bursa escort bursa escort beylikdüzü escort bursa escort escort bayan istanbul escort mersin escort bayan escort kayseri bursa escort bayan escort kayseri bursa escort Allah'a Kulluk Nasl Olur? - islamiforumlar.net - islami forum


Burada her ey "NET"
islamiforumlar.netGo Back   islamiforumlar.net - islami forum > SLAM PAYLAIMLAR > Tasavvuf
www.islamiforumlar.net
Kayt ol Yardm Ajanda Arama Son Mesajlar Forumlar Okundu Kabul Et
Anasayfa Soru cevap Dua kesi slami rya tabirleri Resimli Cuma Mesajlar Dk iini rahatla letiim
Tasavvuf Tasavvufi konular buraya

Allah'a Kulluk Nasl Olur?

Tasavvuf


Yeni Konu a CEVAPLA

 

Seenekler Deerlendirme: Konunun ortalama Deerlendirmesi 5,00/5,00 puandr.
Alt   #1 (permalink)
Turab
Teknik Ekip

Allah'a Kulluk Nasl Olur?
Allah'a Kulluk Nasl olur?

Muhabbetin (Sevginin) en ileri derecesi kulluk, en alt derecesi ise alkadr (ilgidir).

lk bata insan kalbi sevgiyle ilgi ve "alka" duyar, zaman getike, sevgiderinletike sevdiini sayklamaya balar. Daha ilerde kalpten birsevgiyle insan lgna dner. te bundan sonra muhabbet (sevgi) "aka"inklb eder (dnr), aktan sonra ise "kulluk" (ibadet), itaatkarlk derecesine ykselir.

Allah(c.c)'a itaatkarlkla kul olan kii; O'nu son derece seviyor, ihtiram (hrmet, sayg) duyuyor, tezelll (kendini hor / hakir / kk grmek. Son derece itaatkar, muti / uyumluolmak) gsteriyor demektir.

- Bir kimse sevmedii, nefretettii, buz ettii bir insana hrmet edip, hud (tezelll) edip boyun eerse, ona kulluk ediyor saylmaz.

- Bir baka ekilde, tersine olarak, bir kimse bir kimseyi sevse fakat hud (tezelll) etmese hrmet ve sayg duymasa, boyun emese yine kulluk ediyor saylmaz.

Bir insan ocuklarn yahut arkadalarn sever,fakat bu sevgi kulluk deildir. te aynen bu durumdadr yukarda tanmlanan kiiler.

Bundan tr, ALLAH (c.c)'a kulluk yapmada, sevgi yahut huddan (tezelll), saygdan birinin bulunmas yeterli olamaz.

ALLAH (c.c), kula her eyden daha sevgili ve sayg deer olmal, kul ALLAH (c.c)' her eyden daha yce, daha azametli bilmeli.

Yani; ALLAH (c.c)' her eyden daha fazla sevmeli, boyun emeli, itaat etmeli tezelll gstermeli ki, insanolu "kul" olabilsin.

Kul bilmelidir ki;

- ALLAH (c.c)'tan bakasna beslenen ar sevgi fasklk,

- ALLAH'n emri dnda tazim ve hrmet gsterdii kimselerin azameti btldr.

Bu durumu ayeti kerime ne kadar da gzel aklamaktadr:

"Deki: Babalarnz, oullarnz, kardeleriniz, eleriniz, kabileniz,elinizdeki mallar, zarar etmekten korktuunuz ticaret ve hounuza
gitmekte olan konutlar, size, ALLAH 'tan, O'nun Rasulunden ve O'nun yolundaki cihattan daha sevgili ise, artk ALLAH 'n emri ve hkm gelinceye kadar bekleyedurun. fasklar gruhunu asla himaye etmez, doruluklarn kabul etmez" (Tevbe: 9/24)

Belli oluyor ki;

- En ileri derecedeki sevgi ve muhabbet, sadece ALLAH(c.c)'a ve O'nun Raslne (s.a.v) gsterilendir.

- Zira itaat sadece ALLAH (c.c)'a ve O'nun raslne yaplr.

- Kul sadece ALLAH (c.c)' ve rasln raz etmek zorundadr.

Ayette yle buyuruluyor:

"ALLAH' ve rasln raz etmeleri kendileri iin daha hayrldr" (Tevbe: 9/62)

PAYLA
Facebook Twitter GoogleTurab isimli ye uanda  online konumundadr  
Alnt ile Cevapla
Alt   #2 (permalink)
Turab
Teknik Ekip
Yce Allah sonsuz g ve stn akl sahibidir. O bizi yaratm, O'na iyi bir kul olmamz istemi, bunun iin nasl davranmamz gerektiini Kur'an'da haber vermitir.
Rabb'imizin bizden istediklerini dikkatle yerine getirmemiz gerekir. nk bizler O'nun sevgisini kaybetmekten ok ekinir, korkarz.

Allah'n, yapmamz istedii herey de bizim iin ibadettir. Allah' anmak, namaz klmak, oru tutmak, zekat vermek, Allah'a kretmek, dua etmek, sabrl olmak ibadetlerden bazlardr.

Kukusuz arkadalar Allah'n bizim ibadetlerimize ihtiyac yoktur. badetleri bizler kendimiz iin yaparz. rnein ncelikle O'nun stn sanatyla yaratt yerler, gkler, denizler, canl-cansz her ey zerinde dnrz.

Allah, yaratt eyler zerinde dnmemizi ister nk.
rnein arkadalar, her kaplann postundaki ve yanaklarndaki izgiler ve kalar, insanlarn parmak izleri gibidir.

Parmak izlerimizin her insanda-hatta ikizlerde bile- farkl ekillerde olduunu biliyorsunuz deil mi? te tpk bunun gibi, kaplanlardaki izgiler de, yalnzca tek bir kaplana zeldir.

Allah'n, bu rnekteki gibi, doada yaratt saysz mucize vardr. Bunlar renmek ve zerlerinde dnmek birer ibadettir.

Allah bize Kur'an'da nasl bir ahlak sahibi olmamz gerektiini bildirir. Gzel sz sylemek, birbirimize irkin isimler takmamak, gzel davranlarda bulunmak, israf etmemek, iyilik yapmak, alay etmemek bunlarn hepsi gzel ahlak zellikleri ve Allah'a gerei gibi kulluk ve ibadetlerdir.

rnein, her arkadanz ayn durumda deildir; baz arkadalarnzn farkllklar olabilir. ayet onlarla bu farkllklar yznden alay eden bir arkadanz varsa, onu byle davranmamas ynnde uyarn.

Hem gzel bir davranta bulunmu, hem arkadanza doru olan gstermi, ayn zamanda arkadalarnzn sevgisini kazanm olursunuz. Ancak en nemlisi Allah'n beendii bir davran sergilemi olmanzdr.

Sahip olduumuz her eyi bize veren Allah'tr. Verdii nimet ve gzelliklere kar ok kredici olmalyz.

Rabb'imiz bizden, Kendisi'ne dua etmemizi ve verdii nimetler iin kretmemizi ister.

Etrafnzdaki saysz gzellii ve nimetleri her grdnzde hemen Allah' hatrlayn ve O'na kredin, O'na iyi bir kul olmaya aln arkadalar.

Gzellikleri gremeyen ve nimetlerin deerini bilmeyen insanlarn durumuna dmeyin.
Allah iin yaplan her iyi ve gzel davran birer ibadettir.

Aadaki Kur'an ayeti de bizlerin tm varlmzla Allah'a ait olduumuzu gsterir sevgili arkadalar.
"De ki: "phesiz benim namazm, ibadetlerim, dirimim ve lmm alemlerin Rabbi olan Allah'ndr."" (Enam Suresi, 162)
Turab isimli ye uanda  online konumundadr  
Alnt ile Cevapla
Alt   #3 (permalink)
Turab
Teknik Ekip
Acaba u anda bizler gerekten sadece Allah'a m kulluk ediyoruz?

Acaba bizim hayatmzda baka Rablerimiz, baka efendilerimiz, baka mbudlarmz yok mu?

Acaba u anda tm hayatmzda sadece Allah' m dinliyoruz?

Acaba hayatmzn tmnde sz sahibi Allah m?

Yoksa hayatmzn baz blmlerinde Allah', teki blmlerinde bakalarn m dinliyoruz?

Bu konuda shhatli bir karar verebilmek iin ibdet kavramn tanmamz gerekecektir. bdet, itaat demektir. taat etmek de bir varln arzularn yerine getirmek, tevzu gstermek ve itiraz etmeksizin onun isteklerine boyun bkmek demektir. Bakn uar sresinde Rabbimiz bu hususu yle anlatr. Firavun Allah'n elisi Hz Ms'y sorgulamaya balaynca Hz. Ms da ona yle diyordu:

"Bama kaktn bu nmet, srail oullarn kendine kul ettiinden trdr"dedi."(uar 22)

Evet yet-i kerimeden anlyoruz ki, Firavun srail oullarn zorla kendi arzularna itaat ettirerek, onlar kendisine kul kle edinmiti. Demek ki bir varln emirlerine itaat, ona kulluk mnsna gelmektedir. Yine Mide sresinde de yle buyurulur;

"Allah katnda bundan daha kt bir karln bulunduunu size haber vereyim mi"de, Allah kime lnet ve gazap ederse, kimlerden maymunlar, domuzlar ve tutlara kullar klarsa, ite onlar yeri en kt ve doru yoldan en ok sapm olanlardr."(Mide 60)

Dikkat ediyor musunuz? yet-i kerimede Rabbimiz yeryznde en kt, en erli varlklarn zelliklerini sayarken "Ve Abedet t-ut"buyuruyor. Yni tutlara kulluk yapanlar, tutlarn, eytanlarn kulu olanlar. Allah'tan bakalarnn emirlerine itaat ederek, Allah'tan bakalarnn yasalarn uygulayarak onlara kulluk yapanlar buyuruyor.

mam Taber tefsirinde tutu yle tarif eder: Allah'a isyan edip, Allah'a ba kaldrp kendi arzu ve yasalaryla insanlara hkmeden insan, eytan, put ve her trl sistem, her trl otorite, her trl kurum, her trl hkimiyet ve bakanlktr.

"Milletleri bize kul iken, bizim gibi iki insana m inanacaz? "deyip onlar yalanc saydlar."(M'minn 47)

M'minn sresinin bu yet-i kerimesinde de anlatldna gre; Rabbimiz, Hz Ms ve kardei Harun'u, Firavun ve erknna mcizeleri ve apak delilleriyle gndermiti de onlar Allah'n elilerine kar byklk tasladlar ve dediler ki;

"Bu Ms ve Harun'un milleti zaten u anda bize kulluk yapp dururlarken, biz onlarn Rabbi konumundayken kalkp da bizim gibi iki insana m iman edeceiz? Onlar bize kul iken, onlar bizim egemenliimiz altndayken, o toplumun, o kle toplumun iki yesine iman edeceiz ha? Bu olacak ey midir?"diyorlard.

Bu konuda son olarak Ysn sresinden de bir yet okuyalm inallah:

"Ey insanoullar! Ben size, eytana ibdet etmeyin, o sizin iin apak bir dmandr, Bana kulluk edin, bu doru yoldur, diye bildirmedim mi? "(Ysn 60,61)

Ysn sresinin bu yetinde de eytana ibdetten sz ediliyor. Rabbimiz diyor ki; "Ey kullarm! Ben size eytana ibdet etmeyin dememi miydim?‚

Peki acaba eytana nasl ibdet edilir? Biz biliyoruz ki yeryznde hi kimse eytana ibdet etmez. Btn insanlar tab'an, ftraten ondan nefret ederler. Ama anlyoruz ki burada kastedilen ibdet, tapnma ok aktr ki; ona itaat etmek demektir. eytana itaat etmek, onun szn dinlemek, fsltlarna, vesveselerine kulak vermek, onun arzular pei sra gitmek, onun istedii ekilde hareket etmek ve gsterdii yolda yrmek demektir.

yleyse u okuduum yetlerin tmnde anlatlan ibdet, bu varlklara secde etmek, bu varlklara namaz klmak demek deil; bu varlklarn arzularn yerine getirmek, bu varlklarn emirlerini dinlemek, bu varlklarn belirledikleri yasalar erevesinde hayat dzenlemek, bu varlklar hayatta sz sahibi kabul etmek demektir.

Demek ki; Allah'n dnda hayata karacak, yasa belirleyecek baka ilhlar, baka rabler, baka efendiler belirleyip onlarn emirlerine itaat de ibdettir.

te bizim bu duruma dmemizi istemeyen, hayatmzn tmnde sadece kendisini dinlememizi, hayatmzn tmnde sadece kendisine kul olmamz istiyor Rabbimiz
Turab isimli ye uanda  online konumundadr  
Alnt ile Cevapla
Yeni Konu a CEVAPLA

Bookmarks

Seenekler
Konuyu deerlendir
Konuyu deerlendir:Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
| islamiforumlar.net | Sitemap | Gizlilik Politikas | Kullanm artlar

Tm Haklar Sakldr.
Bu websitesinde Bulunan Yazlar
AKTF KAYNAK LNK belirtilmeden kullanlamaz.