Yangınlar Yaraladı Ruhumu Aşka Ne Söylerim!

Mustafa CİLASUN

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
709
Yüzümde resmeden
Bir sürgünün melali var
Ne karın naifliği yüreğimi aklar
Ve ne de hasretin asudeliği bir ar

Ne kadar yangın
Yaşamışsam, hicranın katresiyle
Yol alarak uyanmışsam ne har

Hoyratlığımın kime
Ne zararı var, yabanlık halimedir
Ey yar, aşkın demi latif bahar

Neyi çok görmüşsem
Ve nefesi hasretmişsem
Nasibin kadrinde yol bularak
Kanaat etmemişsem bir lekedir yar

Kim ruhumun
Hicran damlalarını anlar,
Sine-i sürurumdan kopan yapraklar ne ar

Hasretinin firakıyla
Yandığım sabrın narında
Sabahladığım hakikat için çırpındığım

An ve alıp götüren
O zamanın efkârındayım
Artık suskun düşlerim yüreğimi
Okşamıyor, seherler davet etmiyor

Salalar göçenler
İçin ruhuma hücum ediyor
Ne nefesim aşka erişiyor, ar ne diyor

Hazanın sökün
Eden gamı, yüreğimdeki
Yangınların hüznü boyun büktürüp ağlatıyor

Dilim hecelerin
Prangasında elem sofrasında
Kalbim bilmem ki neyin ihatasında,
Sancıların sızısıyla hıçkırıkta

Ne söylesem,
Sükût ederek diz çöksem, secdenin
Vecdiyle göçüp gitsem o şafakta

Kıraat edilen
Kitabı celilin hükmüne türap
Olduğum o kalbin sesiyle ayıldığım farkla

Ey yar dilerim
Ve teslim ederim ki hasretsin
Dilin kal olduğu, halin ram olduğu
Bir iklimle yücesin ve latifsin

Edebin rahlesinde
Hasrettiğin nefesle kutsiyet
İçin fevksin, ruhum için bir ahitsin

Neslin halisi,
Adamlığın gailesi, nisanın naifi
Ülfetle ihsan ve ihlâs için mukaddersin

Beşer, insan olmak
İçin ilk etabın sayfasıdır
Akıl baliğ olunmadıkça masumluk
Korunmaya muhtaç vakıadır

Erdem kim
İçin cenahı hazdır,
Kul olmak için muhakeme
Niye mutlaktır o farktır

Mukallit kimliği,
Nitelikten arîleşen bir hicrandır,
Öte neden hesabidir, mizan aşktır

Şayet vuslata ram
Olmak, niyeti aşkla sınmak
Arifin dilinden, Abidin zikrinden
Haberdar olarak yolubulmak

Mecnunun aşkına,
Vecdin hakikatine, idrakine
Ülfetine kanarak sevdaya ulaşmak

Taklidin nüvesinden,
şekliye tin rezaletinden,
takiyyenin kepazeliğinden kurtulmak

Ecelin, titreten
Haşyetin, beklenen bir vaktin
Sükût ettiren meşkin, ıssız
Sokaklarda bekleyen muhtaç nefesin

Esirgenen ecrin,
İdrake aşkın kutsiyetini
Haykıran fecrin, ihmal edilen her gecenin

Teheccüt için
Kalbin muhtaçlığına şahit olan ve
Seni muhabbetle bekleyen Rabbinin

Hasretini bir nebze
Olsun anla, yaban kalma
Ne ten için gayretin, ne heves
İçin vazgeçmenin, zevki neyleyim

Bizatihi idrak için
En değerli bir kültür olduğunu
Terennüm edelim, bilinçlenelim

Aldatan kim varsa
Ve hala ısrarını muhafaza etmekte
Kararlıysa, elbette bir başka

Akide ve hukuk,
Kul olabilmek için belki soğuk
Yabansan, kaygıyla nefesi
Bırakırsan, kalbin sahibinden ıraksan

Ruhunun hicran
Damlalarını anlamadan,
kalbinin sesini baz almadan yaşarsan

Ne ahirin ve ne de
Sana bahşedilen müddeti
Nefesin manasına vasıl olmadan harsın

Mustafa CİLASUN
 
Üst Alt