Erzincan Türküleri

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,873
Erzincan Türküleri

Kemaliye(Eğin) - Adam Ağladan Oldum

Kemaliye(Eğin) - Ah Elmadan Elmadan

Erzincan - Ak Çalının Dibinde Kavağa Bak Kavağa

Tercan - Akşamın Vakti Geçti

Erzincan - Ala Geyik Ne Boynunu Sallarsın

Erzincan - Altın Tasta Bulgurum

Erzincan - Arzuladım Sana Geldim

Tercan - Aşıklar Neylesin Seni

Tercan - Aşıklarda Olan Efkar

Tercan - Atın Üstünde Eğer

Kemaliye(Egin) - Atladı Geçti Eşiği-2

Kemaliye (Eğin) - Atlarını Tepe Tepe Geldiler

Erzincan - Badı Saba Dost Eline Varırsan

Kemaliye (Eğin) - Bağa İndim Üzüme

Erzincan - Bağdat'lıyam Bahtım Yok

Tercan - Bahçanın Kapısın Açtım

Tercan - Bahçesinde Naneyem

Erzincan - Bahçeye İndim Ki

Kemaliye(Eğin) - Bahçeye İndimde Bir Taş Bulamadım

Tercan - Bana Bu İlmi İrfanı Veren

Erzincan - Baş Bar-1

Erzincan - Başı Pare Pare Dumanlı Dağlar

Kemaliye (Eğin) - Bebeğin Beşiği Çamdan-1

Erzincan - Ben Aşığım Bahardaki Güllere

Erzincan - Ben Bir Güzel Sevdim Gönlüm İçinde

Erzincan - Ben Pınara Varmışem

Erzincan - Bir Ay Doğar Pasen'den

Erzincan - Bir Güzelin Aşığıyım Erenler

Tercan - Bir Seher Vaktinde

Tercan/Çayırlı - Bir Yar Getirmişim Tercan Elinden

Tercan - Bir Yiğit Gurbete Düşse

Refahiye - Biz Geline Gelmiş İdük

Ilıç/Bağıştaş Köyü - Bizim Bağlar Buradır-1

Kemaliye (Eğin) - Bizim Bağlar Buradır-2

Erzincan - Böyle İkrar İlen Böyle Yolunan

Tercan - Bu Dağda Ot Bitmez Mi

Erzincan - Bu Dervişlik Bir Dilektir

Erzincan - Bu Dünyada Muradıma Erdim Diyen

Tercan - Bugün Bayram Günü Derler

Erzincan - Bugün Ben Bir Güzel Gördüm-2

Tercan - Bugün Bize Pir Geldi

Erzincan - Bugün Günlerden Cumadır Cuma-3

Erzincan - Bunca Kahrı Bunca Derdi

Erzincan - Bunca Olan Emeğimi

Erzincan - Bülbül Havalanmış

Erzincan - Bülbül Ne Yatarsın Sarp Kayalarda

Kemaliye(Egin) - Bülbül Yuvaya Yapmış

Erzincan - Bütün Dünya Senin Olsun

Kuruçay - Büyük Cevizin Dibi-1

Erzincan - Cıhar Attım Şeş Oynadım

Erzincan - Coş Havası

Tercan - Coşar Koç Yiğitler Coşar

Erzincan - Çıkar Yücelerden Yumak Yuvarlar

Erzincan - Çifte Çifte Konaklarım

Erzincan - Çifte Konağın Gelini

Tercan - Çoktan Beri Yollarını Gözlerim

Kiştim Köyü - Dağları Dağlasınlar-1

Tercan - Davarı Vurdum Dereye

Erzincan - Değirmenim Dönerim

Refahiye - Dello-1

Erzincan - Derdim Çoktur Hangisine Yanayım

Tercan - Dostun Bahçesine Bir Hoyrat Girmiş-2

Erzincan - Duman Aldı Yollarımı

Erzincan - Dut Ağacı Boyunca-2

Refahiye - Düz Halay-3

Kemaliye(Eğin) - Eğin Dedikleri Bir Küçük Şehir

Kemaliye(Eğin) - Eğin Dedikleri Küçük Bir Şehir

Kemaliye(Egin) - Eğin'in Altından

Tercan - Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber-1

Erzincan - Ela Gözlü Pirim Geldi

Elif Dedim Be Dedim-2

Kemaliye (Eğin) - Elinde Düdük Kaval

Kemaliye(Egin) - Elinde Süt Küleği-3

Erzincan - Ellere Yar Desem Yar Bana Küser

Erzincan - Erenler Cemine Her Can Giremez

Erzincan - Erzincan Erzincan Yolun Düz Gider


Refahiye - Erzincan Veran İken

Erzincan - Erzincana Girdim Ne Güzel Bağlar (U.H.)

Erzincan - Erzincan'dan Kemah'tan

Tercan - Erzurum Ovaları (Hele Yanarım)

Kemaliye(Eğin) - Erzurum'da Bir Kuş Var

Kemaliye (Eğin) - Eşik Üstünde Durdum

Tercan - Eşrefoğlu Al Haberi-1

Erzincan - Ey Erenler Akıl Fikir Eyleyin

Tercan - Ey Hamamcı Bu Hamama Güzellerden Kim Geldi

Tercan - Ey Şahin Bakışlım Bülbül Avazlım-1

Erzincan - Ezel Bahar Olmayınca-1

Erzincan - Ezel Bahar Olmayınca-2

Tercan - Felek İlen Şu Cihanı Bölüştük (U.H.)

Tercan - Gapı Gapı Gezerim

Kemaliye(Eğin) - Garibim Attı Elimden

Tercan - Geçti Gitti Vatanına Yurduna

Erzincan - Geldi Geçti Benim Ömrüm

Kemaliye(Eğin) - Gelinler Geliyor Bürünü Bürünü

Kemaliye (Eğin) - Gız Hazneden Niye Bahçeme Girdin

Tecan - Gız Senin Derdinden Derbeder Oldum

Erzincan - Gidin Deyin O Serçeye

Tercan - Gitme Durnam Gitme (Kırklar Semahı)

Kemaliye (Eğin) - Gökte Yıldız Ellidir-2

Erzincan - Gökten Melek Astılar

Erzincan - Gönül Gel Seninle

Erzincan - Gönül Kuşu Havalandı

Erzincan - Gönül Ne Beklersin Viran Köşkünde

Erzincan - Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma

Erzincan - Gurbet Elde Yadellerin Derdini

Kemaliye(Eğin) - Gurbete Gidişimdir

Erzincan - Gül Yüzlü Sevdiğim Nemden İncindin

Erzincan - Güvercinin Beyazı

Erzincan - Güzel Aşık Cevrimizi

Tercan - Güzellerde Dönmüş Yaylaya Gider

Tercan - Habilban Oy Can

Erzinca - Hak Beni Yaratdı Adem

Erzincan - Halay-1

Kemaliye (Eğin) - Hamamın Da Kapısı Keçeli

Kemaliye (Eğin) - Harmandan Dolayı Geldik Geline

Erzincan - Havasor

Erzincan - Havuz Başının Gülleri

Erzincan - Havuz Başının Gülleri-1

Kemaliye (Eğin) - Hayriye'nin Boyu Uzun

Erzincan - Hazin Hazin Esen Seher Yelleri

Kemaliye(Eğin) - Horoz Havada Horoz

Kemaliye (Eğin) - Hosta'nın Bademleri

Refahiye - İki Ayak (Seyran Diki)

Erzincan - İlahi Kapına Geldim

Refahiye - İlengeri Eğdiler

Kemaliye (Eğin) - İnciler Kelep Kelep (Of Nana Nanay)

Erzincan - İsmini Sevdiğim Saadetli Dostum

Çayırlı - Kabaralı Sandığım

Erzincan - Kadın Barı

Erzincan - Kadir Mevlam Senden Bir Dileğim Var-1

Tercan - Kâinatta Bir Zerreyim

Erzincan - Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim

Kemaliye(Eğin) - Keklik Taşda Ne Gezer

Erzincan - Kemerin Yar Küpen Yar

Kemaliye (Eğin) - Kınaya Gel Kınaya

Erzincan - Kırklar Samahı

Kemaliye(Eğin) - Kızardı Kayalar Al Geydi Dağlar

Erzincan - Koçeri-3

Erzincan - Kosalma ( Kına Havası)

Refahiye - Köşk Altı

Tercan/Çayırlı - Kurdular Ocak Taşını

Erzincan - Kuyudan Su Çekerler

Erzincan - Kuyudan Su Çekerler Tulumunan

Erzincan/ - Küstürdüm Barışamam

Refahiye - Melik Şerif Düzünü

Erzincan - Menzil Almak İster İsen

Kemaliye (Eğin) - Meşenin Tepesinden

Kemaliye(Eğin) - Munzur Dağı Işıl Işıl Işıldar

Kemaliye(Eğin) - Munzur Dağı Silelenmiş Garinen


Erzincan - Nare-1

Erzincan - Nasıl Yar Diyeyim Ben Böyle Yare

Tercan - Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım

Erzincan - Nedir Benim Melul Mahzun Gezdiğim-2

Kemaliye(Eğin) - Odasına Vardım Gayfe Büşürür

Tercan - Oğlan Adın Hürişen

Diyarbakır-Erzincan/ - Oğul Bugün Yar İçerden

Erzincan - Ondörtbin Yıl Gezdim Pervanelikte

Erzincan - Ördek İsen Göle Gel

Tercan - Pencereden Taş Gelir-3

Kemaliye (Eğin) - Sabah İlen Gız Çeziyi Alini

Tercan - Sabah Namazında Kalktım Kozan'dan

Kemaliye(Eğin) - Sabahın Seher Vaktinde-1

Kemaliye(Eğin) - Sabahtan Açılır Muhabbet Gülü

Erzincan - Sabahtan Uğradım Ben Bir Figana

Erzincan - Sandığım Sıra Sıra

Kemaliye(Eğin) - Sarhoş Halayı

Kemaliye/Geşo Köyü - Sarı Kilim Örmezler

Tercan - Seher Vakti Kalkan Kervan

Tercan - Seherde Bir Bağa Girdim

Erzincan - Serhoş Barı

Tercan - Seyyah Olup Ayrı Düştüm Elimden

Erzincan - Seyyah Olup Şu Alemi Gezerim

Erzincan - Sıklama

Erzincan - Sıyrıldım Düştüm Yamaçtan

Erzincan - Siro Halayı

Tercan - Siyah Perçemlerin Dökmüş Yüzüne

Tercan - Su Gelir Meste Gider

Erzincan - Suya Çaldım Sılığı

Erzincan/ - Süpürgesi Yoncadan-1

Kemaliye(Eğin) - Süpürgesi Yoncadan-2

Tercan - Şaha Doğru Giden Kervan

Erzincan - Şepkenin Kavakları

Erzincan - Şu Benim Divane Gönlüm-1

Tercan - Şu Dağın Ardı Meşe

Tercan - Şu Karşı Yaylada Göç Kater Kater

Tercan - Şu Sinemde Yarelerim Sızılar

Erzincan - Şu Yüce Dağları Duman Kaplamış( U.H.)

Erzincan/ - Tanrıdan Diledim Bu Kadar Dilek

Tercan - Tası Suya Daldırdım

Erzincan - Taşa Verdim Yanımı

Refahiye - Temir Ağa-1

Tercan - Tercan'In Düzünde Bir Gelin Ağlar

Kemaliye (Eğin) - Tevekteki Üzümdür

Kemaliye(Eğin) - Tırnana

Tercan - Ulu Dağlar Gibi Kar Olan Başım

Erzincan - Vardım Hint Eline Kumaş Getirdim

Tercan - Vardım Kırklar Kapısına-1

Tercan - Yaban Gülü Müsün Sarp Gayalarda

Tercan - Yarim Senden Ayrılalı

Erzincan - Yaylalar

Tercan - Yaz Ayları Geldi Geçti

Tercan - Yeni Hamamın Üstüyem-3

Kemaliye(Eğin) - Yeşil Kurbağalar Öter Göllerde

Erzincan - Yolumuz Gurbete Düştü

Tercan - Yüce Dağ Başında Beklerim Seni
 
Üst Alt