bursa escort bursa escort beylikdüzü escort bursa escort escort bayan istanbul escort mersin escort bayan escort kayseri bursa escort bayan escort kayseri bursa escort yalan sylemenin ve haset etmenin bireysel ve toplumsal zararlar - islamiforumlar.net - islami forum


Burada her ey "NET"
islamiforumlar.netGo Back   islamiforumlar.net - islami forum > slami Forumlar Genel > Forum Kurallar > Misafirler iin soru ve paylam blm
www.islamiforumlar.net
Kayt ol Yardm Ajanda Arama Son Mesajlar Forumlar Okundu Kabul Et
Anasayfa Soru cevap Dua kesi slami rya tabirleri Resimli Cuma Mesajlar Dk iini rahatla letiim
Misafirler iin soru ve paylam blm Mesajlarnz kontrol edildikten sonra, uygun olanlar en ksa srede yaynlanacaktr!

yalan sylemenin ve haset etmenin bireysel ve toplumsal zararlar

Misafirler iin soru ve paylam blm


Yeni Konu a CEVAPLA

 

Seenekler Deerlendirme
Alt   #1 (permalink)
000000
Misafir

yalan sylemenin ve haset etmenin bireysel ve toplumsal zararlarYalan sylemek

Yalan, gerein kart, kiinin doruluktan ve drstlkten ayrlmas, olmayan bir eyi olmu gibi gstermesi demektir. Hile ise, aldatma ve sahtekarlk anlamlarna gelir. rnein hasta olmad halde hastaym gibi davranmak, bilmedii soruyu, kopya ekerek cevaplamak, rnlerin iine sahte ve kalitesiz maddeler kartrmak, gibi eyler hiledir.

Yalan syleyen ve hile yapan kiinin onur ve saygnl zedelenir. Byle bir insann evresiyle bark, salkl ve zgven ierisinde yaamas mmkn deildir. Srekli yalan syleyen ve insanlar aldatan kiinin toplumda saygn bir yerinin olmas dnlemez. Yce Allah Kur’an Kerim’de:

“Ey man edenler! Allah’tan Korkun ve doru sz syleyin” (Ahzab 70)

“Yalan szden kann” (Hac 30) buyurmutur. Peygamberimiz de;

“Yalan ktle, ktlk cehenneme gtrr. nsan yalanclk yapa yapa nihayet Allah katnda yalanclardan yazlr” demitir.

Bireyler arasnda gven duygusunu ortadan kaldran yalan ve hile; aileleri paralayan, komuluk ilikilerini engelleyen toplumsal bir hastalktr. Adaletin gereklemesi iin gerekli olan ahitlik kurumu, yalan yere yaplan ahitlikle zedelenir ve hakl ile hakszn ayrt edilmesi nlenir. Hakl hakkn alamaz, sulu da cezalandrlamaz. Bu gibi durumlar toplumda huzursuzluklar artrd gibi, bir ok susuz insann da skntya dmesine neden olur.

Yalanc kk bir kar iin, bakalarna yalan syleyerek onlar aldatr. Bylece hem kendi onur ve saygnln zedeler hem de bakalarna zarar vermi olur. Yalan syleyen kii kendisine olan sayg ve gvenini yitirir. inde gizledii gerek, srekli onu rahatsz eder.
Yalan sylemenin eitli nedenleri vardr. Baz yalanclar bir kar salamak veya birilerini korumak iin yalan sylerler. Bazlar ise vnmek veya nemli olduklarn anlatmak iin yalan sylerler.

z sz doru olan, inancnn gereini yerine getiren insanlar toplum tarafndan sevilirler. Yalanclar ise toplumun huzurunu karrlar. Toplumda gven duygusunun zedelemesine neden olduklar iin hi kimse tarafndan sevilip saylmazlar. Yalan yere yemin etmek ise yalana Allah’ ahit gstermek olduundan ok daha byk bir gnahtr.

slam’n kurallarna uymak isteyen bir kii kesinlikle yalann ve hilenin her eidinden uzak durmaldr. Kendisi ve yaknlarnn zararna bile olsa hibir zaman doruluktan ayrlmamaldr. Doruluun dlnn mutlaka Allah tarafndan verileceine inanmaldr. Aile yaamnda, ticarette, memurlukta, idarecilikte, devlet ve ulus hizmetinde, ksacas toplumun her kesiminde insanlarn birbirlerine kar doru ve drst olmas herkes iin bir grevdir. nsanlar arasnda gvensizlik meydana getirecek bir davran olan yalan ve hileden kanmal ve uzak durmalyz.

Haset etmek
Haset edilen kimse, senin zulmne uram, bir mazlumdur. Hele haset edip ekitirir, ktlklerini sylersen, bunlar senin ona verdiin hediyelerdir. Hep onun ekmeine ya srm oluyorsun. Yani ona ibadetlerinin sevabn verip, onun gnahlarn ykleniyorsun. Bylece kyamette mflis olacaksn.

Dman, hasmnn beladan belaya uramasn ister. Haset hastal ile senin yklendiin bela, btn felaketlerden byktr. Dmanlarnn en byk arzular kendilerinin refahta, hasmlarnn skntda olmalardr. Sen kendi kendine onlarn arzularna uymu oldun. Bunun iin dmann, senin lmeni deil, bylece srnmeni, ellerindeki nimetlere bakarak haset atei iinde hep kvranman isterler.

Bunlar dnebilirsen, kendi kendinin dman ve dmannn dostu olduunu kolaylkla anlam olursun. nk davrann, dnya ve ahirette senin aleyhine, hasmnn lehinedir. Bu iin zarar senin, kr onundur. Herkesin yannda nefret edilirsin. Allah katnda da kt birisisin. Sen istesen de istemesen de haset ettiin kimsenin nimeti devam eder gider.

Kskanlk - Haset
Haset, nce haset edene zarar verir

“Haset evvel hsidi ezer, mahveder, yandrr. Mahsut hakknda zarar ya azdr veya yoktur.” (Mektubat)

Muaviye (ra) diyor ki:
“er hasletler iinde haset (kskanlk) kadar dili yoktur. O, haset edilen kimseye dokunmadan evvel sahibini ldrr.” (Edeb-i Dnya ve'd Din)

Abdlhamid diyor ki:
“Haseti, zehir ien kimse gibidir. Zehir vcuda yaylnca, zehir ien lp acdan kurtulduu gibi, haseti de ancak lrse hasedin acsndan kurtulur.” (Edeb-i Dnya ve'd Din)

Kskanlk nce kskanan kimseye zarar verir. Bakasnda grd her nimet onu rahatsz eder. Ancak asl byk zarar, kskanann byle bir hissi iinde tamakla yetinmeyip, arzusunu gerekletirmek zere, onun gerei olan hile, sz ve fiillere yer vererek faaliyete gemesiyle meydana gelir. Bilindii gibi Felak suresinde “kskanann” kskand zamanki errinden Allah'a (cc) snmak emredilmitir. (Ktb-i Sitte)

“Kskanann iinde srekli bir ate yanar. Bu ate onu yakar, yava yava eritir. nk birisine haset edildike Allah (cc) onun nimetini artrr. Onun nimetinin artmas da kskanann kskanln, dolaysyla rahatszlk ve skntsn oaltr. Kskanann gs daralr, uykusu kaar. Amansz bir hastala der. Kskanlann perianl istenirken, kskanan perian olur.” (mm- f)

Haset eden kimse hem dnyada hem ahirette byk zarardadr

“Haseti kii meclislerde, zillet ve yerilmekten baka bir eye nail olmaz. Meleklerden ancak, lnet ve kine; halktan sertlik ve kedere; kyamet gnnde rezalet ve tenkide nail olur.” (Zbdet’l-hya)

Haset bir hastalktr

“Benim mmetime de dier mmetlerin hastal isabet edecektir. Ashb- Kiram:
"O mmetlerin hastal nedir?" diye sordu. Hz. Peygamber:
"Kibir, zulm, malyla veya soyuyla bbrlenmek dnya hakknda mnafese ve mcadele etmek, uzaklamak, birbirlerine haset etmek (kskanmak), yle ki sonu zulm sonra karmakark olur.” (bn Ebi'd Dnya)

Seleften biri buyurdu:
“Yeryznde ilk vuku bulan hata hasettir. blis'in, Adem’in (as) rtbesinden dolay, Adem’e (as) haset etmesi ve ona tazim secdesinde bulunmamasdr. Binaenaleyh, haset blis'i isyana zorlad. (hya-y Ulumiddin)

“Haset, beden hastaldr.” (bn-i Mu’tez)

"Haset eden kii, ard arkas gelmeyen hasret ve znt ile ifas umulmayan bedeni hastala dar olur." (Edeb-i Dnya ve Din)

“Kskan kimse eref bulamaz.”

“Kskan kimse eref bulamaz.” (Mensr'ul Hikem)

Haset edenin, insanlar arasndaki mevki ve mertebesi der; nk halk ondan yz evirip nefret eder.

Haset edene, insanlar buzedip dmanlk yapar. Hatta insanlar iinde bir dost ve arkada bulamaz bir hale gelir. Bylece insanlarn buuz ve dmanlna maruz kalp hsrana dar olur. Efendimiz (asm) buyuruyor ki:
“nsanlarn en kts, sevmeyen ve sevilmeyendir.” (Edeb-i Dnya ve'd Din)

Haset eden kaderi tenkit eder

Haset eden kadere kar kt iin, Allah’n (cc) gazabna maruz kalr. Hem de Allah’n (cc) emirlerine muhalefet ettii iin gnah kazanr. nk insanlar kskanan kimse, Allah’n (cc) taksimatn adaletli bulmuyor ve insanlar o nimetlere lyk grmyor, demektir. (Edeb-i Dnya ve'd Din)

Baz hikmet limleri diyor ki: “lh kazaya raz olan, kimseye fkelenmez. Allah’n (cc) verdiine kanaat eden de haset etmez.” (Edeb-i Dnya ve'd Din)

Kskanlk; kin ve dmanlk uyandrr

“Hem Allah’n (cc), baznz baznzdan kendisi ile stn kl(maya vesle yap)d eyleri temenni etmeyin! Erkeklere kazandklarndan bir nasip vardr; kadnlara da kazandklarndan bir nasip vardr. O halde Allah’tan (cc) ltfunu isteyin! Muhakkak ki Allah (cc), hereyi hakkyla bilendir.” (Nisa, 32)

Elmall Hamdi Yazr bu ayeti yle tefsir eder: “Allah'n (cc) baznza dier baznzdan fazla olarak balad eyleri temenni etmeye de kalkmaynz. Birbirinizin malna, makamna ve sahip olduu, Allah (cc) tarafndan verilmi veya almakla elde edilen, nimetlerine gz dikmeyiniz. nk bu gibi temenniler, ilk nce haset (kskanlk), kin ve dmanlk uyandrr.”

Haset, gzel amelleri yok eder

“Hasetten kann; nk o, atein odunu (veya kuru otu) yiyip tkettii gibi, btn hayrlar yer tketir.” (Ebu Davud)

“Haset ve kin, tra eder; ama sa deil, dini tra eder.” (Bezzar)

“ Haset (ekememezlik) hayrlar yer bitirir; tpk atein odunu yeyip tkettii gibi. Sadaka hatalar sndrr; tpk suyun atei sndrmesi gibi. Namaz m’minin nurudur; oru atee kar perdedir.” (Ktb-i Sitte)

Haset ehli, cehennemin iddetli azabyla cezalandrlacaktr

Allah (cc), gslerinizin ve kalplerinizin m’minlere kar ierdii ve gizledii fke, kskanlk ve dmanl iyi bilir. Dnyada umduklarnzn tersini size gstermekle, ahirette de asla kmayarak ebediyen kalacanz cehennemin iddetli azabyla sizi cezalandracak. (bn-i Kesir Tefsiri)

Haset eden lim, hesaptan bir sene evvel cehenneme girer

Peygamber Efendimiz (asm) buyurdular ki:

"Alt snf vardr. Hesaptan bir sene evvel cehenneme girerler. Denildi ki:

"Ey Allah'n Resul! Onlar kimlerdir?"

"Zalim idareciler, kavmiyet gden Araplar, byklk taslayan aalar, hainlik yapan tccarlar, cahil kyller, haset eden limlerdir." (Ebu Mansur Ed-Deylem)

Peygamber Efendimiz (asm), hasetiyi mmetinden kabul etmemitir

"mmetim iin endie duyduum ey, aralarnda servetin oalp, birbirlerine haset ederek dvecek olmalardr." (bn-i Ebi’d-dnya)

"Haseti, koucu ve falc bizden deildir." (Nesai)

"nsan ya lim, ya talebe ya da onlar seven olmaldr. Haset eden, her nden de mahrumdur." (Kimya-y Saadet)

PAYLA
Facebook Twitter Google 
Alnt ile Cevapla
Alt   #2 (permalink)
Turab
Teknik Ekip
https://www.islamiforumlar.net/genel...zararlari.html

https://www.islamiforumlar.net/genel...-soylemek.html

https://www.islamiforumlar.net/genel...n-ve-hile.html

linklere bak bakalm
Turab isimli ye uanda  online konumundadr  
Alnt ile Cevapla
Alt   #3 (permalink)
Gnl szm
zel Kardeimiz
selamun Aleykum hoos geldiniz misafir kardesim..bir sey dikkatinizi cekti mi?
yalan sylemenin yalan ahitliinin ve haset etmenin birbirine bagli sadece tersinden bakarsaniz.. her sey hased yani kiskanclik ile basladigini anlarsiniz..
bireysel ve toplumsal zararlarina bakmadan biresysel ferdi olarak bakin! Sen, ben bizler her birimiz toplumu olusturan birer birey oldugumuza gore.. zarar kisisel basliyor, ailede, ve toplumsal olarak kainatta yayilmaktadir...
hersey bizim ile baslamaktadir..

bence ilk once bu sorularin cevabini bulun..
1. Yalan nedir?
2. Yalan sylemenin bireye zararlar nelerdir?
3. Yalan sylemenin toplumsal zararlar nelerdir?
4. Yalan ahitlik yapmak ve yalan yere yemin etmek niin ktdr?
5. Hile nedir?
6. Hile yapann bireye zararlar nelerdir?
7. Hile yapmann toplumsal zararlar nelerdir?
8.hased nedir?bireysel ve toplumsal zararlari nelerdir?
size basarilar.. arastirin..dusunun, tefekur edin..yasadiklariniz ile karsilastirin..dunya ve ahiret icin en guzel dersi almaniz dilegi ile...
Gnl szm isimli ye imdilik offline konumundadr  
Alnt ile Cevapla
Alt   #4 (permalink)
Turab
Teknik Ekip
Kt Zanda Bulunmak
Kt zan, biri hakknda nyargl bir ekilde kt kanaat beslemek, onunla ilgili olumsuz tahminlerde bulunmaktr. rnein; paran kaybolduunda, bir neden yokken arkadann alm olduunu dnmen, onun hakknda ?kt zan? beslemi olmandr.

Arkada hakknda kt zan sahibi olan birinin, ona kar davranlar olumsuzlar; ters davranr; krc olur. Oysa gerek durum tahmin ettii olmayabilir. Eer sand gibi deilse, ters davrand ve kalp krd iin arkadann hakkna girmi olur. Bu konuda Yce Allah yle buyurur:

"Ey inananlar, zannetmekten kann, nk kimi zanlar gnahtr.? (Hucurat 12)

Kt zanda bulunmak dostlarn ve arkadalarn arasn aar; onlar birbirine dman eder. nsanlarn gven duygularn zedeler.

nsanlarda kuku uyandracak davranlardan uzak durmal, insanlara kar nedensiz yere olumsuz dnceler beslememeliyiz.
Turab isimli ye uanda  online konumundadr  
Alnt ile Cevapla
Yeni Konu a CEVAPLA

Bookmarks

Seenekler
Konuyu deerlendir
Konuyu deerlendir:Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
| islamiforumlar.net | Sitemap | Gizlilik Politikas | Kullanm artlar

Tm Haklar Sakldr.
Bu websitesinde Bulunan Yazlar
AKTF KAYNAK LNK belirtilmeden kullanlamaz.