Yakîn:

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81

YAKÎN:

1 Şek ve şüpheden uzak olan; kesin
Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki:
Biraz bekledi, çok geçmeden Hüdhüd gelip, şunları söyledi:"Ben senin bilmediğin bir şey öğrendim Sana Sebe'den yakîn bir haber getirdim" (Neml sûresi: 22)
Îmân ağaç gibi olup; kökü yakîn, dalı takvâ, nûru hayâ, meyvesi cömertliktir (Ali (ranh))

2 Sağlam, sarsılmayan, şüphe ve tereddüt bulunmayan îtikâd, îmân
Âgâh olunuz ki; insana dünyâda yakîn ve âfiyetten (günahlardan uzak olmaktan) daha hayırlı bir şey verilmemiştir
Öyle ise Allah'tan o ikisini isteyin (Hadîs-i şerîf-Râmûz-ül-Ehâdîs)
Yakîn ihsân edilen birinin kerâmetlere, hârikalara, ihtiyâcı olmaz
Bütün bu kerâmetler, Zât-ı ilâhînin zikrinden ve kalbin bu zikr ile zînetlenmesinden aşağıda kalır (İmâm-ı Rabbânî)
Kalb, bid'at pisliklerinden temizlenmedikçe ve Ehl-i sünnet îtikâdı ile süslenmedikçe, hakîkat güneşinin ışıkları oraya giremez
O kalb yakîn nûru ile aydınlanamaz (Ahmed Raûf)
Her şeyi akıl ile isbât ederek inandırmak kolay değildir.
Yakîn elde edebilmek için, isbât yoluna gitmektense, kalbi hastalıktan kurtarmak lâzımdır (İmâm-ı Rabbânî)

3 Ölüm Allahü teâlâ âyet-i kerîmelerde meâlen buyurdu ki:
Sana yakîn gelinceye kadar da Rabbine ibâdet et (Hicr sûresi: 99)
Mücrimlere, sizi Cehennem'e sokan nedir? derler (Onlar da cevap verirler):
Biz namaz kılanlardan değildik Yoksulu doyurmazdık (Bâtıla) dalanlarla berâber dalardık
Hesâb gününü de yalan sayardık Nihâyet bize yakîn gelip çattı (Müddessir sûresi: 41-47)
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt