bursa escort bursa escort beylikdüzü escort bursa escort escort bayan istanbul escort mersin escort bayan escort kayseri bursa escort bayan escort kayseri bursa escort MEVLEV EVRAD-I ERF (Allahmme ente's selam) (1). - islamiforumlar.net - islami forum


Burada her ey "NET"
islamiforumlar.netGo Back   islamiforumlar.net - islami forum > SLAM PAYLAIMLAR > Mevlana Celaleddin Rumi Hz. > Mevlevi Evrad- erifi
www.islamiforumlar.net
Kayt ol Yardm Ajanda Arama Son Mesajlar Forumlar Okundu Kabul Et
Anasayfa Soru cevap Dua kesi slami rya tabirleri Resimli Cuma Mesajlar Dk iini rahatla letiim

MEVLEV EVRAD-I ERF (Allahmme ente's selam) (1).

Mevlevi Evrad- erifi


Yeni Konu a Konu Kapatlmtr

 

Seenekler Deerlendirme
Alt   #1 (permalink)
Ekrem
Ynetici-Admin

MEVLEV EVRAD-I ERF (Allahmme ente's selam) (1).
MEVLEV EVRAD-I ERF

Allah Teala’nn mbarek isminin yardm niyetiyle
Evrd- erfe’ye balarm.
“Er-Rahmn” dnyada kullarna nimet verici,
“Er-Rahm” ahirette yalnz mminlere cennetle ikram edicidir.Bismillhi’r-rahmni’r-rahm.

1. Allhmme ente’s-selm 2. Ve minke’s-selm. 3. Ve ileyke yed’s-selm. 4. Fe hayyin Rabben bi’s-selm. 5. Ve edhln drake dra’s-selm. 6. Tebrakte Rabben bi’s-selm 7. Ve teleyte leke’l-hamd y zelcelli ve’l-ikrm. 8. Sbhneke m ‘abednke hakka ibdetike y ma’bd. 9. Sbhneke m ‘arafnke hakka ma’rifetike y ma’rf. 10. Elhamd lillhi ale’t-tevfk.11. Ve estafirullhe ale’t-taksr. 12. Ehed en l ilahe illallh vahdeh l erike leh. 13. Ve ehed enne Muhammeden abdh ve raslh. La ilhe illallh leh’l-mlk ve leh’l-hamd yuhy ve ymt ve hve hayyn l yemt biyedihi’l-hayru ve hve l klli ey’in kadr. 14. L ilhe illallh leh’n-ni’met ve leh’l-fadl ve leh’s-sen’l-hasen. L ilhe illallh shb’l-vahdniyyeti’l-kadmiyyeti’l-ezeliyyeti’l-ebediyyeh. 15. L ilhe illallh vel na’bd ill iyyh muhlisne lehddne velev kerihe’l-kfirn. 16. Allhmme l mni’a lim a’tayte vel mu’tye lim men’te vel hdiye lim azlelte. 17. vel mudille lim hedeyte 18. vel rdde lim kazeyte 19. Vel mbeddile lim hakemte 20. Vel yenfe’u ze’l-ceddi minke’l-cedd21. Bismillhi Ellez l yedurru me’a ismih ey’n fi’l-ard vel fi’s-semi ve hve’s-sem’u’l-alm. 22. Bismillhi l nefs ve dn. 23. Bismillhi l ehl ve ml. 24. Bismillhi l m a’tn. 25. Rabb Allh Rabb vel rik bih ey’. Allh e’azz ve ecell mimm ehf ve ahzeru azze cruke ve celle senke ve tekaddeset esmke vel ilhe ayruk. 26. Allhmme inn e’z bike min erri nefs ve min erri gayr 27. Ve min erri klli cebbrin and. 28. Ve min erri klli eytnin merd. 29. nne vely’ellh’l-lez nezzele’l-kitbe vehve yetevelles slihyn. 30. Fe in tevellev fekul hasbiyellh l ilhe ill hve aleyhi tevekkelt ve hve Rabb’l-aril azm. 31. L ilhe ill hve’l-hakm’l-kerm. 32. Sbhnallhi Rabbi’l-’ari’l-’azm.
33. Ve’l-hamd lillhi Rabbi’l-’lemn. 34. L ilhe illallh vahdeh l erke leh ilhen vahiden. 35. Ehaden ferden sameden vitran Rabben lem yettehz shbeten vel veled. 36. Y men la yeulh sem’un an sem’n ya men la yahtelif aleyhi’l-lt. 37. Ezign berde afvike ve halvete mafiretik.1.-3. Ey Allah’m, zat ayptan ve sfat noksandan ve kt fiillerden pk ve slim olan ve kullarn korkulu eylerden kurtarc sensin.
Din ve dnyev fetlerden ve kahr eserlerinden iki cihanda selmet ve kurtulu sendendir.
ki cihanda selamet, sana dne ve kavumaya baldr.
4. Ey Rabbimiz, bizi korkun eylerden muhafaza buyur ve selametle ebed hayata eritir.
5. Bizi fazlnla ve ltfunla ‘Darsselam’ ismiyle isimlendirilen cennetine koy.
6. Sen selamet, bereket ve ihsan sahibisin.
7. Ey azamet, cell, ikram ve cemal sahibi olan Allah’m! Zatnla, ef’linle, sfatnla herkesten ve her eyden ycesin.
Btn hamd ve sen ancak sana mahsustur.
8. Ey ycelerden yce Allah’m! Seni noksan sfatlardan takdis ve tenzih ediyoruz ki, zat- pkine layk ibadetle sana kulluk edemedik.
9. Ey nimet vermek ve ihsan etmekle tannm olan Allah’m.
Seni hakikatin zere bilemedik. 10. Her trl vg, bizleri hayra ve ma’rifetullah’a muvaffak klan Allah’a mahsustur.
11. Yksek ve ulu derghndan her bir gnahm iin mafiret isterim.
12. Ben ehadet ederim ki, gerekten ibadete layk ve mstahak Allah Tel’dan bakas yoktur.
badete layk ve mstahak Allah Tel Hazretleridir.
13. Zatnda esiz olup fiillerinde ve sfatnda ortak ve benzeri olmad halde, ben ehadet ederim ki, gerekten Hazreti Muhammed (s.a.v.) Allah Tel’nn kulu ve elisidir.
badet ancak Allah’adr. yle Allah ki, mlk ona mahsustur. yle Allah ki, hamd O’na mahsustur.
ldrmek ve diriltmek O’na mahsustur. Allah zatnda sonsuz hayat ile diri olup O’na asla lm erimez ve zeval gelmez.
Btn hayrlar, iyilikler onun kudret elindedir. O Allah Tel’nn her eye gc yeter.
Kudretinin yetmedii ve erimeyecei bir ey yoktur.”
14. Allah’tan baka ilah yoktur. Nimet vermek, karlksz ihsan ve yardm etmek ona mahsustur. Btn vg ve gzellikler O’na mahsustur
15. badete layk ancak Allah’tr ki; vahdaniyyet, ferdiyyet, kadmiyyet, ezeliyyet ile ebediyyet O’nundur.
badete layk ve mstahak Cell sahibi olan Allah’tr.
Kafirler beenmeselerde dini Allah’a tahsis ederek samimiyetle ibadeti ancak O’na yaparz.
16. - 20. “Ey mabudum, senin ihsan edip baladn eyi engellemeye hi kimsenin gc yetmez.
Senin vermediin eyi vermeye de kimsenin gc yetmez. Kaza ve kaderini kimse geri eviremez.
Sapkla drdn kimseyi, hi kimse hidayete eritiremez. Senin hidayete ulatrdnda hi kimse saptramaz.
Dnya ve ahiret ilerinde senin hkmeylediin eyi deitirici yoktur.
Zengin olanlara zenginlikleri fayda etmez. Zenginlik, senin fazlnla megul olmaktr.
21. Allah’n adyla balarm ki, O’nun ismiyle balayan bir ie yerdeki ve gkteki hibir ey zarar veremez. O, her eyi iiten ve bilendir.
22. Ben, canm iin ve dinim iin Bismillah derim.
23. Ben, ailem ve malm zerine Hak Tel’nn mbarek ismini anarm.
24. Rabbimin bana fazl ve kereminden balad ey zerine ona brnerek snak ve korunak buluyorum.
25. Allah, Rabbimdir ki; ona hibir eyi ortak komam.
O, benim korkup ekindiim eylerin hepsinden daha yce, daha ulu, daha kuvvetli ve gliptir.
Ei ve benzeri yoktur. Senin imdad ve yardm eylediin kimse, dmanna galip oldu.
Seni vmekte lem aciz ve btn yaratlmlarn dili ksrdr. simlerin eksikliklerden uzak ve temizdir.
Ululuk, ferdiyet ve vahdaniyet zatna mahsustur. Senden baka ilh yoktur.
26. Allah’m! Ben nefsimin errinden ve hilesinden sana snyorum.
27. Her bencil ve kibirli, inat, zararl olan kimselerin erlerinden de sana snyorum.
28. Her bir eytan ve inat cinlerin errinden de sana snyorum.
29. Gerekten benim sahibim, yardmcm ve yaratcm o Allah’tr ki, Kur’an’ ahir zaman peygamberi olan Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz’e indirip ihsan eyledi.
30. yle Celal sahibidir ki, iyi ve ibadet edici kullarnn her halkrda yardmcsdr. Eer sana iman etmekten yz evirirlerse yle syle: ‘Allah bana kfidir ve ondan baka ilh yoktur.
Yalnz O’na gvendim, O’na dayandm. O yce arn sahibidir.’
31. O’nun cmertlii ve ihsan bana bol bol yeter.
32. Yce arn Rabbi olan Allah’ noksanlardan tenzih ederim.
33. Hamd lemlerin Rabbi olan Allah’adr.
34. Kendisinden baka bir ma’bud ve ilh yoktur;
35. O, varlnda tekdir. Herkes O’na muhta olup O, kimseye muhta deildir. O, arkada, oluk ocuk edinmemitir.
36. Ey bir eyi iitmesi baka, bir eyi iitmesine engel olmayan, dillerin farkll kendine zor gelmeyen, her konumay anlayan, her dili bilen Rabbimiz!
37. Bize affnn erbetini iir ki, isyan ateiyle yanm gnllerimizin harareti snsn. Affnn sofrasnn tadn bize tattr da a gnllerimiz doysun.
Talanm eytnn errinden Allah’a snrm.

https://www.islamiforumlar.net/mevle...lahun-2-a.html

PAYLA
Facebook Twitter GoogleEkrem isimli ye imdilik offline konumundadr  
Yeni Konu a Konu Kapatlmtr

Bookmarks

Seenekler
Konuyu deerlendir
Konuyu deerlendir:Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
| islamiforumlar.net | Sitemap | Gizlilik Politikas | Kullanm artlar

Tm Haklar Sakldr.
Bu websitesinde Bulunan Yazlar
AKTF KAYNAK LNK belirtilmeden kullanlamaz.