Yıl boyu oruç sevabı: Şevval orucu

eMeKLi uYuSS

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
18 Haziran 2011
Mesajlar
420
Tepkime puanı
5
Yaş
38
Yıl boyu oruç sevabı: Şevval orucu

“Kim Ramazan orucunu tutar ve Şevval’den de ona altı gün daha eklerse bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur” (Müslim ve Tirmizî) İşte ayrıntılar

Müslümana sunulan rahmet kapısı; Şevval Orucu
Ancak bu hadisi şerifin hem sıhhatinde hem de nasıl uygulanacağı konusunda farklı değerlendirmeler vardır

Hadisin Hz Peygamber’in sözü değil¸ sahabe sözü (mevkûf hadis) olduğunu söyleyenler bulunduğu gibi¸ (ki¸ Ahmed b Hanbel bu kanaattedir)¸ senedinin sahih olmadığını söyleyenler de vardır (Bkz İbn Recep el-Hanbelî¸ Latâifu’l-ma’ârif¸ s 389)

Hadisi şerifteki bu tereddütlü durumdan ötürü İmam Sevrî¸ Ebu Hanîfe ve İmam Ebu Yusuf bu orucun mekruh olduğu kanaatindedirler

İmam Malik de böyle düşünür ve fıkıh ve hadis ehlinden bu orucu tutan hiç kimseyi görmediğini söylermiş

Ama kendisinin kimseye sezdirmeden bu orucu tuttuğu da söylenir Mutlaka tutulması gereken bir oruç olduğu zannedilmesin diye böyle yaparmış
(Bkz İbn Recep¸ age s390) Ama alimlerin çoğu bu hadisi şerifi böyle bağlayıcı olmayan bir konuda amel etmeye elverişli görmüşler ve bu orucu tutmanın müstehap olduğu kanaatine varmışlardır

Bu bilgilerden çıkan sonuç şudur: Şevval’de tutulan altı gün orucunun¸ Ramazan’ın hemen peşinden ve Ramazana denk bir değerde tutulması bazı alimlere göre mekruhtur

Çünkü bu uygulamada bu orucun Ramazan orucuna benzetilmesi anlamı vardır Oysa Ramazan orucu bununla kıyaslanamayacak kadar önemlidir Ama meseleyi bilen insanların Şevval ayında altı gün oruç tutmaları müstehaptır Çünkü bu haberden en azından böyle bir anlam çıkar

Nasıl tutulacağına gelince¸ bazıların göre hemen Ramazanın peşinden tutulması daha güzeldir¸ çünkü zayıf da olsa yukarıdaki hadis bir başka rivayette: “Kim hemen bayramın ardından altı gün oruç tutarsa…” diye nakledilmiştir (Agk)

Bazıları da bu orucu anlatan hadiste bir ayırım sözkonusu olmadığına göre¸ Şevval içerisinde tutulduktan sonra nasıl tutulursa tutulsun farketmez kanaatindedirler

Bazıları da Ramazanın devamı sanılmasın diye aralıklarla tutulmasının daha evla olduğu görüşündedirler (Bkz İbn Recep¸ age s390 vd) Bunlardan çıkan sonuç da şudur:

Müstehap olan bu altı gün orucunu tutmak isteyenler bunu peşpeşe tutabilecekleri gibi aralıklarla da tutabilirler Bunların birini diğerine üstün kılacak dini bir delil yoktur

Kadınların borçlarına gelince: Meseleyi şöyle anlayanlar vardır: “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevvalden de altı gün eklerse…” dendiğine bakılırsa¸ Ramazan tamamlanacak ve ayrıca Şevval’den ona altı gün eklenecektir

Öyleyse kadınlar eğer varsa Ramazan’da tutamadıkları oruçlarını kaza edecekler sonra altı gün daha tutmuş olacaklar ki¸ Ramazanı tamamlamış ve ona Şevval’den eklemiş olsunlar Mesele elbette böyle anlaşılabilir Ama bize göre şöyle de anlaşılabilir:

Ramazan orucu farzdır ve asıl tutulması gereken oruç budur Başka hiçbir oruç buna denk görülmemeli ve denkmiş gibi tutulmamalıdır

Ancak Ramazan orucunun insanları fazla yormaması ve en rahat tutulabilmesi için dinin sahibi bizi teşvik ederek Recep ayından oruca alıştırmaya başlar Şaban’da oruç biraz daha çoğalır¸ böylece Ramazana birden ve aniden girilmemiş¸ hazırlıklı ve alışmış olarak girilmiş olur Ramazan bitince de oruç yine birden bırakılmış böylece beslenme alışkanlıkları keskin zikzaklarla değiştirilmiş olmaz Belli aralıklarla bir altı gün daha tutularak¸ hem ameller bire on karşılık göreceği için sevap katlanmış¸ hem de sağlığın korunmasına dikkat edilmiş olur Bunun bir hikmeti bu olsa gerektir İkinci bir hikmeti de kadınların Ramazan’da tutamadıkları oruçlarının vakit kaybetmeden hemen Ramazanın ardından tutulmasına teşvik edilmiş ve bu oruçta kadın erkek ayrılmadan erkeklerin de tutmaları¸ böylece kadınlara destek olmaları sağlanmış olur Şevval’in altı gün orucunun eğer böyle bir hikmeti varsa o zaman bu orucu peş peşe tutmak yerine¸ önce daha az¸ sonra daha fazla aralıklarla tutmak daha uygun olmalıdır Tıpkı arabayla bir tünele girerken gözleri alıştırmak için önce ışığın yavaş yavaş azaltılması¸ çıkarken de yavaş yavaş çoğaltılması gibi

Yine böyle bir hikmetin varolduğunu kabul ettiğimizde¸ kadınlar Ramazan’da tutamadıkları oruçlarını Şevval’de kaza ederlerse¸ hem borçlarını ödemiş¸ hem de şevval’de altı gün oruç tutmuş olurlar diyebiliriz Bütün bunlar birer anlama çabasından ibarettir Altı gün orucu hakkında söylenecek son ve kesin söz ise şudur:

Ramazan’dan sonra¸ Şevval ayı içerisinde altı gün oruç tutmak müstehaptır Bu orucu Ramazana denk gibi görmek ve bu özenle tutmak uygun değildir Peşpeşe¸ ya da aralıklarla tutulması konusunda dini bir tercih sebebi yoktur Kaza borcu olanın öncelikle kazasını tutması uygundur Ama kazasını bu aya denk getiren de Şevval’de altı gün oruç tutmuş olur Kadınlar da Ramazan’da tutamadıkları orucu bu ayda tutup altı günlere sayabilirler Çünkü bu orucun müstakil bir oruç olmama ihtimali vardır ve bu ihtimale göre önemli olan bu ayda altı gün oruç tutmaktır Zaten altı gün olmasının bir hikmeti de normal bir adetin altı gün olmasıdır Ama kazalarını tutup¸ ayrıca altı gün daha tutmalarında da bir sakınca yoktur Çünkü bu orucun müstakil bir oruç olma ihtimali de olabilir Bütün bu tercihlerden birini seçmek insanların kendisine bırakılmıştır Allahü alem

ProfDrFaruk BEŞER
 
Üst Alt