PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Mustafa Cilasun'un Kaleminden


Sayfa : [1] 2 3

 1. Ruhumda kopmalar başlıyor, hüzün kapımı çalıyor…
 2. Yâdımdan nükseden bir hüzün var, ey yar…
 3. Bilmem ki neden mahzunluğun vecdiyle akarım…
 4. İnsan, onur ve edeple omurgalı olmalı, zaafı dışlamalı...
 5. Ya Resul, Ya Nebi nidaları arşa yükselirken…
 6. Sana ne kadar tutkunsam, o kadar yorgundum…
 7. Sevda kemali yet ister, ancak irfan sahibi için bir değer…
 8. Hasretin esiri, sabrın dilencisiyim…
 9. Kalbimin yaşı durmayacak, bir lahzada sukuta kanacak!
 10. Şefkat ve muhabbet kalbin bereketidir…
 11. Umut, ruhumdan neşet eder, kalbim aşkıyla besler…
 12. Ey _elizan_ mahlasıyla hasreden serencam!
 13. Gönül dili hal şivesi ve aşk nişanesidir…
 14. Ruhumun Hicran Damlaları....
 15. Yangınlar Yaraladı Ruhumu Aşka Ne Söylerim!
 16. Kalbim nasıl sitem etsin, iradem sabırda dirilsin!
 17. Gönül, gülden ziyadesiyle hassas ve bir aşk-ı nazdır!
 18. Nefs kabarınca gönül kararır ve yara alır!
 19. Ey kalbimin hicranpayesi, sürur neşesi!
 20. Gönül kimseyihandan bilip, kahırla silmesin!
 21. Nefsi olan her can, hataya fırsat yanıyan bir heyecan!
 22. Bir ateşim yanarım, sabr-ı sukut ile ağlarım!
 23. Hazan yüreğiniburkmasın, şevkiyle yandırsın!
 24. Seni andım, hicrana kandım, halime inanamadım!
 25. Ne gelen var, ne giden sukut-uhali ecir bilem!
 26. İnsan, kalbi ve iradesiyle aklın karargahıdır!
 27. Başını kalbime koysan, gamınsemtine uğramasan!
 28. Tükendi ömrüm, şimdi geriye ne kaldı!
 29. Bekledim yıllarca gelmedin ey sürir-iar!
 30. Hassasiyet bekler, gönül bu ne durur ne de söz dinler!
 31. Bilmem ki niye feryad eder, bir gül için bülbül-i şeyda!
 32. Sanki bahar yeli dokundu kalbimin tellerine!
 33. Her evlat murattır velakin hassasiyet illaki evladır!
 34. Sezdim dargın bakışını, dalarken gözlerine!
 35. Ne zorundayım ve ne de zorundasın!
 36. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır!
 37. Ruh Lekeyi Kabul Etmez Kalp İhmale Gelmez
 38. Kükürt tepesinden ibret-i nazarı kal ederken!
 39. Aşk-ı habibi kibrayadır sevda, ruhum ona muptela!
 40. Aşkın narı, ruhun arı, kalbin edeb-i melalidir!
 41. Mazlumun ahı, şecaatin sürur yaşı aşk-ı yardır!
 42. Figan etmeden,kanaati şehretsem,edeple yetinsem!
 43. Kul, ikram-ı irade ve kalbi akılla şuurdur!
 44. Kalbi tebessüm,ruhi ecirdir,edebi hasrediştir!
 45. Yalnızlık, sineyi açan,ufku aydınlatan hicrandır!
 46. Kalbin ağlasın, ruhun vecdine kanıp aşkla yakarsın!
 47. Hangi yarama merhem sürsem, hiç ah etmesem!
 48. Nefesi daraltan nedir,aşk titreten vakt-i nasiptir!
 49. Kalbi kırmak,gülün engin sezgisinden uzaklaşmaktır!
 50. Mazlum bir nefes milleti adına baki hesaptır!
 51. Kimbilir nerdesin, yalnızlığın hicran rengisin!
 52. Sevmek hakkın hukuku, kulun şuurudur!
 53. Sorma kim bilir mahşerde neler gelecek başıma!
 54. Aşka dair ne söylesem, gönül dilini şehretsem!
 55. Gittiğin her yere imtina etme sevdanı götür!
 56. Çile mahzunun olsun, sabır gönlü utandırmasın!
 57. Gönül yaşı başkadır, aşk adına süruru nardır!
 58. Dil sussa da, göl durmaz, melal ise ayan olmaz!
 59. Hangi çekincemden bahsetsem,gam etmesem!
 60. Nefesin bir vakti var,hazan eyleme yar!
 61. Nağmelerin derdi nedir, sanki yürek sesidir!
 62. Başımı kalbine koysam, gözyaşımla uyansam!
 63. Yüreğinin tınısını hiç çekinmeden söyle bana!
 64. Düşünmek, halin mecrasında nefeslenmektir!
 65. Vakit kalbinde ki hesaptır, vicdanın için ardır!
 66. Bimekan olmalı bu cihanda,aşk şiarıyla!
 67. Nefes sahibine aittir,bir müddet-i nasiptir!
 68. Meğerse ne kadar mazlum ve mahsunsun!
 69. Ne kadar yerinsem ve o nispette umut beslesem!
 70. Azmi bırakırsan, umut kırılır, kalp darılır!
 71. Kararmış kalp neye muhtaç, hali ihsana aç!
 72. Fırtat üzre yol almalı, mizaç hasbi olmalı!
 73. Aşkı tahayyül edip, firkatiyle yetinmek!
 74. Gönül hun olur,aşkın narı sır olur,sabır okunur!
 75. Her mevsim bahar olmalı, aşkı firkat yaşatmalı!
 76. Dert, aşk lisanıyle deva bulup, sabırla durulmalı!
 77. Gönül aldanır, vicdan suskun kalır, ümit kırılır!
 78. Gönül güle hasret, ruhumda dinmeyecek firkat!
 79. Gönlüne bin hüzün düşsede, üzülme yine!
 80. Ömrü hazan eden, ruha eza verir, kalbi titretir!
 81. Aşkın inzivası, ruhun firkat gedasında ki sırdır!
 82. Nerde sandal var,umut adına bir bahar!
 83. Edebin kal eyleyip, kalbin sabırla demlenmeli!
 84. Mızrabın nefesi, ruhun dinmeyen hicran kadresi!
 85. Gönül coş eylemeli, ruh sevdasıyla inlemeli!
 86. Bir ömür sukut etsem, halimi ayan etmesem!
 87. Ne yalnızlığın ve ne de hicranın ahındayım!
 88. Dağlar, taşlar dayanmaz,canan niye aldırmaz!
 89. Ne kadar asabiyet, o vakit noksandır edep!
 90. Ne zaman ağlasan, kalbin figanıyla yansan!
 91. Aşk sevda nişanı, ruhun edeb-i ihsanıdır!
 92. Dinmedi yaşım, ah uzar ettiren hicranın!
 93. Yüreğinde iki nokta var, sır mıdır ey yar!
 94. İtiraf zamanı, ruhumun dinmez hicranı!
 95. Sabır azığım, edep aşkım, daha ne ararım!
 96. Yüreğim ah eder, ruhuma gam zerkeder!
 97. Yüreğin ateşini sorma, sabrın halinde yaşa!
 98. Himmet hizmetsiz olmaz, yürek durulmaz!
 99. Gözlerim sessizliğin kadrinde yaşarır!
 100. Ah etmem sana, kızamam ki kahrına!
 101. Hüzün mızrapı tutanın ahı, sazın figanıdır!
 102. Kimdedir çarem, aşkın firkati sanki elem!
 103. Bin hüzün düşer gönlüme, yadın dilinde!
 104. Fecrin umudu var,aşk kalbi ihsanı arar!
 105. Gün akşama ram, aşk ne müthiş hicran!
 106. Sukut aşk için yakarış, firkatine kanıştır!
 107. Kalbim yine üzgün, yadım sanki sürgün!
 108. Aşk, ecelin şehrini malik kılan ikramdır!
 109. Nasıl kal edip, sinemi aşikar eyleyeyim!
 110. Her nefesin bir hesabı var, suskun nidası ar!
 111. Latif olan aşktır, har zavallıdır!
 112. Sevenin kalbine bak, hevesten ne uzak!
 113. Sevmeden ölmek, umut yaşını söndürmek!
 114. Gönlümün ezhar içinde gül-i didarı var yar!
 115. Ömrüm hangi vecdin firkatine kanacak!
 116. Haline ne acırsın, acziyetine mi yanarsın!
 117. Gülen yüze itibar etme, inleyen kalbi dinle!
 118. Ne sayende yaşadım, ne tutkuna adandım!
 119. Bir kulu mahzun bırakıp umudunu sarsma!
 120. Halin avariliği ibreti ardır, feyzi nazardır!
 121. Nefsin için itham etme, vicdanı dinle!
 122. Kalbe inen an, ruhun firkati ne yaman!
 123. İçimi acıtan, yüreği dağlayan bir zaman!
 124. Hasret sinemde ardır,edep vuslata ramdır!
 125. Aşk meydanında şükür etmekten korkma!
 126. Hangi hançerin sızısı var sine-i yaremde!
 127. Bir sual et, hazan olup giden kim!
 128. Gariplik nüksetti sinemde hicran içinde!
 129. Gözlerin boşluğa akan bir fıtrat değil!
 130. Keşke deme, izan için endişeden vazgeçme!
 131. Varlığını ele geçiren nedir, nasıl esarettir!
 132. Nefes kalbin arına tavdır, aşka ramdır!
 133. Anlat, anlat ki anlayayım melalini!
 134. Gönül dili başkadır,şehri aşka muhtaçtır!
 135. Vicdan, aklın ve iradenin mizanıdır!
 136. Kalp salih niyetin şiarı, aşkın mekanıdır!
 137. Gönül divane olmalı, irade aşkla yol almalı!
 138. Susan olmalı, nasipte karar kılmalıyım!
 139. Heran ecele kansam, edebiyle kavrulsam!
 140. Hüzzama aşinadır nefesim, hicrandır melalim!
 141. Yürekte sızı var,sessiz figanı kim duyar!
 142. Sineler muvazeneye muhtaç, umut taç!
 143. Sus ve dinle!
 144. Bilmem vakıf mı canan, ar ile yol alan!
 145. Hangi masalı anlatıp seni avutayım!
 146. Saklarım sinde her an, ne feyz-i zaman!
 147. Kalbi nezaret,ümit adına firkattir!
 148. Halin kitabından söz eder melal!
 149. Edep, kalbin hasleti, ruhun vecdidir!
 150. Yanmak!
 151. Haydi!
 152. Halim, kalbin vecdine ducar olmalı!
 153. Ey gönlümün sukut eden naif hasreti!
 154. Bir sessizliğin hicran zerkeden nefesisin!
 155. Nefes bitince,nefs niye endişe içinde!
 156. Her nabza göre şerbet veremem!
 157. Vicdan nefsin aline şöyle mahzun bakınca!
 158. Aşk, nar-ı sevdadır,ar-ınazardır!
 159. Gönül neylesin,lahza nasıl haber versin!
 160. Hüzün vurdu sinemi, gözlerin melülleşen dili!
 161. Nankör olma, solmak için çırpınma!
 162. Şehrin yitik nefes ve suskun melalleri!
 163. İnsan, nefsi olan candır,kanacaktır!
 164. Sanki Filistin sokakları!
 165. Vakit şahittir, aşk letafettir, ölüm aşka eriştir!
 166. Bahtın için ah etme,hikmeti sırrı kaide!
 167. Gözyaşları suskun mısraları anlatır!
 168. Gizliğin karanlığında aradığım şafağa!
 169. Ey hak, ne vakit gülecek baht-ı salah!
 170. Pak halinde sürurla nazar eden niyaza!
 171. Ey süreyya yıldızı, kalbimde var sessiz sızı!
 172. Köksüz bir dal, söyle neye yarar!
 173. Firkatin figanı sahipsiz mi kalacak!
 174. Sanki kimsesiz bıraktın, ruhuma inşirahı anlattın!
 175. Nar kuruyan kalpleri arar, yar aşkı bir ar!
 176. Kalp ne müthiş bir sır, aşka amil!
 177. Gönül yar derdinde, ruhun aşinası niye!
 178. Ruhumun bir hesabı var!
 179. Çaresiz bir derdin dermanına vurgunum!
 180. Ruhum hicran sığınağı!
 181. Âdem olduğunu unutan insan solmuştur!
 182. Sırdır gözyaşları!
 183. Sessiz notalar, gönül meşkini aralar!
 184. Bir başkadır her dem ruhumla seslelen sitem!
 185. Bir umut bahşet sineme, gam zerketme!
 186. Kanatsız kuşun, saçsız kızın, dilsiz mahzunun!
 187. Hangi emelin esiri oldum, böyle soldum!
 188. Sen ne kadar varlık sahibi olsan da!
 189. Ne söylesem, hiç kal etmeden sabretsem!
 190. Ruhum diler, gönlüm aşktan söz eder!
 191. Gün biterken ne söylüyor, ruhuma sesleniyor!
 192. Sessizliğin deminde sanki suçlu bir nefesim!
 193. Ne vakit bir gül görsem, içim titrer!
 194. Nefes azizdir, kalbin lisanında ülfettir!
 195. Saadet coşkusuyla öteleri özlemelisin!
 196. İsmini sayıklar dilim, ah eder kalbim!
 197. Nerden başlasam, sinemi şöyle açsam!
 198. İşaret taşlarında emaneti solumak!
 199. Ey yadıma hüzün zerkeden hancı!
 200. Kalbin sabrı ecirdir, ruh ona refiktir!
 201. Ey hicran aldanan ben olayım!
 202. Beklemek kar etmedi, nasip sükût ettirdi!
 203. Ruhumun suskun hicranı ve ah u zarı!
 204. Buselerimi, sessizliğin pervazlarında gizlerim!
 205. Söyleyemedim, kalbimin figanıyla yetindim!
 206. Ömrümde gün bitti, hicrana kanmaktan!
 207. Yürekte düğümlenir sukut ettiren an!
 208. Her lahzada bir fark var, sırrını içinde saklar!
 209. Kalp ruhun senası, aklın edasında ki nazardır!
 210. Kalp hata etmez, nefs vuslata eriştirmez!
 211. Hangi derdi şehretsem bir umut var!
 212. İnşirah kalbin ihtiyacı ve ruhun şiarıdır!
 213. Yüreğime hüzün zerkeden lahzalar!
 214. Kalbimden nükseden bizar serzenişler!
 215. Edebi korku sinenin arı, ruhun didarıdır!
 216. Yazdıran an, ruhuma seslenen zaman!
 217. Aşk, ruhun melali, kalbin firkatidir!
 218. Nazar etme, kalbimi ram eyleme!
 219. Öte ruhun sılası, kalbin aşk şiarıdır!
 220. Sessiz bir niyaz, ne müthiş sürur-u haz!
 221. Ruhumun figanı dinmiyor, dil sukut ediyor!
 222. Kalbin lisanı, niyetin suskun nazarıdır!
 223. Elem zerkeden hicran sinemde!
 224. Ruhun ikliminde muhabbet dileyen!
 225. Her lahzada anlam bulur ibret!
 226. Bekledim yıllarca lakin!
 227. Ey sabrı ar edinen yar,seni duyan biri var!
 228. Ten ipek mi arar, edep yoksa neye yarar!
 229. Arz-ı mekâna atfedilen feryat edebi sukuttur!
 230. Ruhuma hicran zerkeden, hüzün bahşeden!
 231. Bir müşkülim var, sinemi efkar dağlar!
 232. Ne kadar sefilim, hüzün içinde ki acizim!
 233. Anlamaktan korkma ve uzaklaşma!
 234. Suskun bir can, bedbin ve yılgın hicranım!
 235. Sürünsem, firkatinle meşk edip, inlesem!
 236. Hicran kalbimde yaşar, aşk ruhumda ki ar!
 237. Söylet bakalım, acizyeti kime bırakalım!
 238. Ağlat bakalım!
 239. Titreten nefes, yadilen sessiz bir ses!
 240. Unutturur mu hicran, sinemi burkan o an!
 241. Nefes edebin, an firkatin, irade aşkın r
 242. Sukut ettiren an, ne ibrettir vicdan!
 243. Sokakların dilinden, sessizleşen ecrinde
 244. Hakkım değil serzeniş, edebin vecdindedi
 245. Sokakların dilinden, sessizleşen ecrinde
 246. Ruhuma seslenir zaman, ne aşk-ı hicran!
 247. Düşündükçe içine çeken bir hicran!
 248. Niyet halis olmalı ki aşk yaşanmalı!
 249. Her dem firkatindeyim, neyleyim!
 250. Hiç söylemesem, sabır edip boyun büksem!