Zebâyıh-zebh-zebûr

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,107
Tepkime puanı
81
ZEBÂYIH:
Kesilecek kurbanlık hayvanlar Kurban edilmiş, kurban olarak kesilmiş hayvanlar.
(Bkz Zebh)
31sd9.gif

ZEBH:
Boğazlama, kesme Hayvanın boğazındaki yemek borusu, hava borusu, iki yandaki kan damarından üçünü bir anda kesmek.
"Bismillâhi Allahü ekber" diyerek deveden başka hayvanın boğazının herhangi bir yerinden zebh edilir Bismillâhi derken (h)yi belli etmek lâzımdır
Belli edince Allahü teâlânın ismi olduğunu düşünmek lâzım olmaz (h)yi açıkça belli etmezse, Allahü teâlânın ismini söylediğini düşünmek lâzımdır
Bunu da düşünmezse, hayvan leş olur Yemesi helâl olmaz. (İbn-i Âbidîn)
Deve kesmekte sünnet olan nahrdır (damarları boynun alt tarafından, göğsün bitim yerinden kesmek) Sığır cinsi, ganem (koyun) ve tavuk gibi zebh olunur.

Deveyi zebh ve sığırı ve koyunu nahr etmek mekrûhtur (Fetâvây-i Hindiyye)
Hayvanın boğazında merî denilen yemek borusu, hulkûm denilen hava borusu ve evdâc denilen iki yanda birer kan damarı vardır.

Zebh ve nahrda bu dört borudan üçü bir anda kesilmelidir Zâbihin (kesenin) kıbleye dönmesi sünnettir (M Zihni Efendi, İbn-i Âbidîn)
Eti helal olan hayvanlardan boynu uzun olanların hepsi nahr, boynu kısa olanların hepsi zebh edilir. (İbn-i Âbidîn)
Zebh edilmeksizin ölen hayvan, meyte (leş) olduğu gibi dînin bildirdiği şekilde zebh edilmeyip de boğulmak ve başı koparılmak yâhut beyni üzerinde tokmak vurulmak veya kulak tozuna şiş saplanmak şeklinde öldürülen hayvan dahi meyte (leş) demektir. (M Zihni Efendi)
31sd9.gif

ZEBÛR:
Dört büyük kitabdan biri Dâvûd aleyhisselâma indirilen mukaddes kitâb
Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:
Dâvûd'a (aleyhisselâm) Zebûr'u verdiğimiz gibi, (Habîbim) şüphesiz sana da vahy ettik. (Nisâ sûresi: 163)
Tevrât'tan sonra Zebûr'da da yazmışızdır ki, arza (Cennet'e ancak) sâlih kullarım mîrâsçı olur. (Enbiyâ sûresi: 105)
Allahü teâlânın peygamberleri vâsıtasıyla kullarına gönderdiği dört büyük kitabdan biri olan Zebûr, manzûm (şiir hâlinde) olup, İbrânî dili üzere idi Tevrât'tan sonra indirilmiştir Vâz ve nasîhat şeklinde olup, Tevrât'ı kuvvetlendirir ve açıklar Z ebûr, Tevrât'ın hükmünü nesh etmemiş (kaldırmamış)tır İçinde haram ve helâle dâir hükümler yoktur. (Ahmed Nişâpûrî)
Allahü teâlâ Dâvûd aleyhisselâma güzel ve gür bir ses ihsân etmişti O, Zebûr'u okurken bütün vahşî hayvanlar boyunlarını eğerek etrâfında toplanırlardı
Pek yanık ve tatlı sesiyle Zebûr'u okurken; insanlar, cinler, vahşî hayvanlar etrâfında halka ol ur, dinlerlerdi Zebûr'u Dâvûd aleyhisselâmdan dinleyenler hayrân, şaşkın kalıp pekçok kimse kendinden geçip düşerdi. (Kâdı Beydâvî)
Allahü teâlânın kitâbları vardır Kur'ân-ı kerîmde bildirilen, yüz dört kitabdır Yüzü küçük kitabdır
Bunlara suhuf denir Dördü büyük kitabdır Tevrât Mûsâ aleyhisselâma, Zebûr Dâvûd aleyhisselâma, İncîl Îsâ aleyhisselâma, Kur'ân-ı kerîm bizim peyg amberimiz Muhammed aleyhisselâma nâzil olmuştur. (Kutbüddîn İznikî)
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt