KURAN-I KERİM ÖĞRENİYORUM
Günde sadece 15 dakikanızı ayırarak 20 günde Kuran-ı Kerim okumayı öğrenebilirsiniz...!! Her sayfayı dikkatlice ve sırası ile öğrenmeye çalışın... Sayfanın başlığına tıkladığınızda, sayfa ile ilgili açıklamayı dinleyebilirsiniz... Harflerin üzerine tıkladığınızda ise harflerin okunuşlarını dinleyebilir, kendiniz de tekrar edebilirsiniz...


1  2  3   4   5  6   7   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20


www.islamiforumlar.net


  1. “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğreteniniz ve öğreneninizdir” Darimi:2/437
  2. “Kur’an’ı seslerinizle süsleyiniz” Ebu Davut:2/74, Nesai;2/79
  3. “İçinde Kur’an’dan bir şey olmayan kişi harap eve benzer” Sünen-i Tirmizi; 5/177
  4. “Kim Kur’an’dan bir ayet dinlerse, dinlediği ayet onun için(dünyada ve ahirette) nur olur” Darimi:2/444
  5. “Kur’an, Allah’a gökler, yerler ve onlarda bulunanlardan daha sevimlidir” Darimi:2/441
  6. “Kur’an’ın okunduğu evin hayır ve bereketi artar, Kur’an’ın okunmadığı evin hayır ve bereketi azalır” El İtkan-Suyuti:2/331
  7. “Sözlerin en hayırlısı Allahın kitabı Kur’an’dır” Buhari:6/327, Müslim:3
  8. “Çocuğuna Kur’an öğreten babaya Cennette taç giydirilir”Taberani, Evsat
  9. “Kim Allah’ın kitabından bir ayet öğrenirse, kıyamet günü öğrendiği bu ayet onu gülerek karşılar” Buhari:6/327, Müslim:2/194
  10. “Sizler (kıyamet günü) Allah’ın katına Kur’an’dan daha üstün bir şey ile varamazsınız” El İtkan:2/333