PDA

Orijinalini görmek iēin tżklayżnżz : Kuranż Kerim Meali


 1. Melekler ile ilgili ayetler!
 2. Bakara / 273
 3. Božanmak ile ilgili ayetler
 4. Zalimlere Allahtan bir ayet (Żbrahim Suresi 42. Ayet)
 5. Fatiha Suresi... 1
 6. Bakara Suresi - 2
 7. Al'i Żmran Suresi. 3
 8. Nisa Süresi - 4
 9. Maide Süresi - 5
 10. Enam suresi - 6
 11. A'raf Süresi - 7
 12. Enfal Süresi - 8
 13. Tevbe Suresi - 9
 14. Yunus Suresi - 10
 15. Hūd Sūresi - 11
 16. Yusuf Suresi -12
 17. Ra'd Sūresi - 13
 18. Żbrahim Sūresi - 14
 19. Hicr suresi - 15
 20. Nahl Suresi - 16
 21. Żsrā Sūresi. 17
 22. Kehf Sūresi. 18
 23. Meryem Suresi - 19
 24. Ta Ha Suresi - 20
 25. Enbiyā Sūresi - 21
 26. Hac Suresi - 22
 27. Mü'minūn Sūresi - 23
 28. Nur Suresi - 24
 29. Furkan Suresi - 25
 30. Žu'ara Suresi - 26
 31. Neml Suresi - 27
 32. Kasas Suresi - 28
 33. Ankebūt sūresi - 29
 34. Rum Suresi - 30
 35. Lokman Suresi - 31
 36. Secde Suresi - 32
 37. Ahzab Suresi - 33
 38. Sebe Suresi - 34
 39. Fatżr Suresi - 35
 40. Yāsīn Sūresi. 36
 41. 37 - Sāffāt Sūresi...
 42. 38 - Sād Sūresi...
 43. Zümer Sūresi - 39
 44. Mümin sūresi. 40
 45. Fussilet Sūresi - 41
 46. Žūrā Sūresi - 42
 47. Zühruf Sūresi 43
 48. 44 - Duhān Sūresi...
 49. 45 - Cāsiye Sūresi...
 50. Ahkāf Sūresi - 46
 51. 47 - MUHAMMED Sūresi..
 52. 48 - Fetih Sūresi...
 53. 49 - Hucurāt Sūresi...
 54. 50 - Kāf Sūresi...
 55. 51 - Zāriyāt Sūresi...
 56. 52 - tūr sūresi...
 57. Necm Sūresi 53
 58. 54 - Kamer Sūresi..
 59. 55 - Rahmān Sūresi
 60. Vākż'a Sūresi... 56.
 61. 57 - Hadīd Sūresi..
 62. 58 - Mücādele Sūre
 63. 59 - Hažr Suresi
 64. 60 - Mümtehine Suresi...
 65. 61 - Saff Sūresi...
 66. 62 - Cumu’a Sūresi...
 67. 63 - Münafżkün Sūre
 68. 64 - Tešābun Sūresi...
 69. 65 - Talāk Sūresi...
 70. 66 - Tahrīm Sūresi..
 71. Mülk Sūresi - 67
 72. 68 - Kalem Sūresi
 73. 69 - Hākka Sūresi...
 74. 70 - Me’āric Sūresi...
 75. 71 - Nūh Sūresi
 76. 72 - Cin sūresi..
 77. 73 - Müzzemmil Sūresi
 78. 74 - Müddessir Sūresi.
 79. 75 - Kżyāme Sūresi..
 80. 76 - Żnsān sūresi
 81. 77 - Mürselat Sūresi...
 82. 78 - Nebe Sūresi...
 83. 79 - Nazi'at Sūresi
 84. Abese Sūresi 80
 85. 81 - Tekvīr Sūresi...
 86. 82 - Żnfitar Sūresi..
 87. Mutaffifżn Sūresi - 83
 88. 84 - Żnžikak Sūresi
 89. 85 - Bürūc Sūresi
 90. 86 - Tārżk Sūresi
 91. 87 - A'lā Sūresi
 92. 88 - Gāžiye Sūresi..
 93. 89 - Fecr Sūresi..
 94. Beled Sūresi - 90
 95. Žems Süresi - 91
 96. Leyl Süresi - 92
 97. Duha Sūresi - 93
 98. Żnžirah Sūresi - 94
 99. Tin Sūresi - 95
 100. Alak Sūresi - 96
 101. Kadir Sūresi - 97
 102. Beyyine Sūresi - 98
 103. Zilzāl Sūresi - 99
 104. Adiyat Sūresi - 100
 105. Kāria Sūresi - 101
 106. Tekāsür Sūresi - 102
 107. Asr Sūresi - 103
 108. Hümeze Sūresi - 104
 109. Fil Sūresi - 105
 110. Kureyž Sūresi - 106
 111. Mā’ūn Sūresi - 107
 112. Kevser Sūresi - 108
 113. Kāfirūn Sūresi - 109
 114. Nasr Sūresi - 110
 115. Tebbet Sūresi - 111
 116. Żhlās Sūresi - 112..
 117. Felak Sūresi - 113
 118. Nās Sūresi - 114