Cennette yüz derece vardır Bir tanesi bütün âlemleri içine alır.

Ammara

Yeni Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
4
Ebû Saîd (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Cennet’te yüz derece vardır. Tüm alemler o derecelerin birin de toplanmış olsalar onların hepsini içerisine alır.” (Müsned: 10806)
Âlem = Allah’ın dışındaki herkes ve her şeydir.
Tirmizî: Bu hadis garibtir.


Cennette yüz derece vardır. Bir tanesi bütün âlemleri içine alır. (Ramuz el-Ehadis-1 s. 125/8)
 
Üst Alt