Misafire ikram-Komşu hakkı-Faydalı konuşmak

ravza seyda

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
171
Allaha ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allaha ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin. Allaha ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin ya da sussun.(Riyazüs-Salihi h.707)
Bu hadisi şerif islam ahlakının ana konularına temas etmekte ve günümüzün hastalığı olan çok konuşma afetine işaret etmektedir.

1.Misafire ikram: Müslüman bir hanımın yapacağı en kıymetli işlerden birisi evine gelen misafire en güzel şekilde ikramda bulunmak ve onu ağırlamaktır.
Misafirine ikramda bulunmak Allaha ve ahiret gününe iman ettiğini ortaya koymaktır. Olgun bir müslüman misafirini güler yüzle karşılar ve ona ikram etmeye koşar.
Rasulullah(sav) bir hadisi şeriflerinde bu konuyla ilgili şöyle buyurmuştur: Misaire ikram etmeyende hayır yoktur(El-Müsned)
Müslüman misafiri kendi önüne geçirmeli, onun yanında gizli görüşmeler ve söyleşmeler yapmamalı, yüzünü ekşitmemeli, çocuğuna kötü sözler sarfedip azarlamamalıdır. Misafire bir şey emretmek mürüvvete yakışmaz. Misafir gidiceği zaman kapıya kadar çıkmalı, kusurlarının affını dileyip karşılık beklememelidir.

2-Komşu Hakkı: Komşu gayri müslim bile olsa, onun haklarını gözetmek ve komşuluk hukukuna riayet etmek gerekmektedir. (kaldı ki) kişinin komşusu müslüman ise daha dikkatli ve hassas davranmalıdır.
Rasulullah(sav) bir gün:
"Vallahi iman etmiş olmaz buyurdular, bunun üzerine ashab,Ya Rasulullah kim iman etmiş olmaz ? diye sordular.
Yapacağı fenalıklardan komşusu güven içinde olmayan kimse" buyurdular. (Riyazüs-Salihin 307)
İyi komşuluk ancak şu dört şeyle gerçekleşir:
-Var olandan komşuya vermek
-Komşusunda olana göz dkmemek
-Komşuyu rahatsız etmemek
-Komşunun verdiği rahatsızlığa karşı sabretmek

3-Faydalı konuşmak yahut susmak: Dil, Allah Tealanın büyük nimetlerinden ve çok harika lutuflarındandır. O cüssesi küçük, ancak itikatı ve günahı
büyük bir organdır.
Bir kimse dilinin şerrinden ancak onu islamın edebiyle edeplendirmekle ve helal konuşmalarla sınırlı tutmakla kurtulabilir.
Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:"Dilini tut, sadece hayrı söyle, çünkü sen ancak bu şekilde şeytana galip gelebilirsin".(Ahmed,Müsned,3/72)
Dilin tehlikesi çok büyüktür. Onun tehlikesinden ancak susarak kurtulmak mümkündür. Bundan dolayı yüce dinimiz susmayı övmüş ve teşfik etmiştir. Rasulullah(sav) bir hadisi şeriflerinde bu konuyla ilgili şöyle buyurmuştur: "Susan kurtulmuştur(Tirmizi)"
 
Üst Alt