bursa escort bursa escort beylikdüzü escort bursa escort escort bayan istanbul escort mersin escort bayan escort kayseri bursa escort bayan escort kayseri bursa escort Zekat - islamiforumlar.net - islami forum


Burada her ey "NET"
islamiforumlar.netGo Back   islamiforumlar.net - islami forum > SLAM PAYLAIMLAR > Genel islami paylamlar > zekat
www.islamiforumlar.net
Kayt ol Yardm Ajanda Arama Son Mesajlar Forumlar Okundu Kabul Et
Anasayfa Soru cevap Dua kesi slami rya tabirleri Resimli Cuma Mesajlar Dk iini rahatla letiim

Zekat

zekat


Yeni Konu a CEVAPLA

 

Seenekler Deerlendirme: Konunun ortalama Deerlendirmesi 5,00/4,00 puandr.
Alt   #1 (permalink)
BEDR MUHAMMED AL
alkan Kardeimiz

ZekatSelam gzel insanlar.allah katnda en hayrl zekat.anne ve babalarmza yaplan hizmetlerdir. imdi bu konuda biraz daha geni dnecek olursak. Zekat iki ekilde dnebiliriz. 1- madden yaptklarmz 2- manen ilmimizin zekat. Naslki madden yaplan zekatta gleryz ve tevazuyla mazlumlara ve ihtiya sahiplerine allah adna elimizi uzatyorsak. Ilmi paylamlarmzdada ayn sevgi ve tevazu ile ilmimizin zekatn vermemiz gerekmektedir. Eyer her ikisindede manadada maddedede. Kalplere hitap edeceksek . Unutmamz gereken gerek udurki allahn evi insann kalbine misafir olduumuzdur.. Selam ve dua ile

PAYLA
Facebook Twitter GoogleBEDR MUHAMMED AL isimli ye imdilik offline konumundadr  
Alnt ile Cevapla
Alt   #2 (permalink)
miray
Katlmc Kardeimiz
Hlid bin Velid, Kurey arasnda svrilii ve askerlii ile tannrd. Bedir ve Uhud savalarnda henz Mslman olmadndan dman birliklerinden birinin kumandanyd. Hudeybiye’de de dman tarafnda idi.

Kardei Velid, Bedir’de esir edildi. Fidye karlnda serbest braklp, Mekke’ye dnnce, mna geldi ve tekrar Medne’ye dnd. Oradan, Hazret-i Hlid bin Velid’in Mslman olmas iin, tevik edici mektuplar gnderdi. Reslullah efendimiz de tevik edici szler syledi.

slma meyli artt
Hlid bin Velid, Peygamber efendimizin szlerini haber alnca, slma meyli artt. Peygamberimizin yanna gitmek iin hazrland. Bu durumu kendisi yle anlatyor:
"Allah tel, benim hayrm diledii zaman, kalbime slmiyet sevgisini drd. Beni, hayr ve erri anlayacak hle getirdi. Kendi kendime dedim ki:
- Ben, Muhammed’e kar her sava yerinde bulundum. Bulunduum sava yerlerinden hibiri yoktur ki, dnerken, aykr ve yanl bir i zerinde bulunduumu ve Muhammed’in, muhakkak glip geleceini iimde sezmi olmayaym!

Reslullah efendimiz, Hudeybiye’ye kp geldii zaman, ben de, mrik svrilerinin banda yola ktm. Usfan’da, Reslullah efendimizle Eshbna yaklap gzktm. Reslullah efendimiz, bizden emn bir srette Eshbna le namazn kldryordu. zerlerine, birden baskn yapmay dndkse de, gereklemedi. Byle olmas da, hayrl oldu.

Reslullah efendimiz, kalbimizden geenleri sezmi olmal ki, ikindi namazn, Eshbna korku namaz olarak kldrd. Bu, bana ok tesir etti. Kendi kendime, “Bu zt, herhlde, Allah tarafndan korunuyordur” dedim. Mekke’ye dndmde, eitli dnceler iinde bocalyordum.

Ertesi sene, Reslullah efendimiz umre iin Mekke’ye gelip girince, Ondan gizlendim. Kendisinin Mekke’ye giriini grmedim.

stn tutardk
Kardeim, Velid bin Velid de umre iin gelip Mekke’ye girmiti. Beni arayp bulamaynca, bana bir mektup yazm ve mektubunda yle demiti:
(Dorusu, ben, senin slmiyetten byle tedirgin olmak ve yz evirip gitmekteki grn kadar alacak bir gr grmedim! Hlbuki, eri yola gitmekten seni alkoyacak bir akln da var! Akln kullansan ya! slmiyet gibi bir dni, kim bilmez ve tanmaz olabilir?!

Reslullah efendimiz, seni, bana sordu. "Hlid nerededir?" dedi. Ben de, "Allah, onu getirir" dedim. Reslullah efendimiz bunun zerine buyurdu ki:
- Onun gibi bir adam, slmiyeti bilmez ve tanmaz olabilir mi? Keke o, btn sava ve abalarn Mslmanlarn yannda, mriklere kar gsterseydi, kendisi iin ne kadar hayrl olurdu! Biz, kendisini bakalarna tercih eder, stn tutardk!

Ey kardeim! En elverili, en yararl yerlerde karm bulunduun frsatlara acele yeti!)

Bana, kardeimin bu mektubu gelince, gitmek iin, acele ettim. slmiyete olan isteim de artt. Reslullah efendimizin syledikleri ise, beni ok sevindirdi, ferahlatt.”

Hlid bin Velid yle anlatr: Kardeimin mektubu bana ulanca, Mslman olma arzsu bende ok kuvvetlendi. Gitmek iin acele ediyordum. Reslullahn syledikleri beni ok sevindirmiti. O gece uyurken, rymda skntl dar ve l gibi susuz yerlerden, yemyeil geni ve ferah bir yere kmtm. Medne’ye varnca, bu rym Hazret-i Eb Bekir’e anlatp, tbirini ondan sormaya karar verdim.

Bana kim arkada olabilir?
Ben Reslullaha gitmek iin hazrlanrken, “Acaba oraya giderken bana kim arkada olabilir” diye dnyordum. Safvn bin meyye’ye rastladm. Vaziyeti ona anlattm. O teklifimi reddetti. Daha sonra Ikrime bin Eb Cehil’e rastladm. O da ayn ekilde dvetimi reddedince, evime gittim. Hayvanma binip, Osman bin Talha’nn yanna gittim.

Ona da ayn ekilde, Mslman olmak zere, Peygamberimize gideceimi, kendisinin de gelmesini syledim. Tereddtsz kabul etti ve ertesi gn seher vakti beraberce yola ktk. Hadde denilen yere vardmzda, Amr bin s ile karlatk. O da Mslman olmak iin Medne’ye gidiyordu.

Hep beraber Medne’ye vardk. Elbisenin en gzelini giyip, Reslullah efendimizle grmeye hazrlandm. O srada kardeim Velid geldi ve dedi ki:
- Acele et! nk Peygamberimize sizin geldiiniz haber verilmi ve O da ok sevinmitir. imdi sizi bekliyor.

Ben de acele ile O yce Peygamberin huzuruna vardm. Glmsyordu. Selm verip dedim ki:
- Allahtan baka ilh olmadna ve senin de Allahn Peygamberi olduuna ehdet ediyorum.
- Sana hidyet veren, doru yolu gsteren Allaha hamd olsun. Senin akll olduunu biliyor, bunun, er veya ge seni selmet ve hayra ulatracan umuyordum.

Gnahlarn bala!
Sonra gnahlarmn aff iin, Allah telya du etmesini istedim. Reslullah efendimiz de buyurdu ki:
- slmiyet, kendisinden nce ilenmi olan gnahlar skp atar.

Sonra da ellerini aarak du buyurdular:
- Y Rabb! Hlid’in, kullarn, senin yolundan evirmek iin gsterdii btn abalarndan ileri gelen gnahlarn bala!

Peygamber efendimiz, bana, kendi evinin yannda bir yer verdi. Beni savata hep svri birliklerinin bana kumandan tyin etti. Daha sonra Mekke’de iken grdm ryy Hazret-i Eb Bekir’e anlattm. O da buyurdu ki:
- Grm olduun o ferahlk yer, Allah telnn, seni, mriklikten slmiyete erdirmesidir.

Hazret-i Hlid bin Velid’in Mslman olmas, hicretin sekizinci ylnda oldu. Mslman olduktan sonra Medne’de yerleti.

Hazret-i Hlid bin Velid, Mslman olduktan sonra, ilk olarak Mte gazsnda bulundu. slm askeri Mte’ye hareket ederken, Peygamber efendimiz buyurdu ki:
- Cihda kacak olan u insanlara Hazret-i Zeyd bin Hrise’yi kumandan tyin ettim. Eer o ehd olursa, yerine Ca’fer bin Eb Tlib gesin. O da ehd olursa, yerine Abdullah bin Revha gesin. Eer o da ehid olursa, aranzda mnsip grdnz birini seip, ona tbi olursunuz.

Birini kumandan sein!
Mte harbi balad. iddetli arpma olurken; Hazret-i Zeyd bin Hrise, Hazret-i Ca’fer ve Hazret-i Abdullah bin Revha srasyla ehd oldular. Sonra sancak Hazret-i Sbit bin Akrem’e verildi. O, sanca bir yere dikip, mchidleri yanna ard. Herkes toplannca dedi ki:
- Aranzdan birini kendinize kumandan olarak seiniz ve ona tbi olunuz!

Ona dediler ki:
- Biz seni kumandan setik.

Bunun zerine, “Ben bu ii yapamam” dedi ve Hazret-i Hlid bin Velid’e dnerek dedi ki:
- Y Hlid! Senin sava tecrben, asker bilgin, askeri heyecanlandrarak harekete geirmen benden fazladr. Sanca acele al! Sava devam ederken bu ilerle oyalanmamz bizim aleyhimize oluyor!

Bylece Hazret-i Hlid bin Velid sanca ald. Akam vakti yaklam idi. Gne batncaya kadar pek mthi arpt. Onun bu mahretine kfirler bile ardlar. Akam oldu. Sabahleyin tekrar saldrlacakt.

Hazret-i Hlid bin Velid, alacak derecede asker dehya ve sava tecrbelerine sahip bir kahramand. Sabah olunca, slm askerinin dzenini deitirdi. Sa taraftakileri sol tarafa, sol taraftakileri sa tarafa, n taraftakileri arka tarafa ve arka taraftakileri n tarafa ald.

Rum askerleri, daha nce tanm olduklar kiilerle karlamaynca, hepsi birden ardlar. “Demek ki, bunlara yardmc kuvvetler gelmi” diyerek korkuya kapldlar.

Hazret-i Hlid bin Velid’in kumandasndaki mchidler, Rum askerlerinin morallerinin bozulmasndan istifade edip, hcma getiler. bin kiilik slm askeri, Heraklius’un yzbin kiilik ordusunu bozguna uratt.

Baarnn srr
Bakumandan Hazret-i Hlid bin Velid’in elinde, o gn dokuz kl paraland. Rum askerinin ou kltan geirildi. Peygamber efendimiz, Hazret-i Hlid bin Velid’in, bu fevkalde baarsn haber ald zaman, onu “Seyfullah = Allahn klc” lkab ile ereflendirdi.

Hlid bin Veld hazretleri, banda sar arasnda bir sakal- erf tard. Bunu tad her muhrebede zafer kazanrd.

Btn savalarda muzaffer olmasnn sebebini sorduklarnda, sarn karp, iindeki mbrek sakal- erfi gsterir ve onun sayesinde zafer kazandn sylerdi.

Peygamber efendimiz Hazret-i Hlid bin Velid’i Ben Huzeyme kablesini slma dvet iin gnderdi. Onlarla anlama yapt. Hicretin onuncu senesinde, yine Hazret-i Hlid bin Velid’i, Hris bin K’b oullarna gnderdi. Peygamber efendimiz, ilk gn kl kullanlmamasn tenbih etmiti. Bunun iin Hazret-i Hlid bin Velid, tatllkla ii halletti ve onlar da slm kabul ettiler.

Allaha hamd ederim
Hazret-i Hlid bin Velid, Hris bin K’b oullarnn slma gelmesi zerine, Peygamber efendimize bir mektup gnderdi. Bu mektup yledir:
"Bismillhirrahmnirrahm. Hlid bin Velid tarafindan, Allah telnn Resl Peygamberimiz Muhammed aleyhisselma, Esselm aleyke y Reslallah!

Kendisinden baka ilh olmayan Allah telya hamd ederim. Y Reslallah, beni, Hris bin K’b Kablesine gnderdiniz. Onlarla gn savamamam ve onlar slma dvet etmemi, Mslman olurlarsa, aralarnda kalmam ve slmn esaslarn, Allah telnn kitabn ve Reslnn snnetini retmemi, eer Mslman olmazlarsa savamam emir buyurmutunuz.

Ben de, emr-i erfleriniz zere hareket ederek, Hris bin K’b oullarna gn nashat edip, slm tebli ettim.

Svrilerim, “Ey Ben Hrisler! Selmete ermek isterseniz, Mslman olunuz!” diye onlar slma dvet ettiler. Onlar, hi arpmadan Mslman oldular. Ben de onlara, Allah telnn emirlerini, Resl aleyhisselmn snnet-i erflerini rettim.

Y Reslallah! Bundan sonra, nasl hareket etmem gerektii hakknda ikinci bir emr-i erfiniz gelinceye kadar burada bekleyeceim. Esselm aleyke y Reslallah.

Peygamber efendimiz de, Hazret-i Hlid bin Velid’in mektubuna yle cevap yazdrdlar:
“Bismillhirrahmnirrahm. Allah telnn Resl Muhammed aleyhisselmdan, Hlid bin Velid’e, Esselm aleyke Y Hlid! Allah telya hamd ederim. Ben Hris bin K’bllarn kendileriyle arpmanza ihtiya kalmadan Mslman olup, Allah telnn birliine ve Muhammed’in, O’nun kulu ve Resl olduuna ehdet ettiklerini ve hidyete kavutuklarn haber veren mektubunu eliniz bana getirdi.

hiret azbyla korkut!
Allah telnn ve Reslnn emirlerine gre hareket ederlerse, onlar hiret nmetleriyle mjdele! Eer aykr hareket ederlerse hiret azblaryla korkut! Sonra buraya gel! Onlarn elileri de seninle beraber gelsin!

Vesselm aleyke ve rahmetullahi ve berekth."

Hazret-i Hlid bin Velid, Peygamber efendimizin veftlarndan sonra, Hazret-i Eb Bekir devrinde ortaya kan ve Peygamberlik iddiasnda bulunan bz kimseler zerine yrd. Bunlardan Tuleyha ve avnesini ldrd ve Ayniye bin Husayn’i yakalayp Medne’ye getirdi.

Yemme’de Mseylemet-l-Kezzab’in ordusunu datt. Bu muharebede Mseyleme’nin ordusundan 20 bin kii, Mseyleme de Hazret-i Vah tarafndan ldrld. slm ordusundan 2000 asker ehd oldu.

Hlid bin Velid, Peygamber efendimizin veftndan sonra mrted olanlarla ve zekt vermek istemeyenlerle urat.

Hlid bin Velid, Hazret-i Eb Bekir tarafndan, slmn yaylmas iin, Irak tarafina gnderildi. Muzar muharebesinde 30.000 ran askeriyle arpt. Galip geldi. ounu nehre dkt. ranl kumandan Hrmz’le mthi arpmalar oldu.

Hazret-i Hlid bin Velid’in kumandanlarndan Hazret-i Ka’ka bin Amr fevkalde kahramanlklar gsterdi ve kaln zincirlerle yaplm istihkmlar krd. ran ordusuna kar muzaffer oldular.

Hazret-i Hlid bin Velid, Kesker’de, ran’n byk bir ordusunu ni gece basknyla hezimete uratt. ran kumandan, kederinden ld. Hazret-i Hlid bin Velid, Elis’te de ranllarla yaplan savata, gsterdii kahramanlklarla askerini coturdu. Bu savata da glip geldi.

slma dvet ediyorum
Hlid bin Velid, Hre zerine yrd. Kaleyi kuatt. Grmek zere bir kimse istedi. Hreliler dediler ki:
- ldrmezseniz gndeririz!

Hazret-i Hlid bin Velid ldrmeyeceklerini syleyince, Abdlmesih bin Hayyam ile Hre vlisi, Hazret-i Hlid’in huzuruna geldiler. Hazret-i Hlid onlara dedi ki:
- Sizi Allaha ve slma dvet ediyorum. Eer Mslman olursanz, Mslmanlara it olan haklara ship olursunuz ve Mslmann yapaca vazifeleri de yaparsnz. Bunu kabul etmezseniz, cizye verirsiniz. Bunu da kabul etmezseniz, sizin yaamaya kar olan hrsnzdan daha fazla ehd olmaya kar istekli olan bir orduyla geldim.

Bunlar sylerken Abdlmesih’in elinde bir ie grerek, iedekinin ne olduunu sordu. Abdlmesih yle cevap verdi:
- Y Hlid! Bu zehirdir. Eer sen, bizim arzlarmza uygun bir anlama yaparsan ne l. Milletimin arzlarna uygun olmayan bir anlama ile gitmektense, bu zehiri ierek hayatma son vereceim.

Hlid bin Velid, zehiri Abdlmesih’in elinden ald ve Bismillhillez l yedurru ma’asmihi sey’n fil’erdi vel fissemi ve hves-sem’ul-alm" diyerek sonuna kadar iti.

Cizye vermeye hazrz!
Abdlmesih ve Hre vlisi, Hlid bin Velid’i hemen lecek diye bo yere beklediler. Sonra Abdlmesih ve vli anlama artlarn grmek zere kaleye girdiler. Halk onlar merakla bekliyordu. Abdlmesih onlara dedi ki:
- Ben, kendilerine zehir tesir etmeyen bir kavmin yanndan geliyorum.

Sonra kavmiyle istire edip, tekrar Hazret-i Hlid bin Velid’in yanna gelerek dedi ki:
- Biz, sizinle harp edemeyiz, fakat dninize de giremeyiz! Size cizye vermeye hazrz!

Bundan sonra, 90 bin dinar zerinden sulh anlamas yaptlar.

Hazret-i Hlid bin Velid buralar emniyet altna aldktan sonra, Anbar kalesini muhasara etti. Sulh yoluyla ehri ele geirdi. Bundan sonra, Mehran’n, Mslmanlarla savamak zere Aynttemr’de hazrlk yaptn haber ald. zerine giderek bu kaleyi de fethetti.

Hazret-i Hlid bin Velid, Hrelilerle yapt sulhnmeyi bitirince, ran hkmdarna ve erknna bir mektup yazd. Bu mektup aynen yledir:
"Bismillhirrahmnirrahm. Hlid bin Velid’den, Rstem, Mihran ve Acem reislerine.

Selm, hidyete kavuanlara olsun! Allah telya hamdederim. O’nun kulu ve Resl olan Muhammed aleyhisselma salt selm olsun.

Yaptnz btn almalarnz datan, topluluunuzu paralayan, szlerinizde sizi ihtilfa dren, gcnz, kuvvetinizi zayflatan, mlk ve hkimiyetinizi elinizden alan Allah telya sonsuz krler olsun.”

Frat’a yneldi
Bu mektubu, ran’a gnderilmek zere Hrelilere teslim etti.

Hazret-i Hlid bin Velid, bundan sonra, yava yava Frat tarafna ilerledi. Buras, asker sevkiyat iin ok mhim bir mevki idi. Frat nehri kenarnda, gayri mslim Araplar, Rumlar ve ranllarn mterek ordusu ile etin bir muharebe oldu. Bu byk zaferin elde edilmesi ile Irak’n her taraf Mslmanlarn hkimiyetine girmi oldu.

Bundan sonra, Halfe Hazret-i Eb Bekir, Hlid bin Velid’e, am tarafna hareket etmesini emretti. Bunun zerine Hlid bin Velid hazretleri, derhal yola kt. Birok yerleri ele geirerek Busra’ya ulat. Busrallar, Mslman ordusu karsnda aman dilediklerinden, onlarla cizye ve hara vermekartyla sulh yapld. Bylece Busrallar can ve mallarn teminat altna aldlar.

Bu slm ordusu, Ecnadeyn’de yaplan savata da galip geldikten sonra, am civarna geldiler. ehir taraftan kuatld. ay sren kuatmadan netice alnamad. ehirde bir gn, patriklerden birinin bir olu dnyaya geldi. Halk her eyi unutup, bayram yapmaya baladlar.

Hlid bin Velid geceleri uyumayp vaziyeti aratrrd. Asker dehs ve halkn bu zaafndan istifde edip, ordusuna hcum emri verdi ve ordu ehre girdi. Fahl mevkiinde Rumlarla yaplan savata, Rum ordular perian edilerek zafer kazanld.

am’da yaplan ikinci karlamada, Rumlarn btn ordular yok edilinceye kadar sava devam etti. Arka arkaya yenilen Rumlar, Anadolu’da papazlar vastasyla ky ky dolaarak asker topladlar. Byk bir Hal seferi dzenlediler. 240 bin Rum askeri Yermk’te topland. Buna karlk, 46 bin kiilik Mslman ordusu vard.

Yermk zaferi
Mslman kumandanlar, Hlid bin Velid’i bakumandan setiler. Hlid, ordusunu biner kiilik blklere ayrd. Her ble kumandanlar tyin etti. Askerin mneviyatn kuvvetlendiren konumalar yaptktan sonra, hcum emrini verdi. Bu sava, tarihte eine ender rastlanan kahramanlklara sahne oldu.

Rum kumandanlarndan Yorgi, Hazret-i Hlid bin Velid’e gelip Mslman oldu. O da kfirlere kar arpmaya balad ve ehd oldu. Harbin iddetinden le ve ikindi namazlarn m ile kldlar. Bu harpte slm kadnlar bile fevkalde cenk ettiler.

Allahn klc Hazret-i Hlid, btn gc ile Hal ordusunun merkezine yklendi. Merkezdeki kuvvetlerini datnca, Rum ordusu kamaya balad. Bu savata kan gvdeyi gtrd. 100 binden ziyade Hal askeri ldrld. Buna karlk 3000 Mslman ehd oldu.

Hlid bin Velid, 642 ylnda Humus’ta hastaland. Yannda silah arkadalar vard. Veft edecei srada klcn istedi. Kabzasn tutarak efkatle okad. Sonra buyurdu ki:
“- Nice kllar elimde paraland. te bu benim lmm grecek olan son klcmdr. Beni en ok zen, hayat hep sava meydanlarnda geip, yatak yz grmemi olan bu Hlid’in yatakta lmesidir.

Garip olarak ehd oldular
Reslullahn hibir Eshb, rahat yatanda lmedi. Ya sava meydanlarnda veya uzak beldelerde Dn-i slm yayarken garip olarak ehd oldu.

Ah Hlid! ehd olamayan Hlid! Harp, benim etimi ineyemedi. ehdlik mertebesi hari elde etmediim makam kalmad. Vcdumda bir kar yer yoktur ki, ya kl yaras, ya bir ok yaras veya bir mzrak yaras olmasn.

mr, Dn-i slm yaymak iin savalarda at koturan kimsenin sonu, byle yatak zerinde mi olacak? lm her zaman, harp meydannda, atmn zerinde, dmana Allah iin kl sallarken ehd olarak beklerdim.”

Hazret-i Hlid bundan sonra Yermk savan hatrlayarak buyurdu ki:
“- Ah Yermk gn! nsan kanlarnn vdide sel gibi akt Yermk! iddetli bir krann olduu gece, gkten boanan yamura kar, kalkanmn altnda gecelediimi unutamyorum. O gece Muhcirlerden kurulu aknc birliimle baskn yapmak iin sabah zor etmitik.

Ah Yermk harbi! bin yiitle, yzbin kfire kar zafer kazandmz Mte’yi bile unutturdun!

Ey yaknlarm! Cihda sarln! Bu topraklar ancak cihd etmekle korunabilir. Yermk, Rumlarla yaptmz ilk byk savatr. Bundan sonra, daha nice savalar birbirini takip edecektir. Sakn gaflete dmeyin!

imdi, kendimi at kinemeleri arasnda, Allah Allah nidlaryla insanlara dar gelen Yermk Vdisi’nde hissediyorum. Vallahi Rabbimden, beni her gazda diriltmesini ve o savan hakkn vermeyi isterim.”

Beni ayaa kaldrn!
Hazret-i Hlid biraz sustuktan sonra, “Vasiyetimi bildiriyorum, beni ayaa kaldrn!” deyince, ayaa kaldrdlar.
“Beni braknz! imdiye kadar hep tadm klcm, artk beni tasn” diyerek klcna dayand.

Bundan sonra, “lm, savataymm gibi ayakta karlayacam. ldm zaman, atm, savata tehlikelere dalabilen bir yiide veriniz! Atm ve klcmdan baka bir eye sahip olmadan leceim.

Mezarm, bu klcmla kaznz! Kahramanlar kl akrtsndan zevk alr” dedi ve yatana dp Kelime-i ehdet getirerek veft etti.
miray isimli ye imdilik offline konumundadr  
Alnt ile Cevapla
Yeni Konu a CEVAPLA

Bookmarks

Seenekler
Konuyu deerlendir
Konuyu deerlendir:Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
| islamiforumlar.net | Sitemap | Gizlilik Politikas | Kullanm artlar

Tm Haklar Sakldr.
Bu websitesinde Bulunan Yazlar
AKTF KAYNAK LNK belirtilmeden kullanlamaz.