Karamanlıca ağzı

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
KARAMANLICA AĞZI
Karamanlı Türkçesi olarak da bilinen, Türkçe’nin bu ağzını Karamanlı Ortodoks Hristiyanlar konuşur. Bu dili konuşan Karamanlılar, bazılarına göre Türkleşmiş Rumlar; bazılarına göre ise, Selçuklular döneminde Bizansla yakın ilişki sonucu Hristiyanlığı benimsemiş Türk’lerdir. Osmanlı belgelerinde “Zımmiyan-ı Karaman”, ya da “Karamanian” adıyla anılan bu Karamanlılar, bazı değişikliklerle Yunan alfabesini kullanmışlardır. XVIII. yy.’dan başlayarak Türkiye ve Avrupa’da bazı kitaplar yayınlamışlardır.
Karamanlıca’nın Türkiye Türkçesi’ne göre başlıca ses farklılıkları, ünlü türemesi ve ünlü değişmesidir.
Örnek: Secde/secide; sıcak/ısıcak; uğramak/oğramak; ihtiyar/ehtiyar; gümüş/gömüş…
Ünsüz Değişmesi: Değil/deil; niyaz/niaz; kulübe/gulübe; vücut/ücut; cevap/coğap…
Bazen de çoğul ekleri sesuyumu dışında kalır: Onlar/anler; ayaklar/ayekler…
-meçe ulaç eki bu ağızda sıkça kullanılır: “İbret almaca” gibi…
Hatta bu insanlar, hristiyanlığa bağlı olmalarına rağmen, hristiyanlığı da kendi anlayışları içerisinde yaşamışlardır. Çünkü buradan İstanbul’a göç edenler, İstiklal Savaşı sırasında, Milli Hükümet’in koruması altında, İstanbul Rum Patrikhanesi’nden ayrılarak yeni bir patriklik kurmuşlardır. (İslam Ansiklopedisi)
 
Üst Alt