Yılbaşı & yolcu & yuhanna:

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
YILBAŞI:
Sene başı Yeni bir senenin başlaması Başlangıç zamânına göre iki çeşit sene vardır Mîlâdî ve hicrî sene
Mîlâdî sene Îsâ aleyhisselâmın doğum günü zannedilen târih ile başladığı kabûl edilir
Ancak Îsâ aleyhisselâmın doğum zamânı kesin olarak bilinmediği için, bu senenin başlangıcı tahmîne dayanmakta, ilmî ve târihî bir gerçek taşımamaktadır
Bir Ocak'ı n (Kânûn-i sânî) yılbaşı olarak kabûl edilmesi, Fransa kralı Dokuzuncu Şarl'ın 1563'de verdiği emirle benimsenmiştir (Bkz Noel) (Yeni Rehber Ansiklopedisi)
Hicrî sene, Peygamber efendimizin Mekke'den, Medîne'ye hicret ettiği seneden başlar
Hicrî senenin başı Muharrem ayının birinci Cumâ günüdür Muharrem ayının birinci gecesi müslümanların kamerî yılbaşı gecesidir
(Yeni Rehber Ansiklopedisi)


YOLCU:
Yola çıkan, konuk, seferî kimse (Bkz Müsâfir)
Dünyâda sanki bir garîb gibi veya yola çıkacak bir yolcu gibi ol ve kendini kabir ehlinden bil (Hadîs-i şerîf-Et-Tâc)


YUHANNA:
1 Îsâ aleyhisselâma îmân eden on iki havârîden biri İbrânî dilinde Yahyâ demektir
Rumca'da Yohannes, İngilizce'de Can, Fransızca'da Jan denir Dört İncîl'i yazanlardan biridir
Îsâ aleyhisselâmın teyzesinin oğlu idi Yüz senesinde Efes'te öldü
Hıristiyanlar, on ikinci ayın yirmi yedisinde yortusunu yaparlar.
2 Dört İncîl'den biri.
Hıristiyanların dinlerinin esâsı olan ve İncîl dedikleri dört kitâb, Allahü teâlânın Cebrâil aleyhisselâm ile gönderdiği asıl İncîl-i şerîf değildir
Bu dört kitab, Îsâ aleyhisselâm semâya çıkarıldıktan sonra dört kimse tarafından yazılmış birer târi h kitabıdırlar
Bunlardan birincisi Matta olup, ahbablarının arzû ve ısrarları üzerine gördüklerini ve işittiklerini bildirmek için Îsâ aleyhisselâm semâya çıkarıldıktan on iki sene sonra yazmıştır.
İkincisi Markos olup havârîlerden işittiklerini yirmi sekiz sene sonra yazmıştır
Üçüncüsü Luka olup, otuz iki sene sonra işittiklerini bildirmek için İskenderiyye'de bir târih yazmıştır
Dördüncüsü Yuhanna olup, Îsâ aleyhisselâm semâya çıkarıldıktan kırk beş sene sonra yazmıştır
Bu dört İncîl birbi rine uymayan ihtilaflarla doludur
Halbuki asıl İncîl, Îsâ aleyhisselâma indirilmiş olup, tek bir kitab idi İçinde birbirlerine uymayan, hâdiselere ters düşen bir şey olmadığı muhakkak idi
Kur'ân-ı kerîmin bildirdiği Allah kelâmı olan bu İncîl'in bu dört târih kitabından başka olduğu anlaşılmaktadır (Abdullah Abdi bin Destân Mustafa)
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt