Kayseri kentinin adı

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,873

Etimoloji
Kayseri kentinin adı Latince Caesarea, Yunanca καισαρία (kaysaria) adı Arapça biçiminden Türkçeleştirilmiştir. Eski isimleri Mazaka ve Kaisareia (Fransızca Césarée)’dır..
Kayser veya kaysar Roma ve Doğu Roma (Bizans) imparatorlarına verilen Caesar (kaisar) unvanının İslam ülkelerinde kullanılan biçimidir. Osmanlı sultanları II. Mehmed’ten başlayarak resmi sıfatları arasında Kayser-i Rum unvanını da kullanmışlardır.
Caesar asıl olarak Roma’lı devlet adamı Caius Julius Caesar’ın (MÖ 100-44) lakabıdır (cognomen). Caesar’ın manevi oğlu olan ilk Roma imparatoru Octavianus Augustus, onursal bir unvan olarak Caesar lakabını benimsemiştir. Daha sonraki Roma imparatorları da Caesar ve Augustus unvanlarını bir arada kullanmışlardır.
Rus hükümdarları, Caesar adının Rusça biçimi olan tsar (Rusça: цар, çar) unvanını 1453′te İstanbul’un Türkler tarafından fethinden kısa bir süre sonra benimsemişlerdir. Adlandırmanın amacı, Osmanlı sultanlarının Rum kayserliğine varis olma iddiasına karşı koymak ve Bizans tahtının mirasında hak iddia etmektir
Kutsal Roma Germen İmparatorluğu (961-1804), Avusturya İmparatorluğu (1806-1918) ve Alman İmparatorluğu (1871-1918) da Latince Caesar ve Almanca Kaiser unvanlarını kullanmıştır. Özellikle son Alman imparatoru II. Wilhelm (1888-1918), Kaiser unvanını ön plana çıkarmıştır. Türkçe kullanımda Alman imparatorunun lakabı çoğu zaman kayzer, eski Rum ve Osmanlı hükümdarlarının lakabı ise kayser imlasıyla yazılır. Ayrıca Yılanlıdağın zirvesinde dönemin en büyük Kapadokya Kralına ait olan mezar kabri keşfedilmiş, çevresinde çok eski tarihi bir kale ve kale ortasında bir darphane de bulunmuştur. Kale içindeki kazılarda ele geçen bir tablete göre bu dağ üzerinde gizli bir yerde yeraltı şehri ve hazineler bulunmakta olduğu iddia edilmektedir.
Özellikler
Türkiye’nin önemli volkanik dağlarından olan 3917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı, Kayseride bulunmaktadır. Erciyes Dağı’ndaki Erciyes Kayak Merkezi Türkiye’nin önemli kayak merkezlerindendir.
Şehir ayrıca 1978′de açılan Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Erciyes Üniversitesi’ne ve 2008 yılında açılan Melikşah Üniversitesine ev sahipliği yapmaktadır.
Bazı ünlü iş adamları, Kadir Has,Tuncay Aydoğdu,Hüsnü Özyeğin,Hacı Boydak, Asım Kibar, Mustafa Köseoğlu, Saffet Aslan, Kemal Dedeman ve Tuncay Özilhan gibileri Kayserilidir. Sabancıların kökeni de Kayseridir. Ayrıca ünlü mimar Mimar Sinan, Aşık Seyrani ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’da Kayserilidir.


Sahabiye Medresesi (Kayseri Cumhuriyet Meydanı)
Kayseri şehri yollarının genişliği ile dikkat çeker.
Kayseri sanayi açısından epey yol katetmiştir ve Türkiye’nin önde gelen sanayi şehirlerinden birisidir. Pek çok ünlü marka Kayseri’den gelir.
Kayseri;sucuk, pastırma ve mantısıyla meşhurdur.
Türkiye’nin ilk 32864 kişilik üstü kapalı futbol stadyumu Kayseri’de bulunmaktadır.
M.Ö. 2800′lü yıllarda önemli bir merkez olan Kaniş Höyüğü, Kayseri’nin 20 km kuzey doğusunda bulunmaktadır.
Kayseri, Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan Anadolu Selçuklu beyliklerinden en güçlüsü olan, Danişment Gazi’nin kurduğu Danişmentliler Beyliği’nin en önemli kentlerinden biri olmuştur.
M.S. 260 yıllarında nüfusu 400.000′i aşıyordu.

Sanayi
Küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri sanayi sektörünün altyapısı olarak değerlendirilebilir. Kayseri’de KSS kapsamında 3500′e yakın işyeri yapılmıştır. İlde 8 KSS faaliyet göstermektedir. Kayseri’de 6 organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. 1. Organize Sanayi Bölgesi dışındaki Mimarsinan Organize Sanayi ve İncesu Organize Sanayi bölgeleri 2005 yılında faaliyete başlamıştır. Sanayi altyapısı çerçevesinde Kayseri Serbest Bölgesi de önemli bir yere sahiptir. Kayseri Serbest Bölgesi, Türkiye’nin en büyük serbest bölgesi alanına sahiptir. Kayseri Serbest Bölgesi’nde 2007 yılı verilerine göre yaklaşık 43 tesis faaliyet göstermektedir. Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde 2006 yılı itibariyle 711 sanayi tesisi bulunmaktadır.
Ticaret
Kayseri ticaretinin ve ekonomisinin tarihi milattan öncesine dayanmaktadır. Şehrin isminin Mazaka olarak anıldığı dönemlerde, dünyada ekonominin ve ticaretin tek merkeziydi. Yeni keşfedilen belgelere göre de Türkiye ve dünyada ilk organize sanayii Kayseri’de Bacıyan-ı Rum (Ahi Evren’in kurduğu Anadolu Bacıları) tarafından kurulmuştur. Bu bilgi, Bacıyan-ı Rum belgeselinin çekimlerini de Kayseri’de yapan, yapımcısı Nuh Mete Deniz tarafından belge ile belgelenmiş ve bilim adamlarına sunulmuştur. Aynı şekilde gerek sanayileşme ve kentleşme olgularıyla olan iki yönlü bağlantısı ve gerekse yarattığı gelir ve istihdam açısından Kayseri çok önemli bir ildir. Sanayi yapısı ile tarım ve hayvancılık potansiyeli Kayseri’deki mevcut ticari hayatın gelişmesinde önemli bir yer tutmaktadır.
Kayseri’nin sanayi üretim kapasitesi ve çeşitliliği dış ticareti de geliştirmiştir. Takribi bir buçuk milyar dolar ihracat gerçekleştirilmektedir. İlde 20.000′i aşkın ticaretle uğraşan işyeri vardır. Ayrıca Kayseri’de bankacılık da gelişmiştir.
Tarım
Tarım; Kayseri ekonomisinde sanayi, ticaret, ulaştırma sektörlerinden sonra gelmektedir. 671.000 hektar arazi tarımda kullanılmaktadır. Bu miktar il topraklarının %40′ına karşılık gelmektedir. İl sanayisinin %13′ü tarım dışı, %6′sı çayır-mera, %41′i orman fundalıktır. Tarım arazisinin %48′i tahıl ekimine ayrılmakta %42′si ise nadasa bırakılmaktadır. Kalanı baklagillere, endüstriyel bitkilere, yağlı tohumlara, yumru bitkilere, sebzelere ve meyveciliğe ayrılmıştır.
607.000 hektar sulanabilir arazinin 150.000 hektarı ekonomik olarak sulanabilmektedir. Sulama kapasitesi artarken sulu tarımda verim 5-6 kat artacağından sulama projeleri inşaatları sürdürülmektedir.
Hayvancılık
Kayseri’de küçük ve büyükbaş hayvancılık Türkiye ortalamasına yakın olup, küçükbaş potansiyeli büyükbaş potansiyeline göre daha fazla gelişmiş durumdadır. Kanatlı hayvan varlığı Türkiye ortalamasının iki katı seviyesindedir.
Kayseri’de üretilen hayvansal ürünler içerisinde parasal değer olarak ilk sırayı et, ikinci sırayı süt, yumurta da üçüncü sırayı almaktadır. Beyaz et 4. ana üründür.
Kayseri’de tatlı su balıkçılığı da sürekli gelişmektedir.
Madencilik
Kayseri maden varlığı açısından zengin sayılabilecek bir ildir. Kayseri’nin maden ve diğer yeraltı zenginlikleri varlığı şu şekildedir:
Asbest, bakır, kurşun, çinko, demir, diyatomit, fosfat, jips, kaolen, krom, kum-çakıl, manganez, mermer, tuğla-kiremit ve turba.
Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) hazırladığı Altın Fırsatlar Raporu’nda, Kayseri ve çevresinde altın rezervleri olduğu belirtilmektedir. Aynı zaman da Kayseri maden işçiliğinde de çok yükselmiştir. Kayseri’de yaklaşık olarak 1029 maden işçisi çalışmaktadır.
Ormancılık
Kayseri orman potansiyeli bakımından zengin değildir. Türkiye orman varlığının %0.5′i Kayseri’dedir. Kayseri’de 22,000 hektar normal ve 85,000 hektar bozuk olmak üzere 107,000 hektar orman arazisi bulunmaktadır.
Orman yapısının zayıflığı orman ürünleri üretimini de sınırlamaktadır.

Kayseri Şehir Merkezi Sosyal yapı
Şehrin tarihten gelen kozmopolit yapısı bugün de devam etmektedir. Farklı unsurlar birbirleriyle uyumlu ve barış içinde yaşamaktadırlar.
Dernek Teşkilatı
Genel Merkezi Ankara da olup resmi adı Kayseri İli Yardım Derneği’dir. Türkiye genelinde de bir çok şubesi mevcut ve kamu yararına bir dernektir.
Turizm
Erciyes
Türkiye’nin en güzel kayak pistine sahip bölgelerinden biridir. Ayrıca sağlık turizmi açısından da, gerek temiz ve yumuşak havası gerekse doğal zengin mineralli kaynak sularıyla sağlık ve kış sporları bakımından eşsiz güzelliklere sahip nadir yerlerden biridir. Şehir merkezine yakınlığı ve dünyaca ünlü toz karı ile meşhur Erciyes Dağı, şehrin güney kısmında yer alır. Türkiye’nin Ağrı Dağı’ndan sonra en büyük dağı olma özelliğine sahip olan Erciyes, yıl içerisinde kayak yapmak için uygun bir alan olarak görülebilir. Erciyes üzerinde yapımı başlanan Erciyes Master Planı ile, bölgenin uluslararası turizme katılmasının hızlanması beklenmektedir.
Kapuzbaşı şelaleleri
Yahyalı ilçesinin Küçükçakır köyünün kuzeyinde bulunan Ensenin tepesinde yer almaktadır. Kapuzbaşı şelaleleri irtifa akışı itibariyle Niagara’dan (55 m), Finlandiya’da bulunan İmatra’dan (25 m), Erzurum’daki Tortum’dan (50 m), Antalya’da bulunan Düden’den (25 m) ve Manavgat’tan (5 m) daha büyüktür.
Sultansazlığı
Dünyanın sayılı kuş yurtlarindan biridir. Sultansazlığı, barındırdığı kuş varlığı ile Avrupa ve Ortadoğu’nun en önemli sulak alanlarından biridir. Sultan Sazlığı’nda simdiye kadar 251 kus türü tespit edilmistir. 600 bin adet ördek, kaz ve flamingo tespit edilmiştir. 17.200 hektarlık alanı kapsamaktadir. 1971 yılında alanın Orman Bakanlığı tarafından “Su Kuşları Koruma ve Üretme Sahası” olarak ilan edilmesini takiben, koruma çalışmaları başlatılmıştır.
Kıranardı Kent Ormanı
850,000 metre kare yüz ölçümü, spor ve yürüyüş alanları ve restoranları bulunan Kayseri’ye kara yoluyla 10 dk. uzaklıkta bir bölgedir.
Erciyes Dağı
Türkiye’nin en güzel kayak pistine sahip bölgelerinden biridir. Ayrıca sağlık turizmi açısından da, gerek temiz ve yumuşak havası gerekse doğal zengin mineralli kaynak sularıyla sağlık ve kış sporları bakımından eşsiz güzelliklere sahip nadir yerlerden biridir.
Spor
Şehirde futbola ve basketbola karşı büyük bir ilgi vardır.
Futbolda Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor ve Bank Asya 1. Ligde mücadele eden Kayseri Erciyesspor şehri temsil eder. Şehirde, 2009 da hizmete giren 32.863 seyirci kapasiteli tüm tribünleri kapalı, tamamı koltuklu Kayseri Kadir Has Stadı mevcuttur.
Basketbolda ise bayanlarda birinci ligde mücadele eden TED Kayseri Koleji ile temsil edilmektedir.
 
Üst Alt