Burada her şey "NET"
islamiforumlar.netGo Back   islamiforumlar.net - islami forum > KÜLTÜR,EDEBİYAT MİZAH > Rüya Tabirleri
www.islamiforumlar.net
Kayıt ol Yardım Ajanda Arama Son Mesajlar Forumları Okundu Kabul Et
Anasayfa Kuran-ı Kerim Kuran Öğren İslami rüya tabirleri Resimli Cuma Mesajları İlahiler İletişim
Rüya Tabirleri Rüyalarımız ne anlam taşır

Rüyada halı görmek

Rüya Tabirleri


Yeni Konu aç CEVAPLA

 

Seçenekler Değerlendirme: Konunun ortalama Değerlendirmesi 5,00/5,00 puandır.
Alt   #1 (permalink)
Elifgül
Uzman Kardeşimiz

Rüyada halı görmek


Rüyanızda sizin için yere bir halı serildiğini görmeniz; ömrünüzün uzun olacağına ve rızkınızın bolluğuna, kişinin rüyasında bilmediği bir yerde ve tanımadığı kimselerin arasında yere bir halı serilerek üzerinden geçtiğini görmesi; o kimsenin memleketinden ayrılarak gurbete gideceğine yorumlanır.

***

Allah (c.c), insanların Levh-i Mahfuzdaki durumlarına muttali olan bir grup meleği rüya işiyle görevli kılmıştır. Görevli melek Levh-i Mahfuz'dan aldığı durumları bir takım olaylar ve şekiller haline sokarak ilgili insanın rüyasında kalbine yerleştirir ki, o kimse için bir müjde veya uyarı ya da kınama değerinde olsun. Böylece hikmetli, yararlı veya sakındırıcı bir faaliyet gösterilmiş olur. İlgili melek bu gayret içinde iken şeytan da insana karşı duyduğu kin ve düşmanlıktan dolayı onu uyanık iken rahat bırakmak istemediği gibi, uyku aleminde de rahat bırakmak istemez. Ona bir takım hile ve tuzaklar kurmaktan geri durmaz. Şeytan insanın rüyasını bozmak üzere ya onu gördüğü rüya hususunda yanıltmak ister veya rüyasında gafil olmasını sağlamaya çalışır.

Kur'ân-ı Kerim'in birçok yerinde rüyadan söz edilmiştir. Hz. İbrahim (a.s), oğlu İsmail (a.s)'i rüyada boğazlama emri almış ve bu rüyayı uygulamaya teşebbüs etmiştir (es-Saffat, 37/ 102).

Yusuf (a.s)'da rüyasında on bir yıldızla, ay'ın kendisine secde ettiğini görmüş (Yusuf, 12/40); Mısır hükümdarının ve hapishanedeki iki kişinin gördükleri rüyaları tabir etmiştir (Yusuf, 12/36, 43).

Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Peygamber'in görmüş olduğu rüyalardan söz edilmektedir (el-Fetih, 48/27; es-Saffat, 37/105; el-İsra, 17/60).

Hadis kitaplarının hemen hepsinde Hz. Peygamber'in gördüğü rüyalar ve yaptığı rüya tabirleri hakkında geniş bilgi vardır.

Rüya ile ilgili Rasûlüllah (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Salih kişi tarafından görülen rüya, peygamberliğin kırk altı parçasından bir parçadır. " Bir başka hadiste de şöyle der: "Müminin rüyası, peygamberliğin kırk altı parçasından bir parçadır; Peygamberlik gitti ve mübeşşirat kaldı”.

Rasûlüllah (s.a.s) bir başka hadislerinde şöyle buyuruyor: "Ey insanlar! Peygamberliğin belirtilerinden yalnız güzeL rüya kaldı. O rüyayı müslüman kişi görür veya onun için başkası tarafından görülür" (İbn Hacer el-Askalanî, Fethül-Barî Şerhu Sahihil-Buharî Kitabül-Ta'bîr).

Hadisteki ihtilaflar ve bildirilen değişik sayılar rüya gören müslümanın haline dönüktür. Takva sahibi olmayan ve İslam'ın ölçülerine göre fasık sayıları müslümanın gördüğü rüya, nübüvvetin yani peygamberliğin yetmiş parçasından biridir. Takva sahibi olan müslümanın rüyası ise nübüvvetin kırk altı parçasından biridir. Şu halde rüyanın doğruluk derecesi müslümanın salah ve takvasına göre değişik olur.

Müslümanın gördüğü rüyanın peygamberliğin özelliğinin parçalara bölünmesi veya takva sahibi olan bir müslümanın peygamberlik hasletinden bir parçayı kazanabilmesi demek değildir. Maksat şudur: Peygamberlikte zaman zaman gayptan haberdar olma özelliği vardır. Yüce Allah dilediği zaman bir peygamberi gayptan haberdar eder. Bu itibarla, gayptan haberdar olmak, peygamberliğin alametlerindendir. Peygamberlik görevi kalıcı değildir. Fakat alametleri kalıcıdır. Müslüman bir kimse bazen Allah'ın takdir ve dilemesi ile rüya aleminde bir gayptan haberdar edilebilir. Bu itibarla müslümanın rüyada gördüğü bir şey aynen gerçekleşebilir.

Güzel rüyanın peygamberliğin kırk altı parçasından bir parça sayılması şöyle yorumlanır.

Sahih rivayetlerin bir çoğuna göre Peygamber (s.a.s) altmış üç yıl yaşamış ve peygamberlik süresi yirmi üç yıl sürmüştür. Çünkü o, kırk yaşını doldurduğu zaman peygamber olmuştur. Hz. Peygamber (s.a.s)'e vahiy rüya halinde gelirdi. Bu durum altı ay sürmüştür. Bu süre zarfında gördüğü rüyalar aynen çıkıyordu. Peygamberlik süresi yirmi üç yıl devam ettiğine göre, rüya yoluyla vahiy süresi bunun kırk altı parçasından bir parça olur. Başka hadislerde rüya, peygamberliğin yetmişte bir, kırk dörtte bir, ellide bir olduğu ifade edilir.

Rüyanın peygamberliğin parçalarından biri olduğunu açıklayan hadislerin değişik oranlar ifade etmesi, hadislerin gelişmesi anlamına gelmemektedir. Çünkü salih ve sadık bir rüya kişinin doğru sözlü, emaneti yerine vermek, sağlam itikatlı olmak gibi hususlardaki derecesine göre değerlendirilir. Bu konuda insanlar arasındaki farklılık kadar rüyalar da değişik olur. Kim samimi bir kalp ile Allah'a ibadet eder ve doğru sözlü olursa, gördüğü rüyalar daha doğru ve peygamberliğe daha yakındır. Zira peygamberler arasında bile fazilet farkı vardır. İnkârcı, kâfir ve yalancı kişilerin de rüyaları doğru çıkabilir. Bu takdirde bu kişilerin rüyaları vahiy ya da nübüvvetten bir parça olamaz.

Çünkü gayptan haber veren her doğru söz, nübüvvet sayılmamıştır. Bu konuda şu hususlar daima gözönünde bulundurulmalıdır.

1- Doğru rüya görmek sadece mü'minlere mahsus değildir. Müslüman olmayanlar da görebilirler. Mısır hükümdarı ve zindandaki iki kişinin gördüğü rüyalar gibi.

2- Herkes aynı özellik ve nitelikte değildir. Doğru rüya nadir hallerde ve ruhu çok hassas kişiler tarafından görülür.

3- Görülen rüyaları esas alarak hayata nizam ve intizam vermeye kalkışmak yanlıştır. Zira rüyaların doğruluğunu ölçmek ve tesbit etmek mümkün değildir.

4- Rüya ile yalnız o rüyayı gören amel edebilir. Fakat amel etmesi şart değildir. Zira rüyada kaza geçirdiğini gören bir kimse bir vasıtaya bindikten sonra kaza geçirip ölmüş olsa, intihar etmiş sayılmaz.

Bundan dolayı Fıkıhta, Kelam ilminde ve mahkemede rüya, delil kabul edilmez. Rüya haktır ama doğru rüya gören ve rüyayı doğru şekilde yorumlayan kişiler azdır. Rüyaları doğru bir şekilde olaylar yorumlar. Bazı rüyalar da yorumu ile birlikte görülür. Bazı kimseler gördüğü rüyayı yorumlayamaz ama sadık rüya olduğunu anlarlar.

Rüya tabir etmek Allah vergisidir. Herkes rüya tabir edemez. Akıl ve mantık bu iş için yeterli değildir. Rüya merhametli ve öğüt verebilecek durumda olanlara anlatılmalı, güzelce yorumlayamayacak kişilere söylenmemelidir. Hz. Peygamber (s.a.s) bir hadislerinde de "Rüya gören onu hiç kimseye söylemediği sürece o, bir kuşun ayağına bağlıdır (zuhur etmez); söylerse zuhur eder. Böyle olunca rüyanızı yalnız akıllı, sizi seven veya size öğüt verecek durumda olan kimselere söyleyin” buyurmuştur (Tirmizi).

İmam Malike "Herkes rüya tabir eder mi?" Diye sorulmuş "Nübüvvetle oynanır mı?” demiştir. Yine İmam Malik Rüyayı iyi tabir edenler yorumlasınlar. Eğer iyi görürse söylesin; iyi görmezse iyi söylesin veya sussun” demiştir.

"İyi görmese de onu iyi olarak mı tabir etsin?” sorusuna, "Hayır” demiş; sonra "Rüya nübüvvetin bir parçasıdır. Nübüvvetle oynanmaz” diye cevap vermiştir (Kurtubî, Tefsir, IX, 122-127; Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili, IV, 2863-2869; Kuşeyri Sarih Tercümesi, XII, 271).

İslamda rüyalar genel olarak iki kısma ayrılır:

Birincisi: Doğru ve güzel olan rüyalar. Bu tür rüyalar, uyanıklık âleminde doğru çıkan rüyalardır. Peygamberlerin, onlara uyan salih müminlerin gördükleri rüyalar bu tür rüyalardır. Bazan dindar olmayan insanlar da bu tür rüyaları görürler.

Bu tür rüyalar üç grupta ele alınabilir.

1- Yoruma ve tabire ihtiyaç göstermeyecek kadar açık seçik rüyalar, Hz. İbrahim'in rüyası gibi...

2- Kısmen yoruma, ihtiyaç gösteren rüyalar. Hz. Yusuf'un rüyası gibi...

3- Tamamen tabir ve yoruma ihtiyaç gösteren rüyalar. Mısır hükümdarının gördüğü rüya gibi...

İkincisi: Adğâs adı verilen karmakarışık ve hiç bir anlam taşımayan rüyalardır. Bu tür rüyalar da bir kaç kısma ayrılır

a- Şeytanın uyuyan kişiyle oynaması ve onu üzmesine sebep olan rüyalar. Mesela kişi rüyasında başının koparıldığını ve kendisinin başının peşinden gittiğini görür. Ya da korkunç ve tehlikeli bir duruma düştüğünü ve hiç bir kimsenin kendisini kurtarmaya gelmediğini görür.

b- Meleklerin haram bir şeyi uyuyan için helal kıldığına veya haram bir iş teklif ettiklerine dair olan ve aklen muhal ve imkansız olan buna benzer işlerle ilgili rüyalar.

c- Kişinin uyanık iken üzerinde konuştuğu veya olmasını temenni ettiği bir şeyi uyanık iken itiyad haline getirdiği bir şeyi rüyasında görmesi.

Bu durumda rüyanın üç çeşit olduğu görülmektedir.

a- Allah tarafından bir müjde olabilen bir rüya. Buna rahmanî rüya denir.
b- Kişinin uyanık iken önem verip kalben meşgul olduğu bir şeyle ilgili olarak gördüğü rüya.
c- Şeytan tarafından korkutulan kişinin gördüğü rüya. Buna şeytanî rüya adı verilir.

Kötü bir rüya gören bir müslümanın yapacağı işler:

Gördüğü rüyanın şerrinden ve şeytanın şerrinden üç kez Allah'a sığınır. Şöyle der: "Allah'ım, bu rüyanın şerrinden ve rahmetinden uzak kalmış olan şeytanın şerrinden sana sığınırım." Rüyanın hayra dönüşmesi için dua eder. Bu tür rüyayı hiç bir kimseye anlatmaz.

Müslüman gördüğü iyi bir rüyadan ötürü uyanınca Allah'a hamdeder. Bu rüyadan dolayı sevinir, bunu bir müjde kabul eder. Rüyayı sevdiği bir kimseye anlatır, sevmediğine kesinlikle anlatmaz.

PAYLAŞ
Facebook Twitter GoogleElifgül isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt   #2 (permalink)
dogukan_62
Katılımcı Kardeşimiz

Rüyada halı görmek


Selamın aleyküm. Gönüz sızım abla nasılsınız iyisinizdir inşallah rüyamı yorumlarsanız sevinirim.

Rüyada okuldaydım hertaraf buz ve çıkış yolu yoktu. Şeytansı huyları olan arkadaşlarım çıkıyordu ama ben çıkamıyordum. Bunun üzerine arkada küçük çocukların oynadığı yerden atlayarak çıktım. Yürüdüm bir yere geldim eve girdim bir odanın kapısını açtım köpek havlama sesi gelince kapadım girmedim. Yoluma devam ettim. Her tarafta karın üzerinde siyah ve yeşil halılar vardı katlı haldelerdi. Ben yoldan devam ettim ve rüyam bitti.

iyi günler.
dogukan_62 isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt   #3 (permalink)
Gönül sızım
Özel KardeşimizAleykum selam kardesim hamd olsun iyiyim ya Siz..
Şeytansı huyları olan arkadaşlarınizdan uzak Allah a yakin olun kardesim..yoksa hayattinizda buz ve çıkış yolu olmiyan cikmaz sokaklara girebilirsiniz..
Rüyanızda halı serildiğini görmeniz; ömrünüzün uzun olacağına ve rızkınızın bolluğuna..
Rüyada halı görmek yaşamın acı gerçeklerine karşı kendinizi koruma yolunuzu ifade eder. Halı lüksü, konforu ve zenginliği ifade etmektedir.
hayatınızı daha konforlu hale getirmek istediğinize işaret etmektedir
Yeşil halı görmek de hayra yorumlanır.
siyah hali gecici gam ve kedere hayat yolundaki inis ve cikislarin semboludur..Allah cc. Yar ve yardimciniz olsun..
Hayirli gunler..
Gönül sızım isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt   #4 (permalink)
durgun
Katılımcı Kardeşimiz

rüyada halı görmek


Selamünaleyküm

Rüyamda yeni yıkanmış halılar var. Tam olarak neresi olduğunu bilmediğim bir evde üst kata balkona halıları kurusun diye asıyorum. Yine neresi olduğunu bilmediğim başka bir yerde, pencereden beni izleyen halamın erkek torununu görüyorum, yanında da arkadaşı var.
Bana bakıp konuşuyorlar. Birden aklıma ertesi günü yakın birinin nişanı olduğu geliyor, ne giyineceğimi düşünmeye başlıyorum. Sonra dışarıda rüzgar çıkıyor, halılar uçmasın diye hemen yukarı çıkıyorum. Halılar düşmemiş saçaklarından korkuluklara takılmıştı.
durgun isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt   #5 (permalink)
Gönül sızım
Özel KardeşimizAleykümselam kardesim Hayırdır inşallah.
Rüyada Tam olarak neresi olduğunu bilmediğim bir ev veya daha önce görmediğin bir yer içindeki çelişkileri kararsızlıkları ve korkuları işaret eder...

Rüyada halı görmek yaşamın acı gerçeklerine karşı kendinizi koruma yolunuzu ifade eder.
Rüyada yeni yıkanmış halılar görmek;çaba göstermeniz ile Allahu alem ferahlamayı,huzura işaret eder..

"halılar uçmasın diye hemen yukarı çıkıyorum. Halılar düşmemiş saçaklarından korkuluklara takılmıştı."

Eskiden beri istediğiniz bazı şeyler tam gerçekleşecekken bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Endişelenmeyin, herşey kendi kendine düzelecek.
Sabır ve Dua beklemeyi bilin yeter...
Engellere takılmayın. Hayatta her şey başlangıçta sıkıntılar ve
olumsuzlukların ardından gelse de sonuçta sevinçe ,huzur ve mutluluga dönüşecektir...
"Her sıkıntının ardından bir ferahlık vardır” "Zorlukla beraber bir kolaylık vardır’. inşirah suresi’

Umutsuz olma bu senin imtihanındır.Sabredersen muhakkak o sıkıntın yerini ferahlığa çevirecektir.
Merhameti sonsuz olan yaratıcımız kuluna sıkıntı vermek ister mi?Tek sebep ahireti bize hediye edebilmek için bir imtihan lakin sonunda
yine dünyadan ayrılmadan o sıkıntını unutturacak kolaylığı mutluluğu da veriyor.
Etrafına bir bak ne sıkıntılar yaşadım ama Allah’ıma çok şükür o günler geçti diyen insanların sayısı bir hayli fazladır.

sabırla her şey çözüme ulaşır mı?
Sabır üzerine ne atasözleri vardır onları oku ve düşün.Her güzel olan şey sabrın semeresidir.Sabredeceksin ve Allah’a yöneleceksin..
tek güç ve kudret sahibine O muhakkak sıkıntıların karşılığında huzuru da sana verecektir.


Gönül sızım isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt   #6 (permalink)
durgun
Katılımcı KardeşimizAllah(cc) razı olsun ihtiyacım olan şeyleri duydum.ne güzel şeyler söylemişsiniz.
durgun isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt   #7 (permalink)
hatice576
Yeni Kardeşimiz

Rüyada halının üstünü pis görmek


Rüyada halı görmek.
Selamunaleyküm, ben 17 yaşındayım ve istihare namazı kıldım. Rüyamı sabah uyandığımda hatırlamıyordum yaklaşık 1 saat sonra birden aklıma geldi. İstihare namazını kılmamın sebebi ise sevdiğim kişinin benim için hayırlı olup olmadığını öğrenmek istemiştim. Rüyamı anlatayım. Rüyamda kendi evimizde oluyorum, halımızın üzerine sararmış otlar atılmış, kirletilmiş yani çok kirliydi halının kenarları. Daha sonra kapı çalıyor yanlış hatırlamıyorsam ya da ses duymuşta olabilirim, pencereden dışarı bakıyorum bizim köyden tanıdık iki kişi var bir erkek bir kadın onlar gelmiş oluyor. Ben pencereden onları görünce kapıyı açıyorum onlarda içeri giriyor daha sonra uyandım zaten. Rüyamı yorumlayabilirseniz çok sevinirim gerçekten. Teşekkür ederim hayırlı günler..
hatice576 isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt   #8 (permalink)
Gönül sızım
Özel KardeşimizAleykümselam kardesim Hayırdır inşallah.
Rüyada halı görmek;
yaşamın acı gerçeklerine karşı kendinizi koruma yolunuzu ifade eder. Halı lüksü, konforu ve zenginliği ifade etmektedir.

Rüyada halının üstünü pis görmek ;
güvendiğiniz bir kimseden şaşırtıcı bir söz duyacağınıza , ortaklaşa çıktığınız bir yolu tek başınıza sonlandıracağınıza ve sıkıntı,stress,hastalık sorunlara delalettir...

Allahu Tealadan her şeyin hayırlısını dileyin... selametle...

https://www.islamiforumlar.net/ruya-...n-yapilir.html

Gönül sızım isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç CEVAPLA

Bookmarks

Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
| islamiforumlar.net | Sitemap | Gizlilik Politikası | Kullanım Şartları

© Tüm Hakları Saklıdır.
Bu websitesinde Bulunan Yazılar
AKTİF KAYNAK LİNK belirtilmeden kullanılamaz.