Erzincan İliç İlçesi Tarihi

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,873
İliç Tarihi
Bugünkü İliç-Kurucay bölgesi X yy kadar Doğu Roma ( Bizans) İmparatorluğu ve Pers Krallığı arasında el değiştirmiş zaman zaman bölgede Arsaklılar , Sasaniler ve Arapların egemenlik kurmuşlardır. Doğu Roma imparatorluğu Doğu topraklarını korumak için bölgeye Hiristiyan topluluklar yerleştirme politikası gütmüş, ve bölgeye bu dönemlerde Ermeni nüfus yerleştirilmiştir. Bu nedenle yöreye ‘’Armania,Armen iak ‘’ isimleri verildiğine kaynaklarda rastlanmaktadır. MS X yy ortalarından itibaren doğu Anadolu’ya Oğuz Türklerinin göçü başlamıştır, Bu tarihlerde yer yer göç etkisinde kalan İliç –Kuruçay yöresi 1071 Malazgirt zaferinden kısa bir süre sonrada tamamen Türk toprağı haline gelmiştir.
Sultan Alparslan’ın talimatıyla Bölgeye gelen Emir Ahmed Mengücek bölgeyi fethederek Mengücek Beyliğini kurmuş ve Kemah’ı merkez yapmıştır. Bu dönemden sonra bölgeye Selçuklular , İlhanlılar Moğollar ve Eratna Hükümdarlığı’nın kısa süreli egemenlikler kurmuştur. 1398 de Yıldırım Beyazıt Bölgeyi Eratna Hükümdarı Kadı Burhanettin’den aldıysa da Timur’ un Anadoluyu İstilasıyla bölgede Osmanlı egemenliği kısa sürmüştür. Timur’un Anadolu’dan çekilmesiyle bölge, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Devletlerinin arasında sık sık el değiştirmiştir.
1473 te Osmanlı Hükümdarı 2, Mehmet Otlukbeli savaşıyla bölgeyi kesin olarak Osmanlı toprağı yapmıştır. Yöreye yerleşen atalarımızın nereden geldikleri kesin olamamakla birlikte Güney Azarbeycan –Horasan bölgesinden geldiği tahmin edilmektedir. 1938 yılına kadar Yörenin Kaza merkezi Kuruçay iken Demiryolunun İliç’ten geçmesi nedeniyle İlçe merkezi İliç’e taşınmış ve yeni mülki düzenlemeler yapılarak bugünkü haline gelmiştir. Tarihi İpekyolu Güzergahında yer alan Yöremiz, kolay ulaşım imkanlarıyla ve yeni keşfedilen zengin yer altı kaynaklarının işlemeye başlanmasıyla bölgenin en canlı merkezlerinden biri haline gelmektedir
 
Üst Alt