bursa escort bursa escort beylikdüzü escort bursa escort escort bayan istanbul escort mersin escort bayan escort kayseri bursa escort bayan escort kayseri bursa escort Mevlevi Evrad- erifi (Ya sn) (5). - islamiforumlar.net - islami forum


Burada her ey "NET"
islamiforumlar.netGo Back   islamiforumlar.net - islami forum > SLAM PAYLAIMLAR > Mevlana Celaleddin Rumi Hz. > Mevlevi Evrad- erifi
www.islamiforumlar.net
Kayt ol Yardm Ajanda Arama Son Mesajlar Forumlar Okundu Kabul Et
Anasayfa Soru cevap Dua kesi slami rya tabirleri Resimli Cuma Mesajlar Dk iini rahatla letiim

Mevlevi Evrad- erifi (Ya sn) (5).

Mevlevi Evrad- erifi


Yeni Konu a Konu Kapatlmtr

 

Seenekler Deerlendirme: Konunun ortalama Deerlendirmesi 5,00/5,00 puandr.
Alt   #1 (permalink)
Ekrem
Ynetici-Admin

Mevlevi Evrad- erifi (Ya sn) (5).


Bismillhi’r-rahmni’r-rahm.
1. Y sn. 2. Ve’l-Kur’ni’l-hakm. 3. nneke lemine’l-mrseln. l srt’n mstakm. 4. Tenzle’l-’azzi’r-rahm. 5. Litnzira kavmen m nzira bhm fehm fln. 6. Lekad hakka’l-kavl l ekserihim fe hm l y’minn. 7. nn ce’aln fi a’nkhim allen fehiye ile’l-ezkni fehm mukmehn. 8. Ve ce’aln min beyni eydhim sedden ve min halfihim sedden fe aeyn hm fehm l ybsrn. 9. Ve sevn aleyhim e-enzerte hm em lem tnzir hm l y’minn. 10. nnem tnziru meni’t-tebe’az zikra ve haiye’r-rahmne bi’l-ayb, febe’-ir h bi mafiratin ve ecrin kerm. 11. nn nahn nuhyi’l-mevta ve nekt-b m kaddem ve srahm. Ve klle ey’in ahsaynh f immi’n mbn.
12. Vadrib lehm mesele’n ashbe’l-karyeh. z ce he’l-mrseln. 13. z erseln ileyhimsneyni fekezzeb hm fe’azzezn bislisin fekl inn ileykm mrseln. 14. Kl m entm ill beerun misln ve m enzele’r-rahmn min ey’in in entm ill tekzibn. Kl Rabbn ya’lem inn ileykm lemrseln. 15. Vem aleyn ille’l-belu’l-mbn. 16. Kl inn tedayyern bi km lein lem tenteh lener-cmennekm vele-yemessennekm minn azbn elm. 17. Kl tirukm me’akm ein zk-kirtm bel entm kavm’n msrifn. 18. Ve ce min aksa’l-medneti racln yes’. Kle y kavmit-tebi’’l-mrseln.
19. ttebi’ men l yes’elkm ecra’n ve hm mhtednRahman ve Rahm olan Allah’n adyla.
1. Y sn. 2. Hikmet dolu Kur’n hakk iin, 3. Sen phesiz peygamberlerdensin. Doru yol zerindesin. 4. (Bu Kur’an) stn ve ok merhametli Allah tarafndan indirilmitir. 5. Atalar uyarlmam. Bu yzden kendileri de gaflet iinde kalm bir toplumu uyarman iin indirilmitir. 6. Andolsun ki onlarn ou cezay hak etmilerdir. nk onlar iman etmiyorlar. 7. Biz onlarn boyunlarna halkalar geirdik. O halkalar enelere kadar dayanmaktadr. Bu yzden kafalar yukar kalkktr. 8. nlerinden bir set ve arkalarndan bir set ektik de onlar kapattk, artk gremezler. 9. Onlar (azb ile) uyarsan da,uyarmasan da onlar iin birdir; mna gelmezler. 10. Sen ancak zikre (Kur’n’a) uyan ve grmedii halde Rahmn’dan korkan kimseyi uyarabilirsin. te bylesini bir mafiretle ve pek gzel bir mkfatla mjdele. 11. phesiz lleri ancak biz diriltiriz. Onlarn yaptklar her ii, braktklar her izi yazarz. Biz her eyi apak bir kitapta (levh-i mahfz’da) sayp yazmzdr.
12. (Ey Habbim!) nsanlara u kasaba ahlisini misl getir: Hani onlara eliler gelmiti. 13. te o zaman biz onlara iki eli gndermitik, onlar ikisini de yalanladlar. Bunun zerine bir nc eli gnderdik. Onlar: “Biz size gnderilmi Allah elileriyiz!” dediler. Onlar: “Siz bizim gibi insandan baka bir ey deilsiniz. Hem Rahmn herhangi bir ey de indirmedi. Siz sdece yalan sylyorsunuz.” dediler. 14. Elilere dediler ki: Siz de ancak bizim gibi birer insansnz. Rahmn, herhangi bir ey indirmedi. Siz ancak yalan sylyorsunuz. 15. (Eliler): Dediler ki; Rabbimiz biliyor; biz gerekten size gnderilmi elileriz. 16. Bize den (vazife) apak bir teblidir, dediler. 17. Bunun zerine onlar (kasaballar);” Dorusu siz bize uursuz geldiniz. (Bu hal ve hareketlerinizden) vazgemezseniz andolsun ki sizi talayacaz ve bizden size ackl bir ktlk dokunacaktr.” dediler. 18. Eliler yle cevap verdi: ”Uursuzluunuz kendinizdedir. Size nasihat ediliyorsa bu uursuzluk mudur? Bil’akis siz haddi aan (ar giden) bir milletsiniz.” 19. Derken ehrin br ucundan (t kenar mahalleden) koarak bir adam geldi; “Ey kavmim bu gnderilmi olanlara (elilere) uyun.“ dedi.
20. Sizden hibir cret istemeyenlere uyun.nk onlar hidyete ermi kimselerdir.20. Ve m liye l a’bd’l-lez fetaran ve ileyhi trce’n. 21. E-ettehz min dnih lihete’n in yridni’r-rahmn bidurrin l tuni ann efat-hm ey’en vel ynkzn. 22. nn izen lef dallin mbn. 23. nn ment bi rabbikm fesmen. 24. Kle’dhli’l-cenneh. Kle y leyte kavm ya’lemn. 25. Bi-m aferal Rabb ve ce’alen min’el-mkramn. 26. Ve m enzeln l kavmih min ba’dih min cndi’n mine’s-semi ve m knn mnziln. 27. n kne’t ill sayhate’n vhidete’n fe-izhm hmidn 28. Y hasrate’n ‘ale’l-’bd. M ye’thim min raslin ill kn bi h yestehzin. 29. Elem yerav kem ehlekn kablehm mine’l-kurni ennehm ileyhim l yercin. 30. Ve in kll’n lemm cemiy’un ledeyn muhdarn. 31. Ve yet’n lehm’l-ardu’l-meyteh. Ahyeyn h ve ahracn minh habbe’n feminh ye’kln. 32. Ve ce’aln fh cenntin min nahli’n ve a’nbi’n ve feccern f h mine’l-’uyn.20. Ben, beni yaratana ne diye kuluk etmeyecekmiim? Halbki hepiniz O’na dndrlp gtrleceksiniz. 21. O’nu brakp baka tanrlar m edineyim? Rahmn olan Allah bana bir zarar vermek isterse, o tanrlarn efati bana hibir fayda vermez. Onlar beni kurtaramazlar. 22. te o zaman ben apak bir sapkln iine gmlm olurum. 23. phesiz ben, Rabb’inize inandm, artk szm dinleyin. 24.-25. “Gir cennete!” denildi. (O da): “Keke, Rabbimin beni baladn ve beni ikramna mazhar olanlardan kldn kavmim bilseydi!” demiti. 26.-27. Biz ondan sonra, O’nun milletini helk etmek iin kavminin zerine gkten herhangi bir ordu indirmedik, indirecek de deildik. 28. (Onlar helak eden) sadece tek bir sayhadan (Korkun bir ses) baka bir ey deildi. Birdenbire snverip gittiler. 29. Yazklar olsun u kullara ki! Kendilerine hangi peygamber gelse hemen onunla alay etmeye kalkrlar. 30. Onlar (mrikler), kendilerinden nce nice nesilleri yok ettiimizi, bunlarn bir daha kendilerine (dnyya) dnmediklerini grmyorlar m? 32. Onlarn hepsi de toptan bizim huzurumuza getirileceklerdir.33. Li-ye’kl min semerih ve m ‘amilet-h eydhim efel yekrn. 34. Sbhne’l-lez hale-kal ezvce klleh mimm tnbit’l-ardu ve min en-fsihim ve mimm l ya’lemn. 35. Ve yet’n lehm’l-leyl neslehu min-h’n-nehra feiz hm muzlimn. 36. Ve’-ems tecr li mstekarri’n leh zlike takdru’l-’azzi’l-’alm 37. Ve’l-kamera kaddern h menzile hatt ‘de ke’l-’urcni’l-kadm. 38. Le’-ems yenbe leh en tdrike’l-kamera ve le’l-leyl sbiku’n-nehr. Ve kll’n f feleki’n yesbehn. 39. Ve yet’n lehm enn hameln zrriyyetehm fi’l-flki’l-mehn. 40. Ve halekn lehm min mislih m yerkebn33. te onlara bir delil: l topraa yamurla hayat verdik, ondan dneler kardk da onlar, bundan yerler. 34. Biz orada (yer yznde) nice nice hurma baheleri ve zm balar yarattk. lerinde birok pnarlar fkrttk. 35. Ta ki, onun meyvelerinden ve ellerinin emekleri olan mahsullerden yesinler diye. Hl kretmiyecekler mi? 36. Yerin bitirdiklerinden, insanlarn kendilerinden ve henz mahiyetini bilmedikleri eylerden ift ift yaratan Allah her trl eksikliklerden mnezzehtir. 37. Gece de onlara bir ibret almetidir. Gndz ondan syrr karrz da karanlkta kayboluverirler. 38. Gne de (bir ninedir ki) kendi yrngesinde seyreder gider.te bu, azz ve alm olan Allah’n takdiridir. 39. Biz Ay iin de birtakm yrngeler tayn ettik. Sonunda o, eski, kuru ve eri bir hurma dal gibi hill olur da geri dner. 40. Ne Gne, Ay’a yetiebilir, ne de gece gndz geebilir. Hepsi de ayr ayr bir yrngede yzerler. 41., 42. Onlar iin bir ibret de zrriyyetlerini, o dopdolu gemilerle, tamamz ve kendilerine bunun gibi daha nice binecekleri eyler yaratm olmamzdr.41. Ve in nee’ nurighm fel sariha lehm velhm ynkzn. 42. ll rahmete’n minn ve met’an il hn. 43. Ve iz kle le hm’ttek m beyne eydkm vem halfekm le’allekm trhamn. 44. Ve m te’thim min yetin min yti Rabbihim ill kn anh mu’rizn. 45. Ve iz kyle le hm enfk mimm razekakm’l-lh kale’l-lezne kefer li’l-lezne men enut’m men lev yeu’l-lh et’ameh. n entm ill f dalli’n-mbn. 46. Ve ye’klne met hze’l-va’d in kntm sdikn. 47. M yenzurne ill sayhate’n vhidete’n te’huzhm ve hm yehssmn. 48. Fel yestet’ne tavsyete’n ve l il ehlihim yerci’n. 49. Ve nfiha fi’s-sri feiz hm mine’l-ecdsi il Rabbihim yensiln. 50. Kl y ve’y-len men be’asen min merkadin. Haz m ve’ade’r-rahmn ve sadeka’l-mrseln.41. Eer dilersek, onlar, suda boarz. O zaman ne onlarn imdadna yetien olur, ne de onlar kurtarlrlar. 42. Ancak bizim tarafmzdan, bir rahmet ve belli bir zamana kadar dnyadan faydalandrmamz mstesnadr. 43. Onlara, “yaptnz ve yapmakta olduunuz iler de Allah’dan korkun, umulur ki merhamete nail olursunuz“ denildii zaman aldrmazlar. 44. Onlara Rabb’lerinin yetlerinden bir yet gelmeye grsn, ille de ondan yz evirmilerdir. 45. Onlara “Allah’n size verdii rzklardan (hayr yolunda) sarf ediniz“ denildii vakit o kfirler, m’minlere: ”Allah’n diledii takdirde doyuraca kimseleri biz mi doyuracaz? Dorusu siz apak bir sapklk iindesiniz.” derler. 46. Ve yine derler ki: “Eer doru sylyorsanz bu tehdit ne zaman gerekleecektir?” 47. Onlar, biribirleriyle ekiip dururken aslnda kendilerini anszn yakalayacak korkun bir sesi bekliyorlar. 48. Artk onlarn ne bir vasiyette bulunmaya, ne de ailelerine dnmeye gleri yeter. 49. Nihayet kyamet sr’u flendiinde hemen onlar kabirlerinden kalkp Rabb’larna koarlar. 50. te o zaman “(vay hlimize!) kabrimizden bizi kim kaldrd? Bu, Rahmn’n vaadettiidir. Meer peygamberler ne doru sylemiler.” derler.PAYLA
Facebook Twitter GoogleEkrem isimli ye imdilik offline konumundadr  
Alt   #2 (permalink)
Ekrem
Ynetici-Admin51. n kne’t ill sayhate’n vhidete’n feiz hm ce-m’un ledeyn muhdarn. 52. Fe’l-yevme la tuzlem nefsn ey’en vel tczevne ill m kntum ta’meln. 53. nne ashbe’l-cenneti’l-yevme f uulin fkihn. 54. Hm ve ezvchm f zllin ale’l-eriki mttekin. 55. Le hm fih fkihet’n ve lehm m yedde’n. 56. Selm’n kavle’n min-Rabbi’r-rahm. 57. Ve’mtz’l-yevme eyyhe’l-mcrimn. 58. Elem ‘a’hed ileykm y ben deme en l ta’bd’-eytn. nneh lekm advv’n mbn. 59. Ve eni’ bdn. Haz srtu’n mstekm. 60. Ve lekad edalle min-km cibille’n kesra’n efelem tekn ta’kln 61. Hzih cehennem’l-let kntm t’adn 62. Islev-he’l-yevme bim kntm tekfrn.51. Olan mthi bir sesten ibarettir. Bunun zerine onlarn hepsi topyekn ve derhal huzurumuzda hzr bulundurulurlar. 52. Artk o gn hibir kimse en ufak bir hakszla uramaz. Siz de orada ancak yaptklarnzn karln alrsnz. 53. Dorusu, o gn cennetlikler, gerekten ni’metler ierisinde saf srerler. 54. Kendileri de, zevceleri de cennet glgeleri altnda, tahtlarn stne kurulurlar. 55. Orada, onlar iin her trl meyve vardr. Btn arzular (derhal) yerine getirilir. 56. Onlara pek merhametli Rabb’in (bizzat) syledii selm vardr. 57. (Cehennemliklere) “Ey gnahkrlar, bugn siz (cennetliklerden) ayrln denir. 58. (Allah Tel) Ey demoullar! Ben size eytna tapmayn, nk o size apak bir dmandr, demedim mi? 59. Ve “ bana kulluk edin; ite dosdoru yol budur.”diye size emretmedim mi? 60. Andolsun ki eytan sizden nice nesilleri kandrp saptrd. Hl akl erdiremiyor musunuz? 61. te bu size va’dedilen cehennemdir. 62. nkrnz sebebiyle bugn girin oraya.
63. El-Yevme nahtim ‘l efvhi-him ve tkellimn eydhim ve tehed erclhm bim kn yeksibn. 64. Velev ne letamesn ‘l a’y-nihim festebeku’s-srta fe enn ybsrn. 65. Velev ne lemesahnhm l meknetihim femestet’ mudyye’n ve l yercin. 66. Ve men nammir h nnekkis h fi’l-halk efel ya’kln. 67. Ve m alle’mnh’-i’ra ve m yenbe leh in hve ill zikrun ve Kur’n’n mbn. 68. Liynzira men kne hayyen ve yehkka’l-kavl ale’l-kfirn. 69. Evelem yerav enn halakn lehm mimm amilet eydn en’men fe-hm leh mlikn. 70. Ve zelleln h lehm feminh rakbhm ve minh ye’kln. 71. Ve lehm fih menfi’u ve merib, efel yekrn. 72. Ve’t-tehaz min dni’l-lhi lihete’n le’alle hm ynsarn.63. te o gn onlarn azlarn mhrleriz; yaptklarn bize elleri anlatr; ayaklar da hidlik eder. 64. Dileseydik gzlerini bsbtn kr ederdik de yolu bulmak iin urap didiirlerdi. Ama, nasl grebilirlerdi? 65. Dileseydik onlar olduklar yerde dondururduk da ne ileri gidebilirler, ne de geri dnebilirlerdi. 66. Biz kime uzun mr verirsek, biz onun gelimesini tersine eviririz. Hi dn myorlar m? 67. Biz Muhammed (s.a.v.)’e iir de retmedik. Zten O’na iir yakmaz da. O’nun syledikleri, Allah’tan gelmi bir t ve apak bir Kur’n’dr. 68. (O sz), kalbi diri olanlar uyarsn ve kfirler cezay haketsinler diye. 69. Onlar grmyorlar m ki (kudret) ellerimizle kendileri iin birok hayvan yarattk da onlara ship oldular. 70. Bu hayvanlar onlarn emrine verdik, onlarn bir ksmn binek olarak kullanrlar; bir ksmn da besin olarak yerler. 71. Bu hayvanlarda onlar iin daha nice faydalar ve iecek (st) ler vardr. Hl kretmezler mi? 72. Onlar Allah’ brakp da, kendilerine yardm dokunur diye, baka tanrlar edindiler.73. La yestety’ne nasrahm ve hm lehm cndn muhdarn. 74. Fel yahznke kavlhm. nn na’lem m ysirrne ve m yu’linn. 75. Evelem yera’l-insn enn halaknh min nutfetin feiz hve hasmn mbn. 76. Ve darabe len meselen ve nesiye halkah. Kle men yuhyi’l-’zme vehiye ramm. 77. Kul yuhy hellez eneeh evvele merrah. Vehve biklli halk’n alm. 78. Ellez ce’alelekm mine’-eceri’l-ahdari naran feiz entm minh tkdn. 79. Eve-leysellez halekas semvti ve’l-arda bi kdirin l en yahlka mislehm. Bel ve hve’l-hallku’l-’alm. 80. nnem emruh iz erde ey’en en yekle leh kn feyekn. 81. Fe sbhnellez biyedih melekt klli ey’in ve ileyhi trcen. (Yasin :1-81)73. Halbuki bu ilhlar onlara asla yardm edemezler. Aksine kendileri o tanrlar iin nbeti askerdirler. 74. (Habbim!) O halde O mnkirlerin szleri sakn seni zmesin. phe yok ki biz onlarn gizlediklerini de, aa vurduklarn da biliyoruz. 75. nsan, kendisini bir nutfeden yarattmz grmez mi de hemen (bize) apak bir hasm kesilir, 76. Kendi yaratln unutarak bize “u rm kemikleri kim diriltecek?“ diyerek misl getirmeye kalkr. 77. De ki: “lk olarak onu kim yaratt ise O diriltir. nk O, her trl yaratmay gayet iyi bilir.” 78. Yemyeil (ya) aatan size ate karan O’dur. te siz atei ondan yakyorsunuz.
79. Gkleri ve yeri yaradann, onlar gibisini (benzerini) yaratmaya gc yetmez mi? Elbette yeter. nk O,btn mahlkt yaradan ve (yaratmann srrn) hakkyla bilendir. 80. O, bir eyi yaratmak istedii zaman, O’nun yapt sdece o eye ol demekten ibarettir; o da hemen oluverir. 81. Hereyin hkmranl elinde olan Allah, noksan sfatlardan mnezzehtir. Siz de ancak O’na dndrleceksiniz. (Yasin :1.-81)

1. Vel ted’u mllhi ilhen har. L ilhe ill h. Kll ey’in hlikn ill vecheh. leh’l-hkm ve ileyhi trcen.(Kasas:88) 2. Velekad sebekad kelimetn li’bdinel mrseln. (Sfft:171) 3. nnehm lehml mensrn. (Sfft:172) 4. Ve inne cnden lehml libn. (Sfft:173) 5. Fetevelle anhm hatt hyn. (Sfft:174) 6. Ve ebsrhm fesevfe ybsrn. (Sfft:175) 7. Efebi azbin yesta’ciln (Sfft:176) 8. Feiz nezele bishatihim fese sabhul mnzern. (Sfft:177) 9. Vetevelle anhm hatt hyn. (Sfft:178) 10. Ve ebsr fe sevfe ybsrn. (Sfft:179) 11. Sbhne Rabbike Rabbil i’zzeti amma yesfn.Ve selmn alel mrseln. Velhamd lillhi Rabbil lemin. (Sfft:181-182)1. Allah ile birlikte baka bir ilha tapp yalvarma! O’ndan baka ilh yoktur. O’nun ztndan baka her ey yok olacaktr. Hkm O’nundur ve siz ancak O’na dndrleceksiniz. (Kasas: 88) 2. Andolsun ki, peygamber kullarmza sz vermiizdir. 3. Onlar mutlaka zafere ulaacaklardr. 4. Bizim ordumuz phesiz stn gelecektir. 5. Onun iin sen bir sre onlara aldr etme. 6. Onlarn halini gr, onlar da greceklerdir. 7. Azabmza uramakta acele mi ediyorlar? 8. O azap, yurtlarna indiinde, uyarlan, fakat yola gelmeyenlerin sabah ne kt olur! 9. Ey Muhammed! Bir sreye kadar onlara aldrma. 10. necek azab gzetle, onlar da greceklerdir. 11. Senin kudretli Rabb’in, onlarn isnat etmekte olduklar vasflardan mnezzehtir. 12. Btn peygamberlere selm olsun! 13. lemlerin Rabb’i olan Allah’a hamdolsun. (Sfft: 171-182)
Talanm eytnn errinden Allah’a snrm.

Ekrem isimli ye imdilik offline konumundadr  
Yeni Konu a Konu Kapatlmtr

Bookmarks

Seenekler
Konuyu deerlendir
Konuyu deerlendir:Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
| islamiforumlar.net | Sitemap | Gizlilik Politikas | Kullanm artlar

Tm Haklar Sakldr.
Bu websitesinde Bulunan Yazlar
AKTF KAYNAK LNK belirtilmeden kullanlamaz.