Burada her şey "NET"
islamiforumlar.netGo Back   islamiforumlar.net - islami forum > İSLAMİ PAYLAŞIMLAR > Risale-i Nur
www.islamiforumlar.net
Kayıt ol Yardım Ajanda Arama Son Mesajlar Forumları Okundu Kabul Et
Anasayfa Soru cevap Dua köşesi İslami rüya tabirleri Resimli Cuma Mesajları Dök içini rahatla İletişim

Risalelerden 500 vecize .... (301-400)

Risale-i Nur


Yeni Konu aç CEVAPLA

 

Seçenekler Değerlendirme
Alt   #1 (permalink)
Ekrem
Yönetici-Admin

Risalelerden 500 vecize .... (301-400)301- Üç günden fazla bir mü'min, diğer bir mü'mine küsmemek İslâmiyet emrediyor. Sözler - 152
302- Cenab-ı Hak bize nur ve nuranî vazifeyi vermiş. Kas. L. - 118
303- Allah için çalışınız ... O vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer. Lem'alar - 17
304- Bilerek kendi zararına fiilen rıza göstermek cihetinde, zarara razı olana şefkat edilmez. Kastamonu L. - 123
305- Saadet-i beşeriye dünyada adalet ile olabilir. Adalet ise doğrudan doğruya Kur'anın gösterdiği yol ile olabilir. Hutbe-i Şamiye - 79
306- Evet hürmet verilir, istenilmez. Uhuvvet Risalesi - 55
307- İnsanda en tehlikeli damar, enaniyettir ve en zaîf damarı da odur. Mek - 424
308- Bu zaman cemaat zamanıdır. Kastamonu L. - 6
309- Ni'met ve Rahmet-i İlâhiyenin fiatı, şükürdür. Emirdağ 1 - 32
310- Böyle bir zamanda en lüzumlu, en ehemmiyetli, en birinci vazife imanı kurtarmaktır. Kastamonu L. - 22
311- Bu dâvadan vazgeçilmez. Şualar - 339
312- İmanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkikî yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risale-i Nur'dadır. Kastamonu L. - 77
313- Hâlık-ı Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş, şükürdür. Mektubat - 364
314- İnsanda en tehlikeli damar, enaniyettir. Ve en zaif damarı da odur. Mek- 424
315- Hakikat ise; Hak söyler, doğru konuşur. Sözler - 651
316- "Onlara ihtar ettiğimiz ders ve nasihatı unuttukları ve amel etmedikleri vakit, onları tutup musibet altına aldık." Os. Lem. - 679
317- "Hayvanatın bekaları rızık iledir ve rızıkları ottur; Onların rızkı da yağmurdur. Yağmur ki, âb-ı hayattır ve rahmettir; Ve rızık da semâvatttan gelir." Os. Lem'alar - 671
318- "Demeyiniz ki: Sen böyle yapmasaydın, böyle olmayacaktı." Os. Lem'alar - 683
319- Hased ve kıskançlıkta öyle bir muaccel ceza var ki: O hased, hased edeni yakar. Uhuvvet Risalesi - 54
320- "Kimin için Allah var, ona herşey var ve kimin için yoksa, herşey ona yoktur". Sözler - 462
321- Fitne-i âhir zamanın mâhiyeti bana göründü ki, o fitnenin en dehşetlisi ve câzibedârı kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor. Gençlik Rehberi - 16
322- "Bir bela, bir musibetten çekininiz ki, geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar." Sözler - 172
323- Kur'an kalblere kuvvet ve gıdadır. Ruhlara şifadır. Gıdanın tekrarı kuvveti artırır. Mesnevi - 127
324- Ya İlâhi! .. Bizi azab âteşinden ve cehennemden kurtar! Os. Şualar - 100
325- Sana itimad ediyorum ve herşeyi senin için terkediyorum ve yalnız seninim ve seni istiyorum. Nurun İlk Kapısı - 18
326- "Rabbimizin bizden istediği nedir?" Sözler - 491
327- Dua edileceği vakit, istiğfar ile manevî temizlenmeli, sonra makbul bir dua olan salavat-ı şerifeyi şefaatçı gibi zikretmeli . Mektubat - 279
328- İlimlerin esası, ilimlerin şahı ve padişahı; iman ilmidir. Sözler - 749
329- "Ey insanlar, duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?" Mek: 299
330- Zikir ve duadan maksad sevabdır ve merhamet-i İlahiyeyi celbetmektir. Mes - 230
331- Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku... Yoksa hayvan ve camid hükmünde insan olmak ihtimali var! Sözler - 687
332- Haşir meydanı da bir harmandır. Kâinatın başak ve semeresi olan benî Âdemi intizar etmektedir. Mesnevi - 117
333- Kötü hasletler, bâtıl itikadlar, günahlar, bid'alar; manevî kirlerden olduklarını unutmamalıyız. Lem'alar - 307
334- Baş ile yapılan secde Allah için olursa ibadettir, gayrısı için dalalettir. Mesnevi - 196
335- Allah mâliktir, sendeki mülkünü senin için saklamak üzere alıyor. Mesnevi - 130
336- Sultan-ı ezelî, bütün mevcudatı içinde biz insanları seçmiş. İ. İ'caz - 13
337- Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Sözler - 236
338- (İnsan) Eğer sabretse, musibetin mükâfatını düşünse, şükretse, o vakit herbir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Lem'alar - 10
339- Şu kısa, fâni ömrünü fâni şeylere sarfetme ki, fâni olmasın. Bâki şeylere sarfet ki, bâki kalsın. Mesnevi - 182
340- Senin hakkın medih değil istiğfardır, nedâmettir. Sözler - 230
341- Şükür ve muhabbet ve hamd ve ibadet ise; hayatın meyvesi olduğu gibi, kâinatın gayesidir. Lem'alar - 331
342- Bu zamanda ehl-i İslâmın en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden gelen bir dalaletle kalblerin bozulması ve imanın zedelenmesidir. Lem'alar - 104
343- Evet, herşeyi maddiyatta arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise, ma'neviyatı göremez. Muhakemat - 18
344- (Kabir); Mü'min için, zindandan bir bahçeye açılan bir kapıdır. S. - 38
345- Din hayatın hayatı, hem nuru, hem esası. İhya-yı din ile olur şu milletin ihyası. Sözler - 717
346- Beni merak etmeyiniz. İktisad ve kanaat, bana iki hazinedir; tükenmez bitmez. Emirdağ 1 - 89
347- Hakikî adalet ve te'sirli ceza odur ki; Allah'ın emri nâmıyla olsun. Yoksa te'siri yüzden bire iner. Hutbe-i Şamiye - 78
348- Sen kusur, fakr, acz ve ihtiyaç unsurlarından terkib edilmiş bir şeysin. B. Mes - 455
349- Hakikat usandırmaz. Tarihçe - 135
350- Allah namına işlemeli, başlamalı ... Ve Allah hesabiyle vermeli ve almalı. S: - 29
351- "Bir sineğin kanadını kırk kağnıya yüklettim, kırkı da çekemedi kaldı." Os. Le. - 655
352- Birden gördüm; Bir sinek, elime kondu, emânetullah olan gözünü, yüzünü, kanatlarını güzelce temizlemeye başladı. Os. Lem'alar - 656
353- Demir büyük bir ni'met-i İlâhiyedir. Os. Lem'alar - 666
354- Ey akıl, dikkat et! Ey göz, güzel bak! Ey dil, iyi tat! Sözler - 28
355- Her üren kelbin ağzına bir taş atacak olsan, dünyada taş kalmaz. İ.İ’caz.124
356- .Mevt, ancak ruhun cesed kafesinden çıkmasıyla tebdil-i mekân etmesinden ibarettir. İ.İ - 179
357- Allah'ın hesabına kâinata bakan adam her ne müşahede ederse ilimdir. Mesnevi - 199
358- İktisad ise, bu zamanda herkese lâzımdır. Emirdağ 1 - 106
359- Şöhret, insanın malı olmayanı da, insana mal eder. Mu. - 23
360- Bahar dahi bir çiçektir ve Cennet dahi görülmedik bir çiçektir. Şualar - 78
361- "Cenab-ı Hak vâdediyor: Bizim uğrumuzda mücahede edenlere mutlaka yollarımızı gösteririz." Tarihçe - 9
362- "Âlimler, peygamberlerin vârisleridirler." Tarihçe - 8
363- Ecel gizli olmasından, vasiyetnâme yazmak sünnettir. E.1 - 136
364- Başıma ne gelse, altında bir Rahmet var. Emirdağ L. 1 - 137
365- Ey nefsim! Bir dakika gülmeye bedel on saat ağlıyorsun. Emirdağ L. 1 - 198
366- (Ey Nefsim!), Hevesli akılsız çocuklar gibi, muvakkat, ehemmiyetsiz lezzetlerin peşinde koşma! Emirdağ L.1 - 199
367- İnsan eğer insan olmazsa, şeytan bir hayvana inkılâb eder. Lem'alar - 120
368- Mahlukatın en mükerremi, belki en a'lâsı olan insan, eğer bozulsa, bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. Lem'alar - 82
369- Hayat-ı bâkiyede madem beraberiz, bir muvakkat müfarakat olsa da, sizi müteessir etmesin. Emirdağ L. 1 - 140
370- Bu hayat gidiyor, bâki bir hayat geliyor. Mektubat - 439
371- Hasta evvelâ kendine bakmalı, sonra hastalara balabilir. Mektubat - 355
372- Cenab-ı Hak beni de, sizi de tarîk-ı Hak'tan şaşırtmasın. Âmîn. Barla L. - 248
373- Güneş varken mumların ışığı altına girmeye ihtiyaç yok. Mektubat - 358
374- Mübarek karınca dahi, güya hırs vasıtasıyla ayaklar altında kalmış ezilir. Mek - 366
375- Şükür içinde, safi bir iman var, hâlis bir tevhid bulunur. Mektubat - 366
376- Ecel gizli olduğundan, herbir günde ölmek ihtimali var. Mektubat - 415
377- "Eken biçer", atalarımızdan kalma mübarek bir sözdür. Emirdağ L. 1 - 135
378- Çalışınız, çalışınız, çalışınız ve kat'iyen inanınız ki; Nur'un şefaatı, Nur'un duası, Nur'un himmeti sizleri kurtaracaktır. Emirdağ L. 1 - 135
379- Allah'ın sizlere ihsan ettiği ezelî lütfuna karşı secdeden başlarınızı kaldırmayınız. Emirdağ L. 1 - 135
380- Çirkin perdeler altında, gayet güzel neticeler var. E: 1 - 132
381- Geçici, muvakkat sıkıntılara ve sarsıntılara ehemmiyet vermemek lâzımdır. Emirdağ L. 1 - 132
382- "Bazan bir saat tefekkür, bir sene ibadetten daha hayırlı olur." Emirdağ L. 1 - 104
383- Kaderin herşeyi güzeldir, hayırdır. Ondan gelen şer de hayırdır. Çirkinlik de güzeldir. Sözler - 472
384- 24 Saattan yalnız bir saatı, beş namaz için Hâlık Teâlâ bizden istedi. Tarihçe - 134
385- Nar ağacı sâfi bir şarabı, hazine-i rahmetten alıp meyvesine yedirir; kendisi çamurlu ve bulanık bir suya kanaat eder. Lem: 124
386- Sizin her şeyiniz muhafaza ediliyor. Mektubat - 227
387- "Ne mutlu o adama ki, kendini bilip haddinden tecavüz etmez." Lem'alar - 132
388- Zulme rıza, zulümdür. Kastamonu L. - 207
389- Uyan, aklını başına al! B. Mesnevi - 521
390- Sen nerede olursan ol, orası Allah'ın mülküdür. B. Mesnevi - 521
391- Yâ Rabbi, ben senin isminin yardımıyla ve O'nun bereketiyle okuyacağım. Emirdağ 2 L. - 97
392- Bu uzun yolda birinci menzilim dünya, ikinci menzilim kabirdir. Nurun İlk Kapısı - 144
393- İnsanlar; ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra, yine onları gönderen Hâlık-ı Zülcelaline dönecekler. Mektubat - 228
394- Evet, Hakk'ı tanıyan, hakkın hâtırını hiçbir hâtıra fedâ etmez. Zira, Hakk'ın hâtırı âlîdir, hiçbir hâtıra fedâ edilmemek gerekir. Münazarat - 15
395- Çok iyiler var ki, iyilik zannı ile fenalık yapıyorlar. Mün. - 16
396- Atmaca kuşu serçelere tasliti, zâhiren rahmete uygun gelmez. Halbuki serçe kuşunun istidadı, o taslit ile inkişaf eder. Sözler - 232
397- "Sözleri dinleyip en güzeline tâbi' olup fenasına bakmayanlar, hidayet-i İlahiyeye mazhar akıl sahibi onlardır" Şualar.. - 509
398- Ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum Sözler - 5
399- İbadetin ruhu, ihlastır. İhlas ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. İşarat-ül İ'caz - 85
400- "Ey bu yerlerin hâkimi! Senin bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum ve sana hizmetkârım ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum." Sözler - 36401 - 500

PAYLAŞ
Facebook Twitter GoogleEkrem isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç CEVAPLA

Bookmarks

Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
| islamiforumlar.net | Sitemap | Gizlilik Politikası | Kullanım Şartları

© Tüm Hakları Saklıdır.
Bu websitesinde Bulunan Yazılar
AKTİF KAYNAK LİNK belirtilmeden kullanılamaz.