Etek traşı ve koltukaltı temizliği

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,642
Etek traşı ve koltukaltı temizliği
Bayanlarda ve erkeklerde, etek traşı ve koltukaltı temizliği
Etek ve kasık arası tüylerinin temizliği, göbek altından başlayıp avret mahhalindeki kılların alınmasıyla gerçekleşir. Bu temizlikte dübürün yani dışkı yerinin etrafındaki kılların da alınıp alınmayacağı konusu sık sık sorulmaktadır.

Şayet kirlenmeye sebep olduğu düşünülerek tıraş edilirse, dışkı yerinin etrafındaki kılları almakta sakınca yoktur. (Nevevî, el-Mecmu, I/289).

İslamî Kaynaklara göre, bu temizleme işi, kişilerin kolayına geldiği şekilde; kılları yolarak, Tüy dökücü bir kremle veya tıraş ederek yapılabilir.

Ancak erkeklerin bacak, kol, omuz, sırt, kalça gibi vücudun diğer yerlerinde bulunan kılları yolmak veya tıraş etmek caiz değildir, dini yönden sakıncalıdır.

Koltuk altlarını ve kasıkları temizlemek ise şöyledir: Koltuk altında ve kasıklarda biten tüyleri 10-15 günde bir, bu mümkün olmuyorsa hiç değilse 40 günü geçirmeden yolmak ve traş etmek, fazla uzamalarına fırsat vermemek müstehabdır.

Bu temizlik, bütün peygamberlerin şeriatlarında var olagelen bir temizliktir. Bu temizliğin cünüp iken yapılması mekruhtur. Uygun olanı, kişiye gusül farz olmadan bu temizliklerin yapılmasıdır. Bedenden ayrılan her parça temizken ayrılmalıdır.

Beden temizliğinde kullanılan malzemenin ve âletlerin ayrı bir yerde, özel kaplar içerisinde, mikrop kapmıyacak şekilde muhafaza edilmesi gerekir. Çoğu zaman temizlik sırasında kesilmeler, kanamalar görülebilir. Temiz olmayan makine ve malzemedeki mikroplar da bu kanla bedene karışabilir, küçük bir ihmalden büyük bir rahatsızlık durumu ortaya çıkabilir.

Kasıklar, en geç kırk gün içerisinde mutlaka tıraş edilmesi gertekir. Tıraş edilen, yolunan ve kesilen kıllar, hastalığa ve istenmeyen görüntülere sebep olabileceği için bunları göz önünde bırakmamak gerekir.(Kurtubî, el-Camiu lî-Ahkâmi’l-Kur îm, II,105; Alâuddîn Abidîn, el-Hediyyetu’l-Alâiyye, s. 335).

Kadınlar için vücuttaki tüylerin durumu;
Fıkıh kitaplarına baktığımızda şu hükmü görmekteyiz:

– Kadını çirkinleştiren yüzdeki tüyler alınır. Erkeklerde görülen sakal, bıyık gibi şeylerin kadınlarda görülmesi halinde; alınması câizdir.

“İbn-i Âbidin, sakal ve bıyığın kadında fıtrat olmadığını, bu sebeple (eğer çıkarsa) kesilmesinin (müstehab) olacağını beyan etmiştir!

Bu kılları gidermenin en uygun yolu tıraş olmak değil, ağda, pudra veya benzeri tıbbî şeylerle yolmaktır.” ( Kadın İlmihali, Mürşide Uysal, s. 370)

Anlaşılan odur ki, dindar hanımın kendini beyine karşı cazip duruma getirmesi müstehabdır. Beyini yabancıların cazibesinden korumuş olma hikmeti de vardır bunda.

İnsan, Allah’a inandığı, inanması ölçüsünde Rabb’inin kendisine emanet ettiği vücudundan ötürü saygılı olması, nimetlerine şükürle karşılık vermesi gereğindendir. Bunun için Müslüman hanımın, Allah’ın (cc) yüzüne verdiği güzelliği bozmadan muhafaza etmesi esere olan saygısının, ruh ve gönül huzurunun manevi ışıltısını yüzüne aksettirerek güzelliğine güzellik katabilmesi ise, eserin sahibi Yüce Allah’a olan sevgisinin ifadesidir.

Temizlik imandandır. Ölümün ne zaman geleceği bilinmediğine göre her an için hazırlıklı olmalıdır. Yani her zaman temiz halde bulunmakta fayda vardır. Bir davete giderken en güzel elbiselerimizi giyer elimizden geldiği kadar süsleniriz, ahiret yurduna giderken de ihmalkar davranmayalım inşAllah. Rabbım huzuruna pirü pak gitmeyi tüm inananlara nasip etsin. amin

Cünüpken bedendeki kılları tıraş etmenin hükmü nedir?
Soru: Banyoya girip de gusledecek olan bir kimse, beden tıraşı yapmaya da ihtiyaç duysa, bu tıraş temizliğini önce yapıp sonra mı gusletmeli, yoksa önce guslünü yapıp sonra mı tıraş temizliğine geçmeli? Bazıları önce tıraş temizliğini yapmalı, sonra gusletmeli, dediler. Bazıları da, cünüpken tıraş temizliği yapılmaz, önce guslünü yapmalı, sonra tıraş temizliğine geçmeli, diye iddia ettiler. Gerçekten de cünüpken tıraş olunmaz mı, önce gusül yapılıp sonra mı tıraş temizliğine geçilmeli?

Cevap: Evet, önce gusül yapılıp cünüplükten çıkılmalı, ihtiyaç duyuluyorsa sonra tıraş temizliğine geçilmeli, saç ve tüyler beden temizken kesilmelidir. Çünkü cünüpken tırnak ve saç kesip, beden tüylerini tıraş etmek mekruhtur denilmiş, kerahetle caiz olduğu ifade edilmiştir!.

Nitekim Gazali hazretleri bu konuyu İhya’sında anlatırken tıraş temizliğinin gusülden sonra yapılmasına işarette bulanarak:

– Cünüp kimsenin tırnak kesmesi, tıraş olması, etek ve koltuk altını temizlemesi, kan aldırması veya vücuttan herhangi bir parça kopartması uygun değildir, dedikten sonra çünkü demiş, mahşerde beden dirilirken bu parçalar tümüyle bedene geri döneceğinden temizken tıraş olmalı ki temiz olarak geri dönmüş olsunlar bedene!..

Ayrıca, insan bedeni tümüyle mübarek ve muhteremdir. Bedenden ayrılan parçalar da bu mübarekliğe uygun düşecek şekilde temiz olarak ayrılmalı, kirli halde bedenden atılmamalıdır.
 
Üst Alt