Zekatta nisab miktarının kırkta bir (1/40) olduğunun delilleri nelerdir?

Elifgül

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Zekatta nisab miktarının kırkta bir (1/40) olduğunun delilleri nelerdir?

Nisab miktarının altın ve ticari mallarda kırkta bir olduğu hususunda Peygamberimiz (asm)'in ve sahabelerin beyanları vardır.
Altın ve gümüşte farz olan zekat miktarı 1/40, (kırkta bir) yani yüzde iki buçuk (%2,5)'tur. Kişi iki yüz dirhem paraya sahip olunca ve bu paranın üzerinden bir yıl geçince bundan beş dirhem zekat vermek gerekir. Yirmi miskalde ise yarım dirhem gerekir.
Bu görüşün dayandığı delil, bu konuda sabit olan hadislerdir. Bunlardan biri Hz Peygamber (asm)'in Hz. Ali (ra)'ye söylediği şu hadistir:
"Senin iki yüz dirhemin olduğu ve üzerinden bir yıl geçtiği zaman, bundan beş dirhem zekat vermen gerekir. Yirmi dinar oluncaya kadar da altın paradan sana bir şey lazım gelmez. Yirmi dinarın olduğu ve üzerinden bir yıl geçtiği zaman bu paradan yarım dinar zekat vermen gerekir."(1)
Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:
"Altın üzerinden yirmi miskalden azından zekat yoktur, gümüş üzerinden iki yüz dirhemden azından zekat yoktur."(2)
"Her kırk dirhemden bir dirhem paranızın zekatını verin. İki yüze tamamlanıncaya kadar size bir şey vermek gerekmez. Para iki yüz dirhem olunca bundan beş dirhem zekat vermek gerekir. Fazlası bu hesaba göre zekata tabidir."(3)
Dipnotlar:

1. Bu hadis Ebu Davud ve Beyhakirivayet etmişlerdir. Neylül Evtar, IV, 138.
2. Bu hadisi Ebu Ubeyd rivayet etmiştir.
3. Bu hadisi Darekutni ile Esrem rivayet etmiştir. Ebu Davud Hz Aliden rivayet etmiştir. Hz. Ali ile İbn Ömer'den rivayet edilmiştir.
( Prof. Dr. Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi)

Veren el alan elden hayırlıdır. 80gr altınınız veya bunun karşılığı kadar paranız yada malınız varsa ve bu miktar sizde bir sene süreyle beklemişse, bu miktarın %2.5 kadarını zekat verin kardeşim. Zekat malı temizler. Şeytan sizi kandırmaya çalışır. Zekat verdiğinizde, paranızın azalacağını zannedersiniz şeytan size vesvese verir. Zekat olarak verdiğinizden fazlası size geri dönecektir. Zekatı kısanın veya vermeyenin vay haline. Kimin parasını kimden sakınıyorsun diye soracak Rabbim. Amman dikkat!!!
 
Üst Alt