Zülkarneyn Aleyhisselam.

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,107
Tepkime puanı
81
ZÜLKARNEYN ALEYHİSSELÂM:
Peygamber veya velî Kur'ân-ı kerîmde kıssası, doğuya ve batıya düzenlediği seferleri zikr edilmiştir Asıl ismi, İskender olup, doğuya ve batıya gittiği için İskender-i Zülkarneyn nâmıyla anılmıştır.

Yemen'de yaşayan Münzir İskender ile, Aristo'nun talebesi olan Makedonyalı İskender'den daha önce yaşamıştır.
Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:
Senden Zülkarneyn'i sorarlar Sen; "Ben size onun hâlinden haber vereyim" de Biz onu yeryüzünde bir kudrete erdirdik ve ona her (istediği) şeyden bir sebeb verdik
O da (batıya doğru) bir yol tuttu Nihâyet güneşin battığı yere ulaştı.

Onu (güneşi) sanki kızgın, siyâh çamurlu bir pınar içinde batarken buldu Ve onun yanında bir kavim buldu.

Ey Zülkarneyn (o insanlar îmâna gelmezlerse dilersen öldürmek sûretiyle bu kavme) azâb et Yâhut onların hakkında hüsn-i muâmele edersin dedik.

Sonra o (Zülkarneyn aleyhisselâm) bir yol tuttu (doğuya gitti)
Nihâyet üstüne güneşin (ilk önce) doğduğu yere ulaştığı zaman onu bir kavmin üzerine doğuyor buldu ki, biz onlar için buna karşı (korunacak) hiçbir siper yapmamıştık İşte (Zülkarneyn'in işi) böyle idi (Kehf sûresi: 83)
İsmini duyduğunuz kimselerden, yeryüzüne dört kişi mâlik oldu İkisi mü'min, ikisi de kâfir idi
Mü'min olan ikisi, Zülkarneyn ile Süleymân (aleyhisselâm) idi
Kâfir olan ikisi de Nemrûd ile Buhtunnasar idi.

Beşinci olarak yeryüzüne benim evlâdımdan biri yâni Mehdî mâlik olacaktır (Hadîs-i şerîf-Alâmet-ül-Mehdî)
İbrâhim aleyhisselâm zamânında yaşayan Zülkarneyn aleyhisselâm, onunla birlikte haccetti ve elini öpüp duâsını aldı
Teyzesinin oğlu olan Hızır'ı aleyhisselâm ordusuna kumandan tâyin etti.

Ye'cûc ve Me'cûc kavminin insanlara zarar vermelerine mâni olmak için taş ve demirden bir set yaptı
Bu şimdiki Çin seddi değildir Asya ve Avrupa kıtalarına hâkim oldu.
Her tarafa Allahü teâlânın emir ve yasaklarını yaydı Kâfirlerle savaşıp, mü'minlere güzel muâmelede bulundu
Vazîfesini bitirip, ömrünü tamamlayınca, Medîne ile Şam arasında, Şam'a beş günlük mesâfedeki Dûmet-ül Cendel denilen yerde vefât etti
Mekk e'de veya yine o civârda Tehame dağlarında defn edildi. (Kurtubî-Taberî-İbn-ül-Esîr)
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt