. 13 Mayıs 1919 da Muğla Gureba Hastanesi Başhekimi oldu. 12 Mayıs 1923 de Muğla Sağlık Müdürlüğüne getirildi.


1923 yılında kurucuları arasında bulunduğu Halk Fırkası’nın Muğla Belediye Başkan adayı olarak 1928 seçimlerine katıldı ve seçildi (30 Eylül 1928). Halk Fırkası kendisini 1 Şubat 1931 yılında Muğla Milletvekilliğine seçti. 27 Ekim 1939 da yakalandığı şeker hastalığı ve albümin hastalığından kurtulamayarak İstanbul’da vefat etti.


Muğla Milletvekili iken vefat eden Dr. Hüseyin Bey, Muğla eşrafından Şevket Ağa kızı Muzaffer Hanım ile evlenmiş, Turgut, Melahat ve Zerrin adlarında üç çocuğu olmuştur. Oğlu Turgut Topaloğlu 1957-1960 yılları arasında bir dönem Milletvekilliği yapmıştır.


Dr. Hüseyin Bey tipik Muğlalı özellikleri ve hemşerilerine olan sempatisiyle sevilip sayılmış değerli bir Muğlalı aydındır.


Muğla Kuvvayı Milliyesinin Mustafa Kemalci kurucuları arasında üstün hizmetleri geçmiş, kurulan kuvvayı milliye örgütlerinin faal üyeliklerinden şerefli hizmetler üstlenmiştir.


İSKENDER ALPER


(1930-1950)


Babası İskenderzade Müderris Abdullah Efendi, anası Naciye Hanım’dır. İlk ve Orta öğrenimini Muğla’da tamamladı. İstanbul Hukuk Fakültesine girdi. Hukuk öğrencisi iken askere alındı. Yedek teğmen olarak Azerbaycan, Batum, Sina ve Kanal Harekatlarına katıldı. Çanakkale Zığındere Savaşlarında büyük yararlılıklar gösterdi. Mondros Silah Bırakışmasından (1918) sonra 7 yıllık süreli askerliğini bitirdi ve Muğla’ya geldi. Muğla’da Kuvayi Milliye Örgütünün kurucuları arasında bulundu.


Mustafa Kemal hareketine yürekten bağlı olduğu için Padişahçı akımların karşısında yer aldı. 1919 yılında yapılan Aydın Savaşlarına Muğla Milislerinin başında bulunarak katıldı. Nazilli Heyeti Merkeziyesine ve Köşk cephesine Muğla Kuvayi Milliyesinin silah, cephane, erzak, para ve milis yardımlarını taşıdı. 1920 yılında Batı Cephesi Komutanlığına katıldı. Kurtuluş Savaşı’nın her sürecini Üsteğmen olarak yaşadı. İzmir’in alındığı 9 Eylül 1922 günü başında bulundu taburla beraber İzmir Kemalpaşa İlçesini düşmandan kurtardı. Ulusal Kuvvetler Komutanlığınca Yüzbaşı rütbesine terfi ettirilerek Kemalpaşa Kaymakamlığına getirildi.


Kurtuluş Savaşı gazisi olarak Muğla’ya döndüğünde hemşehrileri kendisini önce Muğla Belediye Meclisine, Dr. Hüseyin Avni Beyin ayrılmasından sonra, 1930 yılı sonlarına doğru da Muğla Belediye Başkanlığına seçti. Bu görevde üst üste 20 yıl kaldı. İkinci Dünya Savaşında tekrar askere alınınca, görevini yardımcısı Sarraf Fevzi Altınay, iki yıla yakın üstlenip götürdü.


İskender Bey, Muğla’da görülen ilk belediye hizmetlerin ve şehir imar hareketlerinin banisidir. Şehir içme suyunu tazyikli hale getirmiş, meydan, cadde, sokak açımı ve düzenlemelerinde Muğla’nın görüntüsünü modernize eden çalışmalarda bulunmuştur.


Muğla eşrafından Şerif Efendi oğullarından Kamil Ağa kızı Güzide Hanımla evlenmiş, bu evlilikten çocukları olmamıştır. İskender Bey çocukların, yoksulların ve okumaya yetenekli bütün öğrencilerin hamisi ve babasıydı. Pek çok çocuğu evlatlık almış, onları yetiştirmiş, okutmuş, evlendirmiş, mal mülk sahibi etmiştir.


13 Ekim 1953 yılında vefat ettiğinde henüz 60 yaşında idi. Onun vakitsiz ölümüne hemşehrileri çok üzülmüş ve kendisinden daha pek çok hizmetler beklediklerini ifade etmişlerdir.


İskender Bey, dost canlısı, karakter sahibi, verdiği sözü ölüm pahasına da olsa yerine getiren, yalanı ve yalancılığı hiç sevmeyen, soylu bir karaktere sahipti. Muğla Belediyesi, vatanın bölünmezliği ve ulusun parçalanmazlığı savaşlarına bizzat katılmış bu üstün Kuvvayi Milliyeci evladının Belediye Başkanlığıyla her zaman kıvanç ve övünç duymaktadır.


NACİ KARAOSMANOĞLU


(1950-1957)


Babası Karaosmanoğlu Cafer, anası Zehra’dır. 1899 yılında Muğla’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Muğla’da tamamladı. 1917 yıllarına doğru İstanbul-Unkapanı Yedek Subay Okuluna alındı. İstanbul dönüşü Ulusal Ordunun emrine girerek Kurtuluş Savaşına katıldı. 1922 yılında İstiklal Madalyalı olarak askerlikten terhis oldu.


Muğla Belediye Başkanlığına seçildiği 1950 yılına kadar tütün tarımı, tüccarlığı ve zeytincilikle uğraşan Naci Karaosmanğlu, Yatağana bağlı Leyne (Turgut) Bucağında örnek bir zeytin çiftliği meydana getirmiştir.


1950 yerel seçimlerine yeni kurulan DP’nin adayı olarak girdi. Muğla hemşehrisi kendini bu seçimlerde belediyesinin başına getirdi. Belediye Başkanlığı sırasında gösterdiği imarcılık faaliyetlerinin yanı sıra tarafsız, dürüst ve partizanlığa ödün vermeyen davranışlarıyla
i çekti. Parti baskıları sonunda DP’den ayrıldı. 1955 seçimlerine bağımsız olarak katıldı. Muğla halkı çalışmalarından ve tarafsız yönetiminden memnun olduğu başkanını yine belediyesinin başkanlığına seçti.

1957 yılında, hükümet tasarrufuyla ve partizanca bir uygulama ile Belediye Başkanlığından alındı.


Naci Karaosmanoğlu şehrini ve insanlarını seven, nükte ve şakadan hoşlanan, toprak ve tarımla uğraşmayı iyi bilen seçkin bir Muğla evladıdır.


Adviye Hanımla evlenmiş olup, Burhan, Fuat ve Filiz adlarında üç çocuğu olmuştur.


Naci Karaosmanoğlu, Muğla Kütüphanesinin kurucusu Hoca Mustafa Efendinin torunları arasındadır.


20.02.1970 tarihinde Muğla’da ölmüş, Muğla şehir mezarlığında toprağa verilmiştir.


ESAT KAYA AYMAN


(1957-1960)


NECATİ KINACI


(1960)


SELAHATTİN KÜRŞAT


(1960)


NECDET TAŞAR


(1961)


ŞERİF TÜTEN


(1961-1963)


LATİF SEPİL


(17.11.1963-9.10.1965)


Hacılatifoğlu Şükrü Efendinin oğludur.


Muğla’da ortaokulu, İstanbul Erkek Lisesi’nde, liseyi bitirdi. İstanbul Yüksek Mühendis Mektebinin (sonra İstanbul Teknik Üniversitesi) İnşaat Mimarlık Bölümünü 1941 yılında bitirdi.


Okuldan mezuniyetini müteakip kendi adıyla anılan “Latif Sepil İnşaat Firmasını” kurdu. 1950-1965 yılları arasında devletin büyük baraj ihalelerine girdi. Denizli-Işıklı, Ankara-Kesikköprü, Balıkesir-Çaygören, Edirne-Keşan ve Denizli-Buldan Barajlarını yaptı.


Baraj inşaatlarının yanı sıra Devlet Demiryolları ve Karayolları ihalelerine girerek büyük yol yapımlarını üstlendi.


Latif Sepil, 1961 Anayasasının kabulünden sonra yapılan ilk yerel seçimlerde (17 Kasım 1963) CHP den Muğla Belediye Başkanlığına seçildi. Belediye Başkanlığı döneminde, şehrin imarına ve yeni gelişme alanlarına yönelik bir takım projeler hazırlattı. Bu projelerden bazılarını uygulamaya koydu.


İl Merkezinin bugün Yüksek Anıtlar Kurulunca “SİT” ilan edilen bölgesinin karakterini korumak ve imar faaliyetlerini Saatlikule Caddesinin Cumhuriyet Alanı yönüne kayan kesimlerine yönelmek, Latif Sepil’in düşüncesidir. Bu düşüncenin ürünleri olarak:


Koca Han ve Yağcılar Hanı kamulaştırılarak büyük caddeler açılmış, eski yağ halinin yerine Belediye İş Hanı oluşturulmuştur.


Tabakhane ve Karamuğla Dereleri DSİ ile yapılan eşgüdüm sonucu ıslah edilmiş, üzerleri beton kaplama ile örtülmüş, yeni dükkanlar yapılmış, bugünkü Pazar yeri kurulmuştur.


Tabakhane Deresi yanındaki eski Reji Binası da kamulaştırılarak yerine bugünkü hal ve et-balık pazarı kurulmuştur.


Latif Sepil projeleri içinde önemli yeri olan “Kültürpark” uygulaması yapımından vazgeçilmiş olmasına ve istimlaki için ayrılmış alanın bugün elden çıkmış olmasına karşın, önemini ve ihtiyacını halen koruyan proje olarak Muğla gündeminde yer almaktadır.


Latif Sepil, 9 Ekim 1965 tarihinde işlerinin çokluğu yüzünden Muğla Belediye Başkanlığından istifa etmiştir.


Haluk Özsoy’un seçildiği tarih olan 19 Aralık 1965 e kadar Belediye Başkanlığı 70 gün Avukat Fevzi Özer’in uhdesinde kalmıştır.


Latif Sepil Hacı Ömer Hafızlardan Hamdi Efendi kızı Fikriye Hanım ile evlenmiştir. Oğullarından Şükrü, Yüksek İnşaat Mühendisi olup, İzmir Ayrıncılarda sahibi bulundukları HAS-UN fabrikalarının yöneticiliğini, Mustafa ise Yüksek Ziraat Mühendisi olup Köyceğiz-Elmabucağı Narenciye Çiftliği yöneticiliğini yapmaktadır.


HALUK ÖZSOY


(19.12.1965-14.12.1973)


Yerkesikli Hacıhasanzade Nabi Beyin oğludur. Annesi, Yatağanlı Fehmi Bey kızı Nazife Hanımdır.


İlkokulu Yerkesik İlkokulunda okumuştur. Orta öğrenimine İstanbul Robert Kolej’de başlamış fakat ikinci sınıfta ayrılmıştır. Robert Kolej’de öğrenim gördüğü iki yıl içinde çok iyi İngilizce öğrenmiştir.


Askerliğini Afyon’da tercüman olarak yaptıktan sonra Yerkesik’e gelmiş, babasının manifatura dükkanını bir süre çalıştırmıştır. 1952-1953 yıllarında Amerikan Hükümetinin sağladığı olanaktan yararlanarak ileri derecede tarımla meşgul iyi İngilizce bilen çiftçilerin heyetine dahil edilmiş ve bir yıl Amerika’nın Oregon şehrinde tarıma yönelik görgü ve bilgisini arttırmıştır. Dönüşte, Yerkesik 4-K Başkanlığına seçilmiş, tarımla uğraşırken 1957 yılında DP’nin Merkez ilçe Başkanı olmuştur.


1960 İhtilalinden sonra İzmir’e göç ederek Otel işletmeciliği yapmıştır. 1960 yılında Muğla’ya dönerek önce yeni kurulan AP’nin Muğla İl Başkanlığını yapmış, sonra 19 Aralık 1965 ara seçimlerinde Latif Sepil’den boşalan Muğla Belediye Başkanlığına seçilmiştir. Muğla Belediye Başkanlığını iki dönem üst üste 8 yıl yapmış ve 14 Aralık 1973 seçimlerinde yerini Erman Şahin’e bırakmıştır.


Belediye Başkanlığı sırasında bir kez daha Amerika’ya inceleme gezisine giden Haluk Özsoy Belediye Başkanlığı döneminde:


1- Dua Yatağını parsellemiş, bir bölümünü Genel Kurmaya, bir bölümünü halka satmıştır.


2- Kozağaç suyu ile Bahçeyaka yer altı suyunu Muğla ana su deposuna getirmiştir.


3- Düğerek deresini ıslah ederek bugünkü büyük caddeyi açtı.


4- Akyol-Sülüklü Dere arasında kalan arsaları Belediyeye kazandırmış, İmar-İskan Bakanlığına bu arsaları “gecekondu önleme bölgesi” olarak tescil ettirmiş ve bloklardan ve Bahçelievlerden oluşan yeni mahallenin kurulmasına ön ayak olmuştur.


5- Turgut Reis Caddesindeki belediye İş Hanını, Belediye Sinemasını, Soğuk Hava Deposunu yaptırmış, Karamuğla deresinin ıslahını bugünkü düzeye getirmiştir.
Haluk Özsoy, Ayvalık ilçesinden Ticaret Lisesi Öğretmeni Tülin Hanımla evlenmiş olup Naz ve Cem adlarında iki çocuğu olmuştur.


25 Temmuz 1975 günü geçirmiş olduğu beyin ameliyatının yan etkilerinden kurtulamayarak Muğla’da hayata gözlerini yummuş ve Muğla Şehir Mezarlığında toprağa verilmiştir.


ERMAN ŞAHİN


(14.12.1973-12.9.1980/4.4.1984-1989)


Muğlalı Şahanoğullarından Hamdi Efendinin küçük oğludur. Ortaokulu Muğla’da Lise öğrenimini Aydın’da tamamlamıştır. Ankara Hukuk Fakültesi sınavlarını kazanarak bir süre Ankara Hukuk Fakültesi’ne devam etmiştir. Fakat öğrenimini yarıda bırakarak memuriyet yaşamına atılmıştır. 1963 yılında Muğla Devrim Gazetecilik ve Matbaacılık Şirketinin ortakları arasına girerek gazeteciliğe başlamıştır. 1967 Yılında Ankara’ya, Barış Gazetesi kadrosuna geçen Erman Şahin 1968 yılına kadar tekrar Muğla’ya dönerek Yeni Muğla Gazete ve Basım Evini kurmuştur.


1972 de CHP Muğla Merkez İlçe Başkanlığına, 14 Aralık 1973 yerel seçimlerde de Muğla Belediye Başkanlığına seçilmiştir.


İki dönem Muğla Belediye Başkanlığına seçilen Erman Şahin’in, 12 Eylül 1980 Askeri Harekatında Muğla Belediye Başkanlığı ve Muğlaspor Kulübü Başkanlığı’nda bulunmaktaydı.


12 Eylül askeri müdahalesiyle belediye başkanlığı görevine ara veren Erman Şahin, 1984 yılında yapılan yerel seçimlerde yeniden Muğla Belediye Başkanı seçilmiş ve bu görevini 1989 yılına kadar sürdürmüştür.


Erman Şahin, 20 Ekim 1991 tarihinde yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokrat Halkçı Parti SHP listesinde Muğla Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmiş, aynı zamanda kurulan koalisyon hükümetinde de Şehircilikten ve Belediyelerden Sorumlu Devlet Bakanı olarak bulunmuştur. Daha sonra bakanlıktan ayrılan Erman Şahin, kısa bir süre sonra Bayındırlık Bakanı olarak yeni kurulan hükümette yeralmıştır.


Belediye başkanlığı zamanında Erman Şahin’in başardığı ve Muğla’ya kazandırdığı eserler şunlardır;


1. Belediyeler Otobüs İşletmesi kurmuş, Yayla, Düğerek, Yeniköy ulaşımını kolaylaştırmıştır.


2. Belediye Tanzim Satış Mağazalarını (TANSA) devreye sokarak halkın gıda gereksinimlerini üretim kaynaklarından sağlama yoluna gitmiştir.


3. Şehir İmar Planını yaptırarak bakanlık onayından çıkarmıştır.


4. Muğla’nın tarihsel ve geleneksel mimarisini koruyup ebedileştirme yolunda çalışmalar yapmış, Muğla’nın SİT alanları içine yer almasını Anıtlar Kurulundan geçirmiştir.


5. Yeni sanayi sitesini kurmuştur.


6. Tavas Caddesi üzerine işyerleri yaptırarak belediyeye gelir sağlamıştır.


7. Büyük Belediye Fırınını yaptırıp devreye sokmuştur.


8. Şehir elektrik şebekesini yeniden yapımını ihale aşamasına getirmiştir. Yeni şebeke ağına Karabağlar Yaylasını ve Düğerek mahallesini dahil etmiştir


9. Karabağlar yolarının ıslahı ve su kanallarının düzenlenmesi konularını çözüme kavuşturmuş, şehirlinin mesire yeri ve dar gelirli yurttaşın tarımsal faaliyet alanı olan Karabağlar’a ekonomik değer kazandırmıştır.


10. Üçüncü döneminde Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı’nı tamamlayarak hemşerilerinin hizmetine sunmuştur.


Politikayla uğraşmasının yanında Muğla kültürünün araştırılmasıyla ilgili önemli çalışmaları olan Erman Şahin, yaptığı resimler ve yazdığı kitaplarla Muğla kültürünün önemli bir döneminin gelecek kuşaklara aktarılmasını da sağlamıştır.


Erman Şahin Aydınlı Mustafa Bey kızı Birsen Hanımla evli olup Hamdi, Emine, Mustafa adlarında üç çocuğu vardır.


İBRAHİM ALİ GÖKER


(1980-1982)


Karslıdır. Muğla’da Defterdar olarak görevliyken, 12 Eylül Askeri Harekatınca Muğla Belediye Başkanlığına getirilmiştir. (12 Eylül 1980)


Maliye ve Yüksek Okul mezunu olan İ. Ali Göker, ülkenin çeşitli ilçe ve illerinde Mal Müdürü ve Defterdar olarak çalıştıktan sonra 1974 yılında Muğla Defterdarlığına atanmıştır.


İ. Ali Göker Belediye Başkanı olarak görev yaptığı 2 yıl içinde şehrin temizliği ve yoların beton kaplama işleriyle yoğun şekilde uğraşmış, elindeki olanaklarla Muğla’ya hizmet vermek için çaba göstermiştir.


12 Ekim 1982 tarihinde görevinden istifa ederek Kırklareli iline gitmiş ve bu ile yerleşmiştir.


SÜLEYMAN GÜNDEŞLİOĞLU


(1982-1984)


Adana’nın Kadirli ilçesindendir.


Muğla Veteriner Müdürü olarak görev yaptığı sırada İ. Ali Göker’in istifasıyla boşalan Muğla Belediye Başkanlığını tedvirle görevlendirilmiştir. Tedvir görevi 12 Ekim 1982 de başlamış, 4 Ocak 1984 günü sona ererek yerini yeni Belediye Başkanı Seyfi Kalak’a bırakmıştır.


SEYFİ KALAKOĞLU


(5.1.1984-4.4.1984)


Kendisi emekli olduktan sonra askeri iktidar tarafından 5 Ocak 1984 tarihinden 4 Nisan 1984 tarihine kadar Muğla Belediye Başkanlığına getirilmiştir.


Belediye Bakanlığı sırasında şehrin temizliği, yolların bakımı ile ilgilenmiştir. Yerini 1994 seçimlerinde Erman Şahin’e bırakmıştır.


ORHAN ÇAKIR


(1989-1999)


1944 Yılında Muğla’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Muğla’da tamamladı. Lise ve üniversite eğitimini İzmir’de gerçekleştirdi. 1966 Yılında İzmir İktisat Fakültesinden mezun oldu.


1965 Yılında başladığı siyasi yaşamında sırasıyla CHP İlçe Başkanlığı, İl sekreterliği, İl genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeliklerinde bulundu.


1989 Yerel seçimlerinde CHP’den Belediye Başkanı oldu. Başarılı bir dönem geçirmesi 1994 yılındaki seçimlerde tekrar kazanmasını sağladı.


Muğla’da serbest muhasebecilik ve Mali Müşavirlik yapan Orhan çakır evli ve iki kız çocuğu babasıdır.


Orhan Çakır iki dönem boyunca başarılı çalışmalara imza atmış, kentin daha temiz ve daha yeşil bir kent olması için çaba göstermiştir.


ŞERİF YAVUZ KAYI


(10.1.1999-18.4.1999)


08.03.1941 tarihinde Muğla’da doğan Ş. Yavuz Kayı eski Bayındırlık İl Müdürü inşaat mühendisi ağabeydin Kayı ve Hacı Ulalılar sülalesinden Fikriye Kayı’nın oğludur. İlköğrenimini İzmit’te tamamlayan Ş. Yavuz Kayı, Muğla ortaokulunda başladığı orta öğrenimini İzmir Namık Kemal Lisesi’nde tamamlamış, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Çorum’da askerlik görevini tamamlamıştır.


Sosyal Sigortalar Kurumu’nda Sigorta Müfettişi olarak iş yaşamına başlayan Ş. Yavuz Kayı, SSK Denizli teşkilatının kuruluşunda görev almış, 1976 yılında kurmakla görevlendirildiği Muğla Sosyal Sigortalar Kurumunu 01.01.1977 tarihinde hizmete açmış ve emekli olduğu 1993 yılına kadar aynı kurumda sigorta müdürü olarak çalışmıştır. Emekli olduktan sonra 1994-1999 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi’nden Muğla Belediye Meclis Üyesi seçilmiş, 2002 yılında partisinden istifa ederek bağımsız olarak görevine devam etmiştir.


Ş. Yavuz Kayı’nın Şikar ve Abidin adında iki çocuğu vardır.


OSMAN GÜRÜN


1948 yılında Muğla’da dünyaya geldi.


1977 Yılında meslektaşı Gülsün Gürün ile evlendi.


Bu gün Elektronik Haberleşme Mühendisi olan oğlu Şahin Gürün 1978 yılında;


Endüstri Mühendisi olan kızı Şebnem Gürün de 1980 yılında dünyaya geldi.

Eğitim Durumu:


İlkokulu Muğla Atatürk İlkokulu’nda okudu.


İzmir’de Buca Ortaokulu ve Atatürk Lisesi’ni bitirdi.


1972 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.


Aynı fakültede uzmanlık eğitimi almaya başladı ve 1976 yılında Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak mezun oldu.

Mesleki Kariyeri:


1979 yılına kadar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı’nda Başasistan olarak çalıştı.


1979-1996 yılları arasında Muğla SSK Hastanesi’nde çalıştı..


1996 yılında SSK Hastanesi’nden ayrılarak Özel Yücelen Hastanesi’nde çalıştı.


1997 yılında emekli oldu.

Politik Yaşamı:


1997 yılında emekli olduktan hemen sonra Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Merkez İlçe Başkanlığı’na başvurarak parti üyesi oldu.


1998 yılında yapılan delege seçimlerinde Muğla Merkez İlçe Orhaniye Mahallesi’nden delege seçildi.


1999 yılında yapılan yerel genel seçimlerde %37’lik bir oy oranıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nden Muğla Belediye Başkanı seçildi.


2004 yılında yapılan yerel seçimlerde % 42’lik bir oy oranıyla CHP’den ikinci kez Muğla Belediye Başkanı seçildi.

Sosyal Görevleri:


3 dönem Muğla Tabipler Odası Şube Başkanlığı’nı üstlendi.


Muğla Karabağlar Yaylası Güzelleştirme Derneği’nin kuruluşunu gerçekleştirdi ve halen bu derneğin başkanlığını yürütüyor.


§ Muğla Belediyeler Birliği Başkanlığı;


§ Ege Ekonomisini Geliştirme Vakfı EGEV İcra Kurulu Üyeliği;


§ Tarihi Kentler Birliği Kurucu Üyeliği; TKB Encümen Üyeliği


§ Türkiye Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği;


§ Ege Belediyeler Birliği Üyeliği; görevlerini üstlendi ve bunları halen devam ettiriyor.


Muğlaspor Kulüp Başkanlığı görevini üstlendi.


Aldığı Ödüller:


Tarihi Kentler Birliği 2000 Yılı Teşvik Ödülü


2001 Yılı Uluslararası Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Ödülü


Tarihi Kentler Birliği 2001 Yılı Teşvik Ödülü


2003 Yılı Şehir ve Başkan Dergisi “Kent Ödülleri” Yılın İl Belediye Başkanı Ödülü


2004 Yılı Şehir ve Başkan Dergisi “Kent Ödülleri” Yılın İl Belediye Başkanı Ödülü


2005 Yılı Şehir ve Başkan Dergisi “Kent Ödülleri” Yılın İl Belediye Başkanı Ödülü
 
Üst Alt