Kütahya Simav ilçesi

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,152
SİMAV

Coğrafi Durum ve Doğal Yapı


Kütahya ilinin batısında yer alan Simav ilçesinin yüzölçümü 1557 km2 rakımı 800 m.dir.
Simav, Ege ve Marmara Bölgeleri arasında bir sınır konumundadır

Tarihçe :

Bugün Simav’ ın milattan önce 4 binli yıllarda SUNAUVA – SYNAUS adında şehir kalıntısı üzerine kurulduğu bilinmektedir. Hititler, Frigler, Doğu Roma (Bizans) dönemlerinde SYNAUS (Simav) ve ANKYRA (Boğazköy) olarak tarihi zamanların iki yerleşim birimi, kurutulan Simav Gölünün güneydoğusu ve kuzeybatısında varlıklarını devam etmiştir.
Milattan önce 1200 yıllarına kadar Abaitler adına bir halk yaşarken Trakya’ dan ve Çanakkale boğazından yöreye Frig oymakları gelip yerleşti. Sonrasında Doğu Roma (Bizans) hakimiyetin de kalan Simav ve çevresi 1113 yılında Edremit – Kırkağaç bölgesinden Kütahya – Eskişehir’ e yardıma dönen Selçuklu Kumandanı EMİR MUHAMMET tarafından Simav Çayı vadisinden gelinerek fethedildi. Bu Fetih dönemi uzun sürmedi tekrar Bizans’ ın eline geçtikten192 yıl sonra Germiyan Beyliğinin kurucusu 1. Yakup Bey 1305 yılında Alaşehir’ i fethetmeye giderken Simav Gölü kıyısında ordusunun atlarını dinlendirdiği tarih kitaplarında kayıtlıdır. 1305 yılında fetihte, Bizans’ ın kiraladığı İspanyol Katalan askerlerinin Erdek’ ten gelişi ile son bulur. Germiyanoğlu Çağaşan Mehmet Bey’ in 6 Mayıs 1327 tarihinde SİMAV ve KULA’ yı Katalanlardan kesin şekilde fethetmesiyle Türk Hakimiyeti başlamıştır..

Mehmet Bey’ in oğlu Süleyman Şah, komşu beylik Osmanlılara dost geçinmek, Karamanoğullarının düşmanlığından da korunmak için kızı Devlet hatun’ u Osmanlı Padişahı 1. Murat’ ın oğlu Yıldırım Beyazıt’ e verdi. (Yıl 1381) Kızının çeyizi olarak Kütahya, Tavşanlı, Emet ve SİMAV’ ı Osmanlılara verip kendi KULA’ ya çekildi. Süleyman Şah’ ın yerine geçen 2. Yakup Bey Simav’ ı tekrar geri aldıysa da 1390 yılında Yıldırım Beyazıt, kayın biraderinin üzerine giderek onu yenmiş ve İPSALA kalesine hapsetmiştir. 1402 yılında Ankara Savaşında Timur’ a yeniden Yıldırım Beyazıt’ ın ülkesi tekrar eski beylere verildiğinde 2. Yakup Germiyan beyliğinin başına geçer, Simav’ da beylik topraklarındadır.

Germiyanoğlu 2. Yakup bey 1428 yılında Edirne’ deki Osmanlı padişahını ziyaretle ölümü halinde ülkesini vasiyet ettiği söylenir. Çünkü yerine geçecek erkek evladı yoktur. 1429 yılında vefatı ile Germiyan ülkesiyle birlikte içinde yer alan Simav’ da Osmanlılara bağış olarak geçmiştir.

Ünlü dilbilgini Şemsettin Sami’ ye göre Simav 1812 yılında ilçe olmuş ve Kütahya Sancağı’ na bağlanmıştır. Merkez nüfusu 5 bin, kaza nüfusu 32.662’dir ve 125 köy bağlıdır.

Daha sonra Simav Derebeylerinin Padişah’ a asker ve vergi vermemesi üzerine kaza statüsünden düşürülen Simav 1866 yılında aşırı yağışlarla taşan Simav gölü sayesinde afet bölgesi ilan edilmiş, Bursa Valisi Ahmet Vefik Paşa Simav’ a gelerek gölün su seviyesini düşürmüş ve 1867 yılında Belediye Teşkilatının, 17 Şubat 1868 tarihinde Kaza (İlçe) statüsüne geçmesini sağlamıştır. İlk Kaymakam İstanbul’ dan tayinle gönderilen HALİL KAMİL Bey olmuştur. 1921-1922 yılları arasında Yunanlılar tarafından 3 kez işgale uğrayan Simav 4 Eylül 1922 tarihinde kurulmuştur.

İdari Yapı ve Nüfus

2000 yılı Genel Nüfus sayımı resmi olmayan sonuçlara göre, İlçe nüfusu 124.152 dir. Nüfusun 37.279'u İlçe merkezinde 86.873' ü ise, bucak, belde ve köylerde yaşamaktadır. İlçe merkezinde 16 mahalle olup, 71 köy, 1 bucak, 21 belde ve 42 mahalle ve köy bağlısı bulunmaktadır.

Kültür,Turizm ve Spor :

Simav ilçesinde kaplıca turizmi gelişmiştir. Toplam 700 yatak kapasiteli oteller ve apart şeklinde konaklama tesisleri mevcuttur. Ayrıca ilçe merkezinde 2200 konut jeotermal kaynaklı ısıtma sistemi ile ısıtılmaktadır. Eynal Kaplıcaları sağlık turizmi açısından ülkemizin sayılı tesislerinden biri olarak kabul edilmektedir. Eynal kaplıcaları suyunun muhtelif hastalıklara iyi geldiği ifade edilmektedir

Altyapı ve Ulaşım :

İlçenin eşya ve yolcu taşımacılığı karayolu ile yapılmaktadır. İlçe ekonomisinin canlanmasını engelleyen en önemli faktör karayollarının yetersiz olmasıdır. İlçe içinde bulunan cadde ve sokaklar asfalt ve beton parke ile döşenmiştir.

Doğa ve ekonomi

Eynal'daki Seralar


Simav, özellikle Eynal, Çitgöl ve Naşa Kaplıcaları ile ünlü bir jeotermal tesisi merkezidir.

İç Anadolu'ya yakın bir konumda olmasına rağmen geçiş ikliminin özelliği ile bol ormanlara sahiptir. Bu yüzden kerestecilik önemli bir uğraştır. Ormanlarında genellikle kestane ağaçları ve çam agaçları boy göstermektedir. Daha sonra Susurluk nehri adını alan akarsu da Simav'da; Simav Çayı olarak başlar.

Zamanında Emet ilçesine bağlı iken Simav ilçesi sınırlarına alınan Krater gölü ve çam ormanıyla Gölcük, ilçenin önemli doğa güzellikleri arasında yer aldığı gibi ilçenin önemli gelir kaynağıdır. Simavda bor, demir, krom, bakır gibi önemli yeraltı zenginlikleri mevcuttur.

İlçe nüfusunun % 70-75’ ini çiftçilikle uğraşan nüfus teşkil etmektedir.

Eğitim durumu

Simav adeta bir eğitim kampüsü gibidir. Eğitim alt yapısı oldukça gelişmiştir. İlköğretim okullarının yanı sıra Simav Fen Lisesi,Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi, Simav Anadolu Öğretmen Lisesi, Simav Anadolu Ticaret Meslek Lisesi, Simav Anadolu Kız Meslek Lisesi, Simav Anadolu Meslek Lisesi, Simav Cumhuriyet Lisesi, Simav İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi eğitime önemli katkılar sağlamaktadır.

Dumlupınar Üniversitesine bağlı olarak ilçede faaliyet gösteren Simav Teknik Eğitim Fakültesi ve Simav Meslek Yüksekokulunda yaklaşık 3000 öğrenci eğitim görmektedir. Simav Teknik Eğitim Fakültesinde Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği ve Talaşlı Üretim Öğretmenliği bölümlerinde eğitim ve öğretim devam etmektedir. Simav Meslek Yüksek Okulunda Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Organik Tarım, Bankacılık ve Sigortacılık, İşletme, Muhasebe ve Pazarlama programlarında eğitim ve öğretim sürdürülmektedir. Ülkemizde Fakülte bulunan ender ilçelerimiz arasında Simav da yer almaktadır.
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,152
Kültürel Durum - Tarihi Eserlerimiz

Kültürel Durum - Tarihi Eserlerimiz

ULU CAMİ
Simav’ da en eski yapı olarak bu cami bilinmektedir.
Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 14. ya da 15. yüzyılda inşa edildiği sanılmaktadır.
Evliya Çelebi’ nin, caminin 1587 yılında esaslı bir onarım gördüğüne dair kaydı vardır.
Ayrıca caminin, Germiyan Veziri Babık (Namık) Bey tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir.
Camii, doğu – batı doğrultusunda yapılmış olup taş işçiliğinin güzel bir örneği sergilemektedir.
Ayrıca caminin vakfiyesi olarak da yanında bir hamamı bulunmaktadır.


ÜZÜM PAZARI CAMİ

Simav’ ın eski taş yapılarından biri de bu camidir. 1670 yılında yapıldığı sanılmaktadır.
Çarşı içinde Üzüm Pazarı denilen yerde bulunan bu cami, altıgen bir kubbeyle örtülmüştür.
Halk arasında Hacı Süleyman Camii de denilmektedir.


ŞEH BEDREDDİN CAMİ

İvaz Paşa Camii de denilen bu camii, Simav’ ın eski yapılarında biridir.
Birkaç kez deprem ve yangınlardan zarar görmesine karşın onarılarak ibadete açılmıştır.
Caminin adının XIV. ve XV. yüzyıllarda yaşayan din ve toplum bilinci Şeyh Bedreddin’ le bir ilgisi olmadığı, yine aynı adla anılan bir başka din ulusunun adına yaptırıldığı sanılmakta;
Şeyh Bedreddin’ in Simavlı olduğu düşüncesiyle böyle bir adlandırmanın yapılmış olabileceği de akla gelmektedir.


HALİL AĞA CAMİ


Simav’ın en büyük camisi olan bu camii, 1959 yılında Hayratı İmar Derneği tarafından yaptırılmıştır.
İlk banisinin Halil Ağa olması nedeniyle yeniden bu ad verilmiştir.
Birkaçkez yanan Halil Ağa Camii, son olarak belirtilen tarihte betonarme olarak yaptırılmıştır.
Bu caminin bir özelliği; Simav’ da ki bütün cenazelerin buradan kaldırılmasıdır.
Belediye meydanına hakim bir yerde bulunan cami, çevresi yeniden düzenlenerek güzel bir abide durumuna getirilmiştir.


NASUH AĞA CAMİ

Yine en eski yapıtlardan biri olarak, 1789 yılında Na-suh Ağa tarafından yaptırılan Ağa Camii Simav’ın ortasında güzel bar abide olarak durmaktadır.
Tamamen taştan yapılan camiye, 1990 yılında Hayratı İmar Derneği, son cemaat yerine ekletmiştir. Caminin tuğladan bir minaresi ve kurşun kaplı kubbesi vardır.ECE SULTAN TÜRBESİ

Simav’ ın kuzeyinde, Eynal Kaplıcalarının batısında, Hüsüm Köyü’ nün güneyinde, meşe ağaçları ile kapalı bir tepede yatmakta olan Ece Sultan Bursa evliyalarından Emir Sultan’ ın müritlerindendir.
Ece Sultan, Hamidoğulları Beyliği sınırları içinde kalan Isparta – Yalvaç doğumlu bir beydir.
Emir Sultan Bursa’ ya ziyarete gider.
Dönüşte Bursa – Isparta arasındaki en kısa yol güzergahı olan Simav’da vefat eder. Bugünkü mezarının bulunduğu yere gömülmüştür.
Son yıllarda hayırsever insanlarımız türbeyi yeniden yaptırmış ve yanına da küçük ve güzel bir camii yaptırarak türbenin değerini ve çevrenin güzelliğini artırmıştır.
Hem ziyaret, hem de piknik alanı olarak kullanılan güzel bir mekandır.KARŞIYAKA DEDESİ
Karşıyaka’ da Büyük meşe ağacının dibinde bulunan Hacı Baba halkımız arasında Ahmet Efendi olarak geçer.“Abdalân-ı Rum” dandır. Horosan Erenleri’ önde gelen büyüklerindendir.
Simav’ ın fethi ile Simav’ a yerleşmiş halkın İslamlaşması için “İlây-ı Kelimetullâh” için faaileyetlerde bulunmuş bir derviştir.

CABİRE SULTAN TÜRBESİ
Karşıyaka’ da Hacı Ahmet Efendi’nin alt tarafında türbesi bulunmaktadır. Hakkında somut bir bilgi yoktur.


ACEM BABA
Simav Dağı’ nın eteklerinde Simav’a hakim bir tepede mezarı bulunan Şeh Abdurrahman-ı Kezberi – kuddise sirruh hazretlerine Acem Baba denmektedir.

ÇEŞME KİTABESİ

DOKUZGÖZ KÖPRÜSÜ


OSMANLI DÖNEMİNDEN KALMA TARİHİ KÖPRÜ
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,152
Simav'a Ulaşım

Simav'a Ulaşım


İSTANBUL – SİMAV
1. Tercih Edilen Güzergah:

İstanbul- Bursa- Orhaneli- Harmancık- Balıköy- Dağardı-Simav bu güzergah en kısa yol olup
toplam 428 km dir.
2. Güzergah:
İstanbul-- Bursa- Balıkesir- Bigadiç- Sındırgı- Düvertepe- Simav bu yolun toplam uzunluğu 523 km dir.

3. Güzergah:
İstanbul- Kocaeli- Bilecik- Bozüyük- Kütahya- Gediz- Simav bu yolun toplam uzunluğu 505 km dir.


BURSA – SİMAV

1. Tercih Edilen Güzergah:
Bursa- Orhaneli- Harmancık- Balıköy- Dağardı- Simav Bursaya en kısa yoldur. Toplam uzunluk 185 km dir.

2. Güzergah:
Bursa- Balıkesir- Bigadiç- Sındırgı- Düvertepe- Simav bu yolun uzunluğu 285 km dir.

3. Güzergah:

Bursa- İnegöl- Bozüyük- Kütahya- Gediz- Simav bu yolun uzunluğu 323 km dir.


BALIKESİR – SİMAV
Güzergah:

Balıkesir- Bigadiç-Sındırgı-Düvertepe-Simav yolun toplam uzunluğu 135 km dir.


İZMİR – SİMAV

1. Tercih Edilen Güzergah:
Kemalpaşa- Turgutlu- Ahmetli- Salihli- Kula- Uşak- Yenikent- Abide- Pazarlar- Simav bu yol yaklaşık 293 km.dir.

2.Güzergah:
Kemalpaşa- Turgutlu- Ahmetli- Salihli- Kula- Selendi- Simav bu yol yaklaşık 250 km dir.

3.Güzergah:

İzmir- Manisa- Akhisar- Sındırgı- Düvertepe- Simav bu yol yaklaşık 225 km dir.

4.Güzergah:
İzmir Kemalpaşa- Turgutlu- Ahmetli- Köprübaşı- Demirci- Simav toplam 245 km dir


UŞAK – SİMAV
Güzergah: Uşak- Yenikent- Abide- Şaphane- Simav bu yol 82 km dir.

KÜTAHYA – SİMAV::
Güzergah: Kütahya- Çavdarhisar- Gediz- Şaphane- Simav bu yol 145 dir.

ESKİŞEHİR – SİMAV:

Güzergah:
Eskişehir- Kütahya- Çavdarhisar- Gediz- Şaphane- Simav bu yol yaklaşık 225 km dir..

DENİZLİ – SİMAV:

1. Tercih Edilen Güzergah: Denizli- Çivril-Sivaslı-Uşak-Yenikent- Abide- Şaphane-Simav bu yol yaklaşık 235km'dir.

2. Güzergah:
Güney- Ulubey- Uşak-Yenikent- Abide- Şaphane- Simav bu yol yaklaşık 220 km dir.

 
Üst Alt