bursa escort bursa escort beylikdüzü escort bursa escort escort bayan istanbul escort mersin escort bayan escort kayseri bursa escort bayan escort kayseri bursa escort Sema gsterisi - islamiforumlar.net - islami forum


Burada her ey "NET"
islamiforumlar.netGo Back   islamiforumlar.net - islami forum > BLGELERMZ VE EHRLERMZ > Blgeler ve ehirler > Anadaolu Blgesi > Nevehir
www.islamiforumlar.net
Kayt ol Yardm Ajanda Arama Son Mesajlar Forumlar Okundu Kabul Et
Anasayfa Soru cevap Dua kesi slami rya tabirleri Resimli Cuma Mesajlar Dk iini rahatla letiim

Sema gsterisi

Nevehir


Yeni Konu a CEVAPLA

 

Seenekler Deerlendirme: Konunun ortalama Deerlendirmesi 5,00/5,00 puandr.
Alt   #1 (permalink)
Ekrem
Ynetici-Admin

Sema gsterisiBlgede birok yerde ilgin gsteri izlenebilir.

SEMA AYN NEDR?
Sem, Trk tarihinin an'anesinin, inanlarnn bir paras olup Hz. Mevln (1207-1273) ilhmyla olumu ve gelimitir. Kemle doru manev bir yolculuu (Mirc), bir gidi-gelii temsil eder.


Semahanelerde neyzen, kudmzen, naathan, ayinhanlar " Mutrp " ad verilen mzik grubunu olutururlar. Mevlevihanelerde, sema mukabelesi srasnda bu mzik grubunun alp syledii, Mevlevi bestekarlarca semaya elik amacyla bestelenmi eserlere Mevlevi ayinleri denir. Bu eserlerin ana blmleri Mevln'nn Mesnevi veya Divan- Kebir'inden alnm Farsa iirlerden bestelenir. Bu mzik, Trk Musiki tarihi asndan ok nemli bir fonksiyon stlendii gibi dnyada SUF mzik tarznn zelliklerini iyi korumu beste ve icra fonudur.

Semahaneye giriin tam karsnda eyh Postu bulunur. Post ile giri arasnda olduu var saylan " Hatt- stiva " denilen kutsal izgi semahaneyi iki yarm daireyi bler ve semazenler bu grnmez izgiye basmadan ve srt evirmeden karya geerler. Krmz renkli post en byk manevi makamdr, rengi ile douu ve var oluu temsil eder. Mutrp ve semazenler eyp Postunu selamladktan sonra yerlerini alrlar ve Sem Treni balar.

Sem 7 blmdr. Her blmnn ayr bir ma'ns vardr. Sem'y ilm ynden tetkik ettiimizde, unu grrz; Var olmann temel art dnmektir. Varlklar arasndaki mterek benzerlik, en ufak zerreden en uzak yldzlara kadar her birinin bnyesini tekil eden atomlarndaki elektron ve protonlarn dnmesidir. Her eyin dnd gibi, insanolu da bnyesini tekil eden atomlardaki mevcut dnmelerle, vcudundaki kann dnmesiyle, topraktan gelip topraa dnmesiyle, dnya ile beraber dnmesiyle tabi ve uursuz olarak dner. Ancak insan br varlklardan farkl ve stn klan ey akldr. te, dnen SEMZEN varlklarn mterek hareketine, semyla beraber akl da itirak ettirir.

- SEM, kulun hakikt'e yok oluu ve olgunlua ermi, kmil bir insan olarak tekrar kulluuna dndr. Btn varla, btn yaratlanlara yeni bir ruhla, sevgi iin hizmet iin dndr. Semzen hrkasn karmakta, manen, ebed leme, hakkate doar, orada yol alr. Bandaki sikkesi (nefsinin mezar ta), stndeki tennuresi (nefsinin kefenidir). Kollarn apraz balyarak, grnte BR rakamn temsil eden, bylece Allah'n birliini tasdik eden Semzen, Sem ederken, kollar ak, sa eli dua edercesine gklere, Hak gzyle bakt sol eli yere dnktr. Hak'tan ald ihsan, halka samasdr. Sadan sola kalbin etrafnda dnerek, btn insanlar, btn yaratlmlar, btn kalbiyle sevgi ve akla kucaklaydr.


Sem treni 7 blmdr. Her blmn ayr bir manas vardr:

A- Birinci Blm: lh ak temsil eden Peygamber Efendimizi metheden Itr'nin besteledii bir "ma't" ile balar. Buna "Na't- erf" denilir. Peygamberimizi methetmek, Ondan evvelki btn Peygamberleri ve hepsini yaratan Allh' methetmek demektir.

B- kinci Blm: Bu methiyeden sonra bir kudm darbesi duyulur. Bu vuru Allah'n (C.C.) kaint yaratndaki "Kn=Ol" emrini temsil eder. (Kur. Ker. S. 36/A:82)

C- nc Blm: nc blmde ise Her eye can veren " Nefesi " nefhay lhiyyeyi temsil eden bir ney taksimi duyulur.

D- Drdnc Blm: Sultan Veled devridir. Bu, Semzenlerin birbirine kere selm vererek, bir perevle dairev yrydr. ekilde gizli ruhun ruha selmdr.

E- Beinci Blm: Sem treni 4 Selmdr. Semzen stndeki siyah hrkay kararak, sembolik olarak, hakikate doar. kollarn balyarak bir rakamn temsil eder bylece Allah'n birliine ahadet eder. eyh Efendi'nin elini perek Sem'ya girme izni alr. Sem'ya balar.

1. Selam: nsann, bilgiyle hakikte doarak, Yce Yaradan'n ve kendi kulluunu idrkidir.

2. Selam: nsann yaratltaki nizam, azameti mahede ederek, Allah'n kudreti karsnda hayranlk duymasdr.

3. Selam: nsann hayranlk ve minnet duygusunun Ak'a dnmesiyle, akln Ak'a kurban oluudur. Bu tam teslimiyettir, Allah'a vuslattr, Sevgilide yok olutur!

4. Selam: nsann manev yolculuunu tamamlayp, kaderine raz olarak, yaratltaki vazifesine, kulluuna dndr. Bu Selma eyh Efendi ve Semzen ba da itirak ederler. Bu noktada Semzen, mene'r Resl'deki (Kur'an- Kerim Bakara 2. yet 285) Allah'a, Meleklerine, Kitaplarna, Peygamberlerine imn etmi olmann ne'esi iindedir. lh emirlerin ve yaratl sebeplerinin zevki ve idraki iindedir. Benliini, egosunu malup etmi Peygamber Efendimizin, "lmeden nce lnz" ve Kur'an- Kerim'in Fecr S. 27, son yet'lerindeki, "Ey emin ve mutmain olan nefis, sen O'ndan honut, o da senden honut olarak, Rabbine dn! Has kullarm zmresine gir! Onlarla beraber cennetime gir!" emirlerine uymu ve ne'esine gark olmutur.

- Dede'ler ve Dervi'ler, Sem Mukabelesinden sonra, kimseyle konumadan, tefekkr (meditasyon) iin, sessizce hcrelerine ekilirler.

F- Atnc Blm: Sem treninin 6. blmnde bilhassa "Merik de Allh'ndr, marib de Hangi tarafa dnerseniz, Allh'n yz oradadr. nk, Allh Vasi'dir, Alm'dir" Bakara S. 2 115. yet'inin okunduu Kur'an- Kerm tilvetiyle devam eder.

G- Yedinci Blm: 7. blmde Sem treni, btn Peygamberlerin, ehitlerimizin ve btn inananlarn ruhlar iin okunan bir ftiha ve devletimizin selmeti iin bir dua ile son bulur.

PAYLA
Facebook Twitter GoogleEkrem isimli ye imdilik offline konumundadr  
Alnt ile Cevapla
Alt   #2 (permalink)
Gnl szm
zel Kardeimiz
Sem treni 7 blmdr. Her blmn ayr bir manas vardr:

I- Birinci blm : lahi ak temsil eden Peygamber Efendimizi metheden bir "na't" ile balar. Buna "Nat- erif" denilir. Peygamberimizi methetmek, Ondan evvelki btn Peygamberleri ve hepsini yaratan Allah' methetmek demektir....


II- Bu methiyeden sonra bir kudm darbesi duyulur. Bu vuru Allah'n (C.C.) kainat yaratndaki "Kn= OL" emrini temsil eder...(Kur'an Kerim S.36 A:82)


III- nc blmde ise Her eye can veren "Nefesi" nefhay lahiyyeyi temsil eden bir ney taksimi duyulur..


IV- Drdnc blm, Sultan Veled devridir. Bu, Semazenlerin birbirine kere selam vererek, bir perevle dairevi yrydr. ekilde gizli ruhun ruha selamdr...


V- Sema Treni 4 selamdr. Semazen stndeki siyah hrkay kararak, sembolik olarak, hakikate doar.

kollarn balayarak bir rakkamn temsil eder. Bylece Allah'n birliine ehadet eder.


eyh Efendi'nin elini perek sema'ya girme izni alr,


Sema'ya balar...
1 nci Selam, insann, bilgiyle hakikate doarak, Yce Yaradan'n ve kendi kulluunu idrakidir...
2 nci Selam, insann yaratltaki nizam, azameti mehade ederek, Allah'n kudreti karsnda hayranlk duymasdr.
3 nc Selam, insann hayranlk ve minnet duygusunun "ak"a dnmesiyle, akln "ak"a kurban oluudur. Bu tam teslimiyettir, Allah'a vuslattr, Sevgilide yok olutur. Budizm'de en yksek mertebe olan "Nirvana"dr, slamiyetteki "Fenafillah"tr.Ancak slamiyette en yksek mertebe kulluk mertebesidir.
4 nc Selam ise, insann manevi yolculuunu tamamlayp, kaderine raz olarak, yaratltaki vazifesine, kulluuna dndr. Bu selama eyh Efendi ve Semazen Ba da itirak ederler.
Bu noktada Semazen, Amene'r Resul'deki (K.Ker.Bakara 2. ayet 285) Allah'a, Meleklerine, Kitaplarna, Peygamberlerine... man etmi olmann ne'esi iindedir. lahi emirlerin ve yaratl sebeplerinin zevki ve idraki iindedir...
Benliini, egosunu malup etmi Peygamber Efendimizin, "lmeden nce lnz" ve Kur'an- Kerim'in Fecr s., 27 ve son ayetlerinde ki, "Ey emin ve mutmain olan nefis, sen O'ndan honut, O'da senden honut olarak, Rabbine dn! Has kullarm zmresine gir! Onlarla beraber cennetime gir!" emirlerine uymu ve ne'esine gark olmutur.


VI- Sema Treninin 6 nc blmnde bilhassa "Merik de Allah'ndr, marib de. Hangi tarafa dnerseniz, Allah'n yz oradadr. nk Allah Vasi'dir, Alim'dir" (Bakara s.2 115 nci) ayet'inin okunduu Kur'an- Kerim tilavetiyle devam eder.


VII- Yedinci Blmde Sema Treni, btn Peygamberlerin, ehitlerimizin ve btn inananlarn ruhlar iin okunan bir fatiha ve devletimizin selameti iin bir dua ile son bulur.
Dede'ler ve Dervi'ler, Sema Mukabelesinden sonra, kimseyle konumadan, tefekkr (meditasyon) iin, sessizce hcrelerine ekilirler.Gnl szm isimli ye imdilik offline konumundadr  
Alnt ile Cevapla
Alt   #3 (permalink)
Gnl szm
zel Kardeimiz
Mukabele denilen Sem gsterisi, Mevlev Dergh'nda, semahnelerde Mutlak Keml ve Hakka Vuslat yolunun derecelerini sembolize eder...
Mukabele, en kk teferruatna kadar tespit edilmi usl ve erknla yaplr. Semahnelerde neyzen, kudmzen, yinhan ve naat hanlar gibi musik erknnn bulunduu ve sralarna gre yerini ald mutrib'in nnde sema meydan , onun da tam karssnda eyh postu vardr. Post'un ucundan semhne girii ortasna kadar uzand farz edilen mevhum izgiye (hatt-i istiva) denir. Bu, geree ulaan, Vahdet'e giden en ksa yoldur. Bu izgi asl inenilmez.
eyh ise, btn ilhi sfatlara mazhar olan ve postun-da Mevlna'y temsil eden Hak ilminin ve Hakikat-i Muhammedi'yenin mmessilidir. Post, en byk manevi makamdr ve krmz renklidir.


SEM, kulun hakikt'e yok oluu ve olgunlua ermi, kmil bir insan olarak tekrar kulluuna dndr...
Btn varla, btn yaratlanlara yeni bir ruhla, sevgi iin hizmet iin dndr...
Semzen hrkasn karmakta, manen, ebed leme, hakkate doar, orada yol alr. Bandaki sikkesi (nefsinin mezar ta), stndeki tennuresi (nefsinin kefenidir)...
Kollarn apraz balyarak, grnte BR rakamn temsil eden, bylece Allah'n birliini tasdik eden Semzen, Sem ederken, kollar ak, sa eli dua edercesine gklere, Hak gzyle bakt sol eli yere dnktr....
Hak'tan ald ihsan, halka samasdr. Sadan sola kalbin etrafnda dnerek, btn insanlar, btn yaratlmlar, btn kalbiyle sevgi ve akla kucaklaydr.
Gnl szm isimli ye imdilik offline konumundadr  
Alnt ile Cevapla
Alt   #4 (permalink)
BEDR MUHAMMED AL
alkan Kardeimiz
ok gzel bir alma emeinize yreinize salk teekkrler gzel insanlar.
BEDR MUHAMMED AL isimli ye imdilik offline konumundadr  
Alnt ile Cevapla
Yeni Konu a CEVAPLA

Bookmarks

Seenekler
Konuyu deerlendir
Konuyu deerlendir:Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
| islamiforumlar.net | Sitemap | Gizlilik Politikas | Kullanm artlar

Tm Haklar Sakldr.
Bu websitesinde Bulunan Yazlar
AKTF KAYNAK LNK belirtilmeden kullanlamaz.